YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: muziek kunst design cultuur kabinet-den uyl kabinet-balkenende ii kabinet-balkenende iv tweede kamerlid kabinet-kok ii kabinet chu eerste kamer geert wilders loek hermans theo joekes marjolein faber mat herben mariko peters literair henk krol tunahan kuzu kabinet-de jong hero brinkman hendrik adams fractie biografisch archief erica terpstra mark verheijen rene leegte jan-nico scholten wijnand duyvendak fracties eerste kamerlid meer over afwijkend stemgedrag marcial hernandez kamerleden huub hermans willem aantjes piet van zeil linda voortman : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 1753 voor - jan nico scholten - in 0.117724895477295 seconden.
Fractiediscipline
Parlement & Politiek - Politieke partijen willen graag zo eensgezind mogelijk over komen. Dat geldt nog sterker voor fracties in vertegenwoordigende lichamen, zoals Tweede en Eerste Kamer, Provinciale Staten en gemeenteraden. ... tot het daadwerkelijk uit de fractie verwijderen van de leden jan

                                                                                                                                           
Kamerleden in opspraak
Parlement & Politiek - Enkele keren kwamen Kamerleden in opspraak. Vaak ging het daarbij om (vermeende) vermenging van politieke en zakelijke belangen, maar ook schending van geheimhouding, het in aanraking komen met justitie of een opgerakeld verleden. ... die niet tot vertrek leidden wie wanneer waarover gevolg jan

                                                                                                                                           

Nico Schuyt

Muziekbus - Nico Schuyt componist (2-1-1922 Alkmaar / 25-1-1992) Nico Schuyt werd geboren in Alkmaar op 2 januari 1922. Het orgel van de Grote Kerk in zijn geboortestad betekende voor hem een van de eerste contacten met muziek. ... alkmaar / 25-1-1992) nico schuyt werd geboren in alkmaar op 2 jan

                                                                                                                                           
Eerste Kamerverkiezingen 2015
Parlement & Politiek - Op dinsdag 26 mei 2015 kozen de leden van Provinciale Staten een nieuwe Eerste Kamer. De Statenleden waren op hun beurt op woensdag 18 maart 2015 jl. direct door alle kiesgerechtigde Nederlanders gekozen. ... groningen. op de derde en vierde stonden de huidige senatoren, jan

                                                                                                                                           
Anti-Revolutionaire Jongerenstudieclubs (ARJOS)
Parlement & Politiek - De Nationale Organisatie van Anti-Revolutionaire Jongerenstudieclubs (ARJOS) was de jongerenorganisatie van de Anti-Revolutionaire Partij. De ARJOS hield zich bezig met bezinning op en vormgeving van christelijke politiek door middel van onder meer het uitgeven van brochures, het organiseren van studiebijeenkomsten, kadercursussen, meetings en conferenties en het ondersteunen van acties. ... prominente ex-leden arja piet jongeling lubbertus scholten jan

                                                                                                                                           

Nico van der Laan

Kunstbus - Nico van der Laan (1908 - 1986) was een Nederlands architect. Ook zijn twee broers Jan en Hans waren Nederlands architecten. ... - 1986) was een nederlands architect. ook zijn twee broers jan

                                                                                                                                           

W. A. Scholtens aardappelmeelfabrieken<#>Aardappelmeelfabriek Motké in Zuidbroek

Kunstbus Groningen - Opgericht in 1841 door W. A. Scholten. Het concern bestond uit zeven aardappelmeelfabrieken in de Groninger Veenkoloniën. Gedurende de periode 1866-1890 richtte Scholten ook tien aardappelmeel- en derivatenfabrieken op in toenmalig Pruisen, Russisch Polen en Oostenrijk-Hongarije. ... hij trouwde in 1847 met klaassien sluis, ze kregen een zoon, jan

                                                                                                                                           

Prof.Dr. N.J. (Nico) Schrijver

Parlement & Politiek - Nico Schrijver (1954) is sinds 7 juni 2011 Eerste Kamerlid voor de PvdA. Hij is hoogleraar internationaal publiekrecht in Leiden, wetenschappelijk directeur van het Grotius Centre en lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. ... 2011-heden: lid eerste kamer voornamen (roepnaam) nicolaas jan

