YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur hunebedden hunebed canon van nederland reus reuzen nederlandse geschiedenis kunst design historie geschiedenis johan briede wierde barnsteen architectuur : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 8 van 8 voor - hunebedden - in 0.00294113159179688 seconden.

hunebedden

Kunstbus - Hunebedden (ca 3000 voor Christus) Een hunebed of dolmen is een megalithische ( Grieks: mega = groot, lithos = steen) steenkamer uit de prehistorie die bestaat uit staande draagstenen, overdekt door platte dekstenen. ... hunebedden

                                                                                                                                           
reus
Kunstbus - Reus kan verwijzen naar:. Griekse mythologie. Titaan, uit de Griekse mythologie. Jötun, uit de Noorse mythologie. Thursen, uit de Noorse mythologie. Nephilim, een legendarisch ras uit de Bijbel. Goliath ( Bijbel), een Bijbelse figuur. ... om de tuin te leiden, zie onderdeurtje en tolla. bouwers van hunebedden

                                                                                                                                           
canon van Nederland
Kunstbus - De canon van Nederland is een lijst van vijftig onderwerpen die chronologisch een samenvatting geeft van de Geschiedenis van Nederland. De commissie-Van Oostrom heeft hierin vijftig thema's opgenomen die niet in de geschiedenisles op een Nederlandse school zouden mogen ontbreken. ... christendom een belangrijk kenmerk van de nederlandse cultuur. hunebedden

                                                                                                                                           
Wierde
Kunstbus - Wierde (in Friesland: ‘terp') Het Groninger Museum heeft een van de grootste collecties in Nederland van oudheden uit de Wierden. Deze collectie vormde vanaf 1874 de aanzet tot oprichting van het Groninger Museum. ... en met de middeleeuwen. zijn bijzondere belangstelling hadden hunebedden

                                                                                                                                           
barnsteen
Kunstbus - (Fr.: ambre jaune; Du.: Bernstein) Barnsteen is de verzamelnaam voor een reeks fossiele harsen van prehistorische naaldbomen, Pinus succinifera. Deze hars is miljoenen jaren geleden uit de bomen gedropen en daarna versteend. ... kralen gevonden. ook werd barnsteen aangetroffen in enkele hunebedden

                                                                                                                                           
Johan Briedé
Kunstbus - Nederlands kunstenaar, geboren 2 mei 1885 Rotterdam – overleden 5 april 1980 Amsterdam. Johan Briedé was graficus, tekenaar, kunstschilder, lithograaf, boekbandontwerper, ontwerper van exlibris en gelegenheidsgrafiek. ... maakte hij een aantal tekeningen, onder andere van de drentse hunebedden

                                                                                                                                           
historie
Kunstbus - Wereldgeschiedenis Nederland 600000 v.C.: Ontstaan van de menselijke taal 8000 v.C.: Eerste muzikale uitingen van de mens (ratels, rammelaars, bromhout, eentonige fluiten uit beenderen) 6000 v.C.: Zang en slaginstrumenten. ... zang en slaginstrumenten. 3200 v.c.: uitvinding van het wiel hunebedden

                                                                                                                                           
architectuur
architectuur
Kunstbus - Architectuur ( bouwkunst) Kunsttak die zowel het ontwerpen van bouwwerken als het uitvoeren ervan tot voorwerp heeft. Tot de architectuur behoort het bouwen van burgerlijke en godsdienstige bouwwerken, het verzorgen van de binnenruimte(binnenhuisarchitectuur) terwijl in de geschiedenis ook de militaire architectuur een grote plaats heeft ingenomen, vooral in de middeleeuwen en in de renaissance, toen kastelen, burchten en bastions niet alleen verdedigingswerken waren, maar ook een monumentale uitdrukking wilden geven van macht en grootheid. ... tot de oudste manifestaties van de architectuur kunnen we de hunebