YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: diederik samsom cultuur kabinet-den uyl ir. d.m. (diederik) samsom pvda eerste kamer kvp kabinet-rutte ii ds'70 sdap wouter bos kabinet-balkenende iv vvd kabinet-rutte i ppr gotisch arp d66 2017 2015 christenunie districtenstelsel 1995 p.j. oud 2007 mark rutte tweede kamerverkiezingen van 15 maart 2017 2003 kabinet-cals joop den uyl ed nijpels oudengels tweede kamer kabinet-balkenende ii oudhoogduits middelnederlands oudnoors oudindisch oudkerkslavisch kabinet-de quay : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 3824 voor - ir d m diederik samsom - in 0.376021146774292 seconden.
Zoektermen d en m behoren tot de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!

Ir. D.M. (Diederik) Samsom

Diederik Samsom (1971) was van 30 januari 2003 tot 14 december 2016 Tweede Kamerlid voor de PvdA. Van maart 2012 tot december 2016 was hij politiek leider van de PvdA en fractievoorzitter in de Tweede Kamer. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Lijsttrekkers Partij van de Arbeid (PvdA)

In 2017 was Lodewijk Asscher lijsttrekker van de PvdA. Tijdens een ledenreferendum eind 2016 over de lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 won Asscher ten koste van Diederik Samsom. Hierop besloot Samsom afscheid te nemen van de politiek. ... hij was de eerste direct gekozen lijsttrekker van de pvda. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Tweede Kamerfractie Partij van de Arbeid (PvdA)

De fractie van de PvdA heeft sinds de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 9 zetels. Na de verkiezingen van september 2012 had de PvdA 38 zetels, waarvan er gedurende de zittingsperiode van de Kamer drie uit de fractie stapten. ... 1998-05-19 3 dijsselbloem, ir. ... (diederik) samsom 2012-03-20 2016-12-12 j.r.v.a. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Partij van de Arbeid (PvdA)

De Partij van de Arbeid (PvdA) is een progressieve, sociaaldemocratische partij. Politiek leider is sinds 9 december 2016 vicepremier Lodewijk Asscher, die Diederik Samsom bij de verkiezing van lijsttrekker versloeg. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Afkortingen (algemene regels)

Afkortingen schrijf je met kleine letters, behalve afkortingen van namen. De meeste afkortingen krijgen geen punten ( cd, tv, btw ), maar afkortingen als m.u.v. en d.w.z. wel. ... de 'oude' titels drs., mr., ir., ing. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Staatscommissie-Cals/Donner

De Staatscommissie-Cals/Donner werd op 26 augustus 1967 ingesteld door het kabinet-De Jong en moest advies uitbrengen over een algehele herziening van de Grondwet en over daarmee in verband staande wijzigingen van de Kieswet. ... cramer oud-parlementair journalist, lector pvda prof.dr. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Ir. M. (Marten) Bierman

Amsterdamse wetenschapper, graficus, architect, ruimtelijke-ordeningsdeskundige en milieuactivist, die vier jaar als onafhankelijke namens De Groenen en diverse provinciale partijen in de Eerste Kamer zat. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
in- - (niet-)
in- 2 voorv. Dit is oorspr. het Latijnse voorvoegsel in- ‘niet’. In het Vroeglatijn had het altijd die vorm, maar in het klassiek Latijn trad assimilatie op tot im- voor p, b, m, tot il- voor l en tot ir- voor r. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
ingenieur
De ingenieur (m)(ingenieurs) ... universitair geschoolde ingenieurs voeren de afkorting ir., hogeschool-ingenieurs daarentegen de titel ing. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Ir. G.J.M. (Gerrit) Braks

Vooraanstaand CDA-politicus uit een Brabants boerengezin. Werkte in Brussel als landbouwraad en werd toen hij nog maar drie jaar Tweede Kamerlid was al minister van Landbouw in het eerste kabinet-Van Agt. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Staatscommissie-Biesheuvel

De Staatscommissie-Biesheuvel werd op 17 mei 1982 ingesteld door het tweede kabinet-Van Agt en moest advies uitbrengen over vergroting van de kiezersinvloed op de beleidsvorming. ... van wijnen parlementair journalist partijloos aan mevrouw kappeyne van de coppello en de heer wiebenga werd op 22 januari 1983 ontslag verleend. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Ir. C.M.P.S. (Camiel) Eurlings

Enthousiaste Limburgse CDA'er, die jong Tweede Kamerlid was, daarna lid van het Europees Parlement en vervolgens minister van Verkeer en Waterstaat in het vierde kabinet-Balkenende. Ging al als achtjarige met zijn vader mee naar raadsvergaderingen en was op zijn twintigste zelf raadslid in Valkenburg. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

