YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: jan nagel j.g. (jan) nagel kunst kabinet-cals design jan pronk minister van doorn 50plus verhagen wiegel literair vvd pvda cda d66 kvp sgp groenlinks sp alexander pechtold mark rutte christenunie hans van mierlo ppr kabinet-den uyl thom de graaf pim fortuyn geert wilders emile roemer tweede kamerverkiezingen psp 2017 sybrand van haersma buma politieke partij gert-jan segers ds'70 kees van der staaij elco brinkman pvv : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 1686 voor - jan nagel - in 0.112760066986084 seconden.

J.G. (Jan) Nagel

Parlement & Politiek - Jan Nagel (1939) is sinds 7 juni 2011 Eerste Kamerlid voor 50PLUS. Hij was eerder in 1977-1983 Eerste Kamerlid voor de PvdA. De heer Nagel was geruime tijd programmamaker bij de VARA (onder meer van 'In de Rooie Haan') en partijbestuurder van de PvdA. ... ( jan

                                                                                                                                           
Partijen
Parlement & Politiek - De Nederlandse democratie is georganiseerd via een partijenstelsel. Bij de organisatie van een partij komt van alles kijken. Bijvoorbeeld de registratie bij de kiesraad, het kiezen van een (politiek) leider en/of de partijfinanciën. ... leider van de christenunie is sinds november 2015 gert- jan

                                                                                                                                           
50PLUS (50PLUS)
Parlement & Politiek - Deze politieke partij richt zich met name op de belangen van 50-plussers. De partij vindt dat deze groep onvoldoende is vertegenwoordigd in de Nederlandse politiek. De partij werd in januari 2011 door Jan Nagel, Maurice Koopman en Alexander Münninghoff gelanceerd en werd op 5 november 2011 formeel opgericht. ... vertegenwoordigd in de nederlandse politiek. de partij werd in jan

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 2003
Parlement & Politiek - Op 22 januari 2003 werden er vervroegde Tweede Kamerverkiezingen gehouden. De verkiezingen waren nodig na de val van het kabinet-Balkenende I. De grote winnaar was de PvdA. Met de nieuwe lijsttrekker Wouter Bos boekte de partij 19 zetels winst en kwam op 42 zetels. ... kamerverkiezingen 2003 - hoofdinhoud op 22 jan

                                                                                                                                           
Partijen in Tweede en Eerste Kamer
Parlement & Politiek - Omdat we in de Nederlandse politiek een stelsel van evenredige vertegenwoordiging hanteren, bestaan de Tweede en Eerste Kamer uit afgevaardigden van verschillende politieke partijen. Welke partijen in de Kamers zitten kan in theorie dus per vier jaar verschillen. ... leider van de christenunie is sinds november 2015 gert- jan

                                                                                                                                           
50PLUS en Eerste Kamerverkiezingen 2011
Parlement & Politiek - 50PLUS haalde bij de Eerste Kamerverkiezingen van 23 mei 2011 1 zetel in de Eerste Kamer. Lijsttrekker was Jan Nagel. 50PLUS had voor de verkiezingen geen zetels in de Eerste Kamer. ... van 23 mei 2011 1 zetel in de eerste kamer. lijsttrekker was jan

                                                                                                                                           
Eerste Kamerverkiezingen 2015
Parlement & Politiek - Op dinsdag 26 mei 2015 kozen de leden van Provinciale Staten een nieuwe Eerste Kamer. De Statenleden waren op hun beurt op woensdag 18 maart 2015 jl. direct door alle kiesgerechtigde Nederlanders gekozen. ... groningen. op de derde en vierde stonden de huidige senatoren, jan

                                                                                                                                           
Recht van Interpellatie
Parlement & Politiek - Het recht van interpellatie geeft Tweede en Eerste Kamerleden de mogelijkheid om met een bewindspersoon over een onderwerp buiten de orde van de dag te debatteren. Oftewel: een onderwerp dat niet reeds op de vergaderagenda van de Kamer staat. ... werd geweigerd, was in september 1978 toen jan

