YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: europese commissie europees parlement navo raad buitenlandse zaken eu-lidstaten buitenlands beleid trump eu vs vs eu spionage vs -ontduiking transatlantic trade and investment partnership, ttip merkel irak burgerinitiatief ttip: handelsovereenkomst eu-vs meer over de europese aanpak van belastingontduiking nieuw klimaatverdrag meer over de bescherming van persoonsgegevens in europa en verdragen met derde landen barack obama al qaeda eu vs transatlantische samenwerking vestager microsoft international security assistance force verenigde staten martin schulz relaties eu-vs aanslagen van 11 september kyotoverdrag ttip vrijhandelszone eu-vs fotografie geert van kesteren cultuur europese unie kabinet kabinet-balkenende ii balkenende i : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 81 voor - irak - in 0.0150151252746582 seconden.
Relatie EU-VS
Parlement & Politiek - Met de beëdiging van Donald Trump als de nieuwe president van de Verenigde Staten op 20 januari 2017 lijkt de relatie tussen de EU en de Verenigde Staten van Amerika in een onzekere fase te zijn aanbeland. ... de republikeinse president george w. bush vanwege de oorlog in irak

                                                                                                                                           
Geert van Kesteren
Kunstbus - Nederlandse fotojournalist, geboren in 1966 in IJsselstein. Geert van Kesteren werd bekend met het boek en de tentoonstelling 'Why Mister Why?' over de oorlog in Irak (2002-2004) en een tentoonstelling over Aids in Zambia (2000). ... boek en de tentoonstelling 'why mister why?' over de oorlog in irak

                                                                                                                                           
Koerdische Arbeiderspartij (PKK)
Parlement & Politiek - Dit is een afscheidingsbeweging die oorspronkelijk een onafhankelijke Koerdische staat nastreefde in het Zuidoosten van Turkije en delen van omringende landen waar Koerden een meerderheid vormen, zoals in Noord-Irak. ... landen waar koerden een meerderheid vormen, zoals in noord- irak

                                                                                                                                           
Kabinet-Lubbers III (1989-1994)
Parlement & Politiek - De verkiezingsuitslag en de verslechterde sfeer tussen CDA en VVD maken de komst van nieuwe samenwerking tussen CDA en PvdA logisch. De belangrijkste vraag die bij deze formatie speelt, is of ook D66 gaat meeregeren. ... tot een grote stroom asielzoekers uit onder meer bosnie. de irak

                                                                                                                                           
Kabinetsformatie 2003
Parlement & Politiek - Het kabinet-Balkenende II, met CDA, VVD en D66 als deelnemende partijen, kwam tot stand nadat een (eerste) poging om een kabinet van CDA en PvdA te formeren, was mislukt. Omdat CDA en VVD samen geen meerderheid hadden en de LPF zichzelf had gediskwalificeerd als regeringspartij werd de voormalige coalitiepartner uit Balkenende I ingeruild door D66. ... standpunten over steun aan militair optreden tegen irak

                                                                                                                                           
Arabië
Arabië
Kunstbus - Arabië (of Arabisch Schiereiland) (Ar. al-jazira) is een gebied in Azië, direct ten oosten van Afrika. Het wordt begrensd door de Rode Zee, de Golf van Aden, de Indische Oceaan, de Arabische Zee, de Golf van Oman en de Perzische Golf. ... arabische emiraten. aan de noordrand liggen jordanie en irak

                                                                                                                                           
Mesopotamie
Kunstbus - Mesopotamië Mesopotamië ( Grieks voor: tussen de rivieren of Tweestromenland) is het gebied tussen de rivieren Tigris (ca. 1900 km) en Eufraat (ca. 3600 km lang). Het is het kerngebied van de huidige staat Irak, met een prehistorie tot 3500 v. ... (ca. 3600 km lang). het is het kerngebied van de huidige staat irak

                                                                                                                                           
Kareem Aras
Kunstbus - Kareem is afkomstig uit Iraaks Koerdistan. Hij organiseerde er in 1992 een expositie ter nagedachtenis aan de massamoord in Halabdja, het stadje dat in opdracht van Saddam Hussein met gifgas werd bestookt. ... de periode dat er relatieve vrijheid leek te bestaan in noord- irak

                                                                                                                                           
Wolfgang Zurborn
Kunstbus - Websites: Wolfgang Zurborn maakt grote foto's met gebruik van felle kleuren en glans, vaak van gebouwen of apparaten, zo gefotografeerd dat ze uit hun verband worden gerukt. imagesagainstwar.com Op het moment van de oorlogsdreiging in Irak namen Wolfgang Zurborn en Tina Schelhorn van de Lichtblick galerij in Keulen het initiatief om een website op te starten. ... imagesagainstwar.com op het moment van de oorlogsdreiging in irak

                                                                                                                                           
H.G.J. (Henk) Kamp
Parlement & Politiek - Henk Kamp (1952) is sinds 5 november 2012 minister van Economische Zaken in het kabinet-Rutte II. Hij was eerder in 2002-2003 minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, in 2002-2007 minister van Defensie en in 2010-2012 minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. ... voor het besluit nederlandse militairen uit te zenden naar irak

                                                                                                                                           
Mr. H.P.A. (Hilbrand) Nawijn
Parlement & Politiek - Spraakmakend populistisch politicus. Zoon van een burgemeester van ARP-huize en zelf op lokaal niveau actief in het CDA. Was als directeur Vreemdelingenzaken, directeur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst en advocaat goed ingevoerd op het gebied van het asielbeleid en werd voor de LPF in het kabinet-Balkenende I minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie. ... 2002 op basis van een ambtsbericht dat de situatie in centraal irak

