YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: muziek interval none wolfskwint kunst toon ton de leeuw hele-toon diabolus-in-musica tritonus duodecime kwartdecime terts cultuur kwart kwint johannes kepler repercussie neumen oktaaf chromatiek pentachord omkering kwintdecime wetten van kepler diatoniek septiem seconde fuga octaaf komma luigi nono s.-maria-novella hans asselbergs per norgard toonladder trombone tonus decime ian wilson : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 45 voor - interval - in 0.00854396820068359 seconden.

Interval

Muziekbus - [Lat. tussenruimte], vakterm in de muziek. De afstand tussen twee verschillende tonen (= toonhoogteverschil), gerekend als schrede of tweeklank. Bij gelijktijdig klinken van deze twee tonen spreken we van een harmonisch interval en worden deze boven elkaar genoteerd. ... interval

                                                                                                                                           
None
Muziekbus - [Lat.] 1. negende toon van de diatonische toonladder resp. het overeenkomstige interval. 2. het interval dat samengesteld is uit het oktaaf plus de secunde. ... toon van de diatonische toonladder resp. het overeenkomstige interval

                                                                                                                                           
Wolfskwint
Muziekbus - Zo noemt men de onzuivere kwint als gis-es, as-dis, welke op reingestemde toetsinstrumenten voorkomt. Bij het orgel spreekt men wel van orgelwolf. Een wolfskwint is de naam van het interval dat ontstaat na 11 reine kwinten verminderd met 6 octaven ofwel de verhouding: (3/2)11 / 26 = 1,479 in plaats van 1,5 ofwel 24 cent te laag waarmee het een schreeuwend vals interval is. ... men wel van orgelwolf. een wolfskwint is de naam van het interval

                                                                                                                                           
Duodecime
Muziekbus - Interval van een octaaf plus een kwint, bijvoorbeeld c - g'. De frequentieverhouding is 1: 3. ... interval

                                                                                                                                           
Ton de Leeuw
Ton de Leeuw
Muziekbus - Ton ( Antonius) Wilhelmus Adrianus de Leeuw ( Rotterdam, 16 november 1926 - Parijs, 31 mei 1996), Nederlandse componist. In 1949 ging hij, na enkele jaren compositiestudie bij Henk Badings, naar Parijs om te studeren bij Olivier Messiaen ( analyse) en Thomas de Hartmann (orkestratie). ... op twee manieren toegepast: door gelijke verdeling van een interval

                                                                                                                                           
Kwartdecime
Muziekbus - zie interval en zie decime ... zie interval

                                                                                                                                           
Diabolus-In-Musica
Muziekbus - Lett. " Duivel in de muziek", Middeleeuwse uitdrukking voor het interval van de overmatige kwart dat vermeden moest worden. Term voor de overmatige kwart/ verminderde kwint (of "tritonus", omdat dit interval bestaat uit drie hele tonen), dat in de muziektheorie uit die tijd om melodische redenen verboden was. ... " duivel in de muziek", middeleeuwse uitdrukking voor het interval

                                                                                                                                           
Terts
Muziekbus - In de rij van de intervallen, de derde vanuit een bepaalde toon van de diatonische reeks. De terts beschrijft het derde interval in de diatonische toonladder. De terts kan groot, klein, vergroot of verkleind zijn. ... in de rij van de interval

                                                                                                                                           
Tritonus
Muziekbus - Een interval van drie hele tonen of grote secunden, exact de helft van een octaaf, bijvoorbeeld c - fis of f - b. Dit interval is bepalend voor de Hele toons- toonladder, die vooral in het begin van de 20e eeuw populair werd. ... een interval

                                                                                                                                           
Hele-Toon
Muziekbus - Interval Ter Grootte Van Twee Opeenvolgende Halve Toonschreden. ... interval

                                                                                                                                           
Octaaf
Muziekbus - [Lat.], achtste toon van de diatonische toonladder resp. het overeenkomstige interval. De achtste toon van de toonladder, gerekend van de grondtoon, met dezelfde naam als de eerste. (c' - c''). Een octaaf bevat 12 halve tonen. ... toon van de diatonische toonladder resp. het overeenkomstige interval

