YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: kunst jacob jordaens jordaens rembrandts-tronies cornelis de vos dyck antoon van dyck peter paul rubens pieter paul rubens rubens cultuur jan davidsz. de heem kmskb hemessen antwerpenaar antwerpen koninklijke-musea-voor-schone-kunsten-van-belgie antwerpse govert flinck govaert flinck jan van hemessen antwerpenaars maes jan sanders van hemessen flinck rembrandts-oeuvre nicolaes maes isabella van spanje anvers : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 13 van 13 voor - jordaens - in 0.00976800918579102 seconden.

Jacob Jordaens

Kunstbus - Revealing x-ray \ ... jordaens

                                                                                                                                           
Rembrandts-tronies
Kunstbus - Vanaf het begin van zijn loopbaan maakte Rembrandt meer dan dertig studies van opvallende gezichten van mannen en vrouwen, zogenaamde tronies, soms aangevuld met de handen en een of ander rekwisiet zoals een boek. Ze waren niet bedoeld als portret, maar dienden tot oefening in het weergeven van leeftijd, karakter of gemoedstoestand en als hulpmiddel bij het inschilderen van een gezicht in allegorische of verhalende voorstellingen. Vaak stonden oudere mensen model. Ze vormden een goed studieobject, vanwege hun oude, gerimpelde gezichten. Waarschijnlijk heeft zijn vriend Jan Lievens hem in contact gebracht met de Vlaamse kunstenaars Anthoon van Dyck en Jacob Jordaens, die ook dit soort studiekoppen schilderden. ... gebracht met de vlaamse kunstenaars anthoon van dyck en jacob jordaens

                                                                                                                                           
Cornelis De Vos
Kunstbus - Zuidnederlands schilder, ca. 1584 Hulst - 1651 Antwerpen. ... atelier en was tevens kunsthandelaar. hij werkte samen met jordaens

                                                                                                                                           
Antoon van Dyck
Kunstbus - Antoon Van Dyck ... aan het werk te zetten. onder die leerlingen zijn jacob jordaens

                                                                                                                                           
Peter Paul Rubens
Kunstbus - Vlaamse schilder, tekenaar en diplomaat, geboren 28 juni 1577 Siegen (Westfalen) - overleden 30 mei 1640 Antwerpen. ... jegher. zijn invloed op jongere tijdgenoten als van dyck en jordaens

                                                                                                                                           
Jan van Hemessen
Kunstbus - Vlaams renaissance schilder en tekenaar van het maniërisme. ... van het vlaamse genrestuk en ook als voorloper van jacob jordaens

                                                                                                                                           
Antwerpen
Kunstbus - Antwerpen (Frans: Anvers) is de hoofdstad van de gelijknamige provincie Antwerpen en het gelijknamige arrondissement Antwerpen. ... het bracht in die periode grote schilders voort als rubens, jordaens

                                                                                                                                           
Rembrandts-oeuvre
Kunstbus - Rembrandts oeuvre ... diens dood werd de opdracht verdeeld over jan lievens, jacob jordaens

                                                                                                                                           
Nicolaes Maes
Kunstbus - Nederlandse barok portret- en genreschilder uit de groep van Rembrandts navolgers, geboren januari 1634 in Dordrecht, begraven 24 november 1693 in Amsterdam. ... hij te antwerpen, waar zijn werk beinvloed werd door dat van jordaens

                                                                                                                                           
Govert Flinck
Govert Flinck
Kunstbus - Govert Flinck (1615-1660) ... werd het werk afgemaakt door rembrandt, jan lievens, en jacob jordaens

                                                                                                                                           
KMSKB
Kunstbus - Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB) ... jheronimus bosch; verder ook pieter paul rubens, jacob jordaens

                                                                                                                                           
Jan Davidsz. de Heem
Kunstbus - Nederlands schilder, geboren april 1606 Utrecht - overleden tussen 18 september 1683 en 18 september 1684 in Antwerpen. ... met de dochter van klavecimbelbouwer andries ruckers. jacob jordaens

                                                                                                                                           
Isabella van Spanje
Isabella van Spanje
Kunstbus - ... te schilderen. ook de schilders antoon van dyck, jacob jordaens

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 2