YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: institutioneel beleid bevoegdheden europese unie communautair supranationaal intergouvernementele methode europese unie intergouvernementeel verenigde naties paul-henri spaak jaap de hoop scheffer wereldhandelsorganisatie nato verdrag van maastricht navo artikel 5 navo-verdrag ovse wat is de navo communautarisering noord-atlantische verdragsorganisatie communautaire rechtsorde russische agressie in oekraine de navo supra nationaal acquis communautaire vn otan organisation transatlantique nord communautaire methode dirk stikker anders fogh rasmussen jens stoltenberg javier solana joseph luns lidstaten van de eu north atlantic treaty organization europees hof van justitie raad van ministers subsidiariteit de krim west-europese unie (weu) : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 5 van 5 voor - intergouvernementeel - in 0.00360894203186035 seconden.

Intergouvernementeel

De letterlijke betekenis van intergouvernementeel is tussen ('inter') regeringen ('gouvernementen'). Het gaat om besluiten die uitsluitend door nationale regeringen samen worden genomen en dus niet door een instelling die boven de lidstaten staat, zoals de Europese Unie. ... intergouvernementeel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Communautair
Communautair omvat alle zaken die op het niveau van de Europese Unie worden besloten; waarvoor EU-lidstaten bevoegdheden hebben overgedragen aan de Europese Unie. De term is afkomstig van het Franse ' communité ' dat gemeenschap betekent en een verwijzing is naar de voorloper van de Europese Unie, de Europese Gemeenschap. ... van de europese unie. tegenover van communautair staat ' intergouvernementeel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO)
De Noord-Atlantische Verdrags Organisatie (NAVO) werd in 1949 opgericht met als doel door onderlinge samenwerking de veiligheid van niet-communistische landen van Europa tegen eventuele agressie van de Sovjet-Unie te waarborgen. ... europa te vergroten. organisatie de structuur van de navo is intergouvernementeel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Supranationaal
De letterlijke betekenis van supranationaal is boven ('supra') de staat ('nationaal'). Het gaat om alle afspraken en regels die internationale organisaties zoals de Verenigde Naties, Wereldhandelsorganisatie of de Europese Unie kunnen maken en waaraan de landen die lid zijn, zich moeten houden. ... te maken en te houden. tegenover supranationaal staat intergouvernementeel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
glyfosaat
Glyfosaat is een organische fosforverbinding die als niet-selectief systemisch totaalherbicide zeer ruim toegepast wordt. Het Amerikaanse bedrijf Monsanto bracht het product in de jaren '70 als isopropylammoniumzout op de markt onder de naam Roundup. ... dit internationaal agentschap voor kankeronderzoek is een intergouvernementeel - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 222