YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: muziek kunst design groningen kabinet-den uyl kabinet-balkenende ii kabinet-balkenende iv tweede kamerlid kabinet-kok ii kabinet chu eerste kamer geert wilders loek hermans theo joekes mat herben marjolein faber mariko peters literair henk krol tunahan kuzu cultuur kabinet-de jong hero brinkman hendrik adams fractie biografisch archief mark verheijen erica terpstra rene leegte jan-nico scholten wijnand duyvendak eerste kamerlid fracties evan rozenblad loek duyn jhim van bemmel kamerleden in opspraak tara oedayraj singh varma kamerleden : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 1814 voor - jan nico scholten - in 0.133684873580933 seconden.
Kamerleden in opspraak
Parlement & Politiek - Enkele keren kwamen Kamerleden in opspraak. Vaak ging het daarbij om (vermeende) vermenging van politieke en zakelijke belangen, maar ook schending van geheimhouding, het in aanraking komen met justitie of een opgerakeld verleden. ... die niet tot vertrek leidden wie wanneer waarover gevolg jan

                                                                                                                                           
Fractiediscipline
Parlement & Politiek - Politieke partijen willen graag zo eensgezind mogelijk over komen. Dat geldt nog sterker voor fracties in vertegenwoordigende lichamen, zoals Tweede en Eerste Kamer, Provinciale Staten en gemeenteraden. ... tot het daadwerkelijk uit de fractie verwijderen van de leden jan

                                                                                                                                           

Nico Schuyt

Muziekbus - Nico Schuyt componist (2-1-1922 Alkmaar / 25-1-1992) Nico Schuyt werd geboren in Alkmaar op 2 januari 1922. Het orgel van de Grote Kerk in zijn geboortestad betekende voor hem een van de eerste contacten met muziek. ... alkmaar / 25-1-1992) nico schuyt werd geboren in alkmaar op 2 jan

                                                                                                                                           
Anti-Revolutionaire Jongerenstudieclubs (ARJOS)
Parlement & Politiek - De Nationale Organisatie van Anti-Revolutionaire Jongerenstudieclubs (ARJOS) was de jongerenorganisatie van de Anti-Revolutionaire Partij. De ARJOS hield zich bezig met bezinning op en vormgeving van christelijke politiek door middel van onder meer het uitgeven van brochures, het organiseren van studiebijeenkomsten, kadercursussen, meetings en conferenties en het ondersteunen van acties. ... prominente ex-leden arja piet jongeling lubbertus scholten jan

                                                                                                                                           
Eerste Kamerverkiezingen 2015
Parlement & Politiek - Op dinsdag 26 mei 2015 kozen de leden van Provinciale Staten een nieuwe Eerste Kamer. De Statenleden waren op hun beurt op woensdag 18 maart 2015 jl. direct door alle kiesgerechtigde Nederlanders gekozen. ... groningen. op de derde en vierde stonden de huidige senatoren, jan

                                                                                                                                           

Willem Albert Scholten

Kunstbus Groningen - Willem Albert Scholten (Loenen, 6 oktober 1819 - Groningen, 1 mei 1892) was grootindustrieel en grondlegger van de Nederlandse aardappelmeelindustrie. Scholten begon in 1841 in de Groninger Veenkoloniën (W. ... hij trouwde in 1847 met klaassien sluis, ze kregen een zoon, jan

                                                                                                                                           

Prof.Dr. N.J. (Nico) Schrijver

Parlement & Politiek - Nico Schrijver (1954) is sinds 7 juni 2011 Eerste Kamerlid voor de PvdA. Hij is hoogleraar internationaal publiekrecht in Leiden, wetenschappelijk directeur van het Grotius Centre en lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. ... 2011-heden: lid eerste kamer voornamen (roepnaam) nicolaas jan

                                                                                                                                           

Nico van der Laan

Kunstbus - Nico van der Laan (1908 - 1986) was een Nederlands architect. Ook zijn twee broers Jan en Hans waren Nederlands architecten. ... - 1986) was een nederlands architect. ook zijn twee broers jan

                                                                                                                                           
Christelijk-Historische Jongeren Organisatie (CHJO)
Parlement & Politiek - In 1927 bundelden verschillende Friese jongerenorganisaties die sympathiseerden met de CHU hun krachten en richtten zij de Christelijk-Historische Jongeren Groepen (CHJG) op. Deze organisatie moest de jeugd vormen door middel van debat en spel. ... van weezel coos huijsen wim mateman durk van der mei jan

                                                                                                                                           
Boerenpartij
Parlement & Politiek - De Boerenpartij was een conservatief-liberale belangen- en protestpartij. De partij werd opgericht in 1958 als voortzetting van de 'Vrije Boeren', een organisatie die zich tegen overheidsregulering van de landbouw via publiekrechtelijke organisaties verzette. ... personen in de boerenpartij waren hendrik koekoek en evert jan

                                                                                                                                           
SP en Tweede Kamerverkiezingen 2010
Parlement & Politiek - De SP haalde bij de verkiezingen op 9 juni 2010 15 zetels in de Tweede Kamer. Lijsttrekker was de nieuwe politiek leider Emile Roemer. Tussentijds waren de partijleiders Agnes Kant en Jan Marijnissen teruggetreden. ... emile roemer. tussentijds waren de partijleiders agnes kant en jan

