YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur islam islamitisch moslim islamitische moslims koran geert wilders pim fortuyn cda mark rutte maxime verhagen andre rouvoet jan schinkelshoek vvd fred teeven agnes kant rita verdonk sp lrvp - het zeteltje lijst 21 (islam democraten) brigitte van der burg jan peter balkenende fleur agema harry van bommel sgp saskia noorman-den uyl solide multiculturele partij kabinet-balkenende iv ton heerts ursie lambrechts joel voordewind krista van velzen olaf stuger tweede kamerverkiezingen groenlinks partij voor de dieren een nl partij voor de vrijheid/groep wilders marianne thieme : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 115 voor - islam - in 0.015988826751709 seconden.

islam

Kunstbus - de islam (m) De islam is een monotheïstische godsdienst en één van de drie Abrahamitische religies. Het Arabische woord islam betekent letterlijk overgave (aan God (Ar: Allah) of onderwerping en wijst op het fundamentele religieuze principe dat een aanhanger van de islam ( moslim) zich overgeeft aan Gods wil. ... islam

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 2006
Parlement & Politiek - Op 22 november 2006 vonden er Tweede Kamerverkiezingen plaats. De verkiezingen waren aanvankelijk gepland op 15 mei 2007, maar werden vervroegd door de val van het kabinet-Balkenende II. ... dordrecht, leiden, middelburg, den bosch en maastricht) islam

                                                                                                                                           
Moskee
Kunstbus - Een moskee ( Arabisch: masdjid vaak ook gespeld als masjid) is een gebedshuis binnen de islam. Het huis van Mohammed in Medina wordt als eerste moskee beschouwd. De voorganger in de moskee heet de Imam. ... vaak ook gespeld als masjid) is een gebedshuis binnen de islam

                                                                                                                                           
Sjiisme
Kunstbus - Het sjiisme (الشيعة) of Shiá't Ali (شیعته علی) is qua aantal aanhangers de op één na grootste stroming binnen de Islam. Het aantal aanhangers bedraagt ongeveer 15-20% van de moslims. Het soennisme is de grootste stroming binnen de islam met circa 80%. ... qua aantal aanhangers de op een na grootste stroming binnen de islam

                                                                                                                                           
Arabische kunst
Kunstbus - Islamitische kunst Kunstuitingen in die landen die de islam als officiële godsdienst hebben of waar de godsdienst van de islam overheerst. Het is onmogelijk een exacte omschrijving van de kenmerken van de islamitische kunst te geven, omdat historisch en geografisch gezien de grenzen van de islamitische godsdienst zo ver uit elkaar liggen dat er niet van een eenheid in kunstuitingen gesproken kan worden. ... kunst islam

                                                                                                                                           

Islamitische schilderkunst

Kunstbus - Islamitische-schilderkunst De schilderkunst van de islam, die als religieuze beweging in het jaar 622 n. Chr. - het jaar waarin de profeet Mohammed van Mekka naar Medina uitweek - is ontstaan, wordt in vergelijking met de schilderkunst van het christendom of andere religieus gemotiveerde kunst daardoor gekenmerkt, dat ze geen afbeeldingen van God (Allah) kent. ... islam

                                                                                                                                           
Soefisme
Kunstbus - Het soefisme (ook wel tasawwoef) is een mystieke traditie die zijn oorsprong heeft in de zoroastrisme en hindoeïsme en die later door de islam werd overgenomen. Een aanhanger van het soefisme heet een soefi. ... heeft in de zoroastrisme en hindoeisme en die later door de islam

                                                                                                                                           
Soennisme
Kunstbus - Binnen de islam zijn er verschillende stromingen. De islam kent geen centraal leergezag en er is ook geen religieus-spiritueel leider wiens gezag algemeen erkend wordt. Een kleine dertig jaar na de dood van Mohammed leidde een opvolgingsconflict tot het ontstaan van twee stromingen: het sjiisme en het soennisme. ... binnen de islam

                                                                                                                                           
Algerije
Kunstbus - Algerije ( Engels: Algeria), officieel de Democratische Volksrepubliek Algerije, is een land in Noord- Afrika. Het ligt tussen Marokko en Tunesië, en vormt samen met deze landen de Maghreb. Het ligt tussen Marokko en Tunesië, en vormt samen met deze landen de Maghreb. ... in algerije. religie en godsdienstvrijheid. in algerije is de islam

                                                                                                                                           
Drs. A. (Ayaan) Hirsi Ali
Parlement & Politiek - Intelligente, moedige, maar ook controversiële in Somalië geboren politica. Kwam na uitgehuwelijkt te zijn als asielzoekster uit Kenia naar Nederland. Studeerde politicologie in Leiden en werkte daarna bij het wetenschappelijk bureau van de PvdA. ... -datum mogadishu (somalie), 13 november 1969 levensbeschouwing islam

                                                                                                                                           
Hafid Bouazza
Hafid Bouazza
Kunstbus - Hafid Bouazza ( 1970) Marokkaans- Nederlandse auteur, geboren 8 Maart 1970, Genres: Novelle, kort verhaal, essays, toneelstukken, vertalingen, bewerkingen, bloemlezingen, Bijzonderheid: Componeert ook klassieke muziek en gebruikt dat om zijn schrijftechniek te verbeteren Zijn bloemrijke taalgebruik is beïnvloed door zowel de sprookjes van 1001 Nacht en Nederlandse literatuur uit de 19e eeuw, w. ... de surrealistische tinten volstrekt natuurlijk aandoet. de islam

