YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: kunst kabinet-beel i kabinet-schermerhorn/drees hein vos ir. h. (hein) vos design architectuur taal hoofdletter of kleine letter literair marijke vos vvd hans wiegel muziek d66 frank de grave pvda sdap kabinet-balkenende i eerste kamerleden namen wouter bos parlementaire enquete cultuur anne vondeling 2010 cda piet hein donner arp rksp eerste kamer chu kabinetsformatie loek hermans kabinet-rutte ii kvp sgp kabinet-cals tweede kamer vdb : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 1555 voor - ir h hein vos - in 0.103837013244629 seconden.

Ir. H. (Hein) Vos

Parlement & Politiek - Vooraanstaand sociaaldemocratisch politicus en ideoloog. Ontwierp in de jaren dertig samen met Tinbergen het Plan van de Arbeid, het alternatief van SDAP en NVV voor de bestrijding van de crisis. Werd in 1937 SDAP-Kamerlid en in 1945 minister van Handel en Nijverheid in kabinet-Schermerhorn/Drees. ... ir

                                                                                                                                           

Dr. H. (Hendrik) Colijn

Parlement & Politiek - Antirevolutionair staatsman, die zijn loopbaan als officier in de binnenlanden van Indië begon. Korte tijd Tweede Kamerlid en als jong minister van Oorlog succesvol. Daarna directeur van een olieconcern. ... h. (hendrik) colijn - hoofdinhoud ant ir

                                                                                                                                           

leden Raad van State 1862-heden

Parlement & Politiek - ... 63 jaar offers, mr. p.a. 2000-12-01 2010-09-01 58 jaar h ir

                                                                                                                                           
Kabinet-Beel I (1946-1948)
Parlement & Politiek - Na de eerste naoorlogse verkiezingen komt er al gauw samenwerking tussen KVP en PvdA tot stand ('het nieuwe bestand'). Maar de politiek leider van de grootste partij, de KVP'er Romme, wordt niet met de formatie belast. ... het kabinet wordt op de verkiezingsdag, 7 juli 1948, demissiona ir

                                                                                                                                           

Ir. B.J. (Bas) van der Vlies

Parlement & Politiek - Politiek voorman van de SGP, die als nestor van de Tweede Kamer gezag verwierf. Studeerde weg- en waterbouw en was werkzaam in het onderwijs. Kwam in 1981, na ruim tien jaar Statenlid in Utrecht te zijn geweest, in de Kamer. ... ir

                                                                                                                                           

Kabinet-Schermerhorn/Drees (1945-1946)

Parlement & Politiek - Ruim een maand na de bevrijding benoemt Koningin Wilhelmina dit eerste naoorlogse kabinet. Het is een 'koninklijk' kabinet en wordt ook wel een 'noodkabinet' genoemd, dat orde op zaken moet stellen na de Duitse bezetting, het economisch herstel ter hand moet nemen, en verkiezingen moet voorbereiden. ... politieke partijen, zoals de sdap, arp en rksp, eisen echter d ir

                                                                                                                                           
Vlag-en-Wimpels
Kunstbus - Jaarlijks door het CPNB toegekend aan kinder- en jeugdboeken in verschillende categorieën, die net geen Zilveren Griffel of Zilveren Penseel hebben gekregen. Ook in het Nederlands vertaalde boeken en buitenlandse illustratoren kunnen een Vlag & Wimpel winnen. ... 2006 jonkvrouw door jean-claude van rijckeghem & pat van be ir

                                                                                                                                           
Partijvoorzitters PvdA
Parlement & Politiek - Sinds januari 2012 is Hans Spekman voorzitter van de PvdA. De leden kozen hem in december 2011 met 81,8 procent van de stemmen. Spekman was eerder ruim vijf jaar Tweede Kamerlid en daarvoor vijf jaar wethouder in Utrecht. ... mama cash en cordaid. bij laatstgenoemde organisatie was zij d ir

                                                                                                                                           
Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN)
Parlement & Politiek - Deze vaste commissie houdt zich bezig met de behandeling van wetsvoorstellen op financieel gebied. Hierbij kan vooral worden gedacht aan fiscale wetsvoorstellen en aan wetsvoorstellen met betrekking tot douane, geldverkeer en bankwezen. ... d66 20 schalk, p. sgp 21 sent, prof.dr. e.m. pvda 22 strien, ir

                                                                                                                                           
Vrouwelijke Eerste Kamerleden
Parlement & Politiek - De Eerste Kamer telt op dit moment 26 vrouwen. Dit aantal is verdeeld over 9 politieke partijen. De fracties van de ChristenUnie, SGP, 50PLUS en de Partij voor de Dieren hebben geen vrouwelijke leden. ... 23 teunissen, drs. ch. partij voor de dieren 24 vos, ir

                                                                                                                                           

Dr. G.W.M. Huysmans

Parlement & Politiek - Katholiek politicus die in het laatste oorlogskabinet minister van Financiën was en in het eerste kabinet-Beel minister van Economische Zaken. Stelde de Bankraad in en bracht de wet tot stand over de positie van het Centraal Planbureau. ... voorganger had voorgestaan. was voor hij minister werd d ir

                                                                                                                                           
Eerste Kamercommissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO)
Parlement & Politiek - Deze vaste commissie houdt zich bezig met de schriftelijke voorbereiding van wetsvoorstellen op het gebied van infrastructuur, milieu en ruimtelijke ordening. Tot 7 juni 2011 waren er de vaste commissies voor Verkeer en Waterstaat en voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu / Wonen, Wijken en Integratie (VROM/WWI). ... op het gebied van verkeersveiligheid. voorzitter is esther-m ir

