YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze betrouwbare websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: literair groningen taal muziek hoofdletter of kleine letter namen latijn kunst uitspraak en klemtoon lastige woorden frans tweede kabinet-kok engels dial oudhoogduits oudfrans uitdrukkingen en spreekwoorden oudengels den uyl betekenis minister klaas de vries titulatuur grieks cda verhagen oudnoors ministeriele verantwoordelijkheid hoogduits middelnederlands oudindisch vondeling kabinet-den uyl heerma burger arp rita verdonk bakker staatssecretaris nederhorst : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 6102 voor - k g de vries - in 0.600318908691406 seconden.
Zoektermen k, g, de en vries behoren tot de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!
Recht van Interpellatie
Het recht van interpellatie geeft Tweede en Eerste Kamerleden de mogelijkheid om met een bewindspersoon over een onderwerp buiten de orde van de dag te debatteren. Oftewel: een onderwerp dat niet reeds op de vergaderagenda van de Kamer staat. ... de vries (pvda) over de uitzending van dienstplichtigen naar libanon 1984 - door den uyl (pvda) over uitspraken van minister ruding in ' - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Engelse werkwoorden in het Nederlands (algemene regels)

Werkwoorden die geleend zijn uit het Engels, worden vervoegd volgens de Nederlandse regels. Ze krijgen dus de uitgangen -t en -en in de tegenwoordige tijd ( streamt, streamen ), -de(n) of -te(n) in de verleden tijd ( streamde, mixte ) en -d of -t in het voltooid deelwoord ( gestreamd, gemixt ). - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Bosschage

Volgens alle hedendaagse woordenboeken wordt bosschage uitgesproken als [bossaazje], zonder hoorbare g-klank dus. In sommige (oudere) woordenboeken staat ook de uitspraak [bosgaazje], mét hoorbare g, maar het is de vraag of dat juist is. ... de vries en l. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Prof.Mr. K.G. (Klaas) de Vries

Klaas de Vries (1943) was in de periode 1973-2015 onder meer Tweede Kamerlid (in de perioden 1973-1988 en 2002-2006), hoofddirecteur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (1988-1996), voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (1996-1998), minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het tweede kabinet-Kok, en Eerste Kamerlid (2007-2015). - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinet-Ruijs de Beerenbrouck I (1918-1922)

Dit centrumrechtse kabinet regeert in het laatste jaar van de Eerste Wereldoorlog en in de roerige jaren die daarop volgen. Hoewel ARP, CHU en katholieken, alleen samen met enkele kleine partijen een meerderheid hebben, wordt toch een overwegend christelijk kabinet gevormd onder leiding van de eerste katholieke minister-president, de Limburgse Commissaris van de Koningin Charles Ruijs de Beerenbrouck. ... de vries (arp) (9 september 1918 - 28 juli 1921) minister: jhr.mr. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Onjuist/onvolledig informeren Tweede Kamer

Het onjuist informeren van de Tweede Kamer wordt als een 'politieke doodzonde' gezien. Toch betekende dat slechts zelden dat een bewindspersoon om die reden moest aftreden. Vraag is soms of de bewindspersoon schuld had aan die onjuiste informatie en of er geen 'verzachtende omstandigheden' waren. ... de vries ) verworpen pvda, sp, gl, cu maria van der hoeven 2004 de door de minister tijdens haar bestuursperiode bij een hbo-instelling - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Sonnevanck C.G.Wiegersweg 28 Finsterwolde

Inleiding VILLA, genaamd Sonnevanck, met aangebouwde KEUKEN gebouwd in 1914 in opdracht van graanhandelaar D. J. de Vries in een Overgangsarchitectuur met Chalet-stijl en Art Nouveau invloeden. - (bron: Rijksmonumentenregister)
                                                                                                                                           

Ruychrocklaan 221 's-Gravenhage

Inleiding Vrijstaand BUNKERHUIS met TERRASSENAANLEG en TUIN, gebouwd op de restanten van een bunker. Het huis is gelegen in Benoordenhout, aan een zeer brede straat grenzend aan de noordzijde van het landgoed Clingendael. ... romke de vries (1908-1997). - (bron: Rijksmonumentenregister)
                                                                                                                                           

Oktober / oktober / October / october

De juiste spelling van de tiende maand is oktober, met een k en een kleine letter. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