                                                                                                                                           
Christelijk-Historische Jongeren Organisatie (CHJO)
Parlement & Politiek - In 1927 bundelden verschillende Friese jongerenorganisaties die sympathiseerden met de CHU hun krachten en richtten zij de Christelijk-Historische Jongeren Groepen (CHJG) op. Deze organisatie moest de jeugd vormen door middel van debat en spel. ... van weezel coos huijsen wim mateman durk van der mei jan

                                                                                                                                           
Boerenpartij
Parlement & Politiek - De Boerenpartij was een conservatief-liberale belangen- en protestpartij. De partij werd opgericht in 1958 als voortzetting van de 'Vrije Boeren', een organisatie die zich tegen overheidsregulering van de landbouw via publiekrechtelijke organisaties verzette. ... personen in de boerenpartij waren hendrik koekoek en evert jan

                                                                                                                                           
SP en Tweede Kamerverkiezingen 2010
Parlement & Politiek - De SP haalde bij de verkiezingen op 9 juni 2010 15 zetels in de Tweede Kamer. Lijsttrekker was de nieuwe politiek leider Emile Roemer. Tussentijds waren de partijleiders Agnes Kant en Jan Marijnissen teruggetreden. ... emile roemer. tussentijds waren de partijleiders agnes kant en jan

                                                                                                                                           
Gouden-Kalf
Kunstbus - Het Gouden Kalf is de grote prijs van het Nederlands Film Festival. Sinds 1981 wordt deze prijs jaarlijks tijdens het festival uitgereikt aan Nederlandse filmmakers, scenarioschrijvers, producenten, acteurs en actrices. ... dick maas - lang leve de koningin 1995 clea de koning & robert jan

                                                                                                                                           
Geologische geschiedenis<#><#>Bewoningsgeschiedenis gebied Broek<#>Urnenveldenvolk<#>Munster<#>Groningen<#>Tijdens de oorlog met Spanje<#>Tijdens de oorlog met Münster<#>Middelen van bestaan I<#>De Franse Tijd<#>1828<#>De landbouw I<#>Moutwijnfabriek 1839-1845<#>Landbouw 1845-1866<#>Middelen van bestaan 1866<#>Zeevaart<#>Landbouw II<#>Middelen van bestaan 1900<#>Agrarisch grondgebruik<#>Boerderijen<#>Niet- agrarisch grondgebruik<#>Infrastructuur<#>Tusschenloegen<#>Duitse bezetting<#>Mien Polder<#>Bronnen:
Kunstbus Groningen - Tijdens de vijfde fase van het Saalien (circa 120.000 jaar v. Chr.) reikte het landijs tot Oost- Groningen. De ijslobben, die voor het aaneengesloten ijsfront lagen, persten de ondergrond omhoog waardoor een aantal boogvormige ruggen ontstond. ... ook die wisten zij door hun dapperheid te verslaan. de vier vi jan

                                                                                                                                           
Kerk van Zuidbroek<#>Ons Zuidbroek<#>Geschiedenis Zuidbroek<#>De snik<#>De postwagen<#>De Franse tijd<#>De diligence<#>Bezoek Koning Willem III<#>Houtzaagmolen Windlust / Molen van Ubbens<#>Station en spoordok Zuidbroek<#>De paardetram<#>Gemeentehuis Zuidbroek<#>Bronnen:
Kunstbus Groningen - De aan Petrus gewijde hervormde kerk is een kruiskerk uit het eind van de 13de eeuw. Ze is nog geheel overwelfd. De vrijstaande klokkentoren stamt uit dezelfde periode. ... van allert meijer en mencke mollaan, met snijwerk van jan

                                                                                                                                           
Hans van der Laan
Kunstbus - Nederlandse Benedictijner monnik en architect, geboren 29 december 1904 Leiden - overleden 19 december 1991 Mamelis. Dom Hans van der Laan was een van de leidende figuren van de Bossche School. ... van de leidse architect leo van der laan. ook zijn broers jan

