YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: jesse klaver j.f. (jesse) klaver eerste kamer groenlinks jolande sap 2017 femke halsema tweede kamerfractie van groenlinks biografisch archief gl dwars tweede kamerverkiezingen van 15 maart 2017 gl (groenlinks) bas eickhout groen links tineke strik green left tweede kamerverkiezingen in 1998 pacifistisch-socialistische partij communistische partij nederland politieke partij radikalen formatieonderhandelingen in de zomer van 2010 4 zetels evangelische volkspartij groenlinks in het europees parlement groenen/europese vrije alliantie 2 zetels kabinet-lubbers 14 zetels lijsttrekker tweede kamer mohamed rabbae ppr ina brouwer evp cpn paul rosenmoller lijsttrekker - groenlinks lijsttrekker groenlinks groenlinks - lijsttrekkers : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 56 voor - jesse klaver - in 0.015794038772583 seconden.

J.F. (Jesse) Klaver

Jesse Klaver (1986) is sinds 12 mei 2015 fractievoorzitter en politiek leider van GroenLinks. Bij de verkiezingen van 2017 was hij lijsttrekker. Jesse Klaver is sedert 17 juni 2010 lid van de Tweede Kamer. ... ( jesse - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
GroenLinks (GL)
GroenLinks is een progressieve partij, die duurzaamheid hoog in het vaandel heeft. Voorzitter van de Tweede Kamerfractie van GroenLinks is sinds 12 mei 2015 Jesse Klaver. De huidige partijvoorzitter is Marjolein Meijer. ... van de tweede kamerfractie van groenlinks is sinds 12 mei 2015 jesse - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Lijsttrekkers GroenLinks
Sinds 2015 is Jesse Klaver lijsttrekker van GroenLinks. Klaver werd gekozen op 12 mei 2015 als fractievoorzitter en politiek leider van GroenLinks. Hij verving Jolande Sap die in 2012 het tegenvallende resultaat van 4 zetels behaalde. ... groenlinks - hoofdinhoud sinds 2015 is jesse - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
GroenLinks en Tweede Kamerverkiezingen 2017
GroenLinks had bij de verkiezingen van 15 maart 2017 Jesse Klaver als lijsttrekker. De titel van het verkiezingsprogramma luidt 'tijd voor verandering'. ... groenlinks had bij de verkiezingen van 15 maart 2017 jesse - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinetsformatie 2017
De formatie 2017 stond tot nu toe in het teken van vorming van een kabinet van VVD, D66, CDA en GroenLinks. Daartoe werden twee pogingen ondernomen, maar op 12 juni concludeerde informateur Tjeenk Willink dat een geschil over het migratiebeleid een onoverkomelijk probleem opleverde. ... zijlstra mee, alexander pechtold nam wouter koolmees mee, jesse - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamerfractie GroenLinks (GL)
De Tweede Kamerfractie van GroenLinks heeft sinds de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 14 leden. Na de verkiezingen van 12 september 2012 telde de fractie vier leden. ... kamer. de partij is in de oppositie. fractievoorzitter is jesse - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Lijsttrekker van een partij
Een lijsttrekker is de nummer één op de kandidatenlijst van een politieke partij voor de verkiezingen. In de aanloop naar Tweede Kamerverkiezingen berust het politiek leiderschap bij de lijsttrekker van een partij. ... en 2003 lijsttrekker. lijsttrekkers groenlinks sinds 2015 is jesse - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Profiel kandidaten Tweede Kamerverkiezingen 2017
Een profiel van de kandidatenlijsten van een aantal partijen die deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezingen 2017. Voor deze analyse is uitgegaan van het zetelaantal dat wordt genoemd in de Peilingwijzer. ... (groenlinks) maatschappelijk werk ** khadija arib (pvda) jesse - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Leiderschapswisselingen
Het politieke leven van een partijleider is uiteraard beperkt houdbaar. Een teleurstellend resultaat, het gevoel dat het wel 'mooi' is geweest, maar ook leeftijd of gezondheid kunnen redenen zijn voor vertrek. ... echter als tijdelijk leider. in mei 2015 verliep de komst van jesse - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
DWARS, GroenLinkse Jongeren (DWARS)
Deze in 1991 opgerichte politieke jongerenorganisatie is gelieerd aan de politieke partij GroenLinks. DWARS is een organisatie voor en door jongeren in de leeftijd van 15 tot 28 jaar die zich betrokken voelen bij groene en linkse politiek. ... stemrecht tijdens een congres. prominente ex-leden tofik dibi jesse - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Partijen in Tweede en Eerste Kamer
Omdat we in de Nederlandse politiek een stelsel van evenredige vertegenwoordiging hanteren, bestaan de Tweede en Eerste Kamer uit afgevaardigden van verschillende politieke partijen. Welke partijen in de Kamers zitten kan in theorie dus per vier jaar verschillen. ... van de tweede kamerfractie van groenlinks is sinds 12 mei 2015 jesse - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 2017
