YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: kunst islamitische schilderkunst taal hoofdletter of kleine letter alternatieve spelling arabische kunst islamitische kunst cultuur architectuur kalligrafie japonaiserie japonisme spaanse-kunst calligrafie fotografie design literair kunststromingen gentile bellini marokkaanse marokko henri matisse matisse kunststroming pattern-painting marokkaans henry matisse marokkaanse-kunst pattern-and-decoration oosters oost het oosten oosterse oost´ metropolitan-museum oosten schilderkunst nieuwe-schilderkunst fundamentele schilderkunst deense kunstenaars : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 1042 voor - islamitische schilderkunst - in 0.0667500495910645 seconden.

Islamitische schilderkunst

Kunstbus - Islamitische-schilderkunst ... islamitische

                                                                                                                                           
Arabische kunst
Kunstbus - Islamitische kunst ... kunst islamitische

                                                                                                                                           
Spaanse-Kunst
Kunstbus - Spaanse Kunst ... perzische elementen samen te voegen tot een eigen hoogstaande islamitische

                                                                                                                                           
Kalligrafie
Kunstbus - KALLIGRAFIE ... en de japanse-kunst wordt het hoog gewaardeerd, en in islamitische

                                                                                                                                           
japonisme
Kunstbus - Vincent van Gogh: Turning Japanese ... voor de oude wijsheid en levenskunst van het verre (en ook het islamitische

                                                                                                                                           
Gentile Bellini
Gentile Bellini
Kunstbus - ... aan de muur van het paleis hing. - (oosterse invloed van de islamitische

                                                                                                                                           
Henri Matisse
Henri Matisse
Kunstbus - ... de weefsels van de kopten, in 1903 zag hij op een expositie islamitische

                                                                                                                                           
Pattern-And-Decoration
Kunstbus - of pattern painting of New Image Painting. ... waarop p&d in europa stuitte. medebepalend waren de kleurrijke islamitische

                                                                                                                                           
Marokkaanse-kunst
Kunstbus - Marokkaanse kunst ... deel van de woordenschat is afgeleid van het berbers. islamitische

                                                                                                                                           
kunststromingen
Kunstbus - 60.000-30.000-15.000 vC Prehistorische kunst, paleolithische- kunst (ijstijdkunst): 'venusbeeldjes', Altamira, Lascaux. Oudheid: 4000 - 500 vC mesopotamische- kunst assyrische- kunst babylonische- kunst; Ur, Akkad, Babyloniërs, Assyriërs, Ninive, Perzen. ... westgotische- kunst. middeleeuwse kunst (6de-15de eeuw nc) 700 islamitische

                                                                                                                                           
Metropolitan-Museum
Metropolitan-Museum
Kunstbus - Metropolitan Museum of Art ... aziatische, oceanische, midden-oosterse, byzantijnse en islamitische

                                                                                                                                           
het Oosten
Kunstbus - Met het Oosten wordt het gedeelte van de wereld bedoeld, dat ten oosten van Europa ligt, dat wil zeggen Azië. Als benaming voor de windrichting schrijven we oosten of oostelijk met een kleine letter. ... kunst japanse kunst ottomaanse rijk - arabische-kunst - islamitische

                                                                                                                                           

schilderkunst

Kunstbus - De schilderkunst is een soort beeldende kunst en omvat alle artistieke technieken waarbij kleuren op een ondergrond aangebracht worden om een beeld te creëren. Afhankelijk van de achtergrond maakt men een onderscheid tussen muurschilderkunst, glasschilderkunst, mozaïekschilderkunst, paneelschilderkunst, etc. Ook aan de hand van de kleuren kan men een indeling maken in bijvoorbeeld olie-, acryl-, aquarel- of temperaschilderkunst.Maar uiteraard zijn het niet de materialen, maar de menselijke creativiteit die aan de basis ligt van de schilderkunst. ... islamitische

                                                                                                                                           

fundamentele schilderkunst

Kunstbus - Fundamentele schilderkunst ... islamitische

                                                                                                                                           

Nieuwe-Schilderkunst

Kunstbus - Nieuwe Schilderkunst ... islamitische

                                                                                                                                           

Deense schilderkunst

Kunstbus - In de eerste helft van de 19de eeuw beleefde Denemarken in cultureel opzicht een 'Gouden Eeuw'. Kunstenaars als Rørbye, Købke en Lundbye bepaalden met hun unieke werken het gezicht van de Deense schilderkunst. ... islamitische

                                                                                                                                           

Amerikaanse schilderkunst

Kunstbus - Amerikaanse schilder- en beeldhouwkunst in de XXe eeuw ... islamitische

                                                                                                                                           
Is Ramadan een naam met een hoofdletter, of een gewoon woord met een kleine letter?
Genootschap Onze Taal - De ramadan wordt met een kleine letter geschreven. Het is een gewoon woord, omdat het eigenlijk de naam van een maand op de islamitische kalender is. Maandnamen uit andere tijdsrekeningen krijgen net als westerse maandnamen ( januari, september ) een kleine letter. ... gewoon woord, omdat het eigenlijk de naam van een maand op de islamitische

                                                                                                                                           
Wat is juist: Romantiek of romantiek?
Genootschap Onze Taal - De kunststroming romantiek is met een kleine letter. Het is een aanduiding voor de romantische richting in de Europese kunst (schilderkunst, muziek, bouwkunst) in de achttiende en negentiende eeuw. Kunststromingen worden met een kleine letter geschreven: 'Het Rijksmuseum heeft werken uit de middeleeuwen, maar ook uit de romantiek en uit later tijden', 'Het ideaal van de romantiek was een directe expressie van gevoelens. ... islamitische

                                                                                                                                           

Koninklijke-Prijs-voor-Vrije-Schilderkunst

Kunstbus - Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst ... islamitische

                                                                                                                                           
islam
Kunstbus - de islam (m) ... zijn er aanzienlijke verschillen. ook zijn verscheidene voor islamitische

                                                                                                                                           
Is het Bijbel met een hoofdletter of bijbel met een kleine letter?
Genootschap Onze Taal - Bijbel wordt met een hoofdletter geschreven als de naam van het heilige boek is bedoeld dat de basis vormt van het christelijk geloof. Het is met een kleine letter als er een tastbaar exemplaar wordt bedoeld. ... er een tastbaar exemplaar wordt bedoeld. voor koran/koran, het islamitische

                                                                                                                                           
neo-expressionisme
Kunstbus - Ook wel nieuwe wilden, nieuwe schilderkunst, Neue Malerei, Neue Wilde of Heftige Malerei genoemd, term uit de jaren tachtig voor de expressieve schilderkunst die eind jaren zeventig en begin jaren tachtig door voornamelijk jonge kunstenaars gemaakt werd, echter ook gebruikt ter benaming van de kunst van hun directe voorgangers en leermeesters, zoals de Duitsers Markus Lupertz, A.R. Penck, Georg Baselitz en de Amerikanen Eric Fischl, Julian Schnabel en Susan Rothenberg. ... islamitische

                                                                                                                                           
historiestuk
Kunstbus - historiestukken (schilderkunst) ... islamitische

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 14