YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: chu christelijk-historische jongeren organisatie arp kabinet-den uyl cda kvp documentatiecentrum nederlandse politieke partijen rksp kabinet-cals h.w. tilanus jhr. a.f. de savornin lohman j.th. de visser christelijk-historische partij christelijk-historische unie h.k.j. beernink henk kikkert friese bond van christelijk-historischen freule wttewaall van stoetwegen f.c. gerretson r.j.h. kruisinga historie van de chu in boekvorm a.d.w. tilanus j. huijsen hgsp d.j. de geer henk beernink tweede kamer tweede kamerfractie coalitie jan pronk politieke jongerenorganisaties de jong wilders van der spek van klaveren verdonk bontes brinkman muziek kunst : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 1733 voor - j huijsen - in 0.0906870365142822 seconden.

Christelijk-Historische Unie (CHU)

Parlement & Politiek - De CHU was een christendemocratische politieke partij, die vooral aanhang had onder Nederlands-Hervormden. De CHU kende een los partijverband en daarom was er sprake van een unie. De CHU ontstond in 1908 door samengaan van de Christelijk-Historische Partij en de Friese Bond van christelijk-historischen. ... j

                                                                                                                                           

J.C. Bloem

Kunstbus - Nederlands dichter, geboren 10 mei 1887 te Oudshoorn, overleden 10 augustus 1966 te Kalenberg Ondanks zijn beknopte oeuvre is J.C. Bloem een van de belangrijkste dichters van zijn generatie, de zgn. generatie van 1910, die zich bewoog rond het tijdschrift De Beweging van hun leermeester Albert Verwey. ... j

                                                                                                                                           

M.J.G.J. (Jean) Arnoldts

Parlement & Politiek - Katholiek Tweede Kamerlid uit Sittard, in welke plaats hij sigarenfabrikant was. Zoon van het Tweede Kamerlid J.H. Arnoldts. Was in zijn woonplaats op vele terreinen actief, maar speelde als Kamerlid nauwelijks een rol. ... j

                                                                                                                                           

O.J. Simpson

Kunstbus - Orenthal James Simpson (San Francisco, 9 juli 1947), meestal O.J. Simpson genoemd, is een Amerikaanse voormalig American Football speler en acteur. Hij is waarschijnlijk het bekendst van de beschuldiging zijn vrouw en haar minnaar te hebben vermoord. ... j

                                                                                                                                           

Charles J. Kleingrothe

Kunstbus - De Duitser Charles J. Kleingrothe vestigde zich in 1889 als fotograaf in Medan op Sumatra's oostkust. Kleingrothe was gespecialiseerd in de fotografische verslaggeving van ontginning en ontwikkeling van landbouwondernemingen in verschillende stadia, van het planten van het gewas tot het verpakken van het eindproduct. ... j

                                                                                                                                           

Hans J. Wegner

Kunstbus - Deense meubeldesigner, geboren in 1914 in Tønder, overleden in 2007. Hans J. Wegner verwierf internationale roem met zijn ontwerpen voor stoelen. Hans J. Wegner, de zoon van een groot schoenmaker, ging in de leer in de timmerwerkplaats van H. ... j

                                                                                                                                           

M.J. Hyland

Kunstbus - M.J. Hyland (1968) werd in Londen geboren uit Ierse ouders en groeide op in Dublin. Op jonge leeftijd verhuisde ze naar Australië. Na een moeizame jeugd ging ze rechten en Engels studeren in Melbourne. ... j

                                                                                                                                           

J. van Oudshoorn

Kunstbus - J. van Oudshoorn (auteursnaam van Jan Koos Feylbrief, 20 december 1876 – 31 juli 1951) was een Nederlands schrijver. Van Oudshoorn werd geboren te Den Haag als zoon van een ambtenaar aan het Algemeen Rijksarchief. ... j

                                                                                                                                           
J.J. Slauerhoff

J.J. Slauerhoff

Kunstbus - Jan Jacob slauerhoff Nederlands dichter en prozaïst, geboren 15 september 1898 te Leeuwarden. J.J. slauerhoff is, naast o.a. Martinus Nijhoff en H. Marsman, een belangrijke vernieuwer van de Nederlandse poëzie tijdens het interbellum. ... j

                                                                                                                                           

J.P. Bourjé

Kunstbus - Artikel over J.P. Bourjé, Bourjé, en . ... j

                                                                                                                                           

J.J. Cale

Muziekbus - .J. Cale (5 december 1938) is een Amerikaans liedjesschrijver en muzikant. Hij werd geboren in Oklahoma City en groeide op in Tulsa. Hij is het bekendst door twee songs vertolkt door Eric Clapton, "After Midnight" en "Cocaine". ... j

                                                                                                                                           

J.D. Salinger

Kunstbus - Jerome David Salinger (New York, 1 januari 1919) is een Amerikaans auteur. Hij publiceerde zijn werk onder de schrijversnaam J.D. Salinger. The Catcher in the Rye (1951) (De vanger in het graan) is ongetwijfeld zijn beroemdste werk. ... j

                                                                                                                                           