Op 15 maart 2017 waren er Tweede Kamerverkiezingen. Het ging om een reguliere verkiezing, maar tevens lagen drie grondwetsvoorstellen voor, die in eerste lezing waren aanvaard door beide Kamers. Dat betrof het voorstel over invoering van een correctief referendum, het uit de Grondwet halen van de burgemeestersbenoeming en een voorstel over de staatkundige positie van Caribisch Nederland. ... segers hoopvol realistisch kandidatenlijst groenlinks 8 jesse - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Groenlinks en de Tweede Kamerverkiezingen vanaf 1989
In onderstaand overzicht vindt u de belangrijkste informatie rond GroenLinks (GL) en haar deelname aan Tweede Kamerverkiezingen sinds 1989. In dit overzicht staat vermeld met welke lijsttrekker, programma en kandidaten de GL deelnam aan de verkiezingen. ... programma zetels percentage regering of oppositie? 2017 jesse - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Partijen
De Nederlandse democratie is georganiseerd via een partijenstelsel. Bij de organisatie van een partij komt van alles kijken. Bijvoorbeeld de registratie bij de kiesraad, het kiezen van een (politiek) leider en/of de partijfinanciën. ... van de tweede kamerfractie van groenlinks is sinds 12 mei 2015 jesse - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Drs. S. (Stientje) van Veldhoven
Stientje van Veldhoven (1973) is sinds 17 juni 2010 lid van de Tweede Kamerfractie van D66. Zij was clusterleider van het programma Zuidvleugel Randstad op het ministerie van Economische Zaken. Daarvoor was zij onder meer diplomaat bij de Nederlandse Vertegenwoordiging van de EU in Brussel en werkzaam bij de Europese Commissie. ... - bracht in 2013 samen met lutz jacobi (pvda) en jesse - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Gekozenen Tweede Kamerverkiezingen 2017
In onderstaand overzicht staan de Tweede Kamerleden die zijn gekozen bij de verkiezingen op 15 maart 2017. Bij die verkiezingen behaalde de VVD 33 zetels en daarmee zijn zij de grootste partij in de Tweede Kamer. ... de groot groenlinks (14 leden) # foto naam kamerlid 01 j.f. ( jesse - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
GroenLinks en Tweede Kamerverkiezingen 2012
GroenLinks had bij de verkiezingen van 12 september Jolande Sap als lijsttrekker. Het verkiezingsprogramma is getiteld 'Groene kansen voor Nederland'. ... 2012 1 jolande sap 2 bram van ojik 3 liesbeth van tongeren 4 jesse - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
G. (Geert) Wilders
Geert Wilders (1963) is sinds november 2006 politiek leider van de PVV. Hij is sinds 25 augustus 1998 (met een korte onderbreking in 2002) Tweede Kamerlid. Aanvankelijk was hij dat voor de VVD, maar op 2 september 2004 werd hij een onafhankelijk Kamerlid. ... sybrand van haersma buma (cda), alexander pechtold (d66) en jesse - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Fractievoorzitters Tweede Kamer
Een fractievoorzitter is de leider van zijn fractie, een groep Kamerleden van dezelfde partij. Hij of zij voert het woord bij belangrijke debatten, zoals over de regeringsverklaring en bij de algemene beschouwingen over de rijksbegroting. ... (thierry) fvd haersma buma, s. (sybrand) van cda klaver, j.f. ( jesse - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
GroenLinks en Tweede Kamerverkiezingen 2010
GroenLinks behaalde bij de verkiezingen van 9 juni 2010 10 zetels in de Tweede Kamer. Lijsttrekker was Femke Halsema. Voor de verkiezingen was GroenLinks met 7 zetels vertegenwoordigd in de Tweede Kamer. ... 4 mariko peters 5 ineke van gent 6 liesbeth van tongeren 7 jesse - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Drs. R.K. (Carla) Dik-Faber
Carla Dik-Faber (1971) is sinds 20 september 2012 lid van de Tweede Kamer voor de ChristenUnie. Zij was lid van Provinciale Staten van Utrecht en raadslid in Veenendaal. Eerder was zij freelance kunsthistorica. ... 2017 medeondertekenaar van een door diederik samsom (pvda) en jesse - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Drs. A.H. (Attje) Kuiken
Attje Kuiken (1977) is vanaf 30 november 2006 Tweede Kamerlid voor de PvdA. Van 12 december 2016 tot 16 maart 2017 was fractievoorzitter. Sinds november 2015 was zij vicefractievoorzitter. Mevrouw Kuiken was beleidsmedewerker Integraal Veiligheidsbeleid bij het ministerie van BZK. ... de verdediging van diederik samsom over van een door hem en jesse - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Ir. D.M. (Diederik) Samsom
Diederik Samsom (1971) was van 30 januari 2003 tot 14 december 2016 Tweede Kamerlid voor de PvdA. Van maart 2012 tot december 2016 was hij politiek leider van de PvdA en fractievoorzitter in de Tweede Kamer. ... vreemdelingen ( 33.068) - diende in 2016 samen met jesse - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Dr. B.A.W. (Bart) Snels
Bart Snels (1966) is sinds 23 maart 2017 lid van GroenLinks-fractie in de Tweede Kamer. Hij was politiek strategisch adviseur. Daarvoor was hij in verschillende posities werkzaam geweest bij GroenLinks. ... 2015 tot maart 2017 - politiek adviseur en tekstschrijver van jesse - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 8