YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: ing. a. (ahmed) aboutaleb mustafa amhaouch ahmed aboutaleb ing. m. (mustafa) amhaouch sybe schaap johan stekelenburg margriet meindertsma ing yoe tan fons zinken rudy rabbinge ed van thijn ing. a.j.g. (fons) zinken prof.dr.ing. s. (sybe) schaap taal kunst titulatuur cultuur design basisregels verkleinwoord kabinet-balkenende iv tine wilde jiri rusnok master ingenieur alberts en van huut j. (jiri) rusnok ir. ing. rene dercksen ptt bachelor alberts & van huut r.g.j. (rene) dercksen wouter bos drs. w.j. (wouter) bos engineer ton alberts olivetti afleiding : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 81 voor - ing - in 0.0183491706848145 seconden.

ing. M. (Mustafa) Amhaouch

Parlement & Politiek - Mustafa Amhaouch (1970) is sinds 12 januari 2016 lid van de Tweede Kamerfractie van het CDA. De heer Amhaouch, zoon van een Marokkaanse gastarbeiders, was bijna twintig jaar werkzaam bij hightechbedrijf ASML en was gemeenteraadslid in het Limburgse Helden. ... ing

                                                                                                                                           

ing. A. (Ahmed) Aboutaleb

Parlement & Politiek - Ahmed Aboutaleb (1961) is sinds 5 januari 2009 burgmeester van Rotterdam. Hij was van 22 februari 2007 tot 12 december 2008 staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (onder andere voor arbeidsmarktbeleid en armoedebestrijding). ... ing

                                                                                                                                           

Prof.Dr.ing. S. (Sybe) Schaap

Parlement & Politiek - Sybe Schaap (1946) is sinds 12 juni 2007 lid van de VVD-fractie in Eerste Kamer. Hij was tot 2010 dijkgraaf en voorzitter van de Unie van Waterschappen. Eerder was hij landbouwer en docent filosofie. De heer Schaap houdt zich in de Eerste Kamer onder meer bezig met landbouw, binnenlandse zaken en Antilliaanse zaken. ... ing

                                                                                                                                           

ing. A.J.G. (Fons) Zinken

Parlement & Politiek - in de periode 2003: kandidaat Eerste Kamer ... ing

                                                                                                                                           

PvdA en Eerste Kamerverkiezingen 2003

Parlement & Politiek - De PvdA haalde bij de Eerste Kamerverkiezingen van 26 mei 2003 19 zetels in de Eerste Kamer. Lijsttrekker was Johan Stekelenburg. De PvdA had voor de verkiezingen 15 zetels in de Eerste Kamer. ... en eerste kamerverkiez ing

                                                                                                                                           

ingenieur

Kunstbus - De ingenieur (m)(ingenieurs) 1 academicus die een technische opleiding heeft gevolgd. 2 afgestudeerde aan een hogere technische school, textielschool of agrarische academie. Een ingenieur is een hogergeschoold persoon die wetenschappelijke kennis gebruikt om technische, technologische en organisatorische problemen op te lossen. ... ing

                                                                                                                                           
Hoe maak je verkleinwoorden in het Nederlands, zoals karretje, bloempje en kettinkje? Zijn daar vaste regels voor?
Genootschap Onze Taal - Ja, voor het vormen van verkleinwoorden zijn wel regels te geven. In de meeste gevallen doen moedertaalsprekers van het Nederlands het automatisch goed, maar er zijn ook gevallen waarbij twijfel kan ontstaan. ... waarbij twijfel kan ontstaan. (verkleinvormen van afkort ing

                                                                                                                                           
Tine Wilde
Kunstbus - Nederlandse kunstenares en taalfilosofe, geboren 26 augustus 1955 in Nijmegen. Leeft en werkt in Amsterdam. Opleidingen: Autonome kunst - AKI Akademie voor Kunst en Industrie, Enschede Taalfilosofie - Ph. ... augustus 1955 in nijmegen. leeft en werkt in amsterdam. opleid ing

                                                                                                                                           
PTT
Kunstbus - PTT is een voormalig staatsbedrijf dat in Nederland de Posterijen, Telegrafie en Telefonie beheerde. De PTT (nu TNT Post B.V.) bestaat sinds 1799. De verschillende onderdelen van de voormalige PTT zijn inmiddels zelfstandige bedrijven:. ... zijn inmiddels zelfstandige bedrijven:. postbank (vanaf 2009 ing

                                                                                                                                           
Alberts en van Huut
Alberts en van Huut
Kunstbus - Architecten: Max van Huut (1947), A.C. ( Ton) Alberts ( 1927 - 19 augustus 1999) en Marius Ballieux. Amsterdam is een nationaal- en internationaal opererend bureau voor landschap, stedenbouw, architectuur en interieur. ... marius ballieux in totaal uit 7 medewerkers. voor de engineer ing

                                                                                                                                           
Olivetti
Kunstbus - Olivetti (voluit: Ing. C. Olivetti & Co., SpA.) is een Italiaanse fabriek van computers, printers en andere kantoormachines. Design Olivetti was beroemd wegens de aandacht die het bedrijf schonk aan industriële vormgeving en architectuur. ... olivetti (voluit: ing