W.J. Stokvis

Kunstbus - Firma W.J. Stokvis Fabriek van Metaalwerken in 1865 te Arnhem opgericht door Wolf Joseph Stokvis. Vanaf de start legde het metaalverwerkende bedrijf zich toe op het fabriceren van producten voor de waterhuishouding, zoals aan- en afvoerproducten en kranen, en uiteenlopende producten, varierend van installaties voor gas en elektriciteit tot verlichtingsornamenten en haarden, alle veelal naar ontwerp van P. ... j

                                                                                                                                           
Staatscommissie-Van Schaik
Parlement & Politiek - De Staatscommissie-Van Schaik werd op 17 april 1950 ingesteld door het kabinet-Drees/Van Schaik. Zij moest een herziening van de Grondwet voorbereiden, waarbij werd overwogen dat de dekolonisatie, de komst van internationale organen en maatschappelijke ontwikkelingen dat nodig maakte. ... 17 april 1950 ingesteld door het kabinet-drees/van schaik. zi j

                                                                                                                                           

J.J. Voskuil

Kunstbus - Nederlandse auteur, genres: roman, non-fictie, Volledige naam: Johannes Jacobus (Han) Voskuil, geboren: 1 juli 1926 te Den Haag Voskuil is de oudste zoon van de 'bekende' hoofdredacteur van het socialistische dagblad Het Vrije Volk en politiek commentator bij de Vara, Klaas Voskuil, (2-dec-1895 <-> 22-jan-1975). ... j

                                                                                                                                           

J. (Jan) Schilthuis

Parlement & Politiek - Sympathieke Groningse graanhandelaar die vóór 1945 de VDB in de Tweede Kamer vertegenwoordigde en nadien PvdA-Tweede Kamerlid was. Werkte enige jaren in het buitenland en was daarna mededirecteur van een handelscompagnie in Rotterdam. ... j

                                                                                                                                           

J.J. Cremer

Kunstbus - Nederlands prozaschrijver en kunstschilder, geboren 1 september 1827 te Arnhem, overleden 5 juni 1880 te Den Haag Jacobus Jan Cremer stamde uit een welgestelde, kunstzinnige familie en toonde reeds vroeg talent voor tekenen, voordracht en toneel. ... j

                                                                                                                                           

Prof. J.L.J. (Jacques) Delors

Parlement & Politiek - Franse sociaaldemocraat en econoom die als energieke voorzitter van de Europese Commissie belangrijke voortuitgang wist te boeken bij de verdere Europese integratie. Begon zijn loopbaan bij de Banque de France en was later economisch adviseur van de gaullistische premier Chaban-Delmas. ... j

                                                                                                                                           
Grondwetscommissies
Parlement & Politiek - Vrijwel alle Grondwetsherzieningen tot 1983 - de belangrijkste uitzondering was de herziening van 1840 - werden voorafgegaan door een Staatscommissie. Ook de eerste Grondwet na de Bataafs-Franse Tijd (1795-1813) werd door een commissie voorbereid. ... - hoofdinhoud vri j

                                                                                                                                           

A.J. Kropholler

Kunstbus - Architect Alexander Jacobus Kropholler, geboren op 26 juli 1881 te Amsterdam, overleden in 1973, is vooral bekend geworden door zijn raadhuizen en kerken. Zo ontwierp hij de gemeentehuizen van Noordwijkerhout, Waalwijk, Medemblik, Wateringen, Leidschendam, Grouw en de Sint Paschaliskerk in Den Haag. ... j

                                                                                                                                           

J. (Johan) Stekelenburg

Parlement & Politiek - Vakbondsbestuurder en burgemeester, die tevens enige jaren senator was. Doorliep een loopbaan bij de FNV en werd daarvan in 1988 voorzitter. Wist die bond om te vormen tot een zelfbewuste, strijdbare, maar ook op overleg gerichte pragmatische organisatie. ... j

                                                                                                                                           

Liberale Staatspartij 'De Vrijheidsbond' (LSP)

Parlement & Politiek - De Liberale Staatspartij ontstond in 1921 toen Liberale Unie, de Bond van Vrije Liberalen en enkele kleinere liberale partijen samengingen. Tot februari 1938 voerde de partij als naam 'De Vrijheidsbond'. ... staatsparti j

                                                                                                                                           
H.J.A. Hofland

H.J.A. Hofland

Kunstbus - H.J.A. (Henk) Hofland Nederlandse journalist en columnist, geboren 1927 in Rotterdam. Hendrik Jan Anton (Henk) Hofland kwam na een studie aan Nijenrode in 1953 in dienst bij het Algemeen Handelsblad (tegenwoordig: NRC Handelsblad). ... j

                                                                                                                                           

J. Terwen-De Loos

Kunstbus - J. Terwen-de Loos (1910-1973) Tijdens haar jeugd woonde J. De Loos zowel in Nederlands-Indië als in Nederland. Omdat ze klein was, kreeg ze de Franse bijnaam Peu. Samen met haar echtgenoot, de indoloog Job van Leur, vestigde Peu zich in Nederlands-Indië. ... j

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 10