                                                                                                                                           
Reliekschrijn
Kunstbus - Het/de reliekschrijn (m) Versierd kistje waarin een of meer relikwieën/ relieken bewaard worden. De relikwie (v)( relikwieën) Het/de reliek (v)( relieken) == relikwie 1. door gelovigen vereerd overblijfsel van een heilige of van een voorwerp dat met Christus of met een heilige in aanraking is geweest 2. ... een belangrijke rol. binnen sommige stromingen van de islam

                                                                                                                                           
Salafisme
Kunstbus - Salafisme (ook wel gespeld als Salafiyyah of Selefie) of Athary is een stroming binnen de islam. Het woord is afgeleid van het Arabische woord salaf (ÓáÝ), dat "voorouders", "voorganger" en "vroegere generatie" betekent. ... als salafiyyah of selefie) of athary is een stroming binnen de islam

                                                                                                                                           
aartsengel
Kunstbus - Aartsengel Aartsengelen zijn geestelijke wezens die in Gods nabijheid leven. Zij zijn op bijzondere wijze betrokken bij de verlossing van de mensheid. Volgens joods- christelijke overleveringen zijn er zeven aartsengelen. ... oude testament; het christelijke nieuwe testament en de islam

                                                                                                                                           
Profeet
Kunstbus - Een profeet ( Grieks: prophètès) is in religieus verband een persoon die boodschappen van een godheid doorgeeft. De tweede betekenis van profeet is toekomstvoorspeller, zoals Nostradamus. Betekenis en oorsprong Het Griekse woord prophèteuo betekent voorspellen, orakelspreuken verkondigen of profeteren. ... spreekt men van profeten: het christendom, het jodendomen de islam

                                                                                                                                           
Theo van Gogh
Theo van Gogh
Kunstbus - Nederlands regisseur, televisiemaker en columnist. Theo van Gogh werd geboren te Den Haag en groeide op in een ruimdenkend gezin in een 'uitzichtsloos en saai' Wassenaar. Zijn ouders zegden hun lidmaatschap van de PvdA op toen een deel van die partij te enthousiast werd over het communistische Oost- Duitsland. ... een vooronderzoek, dat moest uitwijzen of twee columns over de islam

                                                                                                                                           
Ottomaanse-Rijk
Kunstbus - Istanbul Van Byzantium via Constantinopel naar Istanbul Istanbul is misschien niet de oudste stad van de wereld, maar zeker een van de meest spectaculaire, met haar rijke geschiedenis en de prachtige ligging aan de oevers van de Gouden Hoorn, de Zee van Marmara en Bosporus. ... te vergroten ten koste van de byzantijnen en de aangrenzende islam

                                                                                                                                           
god
Kunstbus - 1. Bovenmenselijk, machtig en aanbiddelijk wezen. 2. Het Opperwezen, de Schepper, de Geest waardoor en waarin alles is, zoals Hij bij monotheïsten, vooral bij joden en christenen genoemd wordt. Het godendom == de gezamenlijke goden Een god is een hypothetisch bovennatuurlijke entiteit die door gelovigen beschouwd wordt als de prima causa (de 'eerste oorzaak') van het universum, of verantwoordelijk geacht wordt voor bepaalde aspecten van de werkelijkheid, dan wel voor de werkelijkheid als geheel. ... de monotheistische religies, zoals jodendom, christendom en islam

                                                                                                                                           
Monnik
Kunstbus - Met de aanduiding monnik wordt iemand bedoeld die vanuit religieuze overtuiging afziet van het stichten van een gezin en die voor een speciale levensinvulling kiest. Het woord monnik komt van het Griekse monachos, dat 'eenzaam' betekent en het woord monos (alleen). ... zijn het boeddhisme, het christendom, het hindoeisme en de islam

                                                                                                                                           
Wat is juist: een casanova of een Casanova?
Genootschap Onze Taal - Juist is een casanova. De kleine letter is hier correct omdat het woord niet langer de persoon Casanova aanduidt, maar een algemene aanduiding voor een vrouwenverleider geworden is. ... lijkend muziekinstrument') hanafisme ((in de soennitische islam

                                                                                                                                           
gebed
Kunstbus - Het aanroepen van de godheid. In het gebed zoekt wordt een spiritueel contact met goddelijke of menselijke spirituele wezens gezocht, of een vorm van spirituele werkelijkheid of leer en heilige geschriften. ... een mis al bladerend deze personen in herinnering kan roepen. islam

                                                                                                                                           
Indonesische kunst
Kunstbus - Kunst van de Indonesische eilanden, waarbij Java een voortrekkersrol vervult. Zie ook Indonesische kunst' roept in het Westen vooral associaties op met traditionele oosterse vormen van kunst als batik, wajang en de Balinese schilderkunst, of met klassieke hindoe-Javaanse monumenten als de Borobudur en de Prambanan. ... van indonesie, duidelijk de invloeden van het hindoeisme en de islam

                                                                                                                                           
duivel
Kunstbus - 1 het kwaad, in de persoon van Satan => de engel der duisternis, de vorst /der/van de/ duisternis, Heintje Pik, hellevorst, Lucifer, Mefisto 2 gevallen engel, boze geest => droes Satan, de duivel of Lucifer, wordt door christenen gezien als een gevallen aartsengel, die door God uit de hemel werd geworpen toen deze tegen God in opstand kwam. ... karakteristieken en handelingen toegeschreven. in de islam

                                                                                                                                           
Kader Abdolah
Kunstbus - Iraanse natuurkundige en schrijver, geboren 12 december 1954 te Arak (Iran). In 1988 vestigde hij zich in Nederland. Kader Abdolah is het schrijverspseudoniem van de Iraanse balling Hossein Sadjadi Ghaemmaghami Farahani. ... sjah. hij werd geboren in arak in de streek farahani, waar de islam

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 1