YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur indonesie indonesisch nederlands-indie indonesia indonesische kvp chu arp kabinet-drees/van schaik kabinet-beel drees romme tilanus welter beel gerbrandy p.j. oud sassen van roijen van maarseveen furstner indische kwestie 1945-1949 van mook vonk koningin wilhelmina winkelman schermerhorn soevereiniteitsoverdracht schouten van deventer lovink koningin juliana soevereiniteitsoverdracht indonesie kwestie-indonesie 1945-1949 kunst muziek literair pramoedya ananta toer hetty ansing : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 182 voor - indonesie - in 0.0200920104980469 seconden.
Indonesië
Kunstbus - Indonesië 1945-1949 ... indonesie

                                                                                                                                           
Soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië in 1949
Parlement & Politiek - Op 27 december 1949 kwam er een einde aan het Nederlandse koloniale bewind in Nederlands-Indië. Daaraan waren ruim vier jaar voorafgegaan van militaire en politieke strijd. Nederland beschouwde de op 17 augustus 1945 uitgeroepen Indonesische onafhankelijkheid als een direct gevolg van de Japanse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog en wilde deze daarom niet erkennen. ... aan indonesie

                                                                                                                                           
Hetty Ansing
Kunstbus - Hetty Ansing (Haarlem, 1949) maakte naam als talentvol aquarelliste. Met haar prachtige realistische fijnschilderkunst over Indonesië spreekt zij velen aan; iedereen die een emotionele band heeft met het oude 'Indië' maar ook de jongere generatie met wortels in Indonesië. ... met haar prachtige realistische fijnschilderkunst over indonesie

                                                                                                                                           
Jan Rot
Muziekbus - Jan Rot (Makassar, Indonesie, 1957) Musicus, zanger, pianist, componist, schrijver en theatermaker uit Amsterdam. Jan Rot schreef behalve zo'n 300 liedjes, vele columns en 3 autobiografische romans, teksten voor anderen, werkt mee aan tv-programma's en knipt hier en daar een lintje. ... rot jan rot (makassar, indonesie

                                                                                                                                           
Pramoedya Ananta Toer
Kunstbus - Pramoedya Ananta Toer wordt beschouwd als de meest vooraanstaande schrijver van het naoorlogse Indonesië. Zijn werk is in ruim 24 talen vertaald en hij gold jarenlang als een goede kanshebber voor de Nobelprijs voor de literatuur. Behalve zijn jeugd op Java speelt de onafhankelijksstrijd een belangrijke rol in zijn werk. Zijn politieke standpunten wekten geregeld de toorn van de autoriteiten. Eerst van het Nederlands gezag in Nederlands-Indië en na de onafhankelijkheid ook van de Indonesische regering. ... als de meest vooraanstaande schrijver van het naoorlogse indonesie

                                                                                                                                           
Mr. P.J. (Pieter) Oud
Parlement & Politiek - Staatsman, geschiedschrijver, staatsrechtgeleerde en voorman van de VDB en de VVD. Begon zijn loopbaan als kandidaat-notaris en belastingontvanger en was al op jonge leeftijd een vooraanstaand en veelzijdig Tweede Kamerlid. ... op het wetsvoorstel inzake de soevereiniteitsoverdacht indonesie

                                                                                                                                           
Dr. C.P.M. (Carl) Romme
Parlement & Politiek - Voorman van de KVP die met Drees in de naoorlogse jaren de Nederlandse politiek domineerde. Was voor de Tweede Wereldoorlog als jong Amsterdams gemeenteraadslid al een gedreven katholiek politicus. Na een hoogleraarschap in Tilburg werd hij in 1937 minister van Sociale Zaken in het vierde kabinet-Colijn. ... 1948 tot oktober 1949 - lid delegatie uit de tweede kamer naar indonesie

                                                                                                                                           
Dr. L.J.M. (Louis) Beel
Parlement & Politiek - Katholieke staatsman. Eén van de belangrijkste politici van na 1945. Begon zijn loopbaan als gemeenteambtenaar. In 1945 werd hij minister van Binnenlandse Zaken en als zodanig speelde hij een voorname rol bij de naoorlogse zuiveringen. ... hij militair optreden (politionele actie) tegen de republiek indonesie

                                                                                                                                           
Soekarno
Soekarno
Kunstbus - ... 1901 - 21 juni 1970) was de eerste president van de republiek indonesie

                                                                                                                                           
Homogeniteitsvereiste
Parlement & Politiek - Door de sinds 1848 bestaande (politieke) ministeriële verantwoordelijkheid regeert de Koning alleen nog in naam, maar bepalen feitelijk de ministers gezamenlijk het regeringsbeleid. Om de eenheid (homogeniteit) tussen de ministers te bevorderen, vergaderen zij in de ministerraad en komen zij samen tot besluiten. ... 1949 sassen (overzeese gebiedsdelen) onderhandelingen over indonesie

