YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: literair taal groningen uitdrukkingen en spreekwoorden kornelis ter laan kunst woordkeuze architectuur namen kabinet-balkenende iv muziek betekenis minister staatssecretaris grondwetsherziening van 1983 wiegel bakker k. ter laan de boer ministeriele verantwoordelijkheid eerste kamerleden thorbecke verhagen den uyl burger moties recht van interpellatie tweede controle tweede kamer rutte ii van doorn nederhorst domela nieuwenhuis jan pronk tilanus vondeling van den tempel marchant kars veling troelstra : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 2838 voor - k ter laan - in 0.192183971405029 seconden.

Waar komt de zegswijze een dronkemansgebedje doen ('zijn laatste geld uittellen') vandaan?

K. ter Laan geeft in zijn Nederlandse spreekwoorden, spreuken en zegswijzen als toelichting bij deze uitdrukking: "Zoals een dronken man uitrekent of hij nog een borrel betalen kan." Volgens het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) wordt de manier waarop de dronkeman zijn (laatste) geld telt in deze uitdrukking vergeleken met het door de vingers laten glijden van de kralen van de rozenkrans bij het gebed. ... k - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Kornelis ter Laan

Een bekende naam in de geschiedenis van Slochteren is de Groninger taalkundige en politicus Kornelis ter Laan. K. ter Laan werd op 8 juli 1871 geboren aan de Groene Dijk in Slochteren en bezocht in zijn jeugd onder andere de Slochter school van meester Jager, de Franse school in Hoogezand en de RHBS in Sappemeer. ... k - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           

Recht van Interpellatie

Het recht van interpellatie geeft Tweede en Eerste Kamerleden de mogelijkheid om met een bewindspersoon over een onderwerp buiten de orde van de dag te debatteren. Oftewel: een onderwerp dat niet reeds op de vergaderagenda van de Kamer staat. ... hoofdinhoud het recht van interpellatie geeft tweede en eerste k - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Leeftijd Tweede Kamerleden

Gemiddeld zijn Tweede Kamerleden steeds jonger geworden en ook het aantal oudere leden nam af. Dat kwam deels door verlaging van de leeftijd waarop iemand kon worden gekozen (vanaf 1963 25 jaar, vanaf 1983 18 jaar). ... tweede k - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

gebied Broek

Met het gebied Broek werd bedoeld het land ten westen van de Munter Ee. Dat was bedekt met veen. Dat veen hield het water vast en was drassig. Sinds oude tijden wordt aan moerassige grond de naam gegeven van broek (zie etymologie broek), ook wel broeck, broeke, broke, brok, brocke, soms ook bruick. ... broe k - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           
Wanneer is hun juist en wanneer hen?
Hieronder vindt u de algemene regels voor het gebruik van hen en hun. Verderop op deze pagina wordt bij honderden werkwoorden en uitdrukkingen aangegeven of ze met hen of hun moeten worden gecombineerd. ... hen? hieronder vindt u de algemene regels voor het gebrui k - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Noordbroek

Het voormalige kerspel Noordbroek (Gronings: Noordbrouk) is een voormalige gemeente en Nederlands wegdorp ontstaan in de hoge middeleeuwen op een dekzandrug op de westelijke grens van het Oldambt met ten oosten de kleiafzettingen van de Dollard en ten westen het oude veen- en zandlandschap. ... k - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           

Zuidbroek

Zuidbroek, op zijn Gronings Zuudbrouk, is een dorp en tot 1965 de hoofdplaats van de gelijknamige gemeente Zuidbroek met de dorpen en gehuchten Uiterburen, Het Veen, Spitsbergen, Westeind en Tusschenloegen. ... k - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           

'Je zult nog raar van de bok dromen.' Wat betekent deze uitdrukking?

'Je zult van de bok dromen' betekent 'Er staat je een bestraffing te wachten', aldus de grote Van Dale (2005) en het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT). Met bok wordt in dit geval een strafwerktuig bedoeld, volgens Van Dale en het WNT een soort pijnbank. ... zult nog raar van de bo k - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Lianne Abeln
Lianne Abeln (Groningen 1939) is een zangeres, tekstschrijfster en componiste. Verwierf bekendheid met chansonachtige liedjes in het Nederlands, Frans, Engels, Drents, Oost-Fries en het Gronings, ze wordt wel De Grand Old Lady van de Groninger streektaalmuziek genoemd. In 1985 kreeg ze, samen met David Hartsema, dan ook de eerste K. ter Laanprijs van de Stichting 't Grunneger Bouk voor hun hele oeuvre in de Groninger streektaal. ... abeln lianne abeln ( groningen 1939) is een zangeres, te k - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           
Dörp en Stad
Dörp en Stad. Moandblad van t Grunneger Genootschap. Groninger maandblad, ontwikkeld voor en door de Algemene Vereniging 'Grunnen'. Dörp en Stad, tijdschrift voor de Groninger cultuur. ... van t grunneger genootschap. groninger maandblad, ontwi k - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           