                                                                                                                                           
Fuga
Muziekbus - (Latijns of Italiaans = vlucht) De fuga is een strenge compositietechniek uit de polyfonie, edoch minder streng dan bijvoorbeeld de canon. De fuga is een meestal drie- of vierstemmig instrumentaal of vocaalstuk, waarin alle stemmen gelijkwaardig zijn. ... dit antwoord op de dux kan of reeel, d.w.z. trouw aan de interval

                                                                                                                                           
chromatiek
Muziekbus - [van Griekse: chroma, Nederlands: kleur] 1. het kleuren van tonen door toepassing van verlagingen en verhogingen van een halve toon. 2. Het gebruik van niet- toonladder gebonden alteraties. 3. verhogingen of verlagingen van de tonen. ... verschillend zijn (ze liggen naast elkaar in het alfabet). het interval

                                                                                                                                           
Diatoniek
Muziekbus - Diatonisch Toonstelsel A. een opeenvolging van hele en halve tonen, die, in tegenstelling tot de chromatiek, een verschillende stamtoon hebben; er wordt van de ene toon naar de volgende toon overgegaan ongeacht of deze verhoogd of verlaagd is, bijv. ... ( grote-tertstoonsoort). uit de twaalf halve tonen (voor de interval

                                                                                                                                           
Repercussie
Muziekbus - a. toonherhaling, met name de bi- en tristropha en -virga in het gregoriaans; b.reciteertoon; c. modale Repercussie noemt men het interval, gevormd door grondtoon en dominans van een kerktoon (bijv. re-la, re-fa) of de melodische versiering hiervan tot fromules (bijv. ... b.reciteertoon; c. modale repercussie noemt men het interval

                                                                                                                                           
Septiem
Muziekbus - De septiem of septime is de interval tussen zeven diatonische tonen, bv. d-c, f-e. . ... de septiem of septime is de interval

                                                                                                                                           
Kwart
Muziekbus - [Lat.], vierde toon van de diatonische toonladder resp. het overeenkomstige interval. Een toonsafstand van vier diatonische tonen (waarbij de eerste toon is meegeteld), bijv. C-F.. ... toon van de diatonische toonladder resp. het overeenkomstige interval

                                                                                                                                           
Kwintdecime
Muziekbus - Kwintdecime is de naam van een interval dat gelijk is aan twee octaven. ... kwintdecime is de naam van een interval

                                                                                                                                           
Komma
Muziekbus - de komma is het interval van 1/9 toon. Het verschil tussen de komma van Pythagoras en de komma van Didymos is een schisma. ... de komma is het interval

                                                                                                                                           
Neumen
Muziekbus - middeleeuwse voorloper van ons huidige notenschrift. De neumen waren het notenschrift van de 6de tot de 11de eeuw. Door het stijgen of dalen van een lijn werd weliswaar de beweging van de tonen aangeduid maar niet de hoogte, het interval, het ritme of de tijdsduur. ... de beweging van de tonen aangeduid maar niet de hoogte, het interval

                                                                                                                                           
Johannes Kepler
Kunstbus - Johannes Kepler, of Johannes Keppler (Weil der Stadt, 27 december 1571 – Regensburg, 15 november 1630) was een Duits astronoom en wis- en natuurkundige, die vooral bekend werd door de berekening van de planeetbewegingen, de Wetten van Kepler. ... in haar omloopbaan verandert zodanig dat in gelijke tijds interval

                                                                                                                                           
Kwint
Muziekbus - [Lat.], De vijfde toon in de diatonische toonladder resp. het overeenkomstige interval. Kwi., afkorting voor kwintet". De reine kwint heeft een afstand van 7 halve tonen. De kwint wordt vaak gebruikt bij het stemmen van instrumenten, omdat eventuele onzuiverheden bij de kwint makkelijk zijn waar te nemen. ... toon in de diatonische toonladder resp. het overeenkomstige interval

                                                                                                                                           
Oktaaf
Muziekbus - 1. de achtste stap in de diatonische toonladder, welke trap dezelfde naam draagt als de grondtoon 2. interval dat de afstand heeft van acht elkaar trapsgewijze opvolgende noten, met een inhoud van zes hele tonen. ... welke trap dezelfde naam draagt als de grondtoon 2. interval

                                                                                                                                           
Pentachord
Muziekbus - reeks van 5 opeenvolgende tonen, waarvan de uiterste tonen het interval van een kwint vormen. ... reeks van 5 opeenvolgende tonen, waarvan de uiterste tonen het interval

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 1