YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: europese commissie europese unie eurozone subsidiariteitsbeginsel intergouvernementele europa in de verkiezingsprogramma's 2017 ecb europese monetaire unie brexit esm partij voor de dieren en tweede kamerverkiezingen 2017 de toetredingsaanvraag van turkije toetreding van turkije pvda en tweede kamerverkiezingen 2017 pvv en tweede kamerverkiezingen 2017 eu in de verkiezingsprogramma's 2017 christenunie en tweede kamerverkiezingen 2017 turkse toetreding europa in de tweede kamerverkiezingen 2017 wat zeggen de verkiezingsprogramma's over europa vvd en tweede kamerverkiezingen 2017 cda en tweede kamerverkiezingen 2017 europa in de verkiezingen 2017 stabiliteits- en groeipact groenlinks en tweede kamerverkiezingen 2017 koplopers sgp en tweede kamerverkiezingen 2017 50plus en tweede kamerverkiezingen 2017 sp en tweede kamerverkiezingen 2017 energie-unie kopgroepen europese defensiemacht turkije supranationale kandidaat-lidstaten d66 en tweede kamerverkiezingen 2017 europese unie in de verkiezingsprogramma's 2017 vluchtelingenprobleem verdrag van lissabon voorzitterschap : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 20 van 20 voor - intergouvernementele - in 0.0122449398040771 seconden.
Verkiezingsprogramma's 2017 over Europa
De VVD is groot voorstander van een vrije markt in Europa. Open grenzen zijn daarvoor belangrijk en strenge bewaking van de Europese buitengrenzen is noodzakelijk om de markt en onze vrijheid te beschermen. ... daarom vraagt de sgp in het verkiezingsprogramma om intergouvernementele - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Verdrag van Maastricht
Dit Europese verdrag vormde in 1993 de Europese Gemeenschap om tot Europese Unie. Het Verdrag (formeel: Verdrag betreffende de Europese Unie) legde verder de basis voor de Economische en Monetaire Unie (EMU) en van de invoering van een gemeenschappelijke munt (de euro ). ... communautaire samenwerkingsvormen gecombineerd met puur intergouvernementele - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Intergouvernementeel
De letterlijke betekenis van intergouvernementeel is tussen ('inter') regeringen ('gouvernementen'). Het gaat om besluiten die uitsluitend door nationale regeringen samen worden genomen en dus niet door een instelling die boven de lidstaten staat, zoals de Europese Unie. ... intergouvernementele - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Verenigde Naties (VN)
Deze intergouvernementele organisatie waarvan 193 landen lid zijn, is opgericht in 1945 en komt op voor de internationale vrede en veiligheid. De Verenigde Naties (VN) zijn een mondiale organisatie van overheden, samenwerkend op het gebied van internationaal recht, mondiale veiligheid, behoud van humanitaire rechten, ontwikkeling van de wereldeconomie en het onderzoek naar sociaal-maatschappelijke en culturele ontwikkelingen. ... naties (vn) - hoofdinhoud deze intergouvernementele - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Europese Raad
Vaste voorzitter ... intergouvernementele - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Europa
Europa heeft meerdere betekenissen:. Werelddeel Europa; een werelddeel op het noordelijk halfrond, ingeklemd tussen Azië en Afrika (Zie continent Europa). Europese Unie; een intergouvernementele en supranationale organisatie van Europese staten . Zie ook het artikel Europa vanaf 1945. ... azie en afrika (zie continent europa). europese unie; een intergouvernementele - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Gemenebest van Naties
Deze intergouvernementele organisatie is een vrijwillige verbintenis bestaande uit het Verenigd Koninkrijk en veel voormalige Britse koloniën, met Koningin Elizabeth II als symbolisch hoofd. De staten van het Gemenebest ondersteunen elkaar op het gebied van internationale doelstellingen. ... van naties - hoofdinhoud deze intergouvernementele - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Subsidies van de Europese Unie 2014-2020
Een aanzienlijk deel van de uitgaven van de Europese Unie is bestemd voor subsidieregelingen, fondsen en andere financieringsmogelijkheden voor onder meer bedrijven, overheden en onderzoekers. Deze zijn bedoeld om de doelstellingen te realiseren die zijn vastgesteld voor de verschillende beleidsterreinen van de EU. ... dit artikel luidt als volgt: meer informatie cost dit europese intergouvernementele - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Europese bankenunie
De Europese Centrale Bank (ECB) heeft op 4 november 2014 het toezicht op de grote banken overgenomen van de nationale toezichthouders. Hiermee is de ECB dé toezichthouder op grote banken in de EU geworden en spelen de nationale banken hierin een kleinere rol. ... in mei 2014 ondertekenden 26 lidstaten een intergouvernementele - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Economische en Monetaire Unie (EMU)
