YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur integratie europees parlement interne markt lidstaten europese gemeenschap voor kolen en staal eurocrisis gekwalificeerde meerderheid institutioneel beleid nederland over europa juncker landbouw begrotingsdiscipline toets of regelgeving op het europese nuttig en nodig is europese unie in de toekomst kosten en baten van de europese samenwerking toekomst europa bevoegdheden europese unie europa in de toekomst emmanuel macron toekomst eu europese defensie gemeenschap toekomst europese unie europa en democratie statenverbond europa federaal europa zestig jaar geleden het eeg-verdrag werd ondertekend europa als federale staat meer over de toespraak van cameron huidige bevoegdheden europese unie politieke unie eu europa naar een politieke unie? witboek angela merkel opkomende economische grootmachten commissievoorzitter verdere integratie europese unie besluitvormingprocedures in de europese unie kabinet-balkenende iv rita verdonk : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 239 voor - integratie - in 0.0285820960998535 seconden.

integratie

Kunstbus - de integratie (v.), ~s 1 het maken tot een harmonisch geheel of opnemen in een geheel. Integratie is het proces waarbij verschillende componenten samensmelten tot een geheel. 2 [econ.] het samenbrengen in één bedrijf van alle productiestadia. ... integratie

                                                                                                                                           
De toekomst van Europa
Parlement & Politiek - In het debat over meer of minder Europese samenwerking staan drie vragen telkens centraal: ... controle op die besluitvorming? voorstanders van meer europese integratie

                                                                                                                                           
Mr. E.E. (Eberhard) van der Laan
Parlement & Politiek - Eberhard van der Laan (1955) is sinds 7 juli 2010 burgemeester van Amsterdam. Hij was van 14 november 2008 tot 23 februari 2010 minister voor Wonen, Wijken en Integratie in het kabinet-Balkenende IV. Eerder was de heer Van der Laan advocaat in Amsterdam en in de periode 1990-1998 was hij gemeenteraadslid voor de PvdA in de hoofdstad. ... 2008 tot 23 februari 2010 minister voor wonen, wijken en integratie

                                                                                                                                           
Drs. M.C.F. (Rita) Verdonk
Parlement & Politiek - Spraakmakende politica in het post-Fortuyn-tijdperk. Kreeg na haar studie in Nijmegen leidinggevende functies bij onder meer het gevangeniswezen en werd in 2003 als 'buitenstaander' minister voor Vreemdelingenbeleid en Integratie. ... 2003 als 'buitenstaander' minister voor vreemdelingenbeleid en integratie

                                                                                                                                           
Drs. C.P. (Ella) Vogelaar
Parlement & Politiek - Vakbondsvrouw die in het kabinet-Balkenende IV als minister de projectportefeuille Wonen, Wijken en Integratie had. Begon haar loopbaan in het vormingswerk en werd daarna bestuurder van de onderwijsvakbond. ... iv als minister de projectportefeuille wonen, wijken en integratie

                                                                                                                                           
culturele assimilatie
Kunstbus - Culturele assimilatie Culturele assimilatie (ook wel kortweg assimilatie) is een begrip uit de sociologie waarmee bedoeld wordt een proces van consistente integratie, waardoor leden van een ethno-culturele groep (zoals immigranten of minderheidsgroepen) opgaan in, oftewel geabsorbeerd worden in een gevestigde, doorgaans grotere gemeenschap of cultuur. ... de sociologie waarmee bedoeld wordt een proces van consistente integratie

                                                                                                                                           
Prof.Mr. J.P.H. (Piet Hein) Donner
Parlement & Politiek - Piet Hein Donner (1948) is sinds 1 februari 2012 vicepresident van de Raad van State. Hij was van 14 oktober 2010 tot 16 december 2011 minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Van 22 juli 2002 tot 21 september 2006 was hij minister van Justitie en van 22 februari 2007 tot 14 oktober 2010 minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. ... en de krom. ( 32.749) - bracht in 2011 een nota uit over integratie