Mr. P.J. (Pieter Jelles) Troelstra

De grote voorman van de sociaaldemocraten aan het einde van de negentiende en begin van de twintigste eeuw. Was advocaat in Leeuwarden en richtte in 1894 met 11 anderen de SDAP op. Kwam in 1897 met Van Kol in de Tweede Kamer en werd, ondanks de afkeer die anderen van zijn denkbeelden hadden, al snel erkend als goed politiek debater. ... in leeuwarden en richtte in 1894 met 11 anderen de sdap op. k - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Waar komt iemand om zeep brengen vandaan en wat betekent het?

Iemand om zeep brengen betekent 'iemand van het leven beroven, iemand vermoorden'. ... k - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Waar komen Abraham gezien hebben en Sara gezien hebben vandaan en wat wordt ermee bedoeld?

Abraham gezien hebben betekent 'als man vijftig geworden zijn'; Sara gezien hebben wordt gezegd als een vrouw vijftig wordt. ... k - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Mr. P.J.M. (Piet) Aalberse
Katholieke voorman, die als minister een belangrijk aandeel had in de sociale wetgeving. Was advocaat en wethouder in Leiden en volgde in 1903 Schaepman op als Kamerlid. Steunde de sociale-wetgevingsvoorstellen van Talma en bracht zelf een wet tegen oneerlijke concurrentie tot stand. ... p.j.m. (piet) aalberse - hoofdinhoud k - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Waar komt iemand uit zijn tent lokken vandaan?

Iemand uit zijn tent lokken betekent 'iemand ertoe brengen iets te doen of te zeggen, terwijl hij dat eigenlijk niet wil', 'iemand uitdagen iets ondoordachts te doen/zeggen'. ... k - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Mr.dr. D. (Dirk) Fock

Vooraanstaande liberale staatsman uit de eerste helft van de twintigste eeuw. Was advocaat en provinciebestuurder en kwam in 1901 voor een Rotterdams district in de Tweede Kamer. Had grote belangstelling voor koloniale vraagstukken en werd in het kabinet-De Meester minister van Koloniën. ... d. (dir k - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Waar komt de uitdrukking je handjes (mogen) dichtknijpen vandaan en wat wordt ermee bedoeld?

Een zin als 'We mogen onze handjes dichtknijpen met vrienden zoals jullie' betekent dat de sprekers vinden dat ze maar geluk hebben met hun vrienden, bijvoorbeeld omdat ze hulp van hen hebben gehad. Je handen/handjes dichtknijpen betekent dus iets als 'blij zijn met, dankbaar zijn'. ... k - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
duivelbanners
Naam voor onttoveringsdeskundigen. Zij verschaffen advies en middelen tegen betoveringen of toverij. Oorspronkelijk katholieke exorcisten. De duivel speelt een belangrijke rol in de Groninger volksoverlevering, in het geloof en het volksgeloof. ... naam voor onttoveringsdes k - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           

Waar komt in het pak genaaid zijn vandaan?

In het pak genaaid zijn betekent 'opgelicht zijn', 'bedrogen zijn'. Vaak zijn er met de getroffen partij politieke spelletjes of machtsspelletjes gespeeld: iemand is ingepalmd en/of overgehaald om iets te doen, en voelt zich achteraf bedrogen. ... k - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Waar komt de uitdrukking van wanten weten vandaan en wat wordt ermee bedoeld?

Als van iemand gezegd wordt dat hij of zij van wanten weet, dan wordt daarmee bedoeld dat iemand meteen aan de slag gaat als er iets moet gebeuren en alles ook goed uitvoert. ... k - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Bedum
Gronings: Beem. Dorp ten noorden van de stad Groningen; gelegen ter weerszijden van het Boterdiep aan de spoorlijn Groningen- Delfzijl met een NS-station. Na WO-II werd Bedum meer en meer een forensendorp van de stad Groningen. ... het dorp bedum telde in 2020 8.655 inwoners. bedum was oo k - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           

Waar komt ergens lak aan hebben vandaan?

Wie ergens lak aan heeft, trekt zich er niets van aan. 'Ik heb lak aan hun kritiek' betekent dus: het kan me niet schelen wat zij aan te merken hebben. ... k - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Jarfke

Jarfke zou een profeet of ziener uit Oost-Friesland en Groningen zijn en fungeert als de fictieve hoofdpersoon van het sociaalkritisch pamflet 'Prophecye van Jarfke', dat in 1597 in Franeker en Harlingen verscheen en naderhand vele herdrukken beleefde. ... k - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 44