                                                                                                                                           
interbellum
Kunstbus - Periode tussen twee oorlogen, vooral die tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Een interbellum (van het Latijn inter (tussen) en bellum (oorlog)) is een periode tussen twee oorlogen. Specifiek wordt ermee de periode tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog bedoeld. ... verklaard. aan het verenigd koninkrijk ( palestina, irak

                                                                                                                                           
Prof.Mr. J.G. (Jaap) de Hoop Scheffer
Parlement & Politiek - Hartelijke en sportieve politicus en bekwame diplomaat uit een welgestelde Amsterdamse familie. Begon als ambassadesecretaris in Ghana en werd later secretaris van de minister van Buitenlandse Zaken. Als Tweede Kamerlid voor het CDA had hij snel een goede naam als woordvoerder asielbeleid en buitenlandse zaken. ... van de verenigde staten tegen het regime-saddam hoessein in irak

                                                                                                                                           
Prof.Dr. J.P. (Jan Peter) Balkenende
Parlement & Politiek - Zeeuwse CDA-politicus die negen jaar partijleider en acht jaar premier was. Afkomstig uit de wetenschap en partijideoloog, die eigen verantwoordelijkheid van burgers voorstond. Als Tweede Kamerlid financieel woordvoerder. ... operatie te beginnen tegen het bewind van saddam hoessein in irak

                                                                                                                                           
Harold Pinter
Kunstbus - Engels acteur, regisseur, theaterauteur en scenarioschrijver, geboren 10 oktober 1930 in Londen - overleden 24 december 2008 in Londen. Harold Pinter was nobelprijswinnaar en wordt gezien als één van de meest belangwekkende na-oorlogse postmoderne Britse toneelauteurs. ... tegen de oorlog. de bundel, waarin hij hevig de oorlog in irak

                                                                                                                                           
Kabinetscrisis 2010: de Uruzgan-crisis
Parlement & Politiek - In de vroege ochtend van 20 februari 2010 wist het vierde kabinet-Balkenende geen overeenstemming te bereiken over eventuele voortzetting van de Nederlandse militaire activiteiten in de Afghaanse provincie Uruzgan. ... de nederlandse steun in 2003 aan het militaire operatie in irak

                                                                                                                                           
Drs. A.P.W. (Ad) Melkert
Parlement & Politiek - Gewiekste en ambitieuze PvdA-politicus die in 2002 Wim Kok opvolgde als partijleider, maar direct na de verkiezingsnederlaag aftrad. Aanvankelijk actief in de PPR en begin jaren tachtig secretaris van een jeugdforum. ... van de vn en in 2009-2011 vn-gezant voor irak

                                                                                                                                           
J.A. (Jeanine) Hennis-Plasschaert
Parlement & Politiek - Jeanine Hennis-Plasschaert (1973) is sinds 5 november 2012 minister van Defensie in het kabinet-Rutte II. Sinds 23 maart 2017 is zij tevens lid van de VVD-fractie in de Tweede Kamer. Eerder was zij Kamerlid van 17 juni 2010 tot 5 november 2012 en van 20 juli 2004 tot 17 juni 2010 lid van het Europees Parlement. ... aan de internationale strijd tegen isis (islamitische staat in irak

                                                                                                                                           
Recht van Interpellatie
Parlement & Politiek - Het recht van interpellatie geeft Tweede en Eerste Kamerleden de mogelijkheid om met een bewindspersoon over een onderwerp buiten de orde van de dag te debatteren. Oftewel: een onderwerp dat niet reeds op de vergaderagenda van de Kamer staat. ... (cda) over nederlandse deelname aan militaire acties tegen irak

                                                                                                                                           
Zaha Hadid
Zaha Hadid
Kunstbus - Britse architecte van Iraakse afkomst, geboren 31 oktober 1950, Bagdad Irak. Zaha Hadid ontwerpt in de deconstructivistische stijl. Ze laat muren overhellen en verdiepingen in elkaar overlopen. Waar mogelijk vermijdt ze rechte hoeken en een-tonige vlakken in beton en glas. ... van iraakse afkomst, geboren 31 oktober 1950, bagdad irak

                                                                                                                                           
Drs. J.S. (Joël) Voordewind
Parlement & Politiek - Joël Voordewind (1965) is sinds 30 november 2006 lid van de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie. Hij was hoofd voorlichting van zijn partij en werkte eerder bij het ministerie van Defensie en bij ontwikkelingssamenwerkingorganisaties. ... - assistent velddirecteur "tearfund" (hulporganisatie) in irak

                                                                                                                                           
Prof.Mr. J.P.H. (Piet Hein) Donner
Parlement & Politiek - Piet Hein Donner (1948) is sinds 1 februari 2012 vicepresident van de Raad van State. Hij was van 14 oktober 2010 tot 16 december 2011 minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Van 22 juli 2002 tot 21 september 2006 was hij minister van Justitie en van 22 februari 2007 tot 14 oktober 2010 minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. ... over de steun aan de militaire operatie (buiten de vn om) in irak

                                                                                                                                           
Israël
Israël
Kunstbus - Israël, officieel de Staat Israël, ( Hebreeuws: Medinat Jisraël; Arabisch: Dawlat Israïl) is een land in Azië, het Midden- Oosten en de Levant. Israël grenst aan Libanon, Syrië, Jordanië, Egypte en de Palestijnse Gebieden. ... overeenkomsten met egypte, libanon, jordanie en syrie. irak

                                                                                                                                           
Waar komt de zegswijze dat is geen wet van Meden en Perzen vandaan?
Genootschap Onze Taal - 'Dat is geen wet van Meden en Perzen' betekent: 'dat is geen strikte regel', 'dat is iets waar je van af mag wijken'. ... rijk, dat grofweg op de plaats lag waar nu het zuidwesten van irak

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 276