YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: kabinetsformatie arp de koning tjeenk willink beel bos jelle zijlstra lubbers romme kok zalm informateur scholten schmelzer van agt raad van state steenkamp fractievoorzitters stikker den uyl wetenswaardigheden kabinetsformaties de gaay fortman achtergrond informateurs burger zijlstra ruppert korthals altes van kemenade willem scholten donner albeda herkomst jos van kemenade staf vis tweede kamerlid vrolijk schippers opstelten van der grinten : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 110 voor - informateur - in 0.0378060340881348 seconden.

Achtergrond informateurs

Sinds 1951 wordt meestal een informateur bij benoemd bij de aanvang van een kabinetsformatie. De informateur onderzoekt de mogelijkheden om een formatie te vormen. Benoeming van een informateur gebeurt ook vaak als er een tussentijdse crisis is ontstaan. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinetsformatie
Na elke Tweede Kamerverkiezing of na de val van een kabinet, begint het ingewikkelde en spannende proces van de formatie van een nieuw kabinet. Doel van de formatie is een kabinet te vormen dat enerzijds kan rekenen op steun van de meerderheid van de Tweede Kamer en anderzijds tot een gezamenlijk beleid kan komen. ... een informateur onderzoekt welke partijen in een coalitie willen samenwerken en/of zorgt voor de totstandkoming van een regeerakkoord. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Formateur en informateur – Het verschil

Tijdens kabinetsformaties komen ze allebei voorbij: de formateur en de informateur. En dan hebben we soms ook nog een zogeheten verkenner. Wat is het verschil en wat doen deze drie personen eigenlijk? - (bron: Historiek)
                                                                                                                                           
Kabinetsformatie 2017
De formatie 2017 stond tot nu toe in het teken van vorming van een kabinet van VVD, D66, CDA en GroenLinks. Daartoe werden twee pogingen ondernomen, maar op 12 juni concludeerde informateur Tjeenk Willink dat een geschil over het migratiebeleid een onoverkomelijk probleem opleverde. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. I.W. (Ivo) Opstelten
Ivo Opstelten (1944) was van 14 oktober 2010 tot en met 9 maart 2015 minister van Veiligheid en Justitie. Hij was in 2008-2010 voorzitter van de VVD en in 2010 als informateur 'architect' van het kabinet-Rutte I. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. H.D. (Herman) Tjeenk Willink
Politicus van PvdA-huize met veel gezag als topadviseur en kritisch beschouwer van het bestuur. Topambtenaar ministerie van Algemene Zaken, die optrad als secretaris van achtereenvolgende kabinetsformateurs en jarenlang adviseur was van de minister-president. ... zelf informateur in 1994, 1999, 2010 en opnieuw in 2017. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Dr. R.F.M. (Ruud) Lubbers
Christendemocraat die twaalf jaar minister-president was en daarmee de langstzittende premier. Werd in 1973 als jonge ondernemer minister van Economische Zaken in het kabinet-Den Uyl. Na zijn ministerschap en een jaar 'gewoon' Kamerlid voorzitter van de CDA-fractie. ... aftreden aan) - ambteloos, vanaf februari 2005 ambtstitel - minister van staat, vanaf 31 januari 1995 (in)formateurschap(pen) - informateur, van 30 mei 1981 tot 3 augustus 1981 (met drs. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Gaay Fortman, Wilhelm Friedrich de (1911-1997)
... als vierde informateur moest de gaay fortman proberen de onderhandelingen uit het slop te halen, maar hij faalde jammerlijk. - (bron: Biografisch Woordenboek van Nederland)

