YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: d66 jonge democraten politieke jongerenorganisaties wouter koolmees boris van der ham steven van weyenberg d66-jongerenorganisatie stefanie van vliet jd d66 - jongerenorganisatie alexander pechtold kabinet-balkenende iv hans van mierlo hans gruijters tweede kamerverkiezingen van 15 maart 2017 2017 thom de graaf boris dittrich letty demmers-van der geest lijst 2017 jan terlouw minister-president jan glastra van loon sophie in 't veld democraten 66 (d66) 19 zetels 2009 4 zetels 'ayaancrisis' mr. hans van mierlo stichting onderhandelingen over een 'paars-plus'-kabinet els borst grondige veranderingen democraten 66 democrats 66 rompkabinet-balkenende iii 2010 d66 - democraten 66 10 zetels pvda : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 1730 voor - jonge democraten - in 0.0859708786010742 seconden.

Jonge Democraten (JD)

Parlement & Politiek - Deze politieke jongerenorganisatie is verbonden aan D66 en heeft als doel bij te dragen aan de individuele ontplooiing van alle mensen. ... jonge

                                                                                                                                           

Democraten 66 (D66)

Parlement & Politiek - Democraten 66 (D66) is een hervormingsgezinde sociaal-liberale partij. Sinds zijn verkiezing tot lijsttrekker op 24 juni 2006 is Alexander Pechtold politiek leider. De partij werd opgericht op 14 oktober 1966 door 44 'homines novi', waarvan er 25 eerder bij andere politieke partijen actief waren geweest. ... hans van mierlo stichting wetenschappelijk tijdschrift ' idee' jonge

                                                                                                                                           

Opgeheven politieke jongerenorganisaties

Parlement & Politiek - Jongeren tussen 14 en 27 jaar met interesse in politiek kunnen lid worden van een politieke jongerenorganisatie. Deze zijn vrijwel altijd verbonden aan een politieke partij. Een politieke jongerenorganisatie heeft vier functies: scholing, rekrutering, het opkomen voor de belangen van jongeren en subsidie. ... politieke jonge

                                                                                                                                           

Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie (JOVD)

Parlement & Politiek - Deze in 1949 opgerichte Nederlandse liberale politieke jongerenorganisatie is sinds 2000 formeel gelieerd aan de VVD. De Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie (JOVD) is echter in politiek opzicht volledig onafhankelijk van de VVD en heeft op bepaalde punten dan ook afwijkende standpunten. ... jonge

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 2006
Parlement & Politiek - Op 22 november 2006 vonden er Tweede Kamerverkiezingen plaats. De verkiezingen waren aanvankelijk gepland op 15 mei 2007, maar werden vervroegd door de val van het kabinet-Balkenende II. ... na de breuk in het kabinet-balkenende iv koos hij voor zijn jonge

                                                                                                                                           
B. (Boris) van der Ham
Parlement & Politiek - Boris van der Ham (1973) was van 23 mei 2002 tot 20 september 2012 Tweede Kamerlid van D66. Hij was eerder financieel bestuurslid van de Nationale Jeugdraad. Daarvoor was de heer Van der Ham acteur bij diverse toneelgezelschappen en voorzitter van de Jonge Democraten. ... acteur bij diverse toneelgezelschappen en voorzitter van de jonge

                                                                                                                                           
J.M. (Jan) Paternotte
Parlement & Politiek - Jan Paternotte (1984) is sinds 23 maart 2017 lid van de D66-fractie in de Tweede Kamer. Hij was gemeenteraadslid en fractievoorzitter van D66 in Amsterdam. Eerder was hij beleidsmedewerker van D66-europarlementariër Marietje Schaake en vier jaar duo-raadslid en voorzitter van de Jonge Democraten (2004-2005). ... schaake en vier jaar duo-raadslid en voorzitter van de jonge

                                                                                                                                           
Drs. R.A.A. (Rob) Jetten
Parlement & Politiek - Rob Jetten (1987) is sinds 23 maart 2017 lid van de D66-fractie in de Tweede Kamer. Hij was gemeenteraadslid (fractievoorzitter) in Nijmegen en eerder voorzitter van de Jonge Democraten. Hij werkte bij ProRail als regiomanager bouwmanagement in Noord-Oost-Nederland. ... (fractievoorzitter) in nijmegen en eerder voorzitter van de jonge

                                                                                                                                           

Politieke jongerenorganisaties

Parlement & Politiek - Vrijwel iedere in het Nederlandse parlement vertegenwoordigde politieke partij heeft een politieke jongerenorganisatie. Een politieke jongerenorganisatie is een organisatie voor jongeren die statutair is verbonden aan een politieke partij. ... jonge

                                                                                                                                           
Dr. A.L. (Annelien) Bredenoord
Parlement & Politiek - Annelien Bredenoord (1979) is sinds 9 juni 2015 Eerste Kamerlid voor D66. Zij is universitair hoofddocent (bio)medische ethiek aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Zij is tevens lid van De Jonge Akademie van de KNAW en was lid van de Jonge Gezondheidsraad. ... universitair medisch centrum utrecht. zij is tevens lid van de jonge

                                                                                                                                           
Mr. L.J. (Laurens Jan) Brinkhorst
Parlement & Politiek - D66-politicus, Europeaan in hart en nieren. Was al op jonge leeftijd hoogleraar in Groningen en stond bekend als scherp denker en debater. Werd staatssecretaris van Europese Zaken in het kabinet-Den Uyl en daarna Tweede Kamerlid. ... d66-politicus, europeaan in hart en nieren. was al op jonge

                                                                                                                                           
Hildo Krop
Hildo Krop
Kunstbus - Nederlands beeldhouwer, bouwbeeldhouwer, monumentaal kunstenaar, edelsmid, graficus, keramist, medailleur, meubelontwerper, sierkunstenaar, tekenaar, schilder van arbeiders, dieren, figuurvoorstellingen, paarden en portretten. ... in de beginperiode aanvankelijk uitbleven, werkte de jonge

                                                                                                                                           
Mr. J. (Jacob) Kohnstamm
Parlement & Politiek - Vooraanstaande D66-politicus. Zoon van een bekende voorvechter van de Europese gedachte. Advocaat en op betrekkelijk jonge leeftijd Tweede Kamerlid. Nadat hij in 1982 niet was herkozen enige tijd partijvoorzitter. ... van de europese gedachte. advocaat en op betrekkelijk jonge

                                                                                                                                           
Mr. L.W.S.A.L.B. (Lousewies) van der Laan
Parlement & Politiek - Spraakmakende en welbespraakte politica van D66, die na lid van het Europees Parlement te zijn geweest een niet onopgemerkte Tweede Kamerperiode doormaakte. Groeide op in het buitenland en was al tijdens haar studie sterk internationaal georiënteerd. ... in nederland - haar echtgenoot was voorzitter van de jonge

                                                                                                                                           
Wendingen
Kunstbus - Wendingen, Maandblad voor Bouwen en Sieren Kunstblad dat maandelijks verscheen van 1918 tot 1931. Het tijdschrift werd uitgegeven door de Amsterdamse uitgeverij 'De Hooge Brug' en was een orgaan van architectuurgenootschap 'Architectura et Amicitia'. ... vereniging de begeestering en de vernieuwingsdrift van de jonge

                                                                                                                                           
Tweede Nationale Vergadering en Constituerende Vergadering (1797-1798)
Parlement & Politiek - De Tweede Nationale Vergadering bestond in de periode 1 september 1797 tot 22 januari 1798. Na de verwerping van de ontwerp-Constitutie moest een nieuw ontwerp worden gemaakt. Daartoe werd wederom een commissie van eenentwintig leden in het leven geroepen. ... 1798 janssen, j., van 1 september 1797 tot 22 januari 1798 jonge

