YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: literair taal muziek hoofdletter of kleine letter namen kunst uitspraak en klemtoon lastige woorden cultuur architectuur titulatuur tweede kabinet-kok design groningen vvd d66 woordkeuze den uyl uitdrukkingen en spreekwoorden betekenis minister klaas de vries pvda cda verhagen tweede kamer sp geert wilders ministeriele verantwoordelijkheid kabinet-den uyl kabinet-balkenende iv christenunie brief- en e-mailconventies vondeling prof.mr. k.g. (klaas) de vries eerste kamer kabinet-balkenende ii tweede kamerverkiezingen sdap wouter bos : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 15777 voor - k g de vries - in 1.4954731464386 seconden.
Zoekterm de is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!
We geven maximaal 8000 resultaten op deze zoektermen.

Prof.Mr. K.G. (Klaas) de Vries

Klaas de Vries (1943) was in de periode 1973-2015 onder meer Tweede Kamerlid (in de perioden 1973-1988 en 2002-2006), hoofddirecteur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (1988-1996), voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (1996-1998), minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het tweede kabinet-Kok, en Eerste Kamerlid (2007-2015). ... k - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Mr.Dr. G. de Vries Azn.

Leerling van Thorbecke, die zijn leermeester in 1872 na diens dood opvolgde als kabinetsleider. Zoon van een doopsgezinde predikant en broer van twee vooraanstaande geleerden. Was vooral actief in het provinciale bestuur van Noord-Holland, als gedeputeerde en griffier, en was daarna tien jaar Staatsraad. ... g. de vries azn. - hoofdinhoud leerling van thorbec k - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Recht van Interpellatie
Het recht van interpellatie geeft Tweede en Eerste Kamerleden de mogelijkheid om met een bewindspersoon over een onderwerp buiten de orde van de dag te debatteren. Oftewel: een onderwerp dat niet reeds op de vergaderagenda van de Kamer staat. ... hoofdinhoud het recht van interpellatie geeft tweede en eerste k - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

De Vries Lentsch

In 1945 door Willem de Vries Lentsch getekende boot Zonder de bijdrage van de beroemde familie 'De Vries Lentsch', beginnend bij Gerard I die in Nieuwendam bij Amsterdam zijn werf het Fort begon, is de ontwikkeling van de Nederlandse jachtbouw niet goed denkbaar. ... vries lentsch in 1945 door willem de vries lentsch gete k - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

gebied Broek

Met het gebied Broek werd bedoeld het land ten westen van de Munter Ee. Dat was bedekt met veen. Dat veen hield het water vast en was drassig. Sinds oude tijden wordt aan moerassige grond de naam gegeven van broek (zie etymologie broek), ook wel broeck, broeke, broke, brok, brocke, soms ook bruick. ... broe k - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           

Onjuist/onvolledig informeren Tweede Kamer

Het onjuist informeren van de Tweede Kamer wordt als een 'politieke doodzonde' gezien. Toch betekende dat slechts zelden dat een bewindspersoon om die reden moest aftreden. Vraag is soms of de bewindspersoon schuld had aan die onjuiste informatie en of er geen 'verzachtende omstandigheden' waren. ... informeren tweede k - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Prof.Mr. F. (Frans) de Vries

Econoom die in 1950 de eerste voorzitter van de Sociaal-Economische Raad werd. Zoon van een Groningse middenstander en een Franse moeder en gehuwd met een kleindochter van CH-voorman De Savornin Lohman. ... groningse middenstander en een franse moeder en gehuwd met een k - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Noordbroek

Het voormalige kerspel Noordbroek (Gronings: Noordbrouk) is een voormalige gemeente en Nederlands wegdorp ontstaan in de hoge middeleeuwen op een dekzandrug op de westelijke grens van het Oldambt met ten oosten de kleiafzettingen van de Dollard en ten westen het oude veen- en zandlandschap. ... k - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           

Zuidbroek

Zuidbroek, op zijn Gronings Zuudbrouk, is een dorp en tot 1965 de hoofdplaats van de gelijknamige gemeente Zuidbroek met de dorpen en gehuchten Uiterburen, Het Veen, Spitsbergen, Westeind en Tusschenloegen. ... k - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           

Kabinet-Ruijs de Beerenbrouck I (1918-1922)