Tijdens de Europese Raad van Maastricht in 1991 maakten de toenmalige Europese regeringsleiders afspraken over de oprichting van een Economische en Monetaire Unie (EMU) om zo de Europese economieën en munteenheden meer op één lijn te krijgen. ... verder dan het ems. de emu is het onderwerp geweest van een intergouvernementele - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Communautair
Communautair omvat alle zaken die op het niveau van de Europese Unie worden besloten; waarvoor EU-lidstaten bevoegdheden hebben overgedragen aan de Europese Unie. De term is afkomstig van het Franse ' communité ' dat gemeenschap betekent en een verwijzing is naar de voorloper van de Europese Unie, de Europese Gemeenschap. ... staat ' intergouvernementeel '. besluitvorming volgens intergouvernementele - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ)
De raadsformatie Justitie en Binnenlandse Zaken bestaat uit de ministers van justitie en/of binnenlandse zaken van de lidstaten van de Europese Unie. De JBZ-raad vergadert ongeveer zes keer per jaar. Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk. ... de lidstaten zijn halverwege de jaren 70 op een informele, intergouvernementele - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
J.R.H. (Hanja) Maij-Weggen
CDA-politica van antirevolutionairen huize, die na lid te zijn geweest van het Europees Parlement, minister van Verkeer en Waterstaat in het kabinet-Lubbers III werd. Was verantwoordelijk voor het besluit om de Nederlandse Spoorwegen te privatiseren en een goederenverbinding per spoor (Betuwelijn) van Rotterdam naar Duitsland aan te leggen. ... in maart 1996 een verslag in over de voorbereidingen van de intergouvernementele - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
België
Op 25 mei 2014 waren er verkiezingen, waarbij N-VA flink won en de regeringspartijen (liberalen, sociaaldemocraten en christendemocraten) zich handhaafden ten opzichte van 2010. Na een moeizame formatie bracht de Waalse liberaal Charles Michel in oktober 2014 een kabinet tot stand van liberalen, Vlaamse nationalisten en Vlaamse christendemocraten. ... parlement 21 van de 754 zetels gastland europese organen intergouvernementele - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Raad van Europa (RvE)
De Raad van Europa is in 1949 opgericht om de democratie en de mensenrechten in geheel Europa te bevorderen. Dit orgaan is géén onderdeel van de Europese Unie en moet niet verward worden met de Raad van de Europese Unie of de Europese Raad. ... een ambassadeur, die namens de nederlandse regering aan het intergouvernementele - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Energie-unie: veiligstellen van de Europese energievoorziening
Een van de hoofddoelen van de Commissie-Juncker is het realiseren van een energie-unie. Daarmee moet heel Europa verzekerd worden van een betrouwbare energievoorziening. Bovendien moeten de EU-lidstaten een overgang maken van fossiele naar duurzame energie. ... van een informatie-uitwisselingsmechanisme met betrekking tot intergouvernementele - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Europese Raad
De Europese Raad bestaat uit de regeringsleiders van de 28 EU-lidstaten, een vaste voorzitter en de voorzitter van de Europese Commissie. Daarnaast woont de Hoge Vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid de vergaderingen van de Europese Raad bij. ... de europese raad krijgt een speciale vorm, namelijk die van intergouvernementele - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Schengen- en visabeleid
Het Verdrag van Schengen regelt het vrije verkeer van personen tussen 26 deelnemende landen in Europa. Tussen deze landen zijn de controles aan de binnengrenzen verdwenen, waardoor burgers vrij kunnen reizen. ... ii (sis ii) operationeel geworden. dit systeem vervangt het intergouvernementele - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Oostenrijk
De Republiek Oostenrijk is een neutrale staat in Midden-Europa. Het land is sinds 1995 lid van de Europese Unie, maar maakt geen deel uit van de NAVO. In Wenen is het Internationale Atoomagentschap gevestigd. ... parlement 18 van de 754 zetels gastland europese organen intergouvernementele - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Drs. S. (Stientje) van Veldhoven
Stientje van Veldhoven (1973) is sinds 17 juni 2010 lid van de Tweede Kamerfractie van D66. Zij was clusterleider van het programma Zuidvleugel Randstad op het ministerie van Economische Zaken. Daarvoor was zij onder meer diplomaat bij de Nederlandse Vertegenwoordiging van de EU in Brussel en werkzaam bij de Europese Commissie. ... unie), van 2003 tot 2007 - beleidsadviseur coordinatie intergouvernementele - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 20