YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: jet bussemaker kabinet-balkenende iv kabinet-rutte ii dr. m. (jet) bussemaker marga klompe frans weekers femke halsema minister d66 groenlinks wilma mansveld staatssecretaris co verdaas wouter bos sharon dijksma 2009 nebahat albayrak aleid wolfsen pvda cda agnes kant frans timmermans sp vvd cd tweede kamerverkiezingen sinds 1918 en batenburg joop atsma mariette hamer jan peter balkenende pvda'ers wouter bos gerda verburg atzo nicolai tweede kabinet-kok jan de wit sgp joop wijn kees van der staaij sander dekker : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 300 voor - jet bussemaker - in 0.0633280277252197 seconden.

Dr. M. (Jet) Bussemaker

Jet Bussemaker (1961) is sinds 5 november 2012 minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kabinet-Rutte II. Van 22 februari 2007 tot 23 februari 2010 was zij staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kabinet-Balkenende IV. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
PvdA en Tweede Kamerverkiezingen 2006
De PvdA haalde bij de verkiezingen van 22 november 2006 33 zetels in de Tweede Kamer. Lijsttrekker was Wouter Bos. Het verkiezingsprogramma was getiteld 'Samen sterker - werken aan een beter Nederland'. ... hieraan voldeden: kandidaat stemmen wouter bos 1.727.313 nebahat albayrak 122.779 jet bussemaker 24.110 sharon dijksma 23.833 aleid wolfsen 20.048 verkiezingsprogramma 2006 de pvda ging de verkiezingen in met het - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 1998
De paarse coalitie behield bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1998 haar meerderheid, ondanks fors verlies van D66 (van 24 naar 14 zetels). PvdA en VVD (beide plus acht) compenseerden dat verlies echter ruimschoots. ... oenlinks paul rosenmoller pvda wim kok rpf leen van dijke sgp bas van der vlies sp jan marijnissen vvd frits bolkestein sen2000 jet nijpels-hezemans kandidaten tot de nieuwkomers behoordende pvda'ers wouter bos, jet bussemaker, mariette hamer en frans timmerm - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport (EJC)
De raadsformatie Onderwijszaken, Jeugd, Cultuur en Sport bestaat uit de ministers (of staatssecretarissen) van onderwijs, jeugdbeleid en/of cultuur van de lidstaten van de Europese Unie. Deze raad vergadert formeel vier keer per jaar. ... van het onderwerp en het belang dat daaraan wordt gehecht kan nederland in deze raad onder meer vertegenwoordigd worden door: - jet bussemaker (pvda), minister van onderwijs, cultuur en wetenschap - martin van rijn (pvda), staatssecretaris van volksgezondheid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Dit ministerie draagt de zorg voor het scheppen van een wettelijk kader voor het onderwijs, voor het uitvoeren van onderwijswetten en het verstrekken van financiële middelen daarvoor. Daarnaast heeft het ministerie de zorg voor de bevordering van wetenschappelijk onderwijs en wetenschapsbeleid en voor het cultuur- en mediabeleid. ... jet bussemaker (pvda) is de huidige minister van ocw. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Profiel kabinet-Rutte II
PDC, 7 november 2012 ... twee, frans timmermans en jet bussemaker, waren eerder staatssecretaris. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Audiovisueel- en mediabeleid
Onder audiovisueel- en mediabeleid vallen de televisie, radio en film. Deze sector wordt economisch steeds belangrijker: meer dan één miljoen mensen is hier werkzaam. De sector speelt ook een belangrijke maatschappelijke rol, omdat deze media de voornaamste bron van informatie zijn voor de bevolking en een belangrijke vorm van vrijetijdsbesteding. ... vertegenwoordiger voor nederland in de raad is: jet bussemaker (pvda), minister van onderwijs, cultuur en wetenschap voor het europees parlement beoordeelt de parlementaire commissie cultuur - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mastenbroek, Edith
... iep stage bij het europees parlement en in 1999 werd ze medewerker van het partijbureau van de pvda en ondersteunde ze kamerlid jet bussemaker in de tweede kamerfractie. - (bron: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland)
                                                                                                                                           
Minister
Ministers zijn politiek verantwoordelijk voor een bepaald beleidsterrein. Met uitzondering van ministers zonder portefeuille geven zij politieke leiding aan een departement. Daarbij kunnen zij terzijde worden gestaan door staatssecretarissen. ... (jet) onderwijs, cultuur en wetenschap dijsselbloem, j.r.v.a. ... (stef) veiligheid en justitie bussemaker, m. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
J.A.W.J. (John) Leerdam MFA
Extrovert en charmant PvdA-Tweede Kamerlid met stevige wortels in 'de West'. Was voor hij Kamerlid werd directeur en artistiek leider van een Amsterdams toneelgezelschap en regisseerde geregeld toneelproducties over politiek-historische thema's. ... t 5 april 2012 sharon dijksma als tweede kamerlid activiteiten als parlementarier - bracht in 2005 samen met zijn fractiegenote jet bussemaker de notitie "de kracht van kunst" uit. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
J.L. (Hans) Spekman
Hans Spekman (1966) is sinds 22 januari 2012 voorzitter van de PvdA. Hij was van 30 november 2006 tot 25 januari 2012 Tweede Kamerlid voor de PvdA. Daarvoor was de heer Spekman vijf jaar wethouder van onder meer sociale zaken, maatschappelijke zorg en sport en recreatie van Utrecht. ... - nam begin 2007 de verdediging van jet bussemaker over van een door saskia noorman-den uyl ingediend initiatiefvoorstel over een toeslag voor alleenstaande ouders - d - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinetsformatie 2006-2007
Het kabinet-Balkenende IV van CDA, PvdA en ChristenUnie, kwam tot stand nadat coalities van CDA en PvdA met SP en of met GroenLinks niet mogelijk waren gebleken. Het nieuwe kabinet trad op 22 februari 2007 aan na een relatief vlotte formatie van 89 dagen. ... onder de staatssecretarissen waren diverse (oud-)kamerleden, zoals ank bijleveld, frans timmermans, jet bussemaker, sharon dijksma en frank heemskerk. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