                                                                                                                                           
Mr. Th.C. (Thom) de Graaf
Parlement & Politiek - Thom de Graaf (1957) is sinds 7 juni 2011 Eerste Kamerlid voor D66. Sinds juni 2015 is hij fractievoorzitter. In 2007-2012 was hij burgemeester van Nijmegen en sinds 1 februari 2012 is hij voorzitter van de Vereniging Hogescholen. ... van de vereniging hogescholen. de heer de graaf werd op jonge

                                                                                                                                           
Eerste Nationale Vergadering (1796-1797)
Parlement & Politiek - De Eerste Nationale Vergadering bestond in de periode 1 maart 1796 tot en met 31 augustus 1797 en telde 126 leden. De leden werden gekozen door een kiescollege, dat op haar beurt door grondvergaderingen was gekozen. ... j. van, van 30 mei 1796 tot 1 september 1797 lublink de jonge

                                                                                                                                           
Partij van de Vrijheid (PvdV)
Parlement & Politiek - De PvdV ontstond op 23 maart 1946 als voortzetting van de vooroorlogse Liberale Staatspartij (LSP). De oprichters wilden wel dat de nieuwe partij een vooruitstrevender koers zou volgen dan haar voorganger. ... tot de initiatiefnemers van de pvdv behoorden onder andere de jonge

                                                                                                                                           
Salon
Kunstbus - SALON In de 19de eeuw werd de openbare expositie van kunstwerken definitief de beslissende en onmisbare vorm om het contact tussen kunstproducenten en -consumenten tot stand te brengen. Maatschappelijke, economische en culturele ontwikkelingen hadden tot gevolg gehad dat kunstwerken voornamelijk werden geschapen door onafhankelijke personen, die noch in dienst van een vorst noch aan regels van een gilde waren gebonden, maar als 'vrije kunstenaars' hun producten als waren op de kunstmarkt aan klanten moesten verkopen om in hun levensonderhoud te voorzien. ... al eerder bij martinet geexposeerde werken trokken nu andere, jonge

                                                                                                                                           
geschiedenis van Vlaanderen
Kunstbus - Geschiedenis van Vlaanderen Van Vlaanderengouw naar Graafschap Vlaanderen De naam Vlaanderen dook voor het eerst op in 358, toen de Franken heel de streek rond Brugge van de Romeinen overnamen en beheerden als pagus Flandrensis of Vlaanderengouw. ... op 21 juli 1831 een onafhankelijk koninkrijk: belgie. het jonge

                                                                                                                                           
Drs. K. (Kati) Piri
Parlement & Politiek - Kati Piri (1979) is sinds 1 juli 2014 lid van het Europees Parlement voor de PvdA. Mevrouw Piri is lid van de commissie buitenlandse zaken. Zij was eerder werkzaam bij de sociaaldemocratische fractie in het Europees Parlement en bij de Wiardi Beckman Stichting. ... dat politieke partijen en democratische bewegingen in jonge

                                                                                                                                           
Russische-Revolutie
Kunstbus - Russische Revolutie De Russische Revolutie was een politieke omwenteling in Rusland die duurde van 1905 tot 1922. De Revolutie maakte een einde aan het Russische tsarenrijk en vestigde de eerste communistische staat ter wereld: de Sovjet-Unie. ... de enige socialist die tot de regering toetrad was de jonge

                                                                                                                                           
V. (Viktor) Orbán
Parlement & Politiek - Viktor Orbán (1963) is sinds 29 mei 2010 minister-president van Hongarije. Hij is leider van de centrumrechtse/christendemocratische partij Fidesz. Orban speelde een belangrijke rol bij de overgang van Hongarije van het communisme naar de democratie. ... hij was oprichter van fidesz, aanvankelijke een liberale jonge

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 36