YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: design literair van kempen j.m. van kempen kempen & begeer kunst taal etymologie latijn frans cultuur hoogduits engels grieks middelnederlands dial. oudhoogduits oudsaksisch oudfries architectuur italiaans oudengels oudfrans gotisch oudnederlands vogelnaam oudnoors middelnederduits oudindisch oudiers middelhoogduits oudkerkslavisch nederlands middelengels muziek groningen dr. a.a.l. rutgers eerste kamer afkortingen grondwetscommissie : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 5510 voor - j m van kempen - in 0.5294029712677 seconden.
Zoektermen j, m en van behoren tot de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!
J.M. van Kempen

J.M. van Kempen

J.M. van Kempen (III) Utrechtse zilversmid (1814-1877) De naam Van Kempen is lange tijd een begrip geweest in de Nederlandse zilverindustrie. Dit is vooral te danken aan Johannes Mattheus van Kempen (1814-1877), de eerste zilverfabrikant die de toenmalige moderne productietechnieken in Nederland introduceerde. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Staatscommissie-Van Schaik

De Staatscommissie-Van Schaik werd op 17 april 1950 ingesteld door het kabinet-Drees/Van Schaik. Zij moest een herziening van de Grondwet voorbereiden, waarbij werd overwogen dat de dekolonisatie, de komst van internationale organen en maatschappelijke ontwikkelingen dat nodig maakte. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Partij van de Arbeid (PvdA)

De Partij van de Arbeid (PvdA) is een progressieve, sociaaldemocratische partij. Politiek leider is sinds 9 december 2016 vicepremier Lodewijk Asscher, die Diederik Samsom bij de verkiezing van lijsttrekker versloeg. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Culturele Prijs van Drenthe

Provinciale culturele prijs. Het principebesluit tot instelling daarvan werd in januari 1954 genomen door Provinciale Staten van Drenthe. Daarna benoemde men een zogeheten 'Commissie van Advies voor de toekenning van de culturele prijzen'. - (bron: Geheugen van Drenthe)

                                                                                                                                           

Raad van State

De Raad van State is een van de Hoge Colleges van Staat en heeft als voornaamste taak de regering en het parlement te adviseren over wetgeving en bestuur. Daarnaast is deze instantie de hoogste algemene bestuursrechter. ... voorzitter van de raad van state is de koning, maar de dagelijkse leiding ligt in de handen van de vicepresident. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Commissaris van de Koning (Koningin)

Sinds 1814 vertegenwoordiger van de Koning(in) in de provincie. Van 1814 tot 1850 Gouverneur geheten. In de eerste instructie van 1820 werd hij belast met 'het toezigt op de rigtige uitvoering van alle wetten, reglementen en verordeningen'. - (bron: Geheugen van Drenthe)

                                                                                                                                           

Bond van Vrije Liberalen (BVL)

Op 23 juni 1906 werd de Bond van Vrije Liberalen opgericht, hoewel er al sinds het einde van de jaren 1870 sprake was van oud-liberalen, later aangeduid als vrije liberalen. De conservatieve oud- of vrije liberalen stonden tegenover de gematigd vooruitstrevende Liberale Unie. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

De geschiedenis van Delfzijl

De geschiedenis van Delfzijl - (bron: NazatenDeVries)
                                                                                                                                           

Geschiedenis van Hornhuizen

Geschiedenis van Hornhuizen ... geschiedenis van hornhuizen feddemaheerd, bouwjaar 1765, feddemaweg 15. - (bron: NazatenDeVries)
                                                                                                                                           

Hemerterweg 2, Lellens

Gave zeer grote boerderij bestaande uit onderkelderd dwars voorhuis met volledige verdieping en zeer grote schuur, in het begin van de 19e eeuw uitgebreid met een tweede schuur. - (bron: Monumenten.nl)
                                                                                                                                           

9185, Bergen op Zoom

Onze Lieve Vrouwe- of Gevangenpoort, het enige bouwwerk dat van 14e en 15e eeuwse ommuring is overgebleven, bestaat aan de buitenzijde (westzijde) uit twee ronde torens, geheel met Lede en Gobertangersteen bekleed, die door een weergang verbonden zijn. - (bron: Monumenten.nl)
                                                                                                                                           
