YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: jesse klaver j.f. (jesse) klaver eerste kamer groenlinks jolande sap 2017 femke halsema tweede kamerfractie van groenlinks biografisch archief gl dwars tweede kamerverkiezingen van 15 maart 2017 green left pacifistisch-socialistische partij gl (groenlinks) 14 zetels politieke partij radikalen kabinet-lubbers groenlinks in het europees parlement formatieonderhandelingen in de zomer van 2010 evangelische volkspartij tineke strik communistische partij nederland 4 zetels groenen/europese vrije alliantie groen links 2 zetels tweede kamerverkiezingen in 1998 bas eickhout lijsttrekker tweede kamer ppr ina brouwer mohamed rabbae evp cpn paul rosenmoller groenlinks - lijsttrekkers lijsttrekker groenlinks lijsttrekker - groenlinks : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 54 voor - jesse klaver - in 0.0166921615600586 seconden.

J.F. (Jesse) Klaver

Parlement & Politiek - Jesse Klaver (1986) is sinds 12 mei 2015 fractievoorzitter en politiek leider van GroenLinks. Bij de verkiezingen van 2017 was hij lijsttrekker. Jesse Klaver is sedert 17 juni 2010 lid van de Tweede Kamer. ... ( jesse

                                                                                                                                           
GroenLinks (GL)
Parlement & Politiek - GroenLinks is een progressieve partij, die duurzaamheid hoog in het vaandel heeft. Voorzitter van de Tweede Kamerfractie van GroenLinks is sinds 12 mei 2015 Jesse Klaver. De huidige partijvoorzitter is Marjolein Meijer. ... van de tweede kamerfractie van groenlinks is sinds 12 mei 2015 jesse

                                                                                                                                           
Lijsttrekkers GroenLinks
Parlement & Politiek - Sinds 2015 is Jesse Klaver lijsttrekker van GroenLinks. Klaver werd gekozen op 12 mei 2015 als fractievoorzitter en politiek leider van GroenLinks. Hij verving Jolande Sap die in 2012 het tegenvallende resultaat van 4 zetels behaalde. ... groenlinks - hoofdinhoud sinds 2015 is jesse

                                                                                                                                           
Kabinetsformatie 2017
Parlement & Politiek - De formatie 2017 stond tot nu toe in het teken van vorming van een kabinet van VVD, D66, CDA en GroenLinks. Daartoe werden twee pogingen ondernomen, maar op 12 juni concludeerde informateur Tjeenk Willink dat een geschil over het migratiebeleid een onoverkomelijk probleem opleverde. ... zijlstra mee, alexander pechtold nam wouter koolmees mee, jesse

                                                                                                                                           
Tweede Kamerfractie GroenLinks (GL)
Parlement & Politiek - De Tweede Kamerfractie van GroenLinks heeft sinds de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 14 leden. Na de verkiezingen van 12 september 2012 telde de fractie vier leden. ... kamer. de partij is in de oppositie. fractievoorzitter is jesse

                                                                                                                                           
GroenLinks en Tweede Kamerverkiezingen 2017
Parlement & Politiek - GroenLinks had bij de verkiezingen van 15 maart 2017 Jesse Klaver als lijsttrekker. De titel van het verkiezingsprogramma luidt 'tijd voor verandering'. ... groenlinks had bij de verkiezingen van 15 maart 2017 jesse

                                                                                                                                           
Lijsttrekker van een partij
Parlement & Politiek - Een lijsttrekker is de nummer één op de kandidatenlijst van een politieke partij voor de verkiezingen. In de aanloop naar Tweede Kamerverkiezingen berust het politiek leiderschap bij de lijsttrekker van een partij. ... en 2003 lijsttrekker. lijsttrekkers groenlinks sinds 2015 is jesse

                                                                                                                                           
Leiderschapswisselingen
Parlement & Politiek - Het politieke leven van een partijleider is uiteraard beperkt houdbaar. Een teleurstellend resultaat, het gevoel dat het wel 'mooi' is geweest, maar ook leeftijd of gezondheid kunnen redenen zijn voor vertrek. ... echter als tijdelijk leider. in mei 2015 verliep de komst van jesse

                                                                                                                                           
Groenlinks en de Tweede Kamerverkiezingen vanaf 1989
Parlement & Politiek - In onderstaand overzicht vindt u de belangrijkste informatie rond GroenLinks (GL) en haar deelname aan Tweede Kamerverkiezingen sinds 1989. In dit overzicht staat vermeld met welke lijsttrekker, programma en kandidaten de GL deelnam aan de verkiezingen. ... programma zetels percentage regering of oppositie? 2017 jesse

                                                                                                                                           
Profiel kandidaten Tweede Kamerverkiezingen 2017
Parlement & Politiek - Een profiel van de kandidatenlijsten van een aantal partijen die deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezingen 2017. Voor deze analyse is uitgegaan van het zetelaantal dat wordt genoemd in de Peilingwijzer. ... (groenlinks) maatschappelijk werk ** khadija arib (pvda) jesse

                                                                                                                                           
DWARS, GroenLinkse Jongeren (DWARS)
Parlement & Politiek - Deze in 1991 opgerichte politieke jongerenorganisatie is gelieerd aan de politieke partij GroenLinks. DWARS is een organisatie voor en door jongeren in de leeftijd van 15 tot 28 jaar die zich betrokken voelen bij groene en linkse politiek. ... stemrecht tijdens een congres. prominente ex-leden tofik dibi jesse