                                                                                                                                           
N. (Neven) Mimica MSc
Parlement & Politiek - Neven Mimica (1953) is sinds 1 juli 2013 lid van de Europese Commissie namens Kroatië. In de op 1 november 2014 aangetreden Commissie-Juncker heeft hij de portefeuille ontwikkelingssamenwerking. In de Commissie-Barroso II was hij belast met consumentenbeleid. ... consumentenbeleid. hij was in 2001-2003 minister voor europese integratie

                                                                                                                                           
Drs. A. (Ayaan) Hirsi Ali
Parlement & Politiek - Intelligente, moedige, maar ook controversiële in Somalië geboren politica. Kwam na uitgehuwelijkt te zijn als asielzoekster uit Kenia naar Nederland. Studeerde politicologie in Leiden en werkte daarna bij het wetenschappelijk bureau van de PvdA. ... die partij een spraakmakend kamerlid, dat zich bezighield met integratie

                                                                                                                                           
Economisch en monetair beleid
Parlement & Politiek - Dit beleid heeft als doel de economische groei zeker te stellen en meer banen te creëren. In de eerste plaats bepaalt ieder EU-land zijn eigen economische beleid, maar dat beleid moet wel het belang van de hele EU dienen. ... is nog een stap verder gegaan op het pad van economische integratie

                                                                                                                                           
Roger Somville
Kunstbus - Roger Somville (1923) Frans- Belgische graficus, schilder, tekenaar en tapijtontwerper. Neo- expressionistische stijl. Geboren in Schaarbeek ( Brussel). Roger Somville (°13-11-1923) is één van de meest prominente kunstenaars en ongetwijfeld de meest bekende uit Franstalig België. ... problemen die zich stellen voor de schilderkunst. de valse integratie

                                                                                                                                           
Kabinet-Rutte I (2010-2012)
Parlement & Politiek - De kabinetsformatie van 2010 leidde tot samenwerking van VVD, CDA en PVV in het minderheidskabinet-Rutte I. Naast een regeerakkoord werd er een gedoogakkoord gesloten met de PVV. De grote interne verdeeldheid van het CDA over een toekomstige samenwerking met de PVV was bepalend voor het gezicht van de formatie en in eerste instantie zetten de christendemocraten zich in voor een samenwerking tussen de VVD, PvdA D66 en GroenLinks. ... (14 oktober 2010 - 16 december 2011) minister voor immigratie, integratie

                                                                                                                                           
Mr. H.P.A. (Hilbrand) Nawijn
Parlement & Politiek - Spraakmakend populistisch politicus. Zoon van een burgemeester van ARP-huize en zelf op lokaal niveau actief in het CDA. Was als directeur Vreemdelingenzaken, directeur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst en advocaat goed ingevoerd op het gebied van het asielbeleid en werd voor de LPF in het kabinet-Balkenende I minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie. ... het kabinet-balkenende i minister voor vreemdelingenzaken en integratie

                                                                                                                                           
Prof.Drs. J. (Jacques) Wallage
Parlement & Politiek - PvdA-bestuurder en politicus die van jongs af aan politiek actief was. Socioloog uit een joods middenstandsgezin. Werd al op jonge leeftijd wethouder van Groningen. In de Tweede Kamer aanvankelijk onderwijsspecialist en woordvoerder Zuid-Afrikabeleid. ... 2009 (vervult diverse deeltijdfuncties) - bijzonder hoogleraar integratie

                                                                                                                                           
Mr. R.H.L.M. (Roger) van Boxtel
Parlement & Politiek - Roger van Boxtel (1954) was van 7 juni 2011 tot 9 juni 2015 Eerste Kamerlid voor D66. Hij was toen fractievoorzitter. In 1994-1998 was de heer Van Boxtel Tweede Kamerlid (woordvoerder volksgezondheid en minderhedenbeleid) en vicefractievoorzitter. ... in het tweede kabinet-kok belast met grotesteden-, integratie

