YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze betrouwbare websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: cor eberhard linda voortman hero brinkman james sharpe rene leegte mark verheijen hendrik adams hendrik pors jur mellema tara oedayraj singh varma theo joekes jhim van bemmel eibert meester mariko peters marjolein faber eric lucassen mat herben evan rozenblad johan houwers marcial hernandez wijnand duyvendak loek hermans paul tang eerste kamerlid huub hermans biografisch archief tweede kamerlid rein hummel harry van den bergh piet van zeil matthijs huizing gert koffeman geert wilders hamid houda erica terpstra opspraak loek duyn jos van rey jan-nico scholten tunahan kuzu : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 129 voor - jur mellema - in 0.453854084014893 seconden.
Kamerleden in opspraak
Enkele keren kwamen Kamerleden in opspraak. Vaak ging het daarbij om (vermeende) vermenging van politieke en zakelijke belangen, maar ook schending van geheimhouding, het in aanraking komen met justitie of een opgerakeld verleden. ... huub hermans (cpn) 1951 veroordeling wegens hulp bij desertie vertrek hendrik adams (boerenpartij) 1966 oorlogsverleden vertrek jur mellema (chu) 1968 veroordeling wegens verkeersovertreding tijdelijk teruggetreden als fractievoorzitter hendrik pors (ds'70) 1 - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
De kerk van Finsterwolde
Vroeger en nu Panoramafoto van de kerk van Finsterwolde. Foto: Jur Kuipers. De kerk van Finsterwolde gezien vanuit het zuidwesten. ... mellema te scheemda, h. - (bron: NazatenDeVries)
                                                                                                                                           
INT Dialectwoordenboeken
Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887) ... een rare, verwarde boel; hou ston 't 'r bie? = hoe zag het daar uit? hoe hebt gij het daar bevonden? zij stait 'r goud bie mit jurken, schounen, hozen, enz. ... oudtijds: cypel, cibolle ( mellema), cypel, cebollen, cibol ( kil.), oostfriesch sipel, nedersaksisch zipolle, holsteinsch zippel, sippel, middel-nederduitsch sip - (bron: Nicoline van der Sijs, eWND)
                                                                                                                                           

Ties Mellema

Ties Mellema (Bergen op Zoom, 1976) Website: Ties Mellema is een van de belangrijkste Nederlandse saxofonisten van dit moment. De Nederlandse media noemde hem 'de vaandeldrager van een nieuwe generatie´. - (bron: Muziekbus)

                                                                                                                                           

uitvoerbaar bij voorraad - ((jur.) ten uitvoer gelegd kunnende worden)

uitvoerbaar bij voorraad ‘(jur.) ten uitvoer gelegd kunnende worden’ -> Indonesisch uitvoerbaar bij voorraad ‘voorlopig op te leggen, met onmiddellijk ingaande werking’. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
De eerste kentekens van Beersterhoogen
De eerste kentekens van motorvoertuigen in Beersterhoogen De kentekens in de provincie Groningen beginnen vanaf 1906 allemaal met een 'A'. Wil je meer weten over hoe deze kentekens tot stand zijn gekomen lees dan het artikel op deze website 'Oude Groninger kentekens', gepubliceerd op 18 juni 2019. ... a 12220 bouwo marcus barlagen, 29 juni 1926, landbouwer, harley davidson, kenteken a 12220 a 17928 tammo jurjen mellema, 2 juli 1930, kenteken a 17928. - (bron: NazatenDeVries)
                                                                                                                                           
Waarom we Pelikanen in de kerk kunnen zien
Waarom we Pelikanen in de kerk kunnen zien ... foto: ©jur kuipers. - (bron: NazatenDeVries)
                                                                                                                                           
INT Dialectwoordenboeken
Molema, H. (1889), Proeve van een woordenboek der Drentsche volkstaal in de 19e eeuw, handschrift ... door het rondgaan van de rechtspraak was clauw zooveel als: een aandeel in de jurisdictie; clauwbrieven noemde men de met onderling overleg der rechthebbenden opgemaakte lijsten der beurten. - (bron: Nicoline van der Sijs, eWND)
                                                                                                                                           
Wat is een stèle en voorbeelden te Zuidbroek
Wat is een stèle en voorbeelden daarvan te Zuidbroek ... foto's: ©jur kuipers. - (bron: NazatenDeVries)
                                                                                                                                           
Pioniersgeest 1815 tot 1939 Pastoor hielp Winschoten aan St. Lucas Ziekenhuis
Als burgemeester mr. H.I. Schönfeld niet zo alert was geweest, had Winschoten nooit een ziekenhuis gehad. En als pastoor Joannes Holtel niet bereid was geweest voor financiële steun aan te kloppen bij de katholieke middenstand, stond er nu een ziekenhuis in Veendam en heette het niet St. ... mellema pakt de handschoen op en opent aan de blijhamsterweg 11 een privekliniek voor chirurgie en vrouwenziekten. - (bron: De verhalen van Groningen)
                                                                                                                                           
Prominente polderboeren getuigden bij huwelijk van arbeiderskinderen
Toen ik een tijd geleden nog eens de ... eltjo tjark roelofs (48) geboren in 1840 te finsterwolde, waar zijn vader, de landbouwer roelof jurjen roelofs, vanaf 1850 ruim twintig jaar burgemeester was. ... ook binnen de boerenstand ging het om prominenten, kopstukken: derk jans mellema (51) geboren 1837 te nieuw-beerta als zoon van een landbouwer. - (bron: Groninganus)
                                                                                                                                           
uier - (melkklier)
uier zn. ‘melkklier’ Mnl. uder ‘vrouwenborst’ in die uder sijn gegeven Om te voeden die cleine int leven [1315-35; MNW-R], ‘uier’ in uderboorde van vijf runderen ‘gebraden uiers van vijf koeien’ [1377; MNW pense]; vnnl. ... jugr, jur ( nzw. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
INT Dialectwoordenboeken
Buser, T.H. (1856-1861), ‘Geldersch Taaleigen’, in: De Nederlandsche Taal 1856, 1: 13-17, 163-188; 1857, 2: 194-217; 1858, 3: 271-278; 1859, 4: 186-197; 1861, 6: 61-68. ... men, fuyck, pulsus, (het fransche le pouls, ons pols,) 'slag of stoot,' en fuycken, pulsare, (het fransche pousser,) 'stooten,' mellema, fuycken, poulser. - (bron: Nicoline van der Sijs, eWND)
                                                                                                                                           
Groene Mannen
Groene Mannen in oude Groninger kerken ... foto: jur kuipers. - (bron: NazatenDeVries)
                                                                                                                                           
Middeleeuwse sculpturen in Zuidbroek (1500-1525)
Middeleeuwse sculpturen in de kerk van Zuidbroek ... foto: ©jur kuipers de beelden zijn zwaar beschadigd. - (bron: NazatenDeVries)
                                                                                                                                           
De Petruskerk van Zuidbroek
De Sint Petruskerk van Zuidbroek ... de petruskerk van zuidbroek versie 2 bron/foto: ©jur kuipers. - (bron: NazatenDeVries)
                                                                                                                                           
glit - (loodoxide)
Addenda EWN: glit glit zn.o. ‘loodoxyde’ nnl. glit [1723 goud-glid, Ten Kate, Aenleiding; 1743 glit, Chomel, Huishoudelyk Woordboek], ouder gelit [1654; van den Ende], glette [1640; Mellema]. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

jurk

1.0: vrouwenkledingstuk uit een stuk 1.1: trouwjurk jurk 1.0 kledingstuk voor vrouwen, dat bestaat uit een bovenlijf en een rok die aan elkaar vast zitten. - (bron: ANW)

                                                                                                                                           
bonzen - (hevig kloppen)
bons 1 zn., tw. ‘stoot, dreun’ Vnnl. bons [1676; WNT]. Een klanknabootsend woord. ♦ bonzen ww. ‘hard kloppen’. Vnnl. bonsen ‘slaan, kloppen’ [1589; Mellema]. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
verbrekingshof - (purisme van " hof van cassatie")
cassatie zn. ‘vernietiging van een vonnis’ Vnnl. tot cassatie des vercoeps ‘tot vernietiging van de verkoop’ [1615; Stall.], casseringhe, cassatie ‘vernietiging’ [1618; Mellema], cassatie ‘schorsing van een officier’ [1651; WNT]; nnl. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
circumstantial evidence - indirect bewijs
circumstantial evidence zn. Ontleend aan het Engels. [jur.] = indirect bewijs, omstandelijk bewijs. Met louter indirect bewijs zou een rechter je niet mogen veroordelen. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
coldcaseteam - doorstartploeg
coldcaseteam zn. Ontleend aan het Engels. [jur.] = doorstartploeg, hervattingsploeg; afdeling onopgeloste zaken, ploeg sluimerzaken. De hervattingsploeg loste de ene na de andere slopzaak op. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
bons - (stoot)
bons 1 zn., tw. ‘stoot, dreun’ Vnnl. bons [1676; WNT]. Een klanknabootsend woord. ♦ bonzen ww. ‘hard kloppen’. Vnnl. bonsen ‘slaan, kloppen’ [1589; Mellema]. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
ayor - (op eigen risico)
ayor (Engels ayor = at your own risk)<#>at your own risk [et jur 'oon risk] (AYOR) 1. op eigen risico; 2. aanduiding voor gevaarlijke plek in homo-jargon.<#>AYOR [eewaajoo a:h] ► at your own risk. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 137