YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur holofernes holofernus judith en holofernus literair muziek europese commissie europees parlement europese unie raad niet met het onderwerp zou moeten bezighouden raadsformatie gewone wetgevingsprocedure aangepaste raad van europa lidstaten auke zijlstra (pvv) raad van de europese unie eenparigheid van stemmen gekwalificeerde meerderheid dennis de jong (sp) judith sargentini (gl) sophie in 't veld (d66) kati piri (pvda) vicky maeijer (pvv) jeroen lenaers (cda) gekwalificeerde meerderheid van stemmen eerste kamercommissie voor economische zaken (ez) henk kamp parlementaire commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken vaste commissie voor economische zaken (ez) - tweede kamer comite van de regio's stef blok europese investeringsbank klaas dijkhoff eu 2020-strategie directoraat-generaal informatiemaatschappij en media judith herzberg europese raad groenlinks : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 10946 voor - judith en holofernus - in 0.984843015670776 seconden.
Zoekterm en is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!
We geven maximaal 8000 resultaten op deze zoektermen.
Judith en Holofernus

Judith en Holofernus

Kunstbus - Judith en Holofernes ... judith

                                                                                                                                           

Judith Herzberg

Kunstbus - Judith Herzberg (Amsterdam, 1934) ... judith

                                                                                                                                           

Schengen- en visabeleid

Parlement & Politiek - Het Verdrag van Schengen regelt het vrije verkeer van personen tussen 26 deelnemende landen in Europa. Tussen deze landen zijn de controles aan de binnengrenzen verdwenen, waardoor burgers vrij kunnen reizen. ... europarlementariers lid: lid/leden sophie in 't veld (d66) judith

                                                                                                                                           

Asiel- en migratiebeleid

Parlement & Politiek - Sinds 1999 is de Europese Unie steeds meer betrokken bij het opstellen van een gemeenschappelijk asielbeleid. Door de sterk toegenomen welvaart is Europa een aantrekkelijke bestemming voor zowel economische als politieke vluchtelingen. ... europarlementariers lid: lid/leden sophie in 't veld (d66) judith

                                                                                                                                           

Samenwerking justitie, vrijheid en veiligheid

Parlement & Politiek - Al vanaf 1957 was vrij verkeer van personen op het grondgebied van de Europese Gemeenschap een van de doelstellingen van de EG. Destijds ging het vooral om werknemers die zich in een ander land wilden vestigen; van grote hoeveelheden asielzoekers was nog geen sprake. ... europarlementariers lid: lid/leden sophie in 't veld (d66) judith

                                                                                                                                           

Judith Weir

Muziekbus - Brits (Schotse) componiste, Cambridge 1954 Weir studeerde compositie bij John Tavener en John Holloway. Haar interesse in theater resulteerde in de opera's: A Night at the Chinese Opera (1987), The Vanishing Bridegroom (1990) en Blond Eckbert (1993, naar Ludwig Tieck), uitgevoerd in Groot- Brittannië, Duitsland en de Verenigde Staten. ... judith

                                                                                                                                           

Mensenrechtenbeleid

Parlement & Politiek - Mensenrechten nemen binnen de Europese Unie een belangrijke plaats in. Zij staan in het Handvest van de grondrechten, waar de EU zich aan moet houden. Ook voert de EU een actief mensenrechtenbeleid. Zo vraagt de EU zowel binnen als buiten de EU voortdurend aandacht voor schendingen van mensenrechten. ... europarlementariers lid: lid/leden sophie in 't veld (d66) judith

                                                                                                                                           
Beleid rechtspraak
Parlement & Politiek - De rechtsstelsels en gerechtelijke apparaten van de lidstaten zijn verschillend. Elke lidstaat heeft zijn eigen wetgeving en rechtspraak. De behoefte om op dit gebied samen te gaan werken groeit echter. ... europarlementariers lid: lid/leden sophie in 't veld (d66) judith

                                                                                                                                           
Antiterrorismebeleid EU
Parlement & Politiek - In de 21e eeuw is het aantal terroristische aanslagen toegenomen. Met name na de aanslagen van 11 september 2001 in New York, 11 maart 2004 in Madrid en 7 juli 2005 in Londen staat terrorismebestrijding hoog op de Europese agenda. ... europarlementariers lid: lid/leden sophie in 't veld (d66) judith

                                                                                                                                           
Beleid informatiemaatschappij
Parlement & Politiek - Sinds de jaren '90 neemt het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) enorm toe. Informatie-uitwisseling vindt steeds meer plaats met behulp van digitale technologieën. Het meest in het oog springende voorbeeld is het internet. ... europarlementariers lid: lid/leden sophie in 't veld (d66) judith

                                                                                                                                           
Criminaliteitsbeleid
Parlement & Politiek - De EU vindt de veiligheid van de burgers erg belangrijk. Daarom is het van belang dat de lidstaten nauw samenwerken bij het bestrijden van criminaliteit. ... europarlementariers lid: lid/leden sophie in 't veld (d66) judith

                                                                                                                                           
Handelsbeleid
Parlement & Politiek - De Europese Unie is de grootste exporteur en de grootste importeur ter wereld. De EU is verantwoordelijk voor bijna éénvijfde van de wereldhandel. ... plaatsvervanger(s) hans van baalen (vvd) wim van de camp (cda) judith