                                                                                                                                           

Evert Jan Diest Lorgion

Kunstbus Groningen - Evert Jan Diest Lorgion (Lemmer 1812 - Groningen 1876) was predikant, hoogleraar, kerkhistoricus en rector magnificus. Biografie Lorgion werd geboren als zoon van de predikant Johannes Jacobus Lorgion en Jacoba Diest. ... jan

                                                                                                                                           
Gouden-Kalf
Kunstbus - Het Gouden Kalf is de grote prijs van het Nederlands Film Festival. Sinds 1981 wordt deze prijs jaarlijks tijdens het festival uitgereikt aan Nederlandse filmmakers, scenarioschrijvers, producenten, acteurs en actrices. ... dick maas - lang leve de koningin 1995 clea de koning & robert jan

                                                                                                                                           
gebied Broek
Kunstbus Groningen - Met het gebied Broek werd bedoeld het land ten westen van de Munter Ee. Dat was bedekt met veen. Dat veen hield het water vast en was drassig. Sinds oude tijden wordt aan moerassige grond de naam gegeven van broek (zie etymologie broek), ook wel broeck, broeke, broke, brok, brocke, soms ook bruick. ... ook die wisten zij door hun dapperheid te verslaan. de vier vi jan

                                                                                                                                           
Zuidbroek
Kunstbus Groningen - Zuidbroek, op zijn Gronings Zuudbrouk, is een dorp en tot 1965 de hoofdplaats van de gelijknamige gemeente Zuidbroek met de dorpen en gehuchten Uiterburen, Het Veen, Spitsbergen, Westeind en Tusschenloegen. ... van allert meijer en mencke mollaan, met snijwerk van jan

                                                                                                                                           
Hans van der Laan
Kunstbus - Nederlandse Benedictijner monnik en architect, geboren 29 december 1904 Leiden - overleden 19 december 1991 Mamelis. Dom Hans van der Laan was een van de leidende figuren van de Bossche School. ... van de leidse architect leo van der laan. ook zijn broers jan

                                                                                                                                           
dialecttoneel
Kunstbus Groningen - Groningen kende een zeer groot aantal toneelverenigingen met voorstellingen die in de voor-televisietijd een hoogtepunt vormden in de plattelandscultuur en een daarmee vergeleken beperkt aantal (15) rederijkerskamers. ... bekend, maar m.p. laurman (dialectophilus) en dominee geert jan

                                                                                                                                           
De Volkskrant
Kunstbus - de Volkskrant ... 3 cent. het tijdschrift verscheen iedere donderdag. vanaf 19 jan

                                                                                                                                           
Top-100-kunstenaars-2006
Kunstbus - Top 100 kunstenaars Nederland 2006 Kunstbus Top 100 invloedrijke kunstenaars in Nederland 2006 Naast de meer serieuze Elsevier top 100, Kunstbeeld top 100 en Artfacts top 100, werden we in de media overspoeld met lijsten populairste of belangrijkste kunstenaars gebaseerd op de meest uiteenlopende criteria. ... 13 de rijke en de rooij 14 fiona tan 15 berend strik 16 jan

                                                                                                                                           
Canon Nederlandse klassieke muziek
Muziekbus - Canon van de Nederlandse Klassieke Muziek In de canon van de vaderlandse geschiedenis wordt met geen woord gerept over klassieke muziek in Nederland. Een omissie vond de NPS ( Nederlandse Programma Stichting), die het voortouw nam voor een muziekcanon. ... hans henkemans (1913-1995), daniel wayenberg ( 1929), jan

                                                                                                                                           
Zilveren Harp
Muziekbus - Ieder voorjaar organiseert Buma Cultuur het Buma Harpen Gala, een evenement waarbij de Buma Gouden en Buma Zilveren Harpen en de Buma Exportprijs worden uitgereikt. De Zilveren Harp is een Nederlandse muziekprijs die wordt uitgereikt aan aanstormend talent en is bedoeld als een aanmoedingsprijs. ... kooymans, herman van veen 1970 saskia & serge, hans bouwens & jan

                                                                                                                                           
Ferdinand Domela Nieuwenhuis
Kunstbus Groningen - Ferdinand Domela Nieuwenhuis ( Amsterdam, 31 december 1846 - Hilversum, 18 november 1919) was aanvankelijk een predikant, later socialistische politicus en nog later een sociaal-anarchist en antimilitarist. ... de groot en joan f. van oordt), liberale theologen als jan

                                                                                                                                           
Bouwfonds Kunstcollectie
Kunstbus - Bouwfonds verzamelt sinds 1976 hedendaagse (inter)nationale kunst. De kunstcollectie telt ruim 1900 kunstwerken. Vrijwel alle disciplines zijn vertegenwoordigd, van schilderkunst tot videokunst. ... berkulin, arie de groot, arie van geest, arja van den berg, ar jan

                                                                                                                                           
Mr. B.W. (Barend) Biesheuvel
Parlement & Politiek - ARP-voorman, minister van Landbouw en premier. Afkomstig uit Haarlemmerliede en net als Colijn een boerenzoon. Kwam via de Christelijke boeren- en tuindersbond in de Kamer, waarvan hij al snel een gerespecteerd lid was. ... buitenland, stichting voor de landbouw, van 1947 tot 1 jan

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 2