YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: taal cultuur minister staatssecretaris ministerie secretaris-generaal sander dekker onderwijs ministerie van hoofdletter of kleine letter namen jet bussemaker cultuur en wetenschap cultuur, recreatie en maatschappelijk werk ocw welzijn, volksgezondheid en cultuur raad voor cultuur onderwijs, kunsten en wetenschappen adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie onderwijsraad ministerie van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk ministerie van onderwijs, kunsten en wetenschappen rijksdienst voor het cultureel erfgoed inspectie van het onderwijs onderwijs, cultuur en wetenschappen dienst uitvoering onderwijs marjan hammersma nationaal archief onderwijs en wetenschappen afkortingen martin van rijn design kunst literair samenstelling kabinet-rutte ii basisregels lodewijk asscher pvda cda : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 8702 voor - inspectie van het onderwijs - in 0.944024085998535 seconden.
Zoektermen van en het behoren tot de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!
We geven maximaal 8000 resultaten op deze zoektermen.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Parlement & Politiek - Dit ministerie draagt de zorg voor het scheppen van een wettelijk kader voor het onderwijs, voor het uitvoeren van onderwijswetten en het verstrekken van financiële middelen daarvoor. Daarnaast heeft het ministerie de zorg voor de bevordering van wetenschappelijk onderwijs en wetenschapsbeleid en voor het cultuur- en mediabeleid. ... innovatie (awti) - dienst uitvoering onderwijs (duo) - erfgoed inspectie

                                                                                                                                           

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Parlement & Politiek - Dit ministerie draagt de zorg voor de volksgezondheid. Dit betreft onder andere het beleid met betrekking tot ziekenhuizen, geneesmiddelen, ziektekosten en huisartsen. Ook het welzijnsbeleid zoals de ouderenzorg, het jeugdbeleid, de verslaafdenzorg en de maatschappelijke dienstverlening behoren tot het taakveld. ... - college ter beoordeling van geneesmiddelen (cbg) - cibg - inspectie

                                                                                                                                           

Drs. M.J.J. (Marius) van Amelsvoort

Parlement & Politiek - Veelzijdige katholieke politicus uit Brabant die vijfentwintig jaar in diverse functies actief was. Begon zijn loopbaan in het bankwezen en was daarna financieel-economisch woordvoerder van de KVP in Eerste en Tweede Kamer. ... regionale samenwerking, brandbeveiligingsverordeningen en de inspectie

                                                                                                                                           
Mededingingswet
Parlement & Politiek - Deze wet regelt het tegengaan van mededingingsafspraken en economische machtsposities en het toezicht op concentraties van ondernemingen. Hiervoor is via deze wet de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) in het leven geroepen. ... artikel 89b - 1 met het verlenen van bijstand bij een inspectie

                                                                                                                                           
Kabinet-Den Uyl (1973-1977)
Parlement & Politiek - De kabinetsformatie van 1972-1973 duurde 151 dagen, tot dan toe een record. Uiteindelijk werd het kabinet-Den Uyl gevormd, dat een unieke parlementaire basis had. Voor PvdA en D66 was het kabinet-Den Uyl een parlementair kabinet. ... voor het verplaatsen van onder meer het cbs (naar heerlen), de inspectie

                                                                                                                                           
Mr.Drs. M.C.G. (Mona) Keijzer
Parlement & Politiek - Mona Keijzer (1968) is sinds 20 september 2012 lid van de CDA-Tweede Kamerfractie. Zij was in 2012 kandidaat-lijsttrekker van het CDA. Mevrouw Keijzer was advocaat en mediator en is in 2007-2012 wethouder van Purmerend. ... rijksuniversiteit leiden, van 1993 tot 1994 - jurist, inspectie

                                                                                                                                           

Onderwijs- en jeugdbeleid

Parlement & Politiek - De Europese Unie voert sinds de jaren '70 beleid op het gebied van onderwijs, beroepsopleiding, jeugd en sport. De doelen van dit beleid, waaronder levenslange kennisvergaring voor iedereen, zijn vastgelegd in de verdragen van Maastricht (1992) en Amsterdam (1997). ... inspectie

                                                                                                                                           

Wat is juist: het centraal station of het centrale station?

Genootschap Onze Taal - Het centraal station en het centrale station zijn beide juist, maar er is een klein betekenisverschil. Het centraal station is het belangrijkste station van een plaats; het centrale station is een station dat binnen een plaats een centrale ligging heeft. ... inspectie

                                                                                                                                           
Wat is juist: lange afstandsloper of langeafstandsloper?
Genootschap Onze Taal - Het hangt ervan af wat er bedoeld wordt: een lange afstandsloper is een afstandsloper die lang is, een langeafstandsloper is een loper van lange afstanden. Meestal is dat laatste bedoeld; alleen langeafstandsloper is dan juist. ... inspectie

                                                                                                                                           
Cultuurbeleid
Parlement & Politiek - Europese Unie ... inspectie

                                                                                                                                           

Wat is juist: ministerie van Buitenlandse Zaken of Ministerie van Buitenlandse Zaken?