                                                                                                                                           
Tijdzone
Kunstbus - Een tijdzone is een gebied op aarde met gelijke (standaard)tijd. De zones zijn ontstaan na een eeuwenlange ontwikkeling in het meten van de tijd. Eerder werd per plaats een lokale tijd aangehouden, gebaseerd op de (gemiddelde) lokale 12.00 uur-tijd. ... myanmar utc+7 cambodja, christmaseiland ( australie), indonesie

                                                                                                                                           
Cas Oorthuys
Kunstbus - Nederlandse fotograaf van stadsgezichten, portretten, architectuur (als genre), dieren, ... hij maakte vele reizen in verschillende landen als marokko, indonesie

                                                                                                                                           
Ir. H. (Hein) Vos
Parlement & Politiek - Vooraanstaand sociaaldemocratisch politicus en ideoloog. Ontwierp in de jaren dertig samen met Tinbergen het Plan van de Arbeid, het alternatief van SDAP en NVV voor de bestrijding van de crisis. Werd in 1937 SDAP-Kamerlid en in 1945 minister van Handel en Nijverheid in kabinet-Schermerhorn/Drees. ... als enige minister tegenstander van gewapend ingrijpend in indonesie

                                                                                                                                           
Mr. J.A. (Jan) Jonkman
Parlement & Politiek - Kenner van Nederlands-Indië die Minister van Overzeese Gebiedsdelen was in het kabinet-Beel I en later Eerste Kamervoorzitter. Behoorde in Nederlands-Indië tot de progressieve figuren rond het blad 'De Stuw'. ... pvda tijdens het debat over de soevereiniteitsoverdracht aan indonesie

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 1948
Parlement & Politiek - Bij deze Tweede Kamerverkiezingen, die nodig waren vanwege de aanstaande Soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië (en daarmee samenhangende grondwetsherziening), kwam de KVP als sterkste uit de bus. Net als in 1946 behaalde zij 32 zetels. ... waren vanwege de aanstaande soevereiniteitsoverdracht aan indonesie

                                                                                                                                           
Politionele-acties
Kunstbus - Politionele acties ... nederland op java en sumatra tegen de uitgeroepen republiek indonesie

                                                                                                                                           
Rudolf Bonnet
Kunstbus - Rudolf Bonnet (1895-1978) ... verbleef hij in europa met als aanleiding de uitwijzing uit indonesie

                                                                                                                                           
Kabinet-Beel I (1946-1948)
Parlement & Politiek - Na de eerste naoorlogse verkiezingen komt er al gauw samenwerking tussen KVP en PvdA tot stand ('het nieuwe bestand'). Maar de politiek leider van de grootste partij, de KVP'er Romme, wordt niet met de formatie belast. ... in verband met de naderende onafhankelijkheid van indonesie

                                                                                                                                           
Ir. W. (Willem) Schermerhorn
Parlement & Politiek - Medeinitiatiefnemer van de Nederlandse Volksbeweging en medeoprichter van de PvdA, die in opdracht van Wilhelmina in 1945 met Drees een kabinet formeerde waarvan hij minister-president werd. Na de verkiezingen van 1946 benoemd tot voorzitter van de Commissie-Generaal voor Nederlands-Indië om met de Indonesiërs te onderhandelen; een functie die hem veel smaad opleverde. ... van de commissie-generaal voor nederlands-indie om met de indonesie

                                                                                                                                           
Mr. E.M.J.A. (Maan) Sassen
Parlement & Politiek - Katholiek politicus die vooral een belangrijke rol speelde in de Indonesische kwestie. Was advocaat en gedeputeerde. Behoorde tot de voorstanders van een personalistisch socialisme. Werd in 1946 als juridisch specialist Tweede Kamerlid voor de KVP. ... - nederlands gedelegeerde naar de ronde-tafelconferentie te indonesie

                                                                                                                                           
Maria Dermout
Kunstbus - Maria Dermoût ... en kortere verhalen - romans zijn het nauwelijks - hebben indonesie

                                                                                                                                           
Repatriering
Kunstbus - Repatriëren ... aan.. in 1958 werden 35.000 ( indische) nederlanders uit indonesie

                                                                                                                                           
Indonesische kunst
Kunstbus - Kunst van de Indonesische eilanden, waarbij Java een voortrekkersrol vervult. ... in de klassieke literatuur, in de vele regionale talen van indonesie

                                                                                                                                           
hortus botanicus
Kunstbus - Hortus botanicus ... kew gardens, engeland nabij londen kebun raya (bogor), bogor, indonesie

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 17