                                                                                                                                           
Kabinetsformatie juli 2006
Het kabinet-Balkenende III van CDA en VVD werd gevormd, nadat op 29 juni 2006 de D66-Tweede Kamerfractie het vertrouwen in uit het kabinet-Balkenende II had opgezegd en de D66-ministers zich daaruit hadden terugtrokken. ... verloop van de formatie op 3 juli benoemde de koningin minister van staat ruud lubbers tot informateur, die opdracht kreeg om 'een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid een missionair kabinet van cda en vvd te vormen, dat e - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Minister
De ministers Art. 42, lid 2 van de grondwet, 'De koning is onschendbaar, de ministers zijn verantwoordelijk' Sinds 1848 zijn de ministers verantwoordelijk voor het bestuur van het land. ... or geen enkele minister verantwoordelijk is, zijn tijdens de kabinetsformatie tijdens de kabinetsformatie de aanwijzing van een informateur en een formateur door de koning. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Kabinetsformatie 2002
De Tweede Kamerverkiezingen van 2002 lieten een grote winst zien voor nieuwkomer LPF en verlies voor de deelnemers aan Paars (PvdA, VVD, D66). CDA, LPF en VVD stuurden aan op vorming van een kabinet en slaagden daarin. ... na overleg met haar vaste adviseurs op 16 mei, benoemde de koningin de volgende dag cda'er piet hein donner tot informateur. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Koning, Jan de (1926-1994)
... van thijn - tot informateur benoemd. - (bron: Biografisch Woordenboek van Nederland)