                                                                                                                                           
Beleid humanitaire hulp
Parlement & Politiek - Ieder jaar worden er gebieden in de wereld getroffen door natuurrampen en oorlogen. Via de Europese hulporganisatie ECHO levert de Europese Unie in dit soort gevallen hulp aan de getroffen gebieden. ECHO is verantwoordelijk voor ongeveer dertig procent van alle humanitaire hulp wereldwijd. ... zijn de volgende europarlementariers lid: plaatsvervanger(s) judith

                                                                                                                                           

Beleid ontwikkelingssamenwerking

Parlement & Politiek - De Europese Unie is de grootste donor van ontwikkelingsgelden ter wereld. Samen met de lidstaten is de Europese Unie verantwoordelijk voor meer dan de helft van alle niet-particuliere internationale hulpverlening. ... is de volgende europarlementarier lid: plaatsvervanger(s) judith

                                                                                                                                           
Waar komt met sint-juttemis vandaan?
Genootschap Onze Taal - Met sint-juttemis betekent 'nooit'. Als twee mensen bijvoorbeeld beweren dat ze met sint-juttemis gaan trouwen, bedoelen ze dus dat ze nooit zullen trouwen. ... zoals jutta van sangerhausen (feestdagen: 5 en 12 mei) en judith

                                                                                                                                           

D66 en Tweede Kamerverkiezingen 2012

Parlement & Politiek - De Politieke Partij Democraten 66 had bij de verkiezingen van 12 september 2012 Alexander Pechtold als lijsttrekker. Het verkiezingsprogramma is getiteld 'En nu vooruit'. Het verkiezingsprogramma is definitief vastgesteld door de leden tijdens het congres van 24 en 25 augustus. ... wiemer sjoerdsma 12 wassila hachchi 13 fatma koser-kaya 14 judith

                                                                                                                                           

DWARS, GroenLinkse Jongeren (DWARS)

Parlement & Politiek - Deze in 1991 opgerichte politieke jongerenorganisatie is gelieerd aan de politieke partij GroenLinks. DWARS is een organisatie voor en door jongeren in de leeftijd van 15 tot 28 jaar die zich betrokken voelen bij groene en linkse politiek. ... een congres. prominente ex-leden tofik dibi jesse klaver judith

                                                                                                                                           

D66 en Tweede Kamerverkiezingen 2010

Parlement & Politiek - D66 behaalde bij de verkiezingen van 9 juni 2010 10 zetels in de Tweede Kamer. Lijsttrekker was Alexander Pechtold. Voor de verkiezingen was D66 met 3 zetels vertegenwoordigd in de Tweede Kamer. Het verkiezingsprogramma was getiteld 'We willen het anders'. ... der meer 8 wouter koolmees 9 kees verhoeven 10 marty smits 11 judith

                                                                                                                                           
The Seekers
Muziekbus - The Seekers is een groep uit Australië afkomstige door folkmuziek geïnspireerde muzikanten, ontstaan in Melbourne in 1963. Het was de allereerste Australische popgroep die met hoge noteringen en verkopen doorbrak in Engeland en in de Verenigde Staten. ... en bruce woodley op gitaar. later kwam hier (jazz) zangeres judith

                                                                                                                                           
Renier van der Velden

Renier van der Velden

Muziekbus - Renier van der Velden Belgisch componist, Borgerhout 14.1.1910 - 1993, In de composities van Renier van der Velden wordt een expressionistische schrijfwijze verbonden aan een neoclassicistische stijl. In zijn vroege werken is er een duidelijke affiniteit met bestaande stijlen van ondermeer Debussy en Ravel, wat ondermeer tot uiting komt in zijn liederen op teksten van Baudelaire en Verlaine. ... aard en kwaliteit. van der velden zelf vindt proserpina, judith

                                                                                                                                           

Top-100-kunstenaars-2007

Kunstbus - Top 100 kunstenaars Nederland 2006/2007 ... hopper 390 peter vos 391 frans lanting 392 oskar kokoschka 393 judith

                                                                                                                                           
Willem van Haecht
Willem van Haecht
Kunstbus - Zuidnederlands schilder en graveur, 1593 - 1637 Antwerpen. ... oordeel van rottenhammer, twee paneeltjes van elsheimer ( judith

                                                                                                                                           
Mina Kruseman
Kunstbus - Nederlandse prozaschrijfster, zangeres en feministe, geboren 25 september 1839 te Velp, gem. Rheden - overleden 2 augustus 1922 te Boulogne-sur-Seine (Frankrijk) ... bundelde kruseman de kritieken op hun lezingen in de moderne judith

                                                                                                                                           
Thomas Augustine Arne
Muziekbus - Thomas Augustine Arne geb. Londen 12-3- 1710 – gest. Londen 5-3-1778 Engels componist, organist en clavecinist Arne studeerde muziek buiten het medeweten van zijn vader en ontwikkelde zich aanvankelijk voornamelijk autodidactisch. ... van oxford. in 1773 bij de opvoering van zijn oratorium judith

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 1