A. (Aukje) de Vries

Aukje de Vries (1964) is sinds 8 november 2012 lid van de Tweede Kamer voor de VVD. Zij was 2011-2012 lid van Provinciale Staten van Fryslân (fractievoorzitter VVD). Daarvoor was zij negen jaar gemeenteraadslid in Leeuwarden. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Karameliseren / karamelliseren / carameliseren

Karamelliseren, met een k en ll, is juist. De e die na de m staat, wordt uitgesproken als de [è], zoals in bel - bellen, en daaruit volgt dat in karamelliseren de spelling met dubbel l ook de beste is. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Klaas de Vries

Nederlands componist, geboren op 15 juli 1944 in Terneuzen. Klaas de Vries is een van de stichters van de Rotterdamse School. Klaas de Vries (geb. 1944) wordt beschouwd als een van de vooraanstaande eigentijdse Nederlandse componisten. - (bron: Muziekbus)

                                                                                                                                           

Herman de Vries

herman de vries wordt in 1931 in alkmaar geboren en studeert aan de rijkstuinbouwschool te hoorn. herman de vries - hij spelt zijn naam opzettelijk zonder hoofdletters om hiërarchieën te vermijden - begon in de tweede helft van de jaren vijftig met 'informele' schilderijen en collages. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Apk-keuring: dubbelop?

Apk-keuring is juist. Het is waar dat de k in apk ‘keuring’ betekent en er eigenlijk dus ‘algemene-periodieke-keuring-keuring’ staat. Toch is apk-keuring de gebruikelijke term. Er zullen niet veel mensen zijn die het hebben over ‘de ap-keuring van de auto’. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Partij van de Arbeid (PvdA)

De Partij van de Arbeid (PvdA) is een progressieve, sociaaldemocratische partij. Politiek leider is sinds 9 december 2016 vicepremier Lodewijk Asscher, die Diederik Samsom bij de verkiezing van lijsttrekker versloeg. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Product / produkt

De juiste spelling is product, met een c. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Insect / insekt

De juiste spelling is insect, met een c. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Mensch (oude spelling)

Vroeger werd de ch in bijvoorbeeld mensch uitgesproken: mensch klonk ongeveer als [mensg]. Deze g-klank is geleidelijk aan in de uitspraak verdwenen. Dit leidde ertoe dat er voorstellen kwamen om de -ch ook achterwege te laten in de spelling. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Noordbroek

Het voormalige kerspel Noordbroek (Gronings: Noordbrouk) is een voormalige gemeente en Nederlands wegdorp ontstaan in de hoge middeleeuwen op een dekzandrug op de westelijke grens van het Oldambt met ten oosten de kleiafzettingen van de Dollard en ten westen het oude veen- en zandlandschap. ... in zijn "groninger plaatsnamen" bekritiseert de vries de traditionele interpretatie die dit " broke" altijd als een samenvoegende aanduiding voor noord- en zuidbroek heeft uitgelegd - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           

De Haar - (geografische naam)

De Haar 1 (Assen, D) 1851-1855 De Haar 1, 1866 De Haar 2, 1936 Haar (De) 3; → haar 'zandige rug'. Lit. 1 GHAN 2 69, 2 Kuyper Assen, 3 LAN 132.<#>De Haar 2 (Berkelland, Gl) 1867 De Haar 1, 1899 Haar (De) 2; → haar 'zandige rug'. ... 1 de vries 1946 31, 2 cartago kla0531, 3 de vries 1946 31, 4 krt beckeringh, 5 ghan 2 53, 6 kuyper marum, 7 lan 132. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

100 jaar vrouwenkiesrecht 1919 tot 2019 De eerste vrouwen in de Provinciale Staten

In 1919 komen er voor het eerst vrouwen in de Provinciale Staten. Het zijn de communiste Roosje Stel-Vos en de SDAP’ers Wabien Mansholt-Andreae en Agnes de Vries-Bruins. - (bron: De verhalen van Groningen)
                                                                                                                                           

voor de kat z'n viool

1.0: tevergeefs voor de kat z'n viool 1.0 (informeel, eufemistisch) voor niets; tevergeefs. - (bron: ANW)

                                                                                                                                           

voor de hond zijn kloten

1.0: tevergeefs voor de hond zijn kloten 1.0 ((vooral) in België, vulgair) voor niets; tevergeefs. - (bron: ANW)

                                                                                                                                           

voor de kat z'n kut

1.0: tevergeefs voor de kat z'n kut 1.0 (vulgair) voor niets; tevergeefs. - (bron: ANW)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 147