Dit centrumrechtse kabinet regeert in het laatste jaar van de Eerste Wereldoorlog en in de roerige jaren die daarop volgen. Hoewel ARP, CHU en katholieken, alleen samen met enkele kleine partijen een meerderheid hebben, wordt toch een overwegend christelijk kabinet gevormd onder leiding van de eerste katholieke minister-president, de Limburgse Commissaris van de Koningin Charles Ruijs de Beerenbrouck. ... k - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Sociaal-Economische Raad (SER)
Adviestaak ... raad (ser) - hoofdinhoud bron: © k - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Mr. G.Ph. (Gerrit) Brokx

Brabants KVP- en CDA-bestuurder (gedeputeerde), die enkele keren staatssecretaris van Volkshuisvesting was. Tijdens het eerste kabinet-Van Agt kruiste hij in de Tweede Kamer regelmatig de degens over het huurbeleid met zijn voorganger, PvdA-woordvoerder Marcel van Dam. ... g.ph. (gerrit) bro k - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Mr. L.G. Kortenhorst

Katholieke Tweede Kamervoorzitter, die dat ambt vijftien jaar bekleedde. Was advocaat in Amsterdam en secretaris van katholieke werkgeversorganisatie en behoorde tot de vooraanstaande leden van de RKSP- en KVP-fracties. ... l.g. k - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

De huidige Tweede Kamer

Ondanks acht zetels verlies is de VVD met 33 zetels bij de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 toch de grootste partij geworden. Het historische verlies van de PvdA (-29) leverde hen uiteindelijk negen zetels op. ... huidige tweede k - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Jhr.Mr. D.J. (Dirk) de Geer

Belangrijk staatsman in de eerste helft van de twintigste eeuw. Diverse malen Tweede Kamerlid, en tevens raadslid in Rotterdam, gedeputeerde van Zuid-Holland en burgemeester van Arnhem. Stond in de CHU aanvankelijk als vooruitstrevend te boek. ... d.j. (dir k - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Eerste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Deze vaste Eerste kamercommissie is verantwoordelijk voor de schriftelijke voorbereiding van wetsvoorstellen op het gebied van onderwijs, cultuur en wetenschappen. Daaronder valt ook mediawetgeving. ... k - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinet-Kok II (1998-2002)

De Tweede Kamerverkiezingen van 1998 wezen op twee zaken: aan de ene kant leek de kiezer het vertrouwen in de paarse coalitie te hebben behouden, met winst voor de PvdA en de VVD. Aan de andere kant leed D66 een gevoelige nederlaag. ... k - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Jhr.Mr. G.C.J. van Reenen

Onafhankelijke gematigde Amsterdamse conservatief, steunpilaar van Willem III. Zowel zijn vader als schoonvader waren Tweede Kamerlid. Was aanvankelijk advocaat en later burgemeester van en Tweede Kamerlid voor Amsterdam. ... g.c.j. van reenen - hoofdinhoud onafhan k - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Nederlandse literatuur

Nederlandse literatuur is de verzameling van alle als literair bestempeld Nederlandstalige werk van Antillianen, Indische Nederlanders, Indonesiërs, Nederlanders, Surinamers, Vlamingen, en anderen. ... van alle als literair bestempeld nederlandstalige wer k - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Drs. J. (Jan) de Koning

Pragmatisch ingestelde CDA-politicus met een grote politiek-bestuurlijke staat van dienst. Maakte carrière in de Christelijke landbouworganisatie en werd Kamerlid voor de ARP. In 1977 minister voor Ontwikkelingssamenwerking in het kabinet-Van Agt I en daarna van Landbouw en Visserij in het kabinet-Van Agt II. ... j. (jan) de k - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

leden Raad van State 1862-heden

... bij aanvang donner, prof.mr. j.p.h. 2012-02-01 63 jaar tjeen k - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Drs. G.M.V. (Gijs) van Aardenne

Liberaal wis- en natuurkundige met een brede maatschappelijke en culturele belangstelling. Speelde in de VVD dertig jaar een belangrijke rol. Voor hij in de landelijke politiek kwam directeur van een ijzergieterij. ... (gijs) van aardenne - hoofdinhoud liberaal wis- en natuur k - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kandidaten PvdA Tweede Kamerverkiezingen 2017

In onderstaand overzicht staan de eerste 40 van de kandidatenlijst van de PvdA bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017, alsmede twee lager geplaatste zittende leden. ... k - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Gekozenen Tweede Kamerverkiezingen 2017

In onderstaand overzicht staan de Tweede Kamerleden die zijn gekozen bij de verkiezingen op 15 maart 2017. Bij die verkiezingen behaalde de VVD 33 zetels en daarmee zijn zij de grootste partij in de Tweede Kamer. ... k - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 131