                                                                                                                                           
H.G.J. (Henk) Kamp
Parlement & Politiek - Henk Kamp (1952) is sinds 5 november 2012 minister van Economische Zaken in het kabinet-Rutte II. Hij was eerder in 2002-2003 minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, in 2002-2007 minister van Defensie en in 2010-2012 minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. ... 1994-2002 vooral bezig met asiel- en vreemdelingenbeleid, integratie

                                                                                                                                           
Subsidies van de Europese Unie 2014-2020
Parlement & Politiek - Een aanzienlijk deel van de uitgaven van de Europese Unie is bestemd voor subsidieregelingen, fondsen en andere financieringsmogelijkheden voor onder meer bedrijven, overheden en onderzoekers. Deze zijn bedoeld om de doelstellingen te realiseren die zijn vastgesteld voor de verschillende beleidsterreinen van de EU. ... van de europese unie heeft tot doel de kennis over de europese integratie

                                                                                                                                           
Dr. J. (Hans) Linthorst Homan
Parlement & Politiek - Telg uit een bekend Drents regentengeslacht, die in 1937 Commissaris van de Koningin in Groningen werd. Was aanvankelijk werkzaam als advocaat en later burgemeester van Vledder. Werd vooral bekend als lid van het Driemanschap dat in 1940 leiding gaf aan de Nederlandse Unie. ... einthoven) - ambteloos, van 1947 tot 1952 - directeur europese integratie

                                                                                                                                           
Drs. L.G.J. (Linda) Voortman
Parlement & Politiek - Linda Voortman (1979) is sinds 30 oktober 2012 Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Eerder was zij dat van 17 juni 2010 tot 20 september 2012. Zij was gemeenteraadslid in Groningen en was bestuurder van FNV Bondgenoten. ... armoede en schuldhulp, participatiewet, wonen, emancipatie en integratie

                                                                                                                                           
Troonrede 2016 (volledige tekst)
Parlement & Politiek - In de integrale tekst van de troonrede 2016 is door de redactie structuur aangebracht, zodat u snel tussen de onderdelen kunt navigeren. ... vraagt in de komende periode de nodige aandacht. asiel en integratie
                                                                                                                                           
Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Parlement & Politiek - Deze vaste commissie is verantwoordelijk voor de schriftelijke voorbereiding van wetsvoorstellen op het gebied van sociale zaken. Het betreft bijvoorbeeld voorstellen inzake sociale zekerheid, de arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorziening en integratie. ... zekerheid, de arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorziening en integratie

                                                                                                                                           
Inspectie Werk en Inkomen - IWI
Parlement & Politiek - De Inspectie Werk en Inkomen is op 1 januari 2012, samen met de Arbeidsinspectie en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD), opgegaan in de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De werkzaamheden van de voormalige IWI zijn dus door de nieuwe inspectie overgenomen. ... op het terrein werk en inkomen. dit beleid was gericht op re- integratie

                                                                                                                                           
Ministerie
Parlement & Politiek - De voorbereiding van beleid, wetten en regelingen vindt plaats op een ministerie (ook wel: departement). Ook bij het uitvoeren en controleren hiervan hebben ministeries een belangrijke taak, maar soms gebeurt dat ook door intern of extern verzelfstandigde organisaties of door rechtspersonen met een wettelijke taak. ... voor grotestedenbeleid (1998), vreemdelingenbeleid en integratie

                                                                                                                                           
Eerste Kamercommissie voor Immigratie & Asiel/JBZ-Raad (I&A/JBZ)
Parlement & Politiek - Deze commissie is belast met de behandeling van voorstellen die in de Raad van ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken van de Europese Unie (de JBZ-Raad) aan de orde zijn. Het gaat daarbij om wetsvoorstellen op het terrein van Immigratie, Integratie en Asiel, Europees straf- en strafprocesrecht en Europees civiel recht. ... gaat daarbij om wetsvoorstellen op het terrein van immigratie, integratie

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 4