Genootschap Onze Taal - In onze Spellingwijzer Onze Taal geven wij de voorkeur aan ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze keuze is ook te vinden in de woordenboeken van Van Dale (sinds 2005), in veel kranten en in teksten van de Rijksoverheid zelf. ... inspectie

                                                                                                                                           
In oudere teksten zie je nog weleens de uitgang -sch, bijvoorbeeld in mensch. Wanneer en waarom is de -ch eigenlijk verdwenen?
Genootschap Onze Taal - Vroeger werd de ch in bijvoorbeeld mensch uitgesproken: mensch klonk ongeveer als [mensg]. Deze g-klank is geleidelijk aan in de uitspraak verdwenen. Dit leidde ertoe dat er voorstellen kwamen om de -ch ook achterwege te laten in de spelling. ... inspectie

                                                                                                                                           

Welk zelfstandig naamwoord hoort bij het werkwoord realiseren: realisatie of realisering?

Genootschap Onze Taal - Zowel realisatie als realisering is mogelijk. De achtervoegsels -ering en -atie passen allebei achter de stam van werkwoorden op -eren. Bijvoorbeeld: classificatie/classificering, isolatie/isolering, enz. ... inspectie

                                                                                                                                           
Is adembenemend één woord?
Genootschap Onze Taal - Ja, adembenemend wordt aaneengeschreven; het is een samenstelling. Verder naar beneden op deze pagina staat een lijst van honderden woorden die op -(e)nd eindigen en die aaneen worden geschreven. ... inspectie

                                                                                                                                           
Onderzoeks- en innovatiebeleid
Parlement & Politiek - De Europese Unie voert een gemeenschappelijk beleid voor onderzoek en innovatie. Doel is het vergroten van het Europese concurrentievermogen. Europa moet een dynamische en concurrerende kenniseconomie worden. ... inspectie

                                                                                                                                           

Ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa)

Parlement & Politiek - Het ministerie van Binnenlandse Zaken had lange tijd de zorg voor veel overheidstaken, zoals onderwijs, binnenlands bestuur, het kiesrecht, nijverheid, kunsten en waterstaat. In 1877 en 1918 gingen belangrijke onderdelen over naar de nieuwe ministeries van Waterstaat, Handel en Nijverheid en Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. ... inspectie

                                                                                                                                           

Kabinet-Van Agt I (1977-1981)

Parlement & Politiek - Op grond van de verkiezingsuitslag krijgt Den Uyl (PvdA) direct de formatieopdracht. Hij mikt op een combinatie van PvdA-CDA-D66. Meteen al eist het CDA evenveel ministersposten als de PvdA. De Uyl schuift dit probleem naar de laatste fase van de formatie en richt zich eerst op de programbesprekingen. ... inspectie

                                                                                                                                           

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

Parlement & Politiek - Deze organisatie bewaakt en stimuleert de naleving van wet- en regelgeving voor een veilige en duurzame leefomgeving en transport. Kernwaarden zijn het verlenen van goede dienstverlening, het zorgen voor adequate opsporing en rechtvaardige handhaving. ... inspectie

                                                                                                                                           
'De plannen worden door de gemeente gestalte gegeven.' Is deze zin juist?
Genootschap Onze Taal - Daarover verschillen de meningen enigszins. Wie gestalte als onderwerp van deze zin ziet, zal kiezen voor het enkelvoud: '(Aan) de plannen wordt door de gemeente gestalte gegeven.' Wie 'De plannen worden door de gemeente gestalte gegeven' schrijft, ziet de plannen als onderwerp en gestalte geven als een vast geheel. ... inspectie

                                                                                                                                           

Raad van Europa (RvE)

Parlement & Politiek - De Raad van Europa is in 1949 opgericht om de democratie en de mensenrechten in geheel Europa te bevorderen. Dit orgaan is géén onderdeel van de Europese Unie en moet niet verward worden met de Raad van de Europese Unie of de Europese Raad. ... inspectie

                                                                                                                                           
Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC)
Parlement & Politiek - Stad ... inspectie

                                                                                                                                           
Werkgelegenheids- en sociaal beleid
Parlement & Politiek - Werkgelegenheid ... inspectie

                                                                                                                                           

Onderraden van de ministerraad

Parlement & Politiek - De ministerraad telt thans vijf onderraden en een zogenoemde Vierhoek (voor het financieel-economische en sociale beleid). De minister-president is tevens voorzitter van alle onderraden. Naast ministers kunnen ook staatssecretarissen, ambtenaren en de president van De Nederlandsche Bank lid zijn van een onderraad. ... inspectie

                                                                                                                                           
agentschap Europese Unie
Parlement & Politiek - Logo's van EU agentschappen ... inspectie

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 16