YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur jezus christus christus jezus jezus leeft jezusleeft joop van ooijen groenlinks tweede kamerverkiezing 2017 niet stemmers kandidatenlijsten 2017 tweede kamerverkiezingen in 2017 artikel 1 samen sterker - kansen voor iedereen tweede kamer verkiezingen 2017 kandidaten tweede kamer 2017 pvda nieuwe wegen programma's partijen 2017 henk krol cda christenunie denk geert wilders omdat ouderen het niet meer pikken lijsten kees van der staaij norbert klein mens en spirit/bp-vr een verbonden samenleving hoopvol realistisch 50plus vnl marianne thieme forum voor democratie paul lucardie pvv bekijk het uitgebreide profiel van de kandidaten nederland weer van ons sybrand van haersma buma : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 203 voor - jezus - in 0.0180559158325195 seconden.

Jezus

Kunstbus - De naam Jezus is een vernederlandsing van het Latijnse Iesus dat weer een verlatinisering is van het Griekse Ιησους (spreek uit: Jèsoes). Dit is op zijn beurt weer een vergrieksing van het Hebreeuwse Jesjoea, een latere vorm van Jehosjoea, waarvan de directe vernederlandsing Jozua is. ... jezus

                                                                                                                                           

Jezus Leeft (JezusLeeft)

Parlement & Politiek - Jezus Leeft is een politieke partij waar de leefregels van Jezus gelden, waar naastenliefde de basis is en die opkomt voor een rechtvaardige maatschappij. Hoofdpunten zijn Kies voor leven, afscheid van de Europese Unie en een groene en duurzame samenleving. ... jezus

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 2017
Parlement & Politiek - Op 15 maart 2017 waren er Tweede Kamerverkiezingen. Het ging om een reguliere verkiezing, maar tevens lagen drie grondwetsvoorstellen voor, die in eerste lezing waren aanvaard door beide Kamers. Dat betrof het voorstel over invoering van een correctief referendum, het uit de Grondwet halen van de burgemeestersbenoeming en een voorstel over de staatkundige positie van Caribisch Nederland. ... - - de burger beweging 5.221 - - - - geenpeil 4.945 0,0 - - - jezus

                                                                                                                                           
Paasfeest
Kunstbus - Tijdens het Paasfeest viert de Kerk dat Jezus Christus door zijn lijden, sterven en verrijzen, ons van onze zonden heeft bevrijd. Het feest in ruime zin begint op Palmzondag en eindigt met Pasen. In enge zin is er sprake van een Driedaags Paasfeest, het zogeheten Paastriduüm. ... tijdens het paasfeest viert de kerk dat jezus

                                                                                                                                           
Petrus
Kunstbus - Petrus (Sint-Pieter) is een persoon uit het Nieuwe Testament en één van de twaalf apostelen van Jezus Christus. Hij geldt voor katholieken als de eerste paus. In kunst en iconografie is Petrus vrijwel altijd te herkennen aan een markante grijze baard en de sleutels van de hemel, die het petrusambt symboliseren. ... uit het nieuwe testament en een van de twaalf apostelen van jezus

                                                                                                                                           
Vlucht-naar-Egypte
Vlucht-naar-Egypte
Kunstbus - Vlucht naar Egypte – De kindermoord Dirck Vellert, Glasruitje met De Vlucht naar Egypte, ca. 1532, Gebrandschilderd glas, diam. 28,5 cm ( Maria zit op een ezel. Zij houdt het kindje Jezus in haar armen. ... diam. 28,5 cm ( maria zit op een ezel. zij houdt het kindje jezus

                                                                                                                                           
Johannes-Passion
Kunstbus - Johannes Passion (1725 version) (1)( Johannespassion (BWV 245) van Johann Sebastian Bach is een muzikale vertelling van het lijden en sterven van Jezus volgens het Evangelie naar Johannes. Geschiedenis Bach schreef de Johannespassion in 1724 in drie maanden tijd. ... bach is een muzikale vertelling van het lijden en sterven van jezus

                                                                                                                                           
Maria
Kunstbus - Maria is in het Nieuwe Testament en de Koran de moeder van Jezus. Volgens de christelijke traditie is zij de dochter van Joachim en Anna. Voor Katholieken is zij een belangrijke heilige. In de rooms-katholieke en Oosters- orthodoxe kerken speelt Maria een belangrijke rol in het geloofsleven. ... maria is in het nieuwe testament en de koran de moeder van jezus

                                                                                                                                           
Hemelvaart
Kunstbus - Met Hemelvaart wordt binnen het christendom het letterlijke opvaren van Jezus Christus naar God, zijn Vader in de hemel, herdacht. Soms wordt de hemelvaart verward met de opname van Maria in de hemel ( Maria-Tenhemelopneming), dat een puur rooms-katholieke aangelegenheid is en niet gebaseerd op bijbelse geschriften. ... wordt binnen het christendom het letterlijke opvaren van jezus

                                                                                                                                           
Het Laatste Avondmaal
Het Laatste Avondmaal
Kunstbus - Het Laatste Avondmaal heeft betrekking hebben op de laatste maaltijd die Jezus met zijn discipelen had voordat hij gearresteerd werd. Het Laatste Avondmaal is een bekende gedachte uit het Nieuwe Testament. ... avondmaal heeft betrekking hebben op de laatste maaltijd die jezus

                                                                                                                                           
apostel
Kunstbus - Een apostel is iemand die uit naam van een ander die hem heeft gestuurd een boodschap overbrengt. De term wordt vooral gebruikt in de Bijbelse betekenis, voor iemand die gezonden is door Jezus om het evangelie te verspreiden. ... in de bijbelse betekenis, voor iemand die gezonden is door jezus

