YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: europese commissie europese unie europees parlement niet met het onderwerp zou moeten bezighouden gewone wetgevingsprocedure raadsformatie eerste kamercommissie voor economische zaken (ez) gekwalificeerde meerderheid vaste commissie voor economische zaken (ez) - tweede kamer raad van ministers lidstaten europese investeringsbank eu 2020-strategie gerben-jan gerbrandy (d66) europa 2020-strategie horizon 2020 auke zijlstra (pvv) henk kamp cora van nieuwenhuizen-wijbenga (vvd) paul tang (pvda) esther de lange (cda) europees fonds voor strategische investeringen (efsi) parlementaire commissie industrie, onderzoek en energie zevende kaderprogramma voor onderzoek commissie juncker sander dekker europese structuurfondsen raad concurrentievermogen: interne markt, industrie en onderzoek commissie industrie, onderzoek en energie van het europees parlement meer over het efsi uitvoerend agentschap onderzoek innovatie carlos moedas (portugal) directoraat-generaal onderzoek & innovatie beleid onderzoek en innovatie europees instituut voor innovatie en technologie onderzoek- en innovatiebeleid onderzoek onderzoeks- en innovatiebeleid european fund for strategic investments : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 115 voor - innovatie - in 0.0239119529724121 seconden.

Onderzoeks- en innovatiebeleid

Parlement & Politiek - De Europese Unie voert een gemeenschappelijk beleid voor onderzoek en innovatie. Doel is het vergroten van het Europese concurrentievermogen. Europa moet een dynamische en concurrerende kenniseconomie worden. ... en innovatie

                                                                                                                                           

Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI)

Parlement & Politiek - De Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) is in 2014 opgericht met als doel de regering en het parlement te adviseren over het beleid omtrent wetenschap, technologie en innovatie. De raad geeft zowel gevraagd als ongevraagd zijn advies en heeft een onafhankelijke positie ten opzichte van zowel de ministeries als de partijen in het beleidsterrein. ... voor wetenschap, technologie en innovatie

                                                                                                                                           
Adviesraad voor het Wetenschaps-en Technologiebeleid (opgeheven) (AWT)
Parlement & Politiek - Deze organisatie adviseerde de regering en het parlement over het beleid voor wetenschappelijk onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie. Per 2014 is de AWT opgeheven en vervangen door de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI). ... wetenschappelijk onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie

                                                                                                                                           
Ministerie van Economische Zaken (EZ)
Parlement & Politiek - Het ministerie van Economische Zaken (EZ) is verantwoordelijk voor de bevordering van een evenwichtige economische groei, voor de ordening van het economisch leven, voor de landbouwsector en voor technologische innovatie. ... leven, voor de landbouwsector en voor technologische innovatie

                                                                                                                                           
agentschap Europese Unie
Parlement & Politiek - Logo's van EU agentschappen ... effecten en markten (eaem, frankrijk) europees instituut voor innovatie

                                                                                                                                           
Commissie-Juncker (2014-2019)
Parlement & Politiek - Land ... evp portugal carlos moedas onderzoek, wetenschap en innovatie

                                                                                                                                           
Energiebeleid
Parlement & Politiek - De Europese Unie streeft naar een constante en veilige aanvoer van energie. Concurrentie tussen energiebedrijven op de Europese markt moet de prijs van energie verlagen. ... rol van europa op het gebied van energietechnologie en - innovatie

                                                                                                                                           
Drs. M.J.M. (Maxime) Verhagen
Parlement & Politiek - Maxime Verhagen (1956) was van 14 oktober 2010 tot 5 november 2012 minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en tevens vicepremier in het kabinet-Rutte I. Eerder was hij 22 februari 2007 tot 14 oktober 2010 minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet-Balkenende IV. ... 5 november 2012 minister van economische zaken, landbouw en innovatie

                                                                                                                                           
M. (Máire) Geoghegan-Quinn
Parlement & Politiek - De Ierse Máire Geoghegan-Quinn (1950) was in 2010-2014 lid van de Europese Commissie, belast met onderzoek, innovatie en wetenschap. Zij was in 1999-2010 lid van de Europese Rekenkamer in Luxemburg. Na een opleiding tot lerares werd zij in 1975 tot parlementslid gekozen voor Fianna Fáil, de Ierse liberale partij. ... 2010-2014 lid van de europese commissie, belast met onderzoek, innovatie

                                                                                                                                           
Energie-unie: veiligstellen van de Europese energievoorziening
Parlement & Politiek - Een van de hoofddoelen van de Commissie-Juncker is het realiseren van een energie-unie. Daarmee moet heel Europa verzekerd worden van een betrouwbare energievoorziening. Bovendien moeten de EU-lidstaten een overgang maken van fossiele naar duurzame energie. ... 4. koolstofvrij maken van de energiemix 5. onderzoek & innovatie

                                                                                                                                           
D66 en Tweede Kamerverkiezingen 2017
Parlement & Politiek - Democraten 66 (D66) had bij de verkiezingen van 15 maart 2017 Alexander Pechtold als lijsttrekker. De titel van het verkiezingsprogramma luidt 'samen sterker - kansen voor iedereen'. ... rijden en zelf stroom opwekken belonen. - investeren in innovatie

                                                                                                                                           
Subsidies van de Europese Unie 2014-2020
Parlement & Politiek - Een aanzienlijk deel van de uitgaven van de Europese Unie is bestemd voor subsidieregelingen, fondsen en andere financieringsmogelijkheden voor onder meer bedrijven, overheden en onderzoekers. Deze zijn bedoeld om de doelstellingen te realiseren die zijn vastgesteld voor de verschillende beleidsterreinen van de EU. ... als doel het europese beleid op het gebied van onderzoek en innovatie