                                                                                                                                           

Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken (EZ)

Parlement & Politiek - Deze vaste commissie behandelt wetsvoorstellen op verschillende terreinen: economische zaken, landbouw, natuurbeheer, voedselkwaliteit, het Europees economisch beleid, innovatiebeleid, topsectoren- en industriebeleid, energiebeleid, marktordenings-, mededinging- en consumentenbeleid, ondernemerschap en MKB, beperking regeldruk bedrijfsleven en ICT, telecommunicatie, post en statistiek, groen beroepsonderwijs, dierenwelzijn, natuur en biodiversiteit, structuurfondsen en cohesiebeleid, toerisme en intellectueel eigendom. ... prof.dr. p. d66 26 verheijen, drs. l.h.j. pvda 27 vos, ir

                                                                                                                                           
Nederlandse literatuur
Kunstbus - Nederlandse literatuur is de verzameling van alle als literair bestempeld Nederlandstalige werk van Antillianen, Indische Nederlanders, Indonesiërs, Nederlanders, Surinamers, Vlamingen, en anderen. Ook anderstalige literatuur, door Nederlanders geschreven, wordt wel onder de categorie gerekend: een voorbeeld is Erasmus' Lof der zotheid, dat in het Latijn werd gesteld. ... nederlandse literatuur is de verzameling van alle als litera ir

                                                                                                                                           
Kandidaten PvdA Tweede Kamerverkiezingen 2017
Parlement & Politiek - In onderstaand overzicht staan de eerste 40 van de kandidatenlijst van de PvdA bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017, alsmede twee lager geplaatste zittende leden. ... op kieslijst asscher, dr. l.f. 1 arib, drs. k. 2 dijsselbloem, ir

                                                                                                                                           
Eerste Kamerfractie GroenLinks (GL)
Parlement & Politiek - Sinds 13 februari 1990 is er een fractie van GroenLinks in de Eerste Kamer. De fractie bestaat sinds 2015 uit vier leden, één minder dan in 2011 en gelijk aan aantal zetels in 2007. ... kamerlid aanvang functie 1 strik, dr. m.h.a. 2007-06-12 2 vos, ir

                                                                                                                                           

Wetenswaardigheden Eerste Kamerleden

Parlement & Politiek - Wat is er te zeggen over Eerste Kamerleden in het verleden, bijvoorbeeld over het jongste eerste Kamerlid, het oudste Eerste Kamerlid of de eerste vrouw in de Eerste Kamer? ... tweede kamer. ook de alleroudsten zijn ouder, met de friese ant ir

                                                                                                                                           

Dr. J.A. (Johan) Ringers

Parlement & Politiek - Waterstaatkundig ingenieur, directeur van Rijkswaterstaat en daarna bestuurder van de Indische spoorwegen. Werd in 1940 als regeringscommissaris belast met de wederopbouw, maar later door de Duitsers geïnterneerd. ... (johan) ringers - hoofdinhoud waterstaatkundig ingenieur, d ir

                                                                                                                                           

Ir. M.B. (Marijke) Vos

Parlement & Politiek - Marijke Vos (1957) is sinds 7 juni 2011 Eerste Kamerlid voor GroenLinks. Zij werkte onder meer als educatief medewerker bij Milieudefensie en als docent milieukunde en was in 1990-1994 voorzitter van GroenLinks. ... ir

                                                                                                                                           

Ir. H. (Henk) Vredeling

Parlement & Politiek - Markant PvdA'er die naam maakte als Kamerlid, europarlementariër en minister, maar wiens lidmaatschap van de Europees Commissie op een teleurstelling uitliep. Was van gereformeerden huize en werd tijdens de bezetting socialist. ... ir

                                                                                                                                           
Hein Stolle

Hein Stolle

Kunstbus - Nederlandse architect en meubelontwerper, geboren 20 april 1924 - overleden 8 augustus 2006. Stolle is onder meer bekend vanwege de vele meubels die hij in de loop der jaren ontwierp. Bekende meubelontwerpen van Stolle zijn fauteuil A-20 en een fauteuil uit 1947 met biezen zittingen, welke later door Goed Wonen in productie zouden worden genomen. ... zijn tafelontwerp uit 1946, t46, door de beroemde engelse f ir

                                                                                                                                           

Prof.Mr. J.P.H. (Piet Hein) Donner

Parlement & Politiek - Piet Hein Donner (1948) is sinds 1 februari 2012 vicepresident van de Raad van State. Hij was van 14 oktober 2010 tot 16 december 2011 minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Van 22 juli 2002 tot 21 september 2006 was hij minister van Justitie en van 22 februari 2007 tot 14 oktober 2010 minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. ... appel) hoofdfuncties en beroepen - ambtenaar d ir

                                                                                                                                           

Hein Kever

Kunstbus - (Hein) (Jacob Simon Hendrik) Kever (1854-1922) Nederlandse Kunstschilder, Kever werd op 19 juni 1854 geboren te Amsterdam in een welgesteld gezin. Hij was de derde van de twee eerste Neuhuys en Mauve, die naar het Gooi kwam en er zich vrijwel direct vestigde om er tot zijn dood te blijven. ... neuhuys en mauve, die naar het gooi kwam en er zich vrijwel d ir

                                                                                                                                           

H.F. Mertens

Kunstbus - Ir. H.F. Mertens (1885-1960) De architect Hermann Friedrich Mertens is geboren op 15 Augustus 1885 in Batavia, het huidige Jakarta. Zijn ouders waren afkomstig uit Duitsland. Op dertienjarige leeftijd vertrok Mertens per schip naar Nederland. ... mertens ir

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 18