                                                                                                                                           
Groningen<#>De Slag bij Leipzig of Volkerenslag (16-19 oktober 1813)<#>Beleg van Delfzijl
Kunstbus Groningen - In Stad en Lande vertegenwoordigden de verenigde burgersociëteiten de unitaristische partij, tegenover de overwegend federalistische bestuurders. Spreekbuis van de unitarissen was de Onverwachte Courier. ... was de onverwachte courier. de unitaristische staatsgreep van jan

                                                                                                                                           
Meubelfabriek Gelderland
Kunstbus - Gelderland, opgericht in 1935, kent een rijke historie. Gecharmeerd van Scandinavisch design; werd al in een heel vroeg stadium van de geschiedenis gekozen voor modern vormgegeven design in hoekige vormen. Inmiddels kent Gelderland vier collecties met elk een eigen signatuur. Gelderland staat voor ingetogen en tijdloos design, Young meubelen voor een vlotte en casual uitstraling. ArX is licht klassiek met barokke belijning en Luna, een collectie gestoffeerde bedden. - (HistorieHet bedrijf werd in 1936 in Culemborg opgericht als Meubelfabriek Gelderland door de heer K.J.E. Oberman. In de vooroorlogse periode hield het bedrijf zich voornamelijk bezig met de productie van eenvoudige houten stoelen met een gevlochten zitting van chinees grijs. ... tweede helft van de vijftiger jaren steeds meer toegepast. de jan

                                                                                                                                           
Canon Nederlandse klassieke muziek
Muziekbus - Canon van de Nederlandse Klassieke Muziek In de canon van de vaderlandse geschiedenis wordt met geen woord gerept over klassieke muziek in Nederland. Een omissie vond de NPS ( Nederlandse Programma Stichting), die het voortouw nam voor een muziekcanon. ... hans henkemans (1913-1995), daniel wayenberg ( 1929), jan

                                                                                                                                           
De Volkskrant
Kunstbus - de Volkskrant ... 3 cent. het tijdschrift verscheen iedere donderdag. vanaf 19 jan

                                                                                                                                           
Zilveren-Harp
Muziekbus - Zilveren Harp, Gouden Harp en de Exportprijs Ieder voorjaar organiseert Buma Cultuur het Buma Harpen Gala, een evenement waarbij de Buma Gouden en Buma Zilveren Harpen en de Buma Exportprijs worden uitgereikt. ... kooymans, herman van veen 1970 saskia & serge, hans bouwens & jan

                                                                                                                                           
Tijdschrift en uitgeverij De Gemeenschap
Kunstbus - De Gemeenschap was een in Utrecht gevestigd tijdschrift en de gelijknamige uitgeverij van jonge katholieke intellectuelen van 1924 tot en met 1941. ... katholieke jongeren. gedurende de periode 1925-1933 vormden jan

                                                                                                                                           
Bouwfonds Kunstcollectie
Kunstbus - Bouwfonds verzamelt sinds 1976 hedendaagse (inter)nationale kunst. De kunstcollectie telt ruim 1900 kunstwerken. Vrijwel alle disciplines zijn vertegenwoordigd, van schilderkunst tot videokunst. De collectie toont een overzicht van de belangrijke ontwikkelingen in de beeldende kunst van de afgelopen drie decennia. Bouwfonds verzamelt kunst met als doel om het hedendaagse kunstklimaat te stimuleren en een plezierige werkomgeving voor de medewerkers te creëren. ... berkulin, arie de groot, arie van geest, arja van den berg, ar jan

                                                                                                                                           
Mr. B.W. (Barend) Biesheuvel
Parlement & Politiek - ARP-voorman, minister van Landbouw en premier. Afkomstig uit Haarlemmerliede en net als Colijn een boerenzoon. Kwam via de Christelijke boeren- en tuindersbond in de Kamer, waarvan hij al snel een gerespecteerd lid was. ... buitenland, stichting voor de landbouw, van 1947 tot 1 jan

                                                                                                                                           
Top-100-kunstenaars-2007
Kunstbus - Top 100 kunstenaars Nederland 2006/2007 ... 6 erik van lieshout 7 marijke van warmerdam 8 mark manders 9 jan

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 14