YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: kunst isa genzken genzken cultuur jezus christus jezus christus namen profeet taal pofeten hoofdletter of kleine letter literair andrus ansip maria toomas hendrik ilves taavi roivas juri ratas upanishads ilves zacharias estland elco brinkman stijn streuvels oepanisjaden mr.drs. l.c. (elco) brinkman land estland upanishaden zacharia upanishad siim kallas : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 10 van 10 voor - isa genzken - in 0.00617504119873047 seconden.
Isa Genzken

Isa Genzken

Kunstbus - Duits kunstenares, geboren in 1948, Bad Oldesloe, Duitsland. Vanaf 1996 woont en werkt zij in Berlijn. Isa Genzken werkt al meer dan dertig jaar aan een veelzijdig en complex oeuvre dat bestaat uit beelden, installaties films, video's, schilderijen, werken op papier, foto's en kunstenaarsboeken. ... isa

                                                                                                                                           
Jezus
Kunstbus - De naam Jezus is een vernederlandsing van het Latijnse Iesus dat weer een verlatinisering is van het Griekse Ιησους (spreek uit: Jèsoes). Dit is op zijn beurt weer een vergrieksing van het Hebreeuwse Jesjoea, een latere vorm van Jehosjoea, waarvan de directe vernederlandsing Jozua is. ... omdat men jezus alleen 'in de geest' zou kunnen ontmoeten. isa

                                                                                                                                           
Profeet
Kunstbus - Een profeet ( Grieks: prophètès) is in religieus verband een persoon die boodschappen van een godheid doorgeeft. De tweede betekenis van profeet is toekomstvoorspeller, zoals Nostradamus. Betekenis en oorsprong Het Griekse woord prophèteuo betekent voorspellen, orakelspreuken verkondigen of profeteren. ... suleyman, iljas, al-jasa, yunus, zulkifl, zakarya, yahya, isa

                                                                                                                                           
Waar komen de hoofdletters in de Belgische naam patsy van der meeren?
Genootschap Onze Taal - Hoe een Belgische achternaam geschreven wordt, hangt af van de manier waarop hij in het bevolkingsregister is vastgelegd. Als de achternaam vastgelegd is als Van der Meeren, is dat altijd de juiste schrijfwijze in België, of de voornaam er nu aan voorafgaat of niet: Patsy Van der Meeren, mevrouw Van der Meeren. ... (zoals de voornaam of voorletters) voor staat. juist zijn dus: isa

                                                                                                                                           
Estland
Parlement & Politiek - Estland is het kleinste en meest noordelijke van de drie Baltische staten en omvat ook enkele eilanden. Het land herwon in 1991 zijn onafhankelijkheid, nadat het in 1940 was bezet door, en in 1944 was ingelijfd bij de Sovjet-Unie. ... christendemocraten, maar tevens conservatief-liberaal is irl ( isa

                                                                                                                                           
Oepanisjaden
Kunstbus - De oepanisjaden (ook Upanishaden, Upanishad of Upanishads) omvatten veertien oudere en vele tientallen jongeren geschriften uit de Indische wijsgerige literatuur. De Upanishaden vormen het laatste deel van de Veda's, de oudste heilige geschriften die de mensheid kent. ... de verhouding van ons wezen met het wezen van het heelal. de isa

                                                                                                                                           
Maria
Kunstbus - Maria is in het Nieuwe Testament en de Koran de moeder van Jezus. Volgens de christelijke traditie is zij de dochter van Joachim en Anna. Voor Katholieken is zij een belangrijke heilige. In de rooms-katholieke en Oosters- orthodoxe kerken speelt Maria een belangrijke rol in het geloofsleven. ... stelt ook dat maria ( arabisch: maryam) de moeder is van isa

                                                                                                                                           
Mr.Drs. L.C. (Elco) Brinkman
Parlement & Politiek - Elco Brinkman (1948) is sinds 7 juni 2011 Eerste Kamerlid voor het CDA. Hij is fractievoorzitter. Na werkzaam geweest te zijn bij onder meer de Vrije Universiteit kreeg hij spoedig leidinggevende functies op het ministerie van Binnenlandse Zaken. ... bestuurder onder meer als voorzitter van de belangenorgan isa

                                                                                                                                           
Zacharia
Kunstbus - Zacharia is de naam van meerdere personen in de Bijbel. De naam betekent Jhwh wordt herinnerd of Jhwh is beroemd. Er zijn verschillende personen met deze naam:. Zacharia, een profeet ten tijde van koning Uzzia (2 Kronieken 26:5). ... lukasevangelie een priester in de lijn van abia, de man van el isa

                                                                                                                                           
Stijn Streuvels
Kunstbus - Vlaamse schrijver, geboren te Heule, 3 oktober 1871, overleden in Ingooigem, 15 augustus 1969. Stijn Streuvels, pseudoniem voor Frank Lateur was één van de belangrijkste vernieuwers uit de Nederlandse letteren van die tijd. ... hij kreeg vier kinderen: paula, paul, dina ("prutske") en isa

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 30