YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: europese unie europese commissie europees parlement raad verdrag van lissabon europese hof van justitie europese raad maros sefcovic cultuur kunst raadsformatie raad van ministers niet met het onderwerp zou moeten bezighouden raad van europa gewone wetgevingsprocedure raad van de europese unie lidstaten europees hof van justitie kati piri (pvda) dennis de jong (sp) auke zijlstra (pvv) judith sargentini (gl) gekwalificeerde meerderheid raad buitenlandse zaken jeroen lenaers (cda) vicky maeijer (pvv) sophie in 't veld (d66) asielbeleid parlementaire commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken klaas dijkhoff stef blok michael asher europees agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen grensoverschrijdende criminaliteit, terrorisme en illegale migratie vrij verkeer van personen euratom-verdrag directoraat-generaal justitie, vrijheid en veiligheid europese gemeenschap voor kolen en staal violeta bulc buitenlands beleid : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 635 voor - institutionele kritiek - in 0.0540950298309326 seconden.
Michael Asher
Michael Asher
Kunstbus - Amerikaanse conceptuele kunstenaar, geboren in 1943 te, Los Angeles. 'institutionele kritiek' Sinds de jaren zestig stelden kunstenaars als Daniel Buren, Hans Haacke en Michael Asher het museum als instituut ter discussie door de verhouding tussen kunstwerk en omgeving en tussen kunstwerk en beschouwer tot onderwerp van hun werk te maken. ... conceptuele kunstenaar, geboren in 1943 te, los angeles. ' institutionele

                                                                                                                                           
Poldermodel
Parlement & Politiek - Na de Tweede Wereldoorlog ontstond in Nederland een overlegeconomie waarin naast de overheid de werkgevers- en werknemersorganisaties een grote rol speelden. Halverwege de jaren '90 werd de overlegeconomie hervormd en ontstond het succesvolle poldermodel. ... de loonmatiging in combinatie met lastenverlichting, de institutionele

                                                                                                                                           
Parlementaire enquête bouwsubsidies (1986-1988)
Parlement & Politiek - De parlementaire enquête bouwsubsidies vond in 1986-1988 plaats. In 1986 verscheen in de Volkskrant een bericht dat het Rijk te veel subsidie had betaald voor woningbouwprojecten van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. ... nu ook meer aandacht voor de problematische relatie tussen de institutionele

                                                                                                                                           
Dr. E. (Els) Borst-Eilers
Parlement & Politiek - Minister van Volksgezondheid in de kabinetten-Kok en bij de verkiezingen 1998 lijsttrekker van D66. Werd na een loopbaan als arts, ziekenhuisdirecteur, hoogleraar en vicevoorzitter van de Gezondheidsraad minister in het kabinet-Kok I. ... fonds is mede het op de lange termijn financiering (vaak door institutionele

                                                                                                                                           

Wanneer gebruik je kritisch en wanneer kritiek?

Genootschap Onze Taal - Over het gebruik van de bijvoeglijke naamwoorden kritisch en kritiek bestaat vaak verwarring, bijvoorbeeld in kritieke/kritische factoren. Volgens de moderne woordenboeken zijn kritisch en kritiek alleen synoniem in de natuurkundige betekenis 'op het punt staand om van de ene toestand over te gaan in de andere (bijvoorbeeld van vloeistof naar gas)'. ... institutionele

                                                                                                                                           
Waar komt de uitdrukking iemand over de hekel halen vandaan en wat wordt ermee bedoeld?
Genootschap Onze Taal - Iemand over de hekel halen betekent 'scherpe kritiek op iemand uiten', 'iemand veroordelen' of 'kwaadspreken over iemand'. Vaak komt er een flinke dosis kwaadaardigheid bij kijken als iemand over de hekel wordt gehaald. ... institutionele

                                                                                                                                           
Waar komt de uitdrukking nu zijn de rapen gaar vandaan en wat wordt ermee bedoeld?
Genootschap Onze Taal - Nu zijn de rapen gaar betekent 'nu zullen we het hebben'. Dit wordt gezegd op een kritiek moment, meestal als er ruzie of trammelant dreigt. ... institutionele

                                                                                                                                           
Waar komt ergens lak aan hebben vandaan?
Genootschap Onze Taal - Wie ergens lak aan heeft, trekt zich er niets van aan. 'Ik heb lak aan hun kritiek' betekent dus: het kan me niet schelen wat zij aan te merken hebben. ... institutionele

                                                                                                                                           
Waar komt in het verdomhoekje zitten vandaan?
Genootschap Onze Taal - Wie in het verdomhoekje zit, krijgt veel kritiek; hij of zij kan geen goed doen, alles wordt verkeerd uitgelegd. Ook dingen kunnen in het verdomhoekje zitten, waarmee bijvoorbeeld kan worden bedoeld dat ze niet meer populair zijn ( buiten spelen zit in het verdomhoekje ), of worden wegbezuinigd ( historische taalkunde in het verdomhoekje ), of te weinig aandacht krijgen ( grammaticaonderwijs in het verdomhoekje ). ... institutionele

                                                                                                                                           
Waar komt op de korrel nemen vandaan?
Genootschap Onze Taal - Als je iets of iemand op de korrel neemt, wil dat zeggen dat je je kritisch over iets of iemand uitlaat. Het kan gaan om een plagerijtje of om spottende opmerkingen, maar ook om zware kritiek. ... institutionele