                                                                                                                                           
christen
Kunstbus - Een christen hangt het christendom aan, een wereldgodsdienst. Het christendom is een religie die gestoeld is op de persoon Jezus van Nazareth zoals beschreven in het Nieuwe Testament. Centraal daarin staan zijn prediking, kruisdood en verrijzenis. ... het christendom is een religie die gestoeld is op de persoon jezus

                                                                                                                                           
Matteus
Kunstbus - Matteüs Matteüs was één van de 12 apostelen die door Jezus werden geroepen. Zijn roeping wordt beschreven in het gelijknamige bijbelboek in het Nieuwe Testament, hoofdstuk 9:9: " Toen Jezus van daar verder ging, zag hij bij het tolhuis een man zitten die Matteüs heette, en hij zei tegen hem: 'volg mij'. ... matteus matteus was een van de 12 apostelen die door jezus

                                                                                                                                           
Jacobus de Meerdere
Kunstbus - Jakobus de Meerdere is een discipel en apostel van Jezus Christus. In het Spaans en Portugees wordt de naam San Iago verkort tot Santiago. Jakobus in de Bijbel Hij werd geroepen terwijl hij aan het werk was op het schip van zijn vader Zebedeüs, samen met zijn broer Johannes (zie o. ... de meerdere jakobus de meerdere is een discipel en apostel van jezus

                                                                                                                                           
Heilig Bloed
Kunstbus - Met Heilig Bloed of Kostbaar Bloed wordt een reliek van het bloed van Jezus bedoeld. Omdat Jezus bij het Laatste Avondmaal de wijn zijn bloed noemt, hebben verhalen over het Heilig Bloed vaak ook met de Heilige Graal te maken. ... bloed of kostbaar bloed wordt een reliek van het bloed van jezus

                                                                                                                                           
Matthaus-Passion
Muziekbus - De Matthäus Passion (BWV 244) is een oratorium gecomponeerd door Johann Sebastian Bach. Het is één van zijn bekendste composities en één van zijn langste. De Matthäus Passion vertelt het lijdens- en sterfverhaal van Jezus volgens het Evangelie naar Mattheus. ... de matthaus passion vertelt het lijdens- en sterfverhaal van jezus

                                                                                                                                           
Nicodemus
Kunstbus - Nikodemus Nikodemus (ook Nicodemus) Hebreeuws Nakdimon was een Farizeeër en een lid van de Sanhedrin die zijn steun betoog aan Jezus Christus. Nikodemus wordt drie keer genoemd in de Evangelie naar Johannes. ... en een lid van de sanhedrin die zijn steun betoog aan jezus

                                                                                                                                           
Goede Vrijdag
Kunstbus - Goede Vrijdag is de vrijdag vóór Pasen. De Kerk herdenkt dat Jezus Christus werd gegeseld en, aan het kruis genageld, stierf. Door zijn kruisdood, zo leert de kerk, heeft Jezus Christus ons van onze zonden verlost. ... goede vrijdag is de vrijdag voor pasen. de kerk herdenkt dat jezus

                                                                                                                                           
Latijns-kruis
Kunstbus - Het Latijnse kruis (†) is vooral bekend als een christelijk religieus symbool. De betekenis ervan wordt afgeleid van het christelijke geloof dat Jezus door de Romeinen gekruisigd werd. Dit was in het Romeinse Keizerrijk een vaakgebruikte methode om slaven en niet- Romeinen die misdaden hadden begaan te executeren. ... betekenis ervan wordt afgeleid van het christelijke geloof dat jezus

                                                                                                                                           
Noli-me-tangere
Kunstbus - De eerste woorden die Jezus na zijn opstanding tot Maria Magdalena sprak. "Noli me tangere" ("Raak Mij niet aan") zegt Jezus tegen Maria Magdalena in Johannes 20:17, en hij wijkt naar achteren. Zij was die ochtend naar het graf gekomen om het lichaam van de gestorvene te zalven. ... de eerste woorden die jezus

                                                                                                                                           
Tintoretto
Kunstbus - De besnijdenis van Jezus uit zijn werken in de Scuola di San Rocco (1564 - 1588) Venetiaans kunstschilder, geboren 29 september 1518 te Venetië - overleden 31 mei 1594 aldaar. Tintoretto werd geboren als Jacopo Comin, later werd hij ook Jacopo Robusto genoemd. ... de besnijdenis van jezus

                                                                                                                                           
Paus
Kunstbus - De paus, opvolger van Petrus, is bisschop van Rome, hoofd van de Rooms- Katholieke Kerk, en sinds 1929 ook staatshoofd van Vaticaanstad. In het evangelie van Matteüs vraagt Jezus aan zijn Apostelen: "Wie zeggen jullie dat Ik ben? ... van vaticaanstad. in het evangelie van matteus vraagt jezus

                                                                                                                                           
Michail Boelgakov
Kunstbus - Michaíl Afanás'jevitsj Boelgákov ( Kiev 3 of 15 mei 1891 - Moskou 10 maart 1940) was een Russisch schrijver. Boelgakov studeerde medicijnen en werkte enige tijd als dorpsdokter in de omgeving van Smolensk. ... de meester en margarita, en het verhaal van pontius pilatus en jezus

                                                                                                                                           
antichrist
Kunstbus - Antichrist De antichrist ( Grieks: αντίχριστος antichristos = in plaats van Christus) is de ultieme manifestatie van het kwaad in een menselijk wezen. Het begrip komt in de Bijbel voor in de brieven van Johannes. ... van de tijd (eindtijd) vanwege de naderende terugkeer van jezus

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 11