jet - (straalvliegtuig)

jet zn. ‘straalvliegtuig’ Nnl. jet ‘straalvliegtuig’ in de “Meteor” is ontworpen volgens het schema van de eerste “Jet”, en is snel gemakkelijk te hanteeren [1945; week-/dagblad De Vliegende Hollander 114, 2], de nieuwe ‘jets’, jetvlieger [beide 1956; Zandvoort 1964]; al vroeg ook jetplane [1947; Kramers II] en jetvliegtuig [1950; de Vooys]. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

Jet - (geografische naam)

Jet (Súdwest-Fryslân, Fr) Fries Jeth. 1417 Iaeth, Iette 1, 1433 Iet 2, 1452 Jet 3; Gelegen aan de Jaanvaart. Jet betekent 'gat, opening'. In waternamen betreft het soms een dijkdoorbraak, soms een bewust in de dijk gegraven doorgang waarin men viste. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

ramjet - (stuwstraalbuis)

ramjet [stuwstraalbuis] {na 1950} < engels ram-jet, gevormd van ram 2 + jet.<#>Ramjet (1958) z. Stuwstraalmotor. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

jet fuel - straalmotorbrandstof

jet fuel zn. Ontleend aan het Engels. = straalmotorbrandstof, kerosine. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

jetlag - (fysieke ervaring van tijdsverschil op lange vluchten)

jetlag [fysieke ervaring van tijdsverschil op lange vluchten] { jet lag na 1950} < engels jet lag, van jet ( vgl. jet) + lag [vertraging], to lag [achterblijven], etymologie onbekend. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

Jet Boeke

Jet (Henriëtte) Boeke is op 28 oktober 1948 als jongste van zes kinderen in Wageningen geboren. Na de mms ging ze naar de Rietveld Academie in Amsterdam. Ze bekwaamde zich op de afdeling Grafisch Ontwerpen in druktechnieken, kalligrafie, typografie, boekbinden, modeltekenen en fotografie. - (bron: Algemeen letterkundig lexicon - dbnl)

                                                                                                                                           

jetset - (groep rijkelui die de toon zetten in het uitgaansleven)

jetset (Engels jet set)<#>jet set [dzjet 'set] {straal-verzameling} de kring van modieuze bezitters van zeer veel geld of beroemdheid, die daarvan ostentatief wenst te genieten, en de daar omheen zwervende aanhang. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

business jet - zakenvliegtuig; bedrijfsvliegtuig

business jet zn. Ontleend aan het Engels. = zakenvliegtuig; bedrijfsvliegtuig. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

jeton - (fiche, munt)

jeton [fiche, munt] { jetton 1824} < frans jeton < oudfrans gectoire, gettoire, van geter, jeter [werpen] < latijn iactare ( vgl. jet); oorspr., in de tijd dat men nog met aanvankelijk Griekse, later Romeinse cijfers werkte, die ongeschikt zijn voor calculeren, bediende men zich van schelpjes, steentjes, fiches, die men op een abacus, een rekenbord, wierp om zo de som visueel te bepalen. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
subject - (onderwerp)
subject zn. ‘onderwerp’ Vnnl. subject ‘onderwerp, zaak waarmee men zich bezighoudt’ in eenige heren waeren in diskoerssen ... Het subjeckt was ... ‘... voerden een discussie; het onderwerp was . ... van subicere 'plaatsen onder, achter', dat gevormd is uit → sub- 'onder, bij' en jacere 'werpen', zie → jet. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
tussenwerpsel - (woord dat geen deel uitmaakt van de zin, interjectie)
tussenwerpsel zn. ‘woord dat geen deel uitmaakt van de zin, interjectie’ Mnl. tusschen worpinghe [1483; Voc.cop.]; vnnl. tusschenworpinghe [1562; Kil.], invoeghich woort [1568; Radermacher], tusschenwerpsel [1573; Thes. ... ord intericere 'werpen of plaatsen tussen', gevormd uit → inter- 'tussen-' en -icere, combinatievorm van iacere 'werpen', zie → jet. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
onderwerp - (zaak waarover men spreekt of schrijft; item)
onderwerp zn. ‘zaak waarover men spreekt of schrijft; item’ Vnnl. onderwerp ‘grammaticaal subject’ in Cato is wys, Wysheid is loflyck. Hier zyn de namen Cato ende Wysheid het onderwerp of de stoffe des ghezegs [1585; iWNT], ‘zaak waarover men spreekt of schrijft’ in het Onderwerp van een reeden [1691; Sewel EN]. ... van subicere 'onderwerpen, ten grondslag leggen', gevormd uit → sub- en iacere 'werpen', zie → jet. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 134