                                                                                                                                           
Nederlands voorzitterschap Europese Unie 1e helft 2016 (EU2016NL)
Parlement & Politiek - Van 1 januari tot en met 30 juni 2016 vervulde Nederland voor de twaalfde keer het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Prioriteiten waren: een strategische agenda voor de EU in tijden van verandering, banen scheppen door innovatieve groei, en verbinding zoeken met maatschappelijke actoren. ... voor de eu in tijden van verandering, banen scheppen door innovatie

                                                                                                                                           
C.M.F. (Carlos) Moedas
Parlement & Politiek - De Portugees Carlos Moedas (1970) is sinds 1 november 2014 lid van de Europese Commissie. In de Commissie-Juncker is hij belast met onderzoek, wetenschap en innovatie. Hij is lid van de christendemocratische partij PSD. ... commissie-juncker is hij belast met onderzoek, wetenschap en innovatie

                                                                                                                                           
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Parlement & Politiek - Dit ministerie draagt de zorg voor het scheppen van een wettelijk kader voor het onderwijs, voor het uitvoeren van onderwijswetten en het verstrekken van financiële middelen daarvoor. Daarnaast heeft het ministerie de zorg voor de bevordering van wetenschappelijk onderwijs en wetenschapsbeleid en voor het cultuur- en mediabeleid. ... en instellingen: - adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie

                                                                                                                                           
Wetenschap
Parlement & Politiek - Er zijn drie belangrijke (wetenschappelijke) adviesorganen van de regering. ... ingesteld. awti de adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie

                                                                                                                                           
W. (Werner) Faymann
Parlement & Politiek - Werner Faymann (1960) wass van december 2008 tot mei 2016 minister-president (bondskanselier) van Oostenrijk. Faymann was tevens partijleider van de SP-, de sociaaldemocratische partij, en leidde een coalitiekabinet van SP- en -VP (de christendemocratische partij). ... van wenen en in 2007-2008 minister van verkeer en innovatie

                                                                                                                                           
Lensvelt
Lensvelt
Kunstbus - ( Hans) Lensvelt Nederlandse fabrikant van design systeem- en directiemeubilair. Lensvelt is de ontwerper en producent van projectmeubilair voor ieders werk-, denk-, creatieve- en relaxruimte. Door de modulaire opbouw van zijn producten is Lensvelt in staat maatoplossingen te leveren, die onder de hoogste kwaliteits normen worden gefabriceerd. ... de hele wereld. lensvelt b.v. profileert zich met originele, innovatie

                                                                                                                                           
Wat is juist: lange afstandsloper of langeafstandsloper?
Genootschap Onze Taal - Het hangt ervan af wat er bedoeld wordt: een lange afstandsloper is een afstandsloper die lang is, een langeafstandsloper is een loper van lange afstanden. Meestal is dat laatste bedoeld; alleen langeafstandsloper is dan juist. ... ('ondersteuning van het sociaal netwerk') sociale- innovatie

                                                                                                                                           
Leni Riefenstahl
Leni Riefenstahl
Kunstbus - Die Macht der Bilder 1 ( Duits cineaste en fotografe, geboren 22 augustus 1902 Berlijn – overleden 8 september 2003 Pöcking. Riefenstahls films over de Neurenbergse partijdagen (Der Sieg des Glaubens, 1933 Triumph des Willens, 1934 Tag der Freiheit - Unsere Wehrmacht, 1935) en de Olympische Spelen in Berlijn (Olympia uit 1936) zijn bekend vanwege de technische innovatie, maar ook omdat ze gemaakt zijn in opdracht van de propaganda-minister Joseph Goebbels en de Nazi-ideologie uitdragen. ... berlijn (olympia uit 1936) zijn bekend vanwege de technische innovatie

                                                                                                                                           
Ondernemingen- en industriebeleid
Parlement & Politiek - Bedrijven zijn belangrijk voor de economie. Ze zorgen voor werkgelegenheid. In een wereld die voortdurend verandert, helpt de Europese Unie ondernemers zodat zij zich kunnen aanpassen aan nieuwe omstandigheden en kunnen blijven concurreren. ... van economische zaken - dossier ondernemersklimaat en innovatie

                                                                                                                                           
R.G. (Reina) de Bruijn-Wezeman
Parlement & Politiek - Reina de Bruijn (1954) is sinds 21 maart 2017 Eerste Kamerlid voor de VVD. Zij was IC-verpleegkundige en daarna bestuurlijk actief in ziekenhuis Bernhoven te Uden, onder meer als secretaris van de Raad van Bestuur. ... raadslid was. zij is nu zelfstandig adviseur op het gebied van innovatie

                                                                                                                                           
Concurrentiebeleid
Parlement & Politiek - Open concurrentie (mededinging) is een belangrijke voorwaarde voor een vrije Europese handel en het totstandbrengen van de Europese interne markt. De Europese Unie zorgt voor regels die de concurrentie bevorderen, om zo een goede prijs-kwaliteitverhouding voor de consument te garanderen en technologische innovatie te stimuleren. ... voor de consument te garanderen en technologische innovatie

                                                                                                                                           
Poeme-electronique
Poeme-electronique
Muziekbus - Het Philipspaviljoen Voor de wereldtentoonstelling had Philips naar een idee van hun General Art Director Louis Kalff besloten dat het zich zou presenteren met een kunstwerk waarmee het streven naar vooruitgang en technische innovatie op een artistieke manier naar voren werd gebracht. ... kunstwerk waarmee het streven naar vooruitgang en technische innovatie

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 21