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 2017
Parlement & Politiek - Op 15 maart 2017 waren er Tweede Kamerverkiezingen. Het ging om een reguliere verkiezing, maar tevens lagen drie grondwetsvoorstellen voor, die in eerste lezing waren aanvaard door beide Kamers. Dat betrof het voorstel over invoering van een correctief referendum, het uit de Grondwet halen van de burgemeestersbenoeming en een voorstel over de staatkundige positie van Caribisch Nederland. ... segers hoopvol realistisch kandidatenlijst groenlinks 8 jesse

                                                                                                                                           
Partijen
Parlement & Politiek - De Nederlandse democratie is georganiseerd via een partijenstelsel. Bij de organisatie van een partij komt van alles kijken. Bijvoorbeeld de registratie bij de kiesraad, het kiezen van een (politiek) leider en/of de partijfinanciën. ... van de tweede kamerfractie van groenlinks is sinds 12 mei 2015 jesse

                                                                                                                                           
Partijen in Tweede en Eerste Kamer
Parlement & Politiek - Omdat we in de Nederlandse politiek een stelsel van evenredige vertegenwoordiging hanteren, bestaan de Tweede en Eerste Kamer uit afgevaardigden van verschillende politieke partijen. Welke partijen in de Kamers zitten kan in theorie dus per vier jaar verschillen. ... van de tweede kamerfractie van groenlinks is sinds 12 mei 2015 jesse

                                                                                                                                           
Drs. S. (Stientje) van Veldhoven
Parlement & Politiek - Stientje van Veldhoven (1973) is sinds 17 juni 2010 lid van de Tweede Kamerfractie van D66. Zij was clusterleider van het programma Zuidvleugel Randstad op het ministerie van Economische Zaken. Daarvoor was zij onder meer diplomaat bij de Nederlandse Vertegenwoordiging van de EU in Brussel en werkzaam bij de Europese Commissie. ... - bracht in 2013 samen met lutz jacobi (pvda) en jesse

                                                                                                                                           
Drs. R.K. (Carla) Dik-Faber
Parlement & Politiek - Carla Dik-Faber (1971) is sinds 20 september 2012 lid van de Tweede Kamer voor de ChristenUnie. Zij was lid van Provinciale Staten van Utrecht en raadslid in Veenendaal. Eerder was zij freelance kunsthistorica. ... 2017 medeondertekenaar van een door diederik samsom (pvda) en jesse

                                                                                                                                           
Politiek leider van een partij
Parlement & Politiek - Politiek leiders treden naar buiten toe op als het 'boegbeeld' en het aanspreekpunt van hun partij. Binnen hun partij moeten zij zorgen voor politieke eensgezindheid. ... christenunie a. (alexander) pechtold politiek leider d66 j.f. ( jesse

                                                                                                                                           
GroenLinks en Tweede Kamerverkiezingen 2010
Parlement & Politiek - GroenLinks behaalde bij de verkiezingen van 9 juni 2010 10 zetels in de Tweede Kamer. Lijsttrekker was Femke Halsema. Voor de verkiezingen was GroenLinks met 7 zetels vertegenwoordigd in de Tweede Kamer. ... 4 mariko peters 5 ineke van gent 6 liesbeth van tongeren 7 jesse

                                                                                                                                           
Ir. D.M. (Diederik) Samsom
Parlement & Politiek - Diederik Samsom (1971) was van 30 januari 2003 tot 14 december 2016 Tweede Kamerlid voor de PvdA. Van maart 2012 tot december 2016 was hij politiek leider van de PvdA en fractievoorzitter in de Tweede Kamer. ... vreemdelingen ( 33.068) - diende in 2016 samen met jesse

                                                                                                                                           
Fractievoorzitters Tweede Kamer
Parlement & Politiek - Een fractievoorzitter is de leider van zijn fractie, een groep Kamerleden van dezelfde partij. Hij of zij voert het woord bij belangrijke debatten, zoals over de regeringsverklaring en bij de algemene beschouwingen over de rijksbegroting. ... (thierry) fvd haersma buma, s. (sybrand) van cda klaver, j.f. ( jesse

                                                                                                                                           
Dr. B.A.W. (Bart) Snels
Parlement & Politiek - Bart Snels (1966) is sinds 23 maart 2017 lid van GroenLinks-fractie in de Tweede Kamer. Hij was politiek strategisch adviseur. Daarvoor was hij in verschillende posities werkzaam geweest bij GroenLinks. ... 2015 tot maart 2017 - politiek adviseur en tekstschrijver van jesse

                                                                                                                                           
G. (Geert) Wilders
Parlement & Politiek - Geert Wilders (1963) is sinds november 2006 politiek leider van de PVV. Hij is sinds 25 augustus 1998 (met een korte onderbreking in 2002) Tweede Kamerlid. Aanvankelijk was hij dat voor de VVD, maar op 2 september 2004 werd hij een onafhankelijk Kamerlid. ... sybrand van haersma buma (cda), alexander pechtold (d66) en jesse

                                                                                                                                           
GroenLinks en Tweede Kamerverkiezingen 2012
Parlement & Politiek - GroenLinks had bij de verkiezingen van 12 september Jolande Sap als lijsttrekker. Het verkiezingsprogramma is getiteld 'Groene kansen voor Nederland'. ... 2012 1 jolande sap 2 bram van ojik 3 liesbeth van tongeren 4 jesse

                                                                                                                                           
Gekozenen Tweede Kamerverkiezingen 2017
Parlement & Politiek - In onderstaand overzicht staan de Tweede Kamerleden die zijn gekozen bij de verkiezingen op 15 maart 2017. Bij die verkiezingen behaalde de VVD 33 zetels en daarmee zijn zij de grootste partij in de Tweede Kamer. ... de groot groenlinks (14 leden) # foto naam kamerlid 01 j.f. ( jesse

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 12