                                                                                                                                           
R.G.J. (René) Dercksen
Parlement & Politiek - René Dercksen (1962) is sinds 9 juni 2015 Eerste Kamerlid voor de PVV. Hij is eigenaar van een adviesbureau voor internationale investeringen in vastgoed. Eerder werkte hij onder meer als vastgoedbeheerder bij ING en VastNed. ... is eigenaar van een adviesbureau voor internationale invester ing

                                                                                                                                           
Titulatuur
Kunstbus - Zie ook aanspreekvormen Academische graad Een academische graad is een titel die men op grond van behalen van een universitaire bul mag voeren. Met het invoeren van het Bachelor-Masterstelsel is het aantal mogelijke graden in Nederland flink gestegen. ... wanneer je de bachelorfase van een academische opleid ing

                                                                                                                                           
J. (Jiri) Rusnok
Parlement & Politiek - Jiri Rusnok (1960) was van 10 juli 2013 tot 17 januari 2014 minister-president van Tsjechië. Hij leidde een interim-kabinet. Rusnok is een voormalige sociaaldemocraat. Hij was eerder minister van Financiën en van Industrie en Handel en vakbondsbestuurder. ... in 2003 verliet hij de politiek en werd hij topman van ing

                                                                                                                                           
Drs. W.J. (Wouter) Bos
Parlement & Politiek - Uit het bedrijfsleven afkomstige partijleider van de PvdA in de jaren 2002-2010. Werkte na een studie economie en politicologie ruim negen jaar in binnen- en buitenland voor Shell. Werd daarna Tweede Kamerlid en spoedig staatssecretaris van Financiën. ... 2003 zijn partij naar electoraal herstel, maar zag onderhandel ing

                                                                                                                                           
Europese bankenunie
Parlement & Politiek - De Europese Centrale Bank (ECB) heeft op 4 november 2014 het toezicht op de grote banken overgenomen van de nationale toezichthouders. Hiermee is de ECB dé toezichthouder op grote banken in de EU geworden en spelen de nationale banken hierin een kleinere rol. ... deze stap wordt gezien als een belangrijk moment in de opricht ing

                                                                                                                                           

afleiding

Kunstbus - Afleiding Een afleiding of derivatie is een woordvormingsprocedé waarbij aan een grondwoord taalelementen worden toegevoegd die niet als losse woorden kunnen voorkomen (gebonden morfemen). Deze toevoegsels kunnen worden onderscheiden in voor- en achtervoegsels (ook wel pre- en suffixen genoemd). ... ing

                                                                                                                                           
Wat is de verkleinvorm van hemd?
Genootschap Onze Taal - Het juiste verkleinwoord is hemdje. Daarnaast vermelden sommige naslagwerken als alternatief hempje, dat in spreektaal heel gebruikelijk is. ... op een m krijgen de uitgang -pje, woorden die eindigen op - ing

                                                                                                                                           
Mogen titels als MA en MSc gecombineerd worden met de oude titels drs. en ir.?
Genootschap Onze Taal - Nee, Nederlandse titels als drs. en ir. mogen niet gecombineerd worden met hun internationale tegenhangers als MA en MSc. Combinaties met titels van zogeheten postinitiële opleidingen – zoals MBA en RA – zijn wel toegestaan. ... msc. combinaties met titels van zogeheten postinitiele opleid ing

                                                                                                                                           
Dr. A.H.G. (Alexander) Rinnooy Kan
Parlement & Politiek - Alexander Rinnooy Kan (1949) is sinds 9 juni 2015 Eerste Kamerlid voor D66. Hij was lector en hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 1986-1989 was hij rector-magnificus van die universiteit. ... naar het vno (later vno/ncw). werd in 1996 bestuurder van de ing

                                                                                                                                           

Wat is het meervoud van mailing? Mailings of mailingen?

Genootschap Onze Taal - Hoewel het meervoud mailingen in de praktijk steeds meer voorkomt, geven alle woordenboeken als enige juiste meervoud mailings. Ook wij hebben een sterke voorkeur voor deze vorm. ... is het meervoud van mail ing

                                                                                                                                           

Wat is juist: spellingregel of spellingsregel?

Genootschap Onze Taal - Het is allebei juist. Als een samenstelling met een tussen-s wordt uitgesproken, dus: het 'gewoonst' klinkt met een tussen-s, mag die s ook worden geschreven. Dat is de officiële regel die in het Groene Boekje staat. ... is juist: spell ing

                                                                                                                                           
Chinese kunst
Kunstbus - Al in de Han-dynastie (206 v.C.- 220 n.C.) werden er, onder invloed van de Scythen, voorwerpen vervaardigd in brons met voorstellingen van dieren als inlegwerk. Uit de Han-periode komt ook het veerste Chinese glas dat veelal bestaat uit sieraden in de vorm van dieren en platte schijven met een gat in het midden (pi). ... van de scythen, voorwerpen vervaardigd in brons met voorstell ing

                                                                                                                                           
Harold Schouten
Kunstbus - Harold Willem Schouten, schilder, tekenaar; architectuur (als genre), stillevens, landschappen Website: Zwitserland, 27-12-1961 Opleiding: Academie Sint Joost, Breda, tot 1986 De wieg van Harold Schouten stond in het Zwitserse Aarau. ... landschappen website: zwitserland, 27-12-1961 opleid ing

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 4