                                                                                                                                           
H.M. (koningin Juliana) koningin Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina, koningin der Nederlanden, prinses van Oranje-Nassau, hertogin van Mecklenburg, prinses van Lippe-Biesterfeld etc.
Vorstin, die op menselijke ('gewone') manier inhoud wilde geven aan haar taak en weinig op had met 'protocol'. Stond daardoor veel dichter bij de bevolking dan haar moeder. Verklaarde bij haar inhuldiging het moederschap net zo belangrijk te vinden als haar rol als vorstin. ... stikker tot informateur - benoemde op 2 februari 1951 w. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinetsformaties sinds 1945
In de periode 1945 tot 2017 zijn er zo'n 30 formaties geweest. Een formatie vindt in de regel elke vier jaar plaats, maar soms worden er nieuwe verkiezingen uitgeschreven na een val van een kabinet. Dit was bijvoorbeeld het geval in 1982 na de val van het kabinet-Van Agt II. ... daartoe werden twee pogingen ondernomen, maar op 12 juni concludeerde informateur tjeenk willink dat een geschil over het migratiebeleid een onoverkomelijk probleem opleverde. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Dr. P.A.J.M. (Piet) Steenkamp
Katholieke hoogleraar en 'geestelijke vader' van het CDA. Leidde met groot enthousiasme en vasthoudendheid de federatie van KVP, ARP en CHU die in 1980 uitmondde in de fusiepartij CDA. Was aanvankelijk ondernemer in de conservenindustrie en daarna hoogleraar sociaal recht in Eindhoven. ... ol te eindhoven - voorzitter eerste kamer der staten-generaal, van 13 september 1983 tot 11 juni 1991 (in)formateurschap(pen) - informateur, van 15 mei 1971 tot 20 juni 1971 - informateur, van 14 mei 1982 tot 25 mei 1982 partijpolitieke functies - secretaris commissi - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Marijnen (1963-1965)
De uitslag van de verkiezingen van 1963 leek te wijzen op voortzetting van het centrumrechtse bewind, maar de PvdA was aanvankelijk eveneens in beeld als regeringspartner. Informateur Romme kwam met een aantal zogeheten 'bouwstenen', die als basis moesten dienen voor een regeerakkoord. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Dr. J. (Jelle) Zijlstra
Bekwame en gezagvolle econoom van ARP-huize. Werd al op jonge leeftijd, na hoogleraar aan de VU te zijn geweest, minister van Economische Zaken in het kabinet-Drees III en later in het kabinet-De Quay minister van Financiën. ... van 30 april 1983 tot 23 december 2001 (in)formateurschap(pen) - kabinetsformateur, van 16 november 1966 tot 21 november 1966 - informateur, van 18 februari 1967 tot 4 maart 1967 partijpolitieke functies - politiek leider arp, van 23 april 1956 tot 3 oktober 1956 - p - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Dr. U. (Uri) Rosenthal
Uri Rosenthal (1945) was van 14 oktober 2010 tot 5 november 2012 minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet-Rutte I. Van 8 juni 1999 tot 14 oktober 2010 was hij Eerste Kamerlid voor de VVD en in de periode 1 mei 2005-14 oktober 2010 fractievoorzitter. ... i 2005 tot 14 oktober 2010 - minister van buitenlandse zaken, van 14 oktober 2010 tot 5 november 2012 (in)formateurschap(pen) - informateur, van 12 juni 2010 tot 25 juni 2010 - informateur, van 5 juli 2010 tot 21 juli 2010 (samen met j. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Prof.Mr. J.P.H. (Piet Hein) Donner
Piet Hein Donner (1948) is sinds 1 februari 2012 vicepresident van de Raad van State. Hij was van 14 oktober 2010 tot 16 december 2011 minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Van 22 juli 2002 tot 21 september 2006 was hij minister van Justitie en van 22 februari 2007 tot 14 oktober 2010 minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. ... in 2001-2002 leidde hij een commissie die adviseerde over de wao-problematiek en in 2002 en 2003 trad hij op als informateur. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinetsformatie 2012
Het kabinet-Rutte II is het eerste kabinet dat door het 'nieuwe formeren' tot stand is gekomen. De Tweede Kamer had hierbij het initiatief en de Koningin werd uit het formatieproces gehaald. Informateurs Henk Kamp (VVD) en oud-PvdA-leider Wouter Bos werden door de Tweede Kamer benoemd. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinetsformatie 2003
Het kabinet-Balkenende II, met CDA, VVD en D66 als deelnemende partijen, kwam tot stand nadat een (eerste) poging om een kabinet van CDA en PvdA te formeren, was mislukt. Omdat CDA en VVD samen geen meerderheid hadden en de LPF zichzelf had gediskwalificeerd als regeringspartij werd de voormalige coalitiepartner uit Balkenende I ingeruild door D66. ... demissionair minister van justitie piet hein donner werd op 24 januari tot informateur benoemd. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinetsformatie 2010
De kabinetsformatie van 2010 leidde tot samenwerking van VVD, CDA en PVV in het minderheidskabinet-Rutte I. Naast een regeerakkoord werd er een gedoogakkoord gesloten met de PVV. De grote interne verdeeldheid van het CDA over een toekomstige samenwerking met de PVV was bepalend voor het gezicht van de formatie en in eerste instantie zetten de christendemocraten zich in voor een samenwerking tussen de VVD, PvdA D66 en GroenLinks. ... op 11 juni benoemde zij de vvd-fractievoorzitter in de eerste kamer uri rosenthal tot informateur. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Drs. J. (Jan) de Koning
Pragmatisch ingestelde CDA-politicus met een grote politiek-bestuurlijke staat van dienst. Maakte carrière in de Christelijke landbouworganisatie en werd Kamerlid voor de ARP. In 1977 minister voor Ontwikkelingssamenwerking in het kabinet-Van Agt I en daarna van Landbouw en Visserij in het kabinet-Van Agt II. ... van 18 december 1989) (in)formateurschap(pen) - informateur, van 30 mei 1981 tot 3 augustus 1982 (samen met lubbers en vanaf 10 juli tevens met van thijn) - informateur, van 23 mei 1986 t - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinetsformatie 2006-2007
Het kabinet-Balkenende IV van CDA, PvdA en ChristenUnie, kwam tot stand nadat coalities van CDA en PvdA met SP en of met GroenLinks niet mogelijk waren gebleken. Het nieuwe kabinet trad op 22 februari 2007 aan na een relatief vlotte formatie van 89 dagen. ... verloop van de formatie op 25 november benoemde de koningin staatsraad en oud-topambtenaar rein jan hoekstra tot informateur. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 139