                                                                                                                                           
Waar komt iemand/iets op de hak nemen vandaan?
Genootschap Onze Taal - Als je iemand of iets op de hak neemt, drijf je er de spot mee. Volgens het Groot Uitdrukkingenwoordenboek van Van Dale (2006) betekent het ook 'op een geestige manier kritiek uitoefenen op iets of iemand'. ... institutionele

                                                                                                                                           
Europese Unie (EU)
Parlement & Politiek - De Europese Unie (EU) is het belangrijkste samenwerkingsverband in Europa. De deelnemende landen hebben voor deze Unie een aantal organisaties opgericht waaraan zij een deel van hun eigen bevoegdheden hebben overgedragen. ... hierdoor heeft de europese unie een bijzonder complexe institutionele

                                                                                                                                           
Emmanuel Lévinas
Kunstbus - Emmanuel Levinas (Litouwen 1906 - Parijs 1995) was een Frans-joodse filosoof van Litouwse afkomst. Wijsgerig gezien was hij een fenomenoloog en existentialist. Levinas koesterde aanvankelijk een grote bewondering voor Heidegger maar in de verdere ontwikkeling van zijn denkweg heeft Levinas een zeer fundamentele kritiek ontwikkeld op het denken van Heidegger én op de existentieel fenomenologische traditie in zijn geheel. ... institutionele

                                                                                                                                           
Relatie EU-Rusland
Parlement & Politiek - Vanaf 2014 botsten de EU en Rusland meermaals over de annexatie van Oost-Oekraïne en de Russische steun aan de separatisten. Ook de mensenrechtensituatie in Rusland zorgt voor veel kritiek. Het neerstorten van de MH17 in Oost-Oekraïne in 2014 en het moeizame onderzoek naar de toedracht droegen bij aan een killere relatie. ... institutionele

                                                                                                                                           
Michel Foucault
Kunstbus - Michel Foucault (Poitiers, 15 oktober 1926 - Parijs, 25 juni 1984) was een Franse postmoderne filosoof, bekend vanwege zijn politiek activisme in de jaren 70 en 80 en zijn analyses in de politieke filosofie via begrippen als disciplinemaatschappij, biopolitiek en biomacht. ... institutionele

                                                                                                                                           
Susan Sontag
Kunstbus - Joods- Amerikaanse Essayiste, romanschrijfster, docente filosofie en toneelregisseuse. Amerikaanse schrijfster Susan Sontag schreef romans en essays en kwam bij nationale kwesties als de oorlog in Vietnam en de aanslagen van 11 september fel uit voor haar mening. ... institutionele

                                                                                                                                           
Psychiatrie
Kunstbus - Psychiatrie is een medisch specialisme dat zich richt op de diagnostiek en behandeling van psychische ziektebeelden. Het hoofddoel van de psychiatrie is het verlichten van psychisch lijden ten gevolge van psychiatrische aandoeningen en het vergroten van het psychisch welbevinden van de psychiatrisch patiënt en diens omgeving. ... institutionele

                                                                                                                                           
Aktie Tomaat
Kunstbus - Actie tomaat (1969/ 1970) Protestactie die het Nederlandse toneel in 1969/ 70 gedurende een half jaar ontregelde en gezien wordt als het begin van een serie omwentelingen in het theater. In het Gevestigde Nederlands theater heerste een hiërarchische koele cultuur, maar in de toneelwereld begon het te gisten. ... institutionele

                                                                                                                                           
Ingres
Kunstbus - Jean Auguste Dominique Ingres Frans schilder en tekenaar uit het neo- classicisme, geboren 29 augustus 1780 te Montauban - overleden 14 januari in Parijs. Ingres was de bekendste leerling van Jacques Louis David David was, maar van idealen verschilden ze danig. ... institutionele

                                                                                                                                           
Verworpen en/of blokkering door Eerste Kamer
Parlement & Politiek - Verwerping van wetsvoorstellen (en intrekking na ernstige kritiek) in de Eerste Kamer komt per saldo weinig voor. Als we analyseren wat er na zo'n verwerping of intrekking gebeurt, blijkt dat gehele blokkering van wetsvoorstellen nog minder vaak plaatsvindt. ... institutionele
                                                                                                                                           
CETA: Handelsverdrag EU-Canada
Parlement & Politiek - In oktober 2013 bereikten de EU en Canada een akkoord over de hoofdlijnen voor een handelsverdrag. De onderhandelingen over het handelsakkoord tussen de Europese Unie en Canada begonnen in 2009 onder leiding van Karel de Gucht, de toenmalige eurocommissaris voor handel. ... institutionele

                                                                                                                                           
Surinaamse literatuur
Kunstbus - De literatuur van Suriname onderscheidt zich in de Surinaamse orale (mondeling overgeleverde) literatuur en de Surinaamse geschreven literatuur. De orale literatuur is een uiterst vitaal, authentiek en wezenlijk domein van expressie geweest, en is dat goeddeels nog altijd. ... institutionele

                                                                                                                                           
Samenwerking justitie, vrijheid en veiligheid
Parlement & Politiek - Al vanaf 1957 was vrij verkeer van personen op het grondgebied van de Europese Gemeenschap een van de doelstellingen van de EG. Destijds ging het vooral om werknemers die zich in een ander land wilden vestigen; van grote hoeveelheden asielzoekers was nog geen sprake. ... van de eurocommissaris voor betere regelgeving, inter- institutionele

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 2002
Parlement & Politiek - Op 15 mei 2002 waren er reguliere (vierjaarlijkse) verkiezingen voor een nieuwe Tweede Kamer. De uitslag gaf een aardverschuiving te zien. Grote winnaar was de Lijst Pim Fortuyn (LPF) die in één klap 26 zetels veroverde. ... institutionele

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 4