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 2012
Parlement & Politiek - Op 12 september 2012 waren er vervroegde Tweede Kamerverkiezingen. Deze waren nodig na de val van het kabinet-Rutte op 23 april 2012. Bij de verkiezingen kon worden gestemd op kandidaten van 21 partijen, waaronder elf nieuwkomers. ... nieuwe (enigszins kansrijke) partijen waren 50plus van jan

                                                                                                                                           
Eerste Kamerverkiezingen 2011
Parlement & Politiek - Op maandag 23 mei 2011 werd een nieuwe Eerste Kamer gekozen. De (gedoog)coalitie VVD-CDA-PVV kreeg 37 zetels, net een zetel te weinig voor een meerderheid: De PVV komt voor het eerst in de Eerste Kamer met 10 zetels. ... kamer met 10 zetels. de nieuwe patij 50plus, de partij van jan

                                                                                                                                           
Nieuw Links
Parlement & Politiek - In 1965 ontstond onder de naam 'Nieuw Links' een vernieuwingsbeweging in de PvdA. Deze groep vernieuwers streefde naar verbetering van de interne partijdemocratie en wilde door een radicaler programma de duidelijkheid in de politiek vergroten. ... de naam steenwijkgroep. leidende figuren in nieuw links waren jan

                                                                                                                                           
Leefbaar Nederland (LN)
Parlement & Politiek - Leefbaar Nederland was een democratische partij die op 21 maart 1999 werd opgericht als landelijke voortzetting van Leefbaar Hilversum en Leefbaar Utrecht. Zij streefde naar een hoger democratisch gehalte van de Nederlandse samenleving. ... gekozen burgemeester en van referenda. voormannen waren jan

                                                                                                                                           
Eerste Kamerfractie 50PLUS
Parlement & Politiek - 50PLUS heeft sinds 2011 een vertegenwoordiger in de Eerste Kamer. Sinds mei 2015 telt de fractie twee leden. ... mei 2015 telt de fractie twee leden. fractievoorzitter is jan

                                                                                                                                           
J.J. Cremer
Kunstbus - Nederlands prozaschrijver en kunstschilder, geboren 1 september 1827 te Arnhem, overleden 5 juni 1880 te Den Haag ... 1827 te arnhem, overleden 5 juni 1880 te den haag jacobus jan

                                                                                                                                           

Geertjan Lubberhuizen

Kunstbus - Uitgever en oprichter van de Bezige Bij, ... jan

                                                                                                                                           
Hendrik Werkman
Kunstbus - Hendrik (Nicolaas) Werkman werd geboren op 29 april 1882 in Leens waar zijn vader veearts was. Hij woonde er de eerste tien jaar van zijn leven. ... gevelsteen uit 1912 met de initialen van hem en zijn vrouw ( jan

                                                                                                                                           
Eerste Kamerverkiezingen 1983-2015
Parlement & Politiek - Tussen 1815 en nu zijn er dikwijls wijzigingen geweest in de manier waarop de Eerste Kamer gekozen werd en hoelang de zittingstermijn was. Zo ook bij de grondwetsherziening van 1983, waarna de zittingstermijn van Eerste Kamerleden van zes naar vier jaar veranderde. ... kamer met 10 zetels. de nieuwe patij 50plus, de partij van jan

                                                                                                                                           
Opgeheven partijen
Parlement & Politiek - Diverse partijen zijn ooit vertegenwoordigd geweest in het Nederlandse parlement, maar nadien opgeheven. Een aantal daarvan zijn opgegaan in nieuwe partijen, waarvan sommige nog bestaan. ... verbonden met de gereformeerde kerken (vrijgemaakt). sinds jan

                                                                                                                                           

Jan Montyn

Kunstbus - Jan Montijn ... jan

                                                                                                                                           

Jan Cremer

Kunstbus - Jan cremer ... jan

                                                                                                                                           

Jan Voerman

Kunstbus - Jan Voerman ... jan

                                                                                                                                           
Jan Sluyters

Jan Sluyters

Kunstbus - Jan (Johannes Carolus Bernardus) Sluyters (1881 - 1957) ... jan

                                                                                                                                           

Jan Frydrych

Kunstbus - Jan Frydrych (1953) ... jan

                                                                                                                                           
Jan Wolkers

Jan Wolkers

Kunstbus - Jan (Hendrik) Wolkers ... jan

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 3