M.P.D. baron van Sytzama

Tamelijk onafhankelijk optredend Tweede Kamerlid uit het noorden van Friesland. Grietman (burgemeester) van Idaarderadeel en daarna Gouverneur van Friesland. Weigerde in 1840 een benoeming in de Raad van State. ... ntumadeel, frl.), 2 juni 1789 overlijdensplaats en -datum leeuwarden, 15 juli 1848 hoofdfuncties en beroepen - landeigenaar - maire van veenwouden, van 1813 tot 1816 - ontvanger der registratie te bergum, 1814 - grietman van idaarderadeel, van 1817 tot 1840 ... van willem i in de periode 1826-1848: lid tweede kamer, voorzitter tweede kamer, provinciaal gouverneur voornamen maurits pico diederik personalia geboorteplaats en -datum driesum (grietenij dantumadeel, frl.), 2 juni 1789 overlijdensplaats en -datum leeuwarden, - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Ir. M.B. (Marijke) Vos

Marijke Vos (1957) is sinds 7 juni 2011 Eerste Kamerlid voor GroenLinks. Zij werkte onder meer als educatief medewerker bij Milieudefensie en als docent milieukunde en was in 1990-1994 voorzitter van GroenLinks. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Ir. M.H.P. (Martijn) van Dam

Martijn van Dam (1978) is sinds 3 november 2015 staatssecretaris van Economische Zaken in het kabinet-Rutte II. Hij was van 30 januari 2003 tot 3 november 2015 Tweede Kamerlid voor de PvdA. Hij was gemeenteraadslid in Eindhoven en e-business application Consultant bij Philips Lighting. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Ir. J.M.C. (Jessica) van Eijs

Jessica van Eijs (1981) is sinds 23 maart 2017 lid van de D66-fractie in de Tweede Kamer. Zij was fractievoorzitter van D66 in de gemeenteraad van Eindhoven en adviseur van Atriensis, een bureau dat woningcorporaties adviseert over energie en duurzaamheid. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Groninger Zeehavens
Groninger Zeehavens ... volgens ir. - (bron: NazatenDeVries)
                                                                                                                                           

Drs. P.R.H.M. (René) van der Linden

CDA-politicus en volbloed Europeaan, die zijn lange politieke loopbaan begon bij de KVP-jongerenorganisatie en eindigde als voorzitter en prominent lid van de Eerste Kamer. Was ambtenaar in Brussel en werd vanaf 1977 in de CDA-Tweede Kamerfractie Europa- en landbouwspecialist. ... da (christen-democratisch appel), vanaf 11 oktober 1980 hoofdfuncties en beroepen - parttime leraar economie, 1969 - ambtenaar directie internationale economische aangelegenheden, ministerie van landbouw en visserij, van 1971 tot 1973 - staflid kabinet van e - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

De verrader Anton van der Waals

De SD spion Antonius van der Waals te Rotterdam op 16 april 1948, tussen twee politieagenten. Bron: Collectie / Archief: Fotocollectie Anefo Reportage / Serie: [ onbekend ] Beschrijving: Van der Waals SD spion te Rotterdam Datum: 16 april 1948 Locatie: Rotterdam, Zuid-Holland Persoonsnaam: Van der Waals Fotograaf: Noske, J. ... eboren als onverwachte nakomer in een gezin met vier kinderen; broer johan 'jo' (8 jaar), broer gerard 'gerrie' (12 jaar), zus dirkje 'dit' (13 jaar) en broer frans (15 jaar). - (bron: NazatenDeVries)
                                                                                                                                           

Drs. G.J.M. (Gert-Jan) Segers

Gert-Jan Segers (1969) is sinds 20 september 2012 lid van de Tweede Kamer voor de ChristenUnie en sinds 10 november 2015 fractievoorzitter en politiek leider. Bij de verkiezingen van 2017 was hij lijsttrekker. ... de heer segers was in 2008-2012 directeur van het wetenschappelijk instituut van de christenunie. ... er de strafbaarstelling van misbruik van prostituees die slachtoffer van mensenhandel zijn ( 34.091) - bracht in 2016 samen met diederik samsom (pvda) een initiatiefnota uit over cooperatief overheidsbestuur ( 34.581) wetenswaardigheden uit de privesfeer - was in - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Rubber
Het/De Rubber (m) ... e allergenen afwezig, wat het beter geschikt maakt voor bijvoorbeeld gebruik in medische toepassingen zoals handschoenen voor chirurgie. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

hij - (voornaamwoord)

hij vnw. 3 e pers. m. ev. Onl. hē, hie [10 e eeuw; W.Ps.]; mnl. hi, naast zelden hie en hē. Algemeen Germaans voornaamwoord voor de 3 e persoon enkelvoud mannelijk. ... ir, er ( mhd., nhd. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

Kerk en toren van Saaksum

GESCHIEDENIS De huidige kerk is gebouwd in 1849. Op 9 april van dat jaar houdt ds. J. P. Bruinwold Riedel een afscheidsrede in de oude kerk en spreekt daarbij ook over de oorsprong van het oude kerkgebouw. ... [1] [9] noordmuur van de benedenruimte van de toren (circa 1970). - (bron: NazatenDeVries)
                                                                                                                                           

De voormalige Poelepoort in Groningen

De Poelepoort van de stad Groningen ... in 1826 wordt het tuchthuis van groningen aan de zoutstraat verbouwd en vergroot tot het burgerlijk en militair huis van verzekering [2]. - (bron: NazatenDeVries)
                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 139