Heilige Geestkerkhof 25, Delft
Oude Kerk (St. Hyppolytus, Ned. Herv.). Grote, laat-gotische kerk, resultaat van een reeks verbouwingen en uitbreidingen tussen ca. 1300 en XVIa. Zware, scheefgezakte, bakstenen westtoren (ca. ... zuid-holland delft delft heilige geestkerkhof 25 heilige geestkerkhof 25, delft bron: rijksdienst voor het cultureel erfgoed bron: rijksdienst voor het cultureel erfgoed: linders bron: via wikimedia commons oude kerk - (bron: Monumenten.nl)
                                                                                                                                           

Op de Wierde 1, Farmsum

Op gedeeltelijk door ijzeren hek, voorzien van vergulde lelies, omsloten kerkhof gelegen gebouw in, nog op het classicisme gerichte eclectische vormen (architect J. - (bron: Monumenten.nl)
                                                                                                                                           

Torenpad 3, Delfzijl

Herv. Kerk en vrijstaande toren. Kerk 1839 waarin twee grote zerken ter weerszijden van de ingang zijn gemetseld. Spreekgestoelte 1814/15. Op het kerkhof grafzerken uit de 16e eeuw. - (bron: Monumenten.nl)
                                                                                                                                           

Geef ’m van jetje

Geef ’m van jetje betekent ‘Doe je best!’, ‘Zet ’m op! - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

S.J. van Embden

S.J. (Samuel) van Embden - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

J. (Jeltje) van Nieuwenhoven

Eerste vrouwelijke voorzitter van de Tweede Kamer en na de verkiezingen van 2002 een half jaar politiek leider van de PvdA. Dochter van een meubelmaker uit de Stellingwerven. Was actief bij de Rooie Vrouwen, bibliothecaresse van de Wiardi Beckman Stichting en assistent van partijvoorzitter Max van den Berg, en werd in 1981 Tweede Kamerlid. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

M.J. Hyland

M.J. Hyland (1968) werd in Londen geboren uit Ierse ouders en groeide op in Dublin. Op jonge leeftijd verhuisde ze naar Australië. Na een moeizame jeugd ging ze rechten en Engels studeren in Melbourne. ... 2003 hoe het licht binnenvalt (how the light gets in) hoe het licht binnenvalt is de eigenzinnige debuutroman van m.j. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Je reinste onzin

Je in dat is je reinste onzin en dat is je reinste oplichterij is de gereduceerde vorm van het bezittelijk voornaamwoord jouw. De Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS) vermeldt dat je verplicht is in een aantal gevallen waarin het geen betrekking heeft op de toegesprokene en waarin andere bezittelijke voornaamwoorden ( hun, zijn ) uitgesloten zijn. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Van Wisselingh

Kunsthandel E.J. van Wisselingh & Co. (Klaas Groesbeek) Kunsthandel en kunstnijverheids- atelier in Amsterdam, opgericht in 1838. De kunsthandel Van Wisselingh bestaat al ruim 160 jaar. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Mr. J.P.R. Tak van Poortvliet

Liberale Zeeuwse staatsman in de tweede helft van de negentiende eeuw. Begon als commies-griffier van de Tweede Kamer en was vanaf 1870 een actief Kamerlid, die onder andere de aanzet gaf tot twee enquêtes. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Staatscommissie-Cals/Donner

De Staatscommissie-Cals/Donner werd op 26 augustus 1967 ingesteld door het kabinet-De Jong en moest advies uitbrengen over een algehele herziening van de Grondwet en over daarmee in verband staande wijzigingen van de Kieswet. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Engelse werkwoorden in het Nederlands (algemene regels)

Werkwoorden die geleend zijn uit het Engels, worden vervoegd volgens de Nederlandse regels. Ze krijgen dus de uitgangen -t en -en in de tegenwoordige tijd ( streamt, streamen ), -de(n) of -te(n) in de verleden tijd ( streamde, mixte ) en -d of -t in het voltooid deelwoord ( gestreamd, gemixt ). ... (algemene regels) home taalloket engelse werkwoorden in het nederlands (algemene regels) wat zijn de regels voor de vervoeging van engelse werkwoorden in het nederlands, zoals streamen en mixen? werkwoorden die geleend zijn uit het engels, worden vervoegd vo - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Communistische Partij van Nederland (CPN)

De CPN was een communistische partij. Tot 1935 heette de partij Communistische Partij Holland (CPH). De partij kreeg die naam in 1918 na de Russische Oktoberrevolutie van 1917. Tot die tijd heette de partij Sociaal-Democratische Partij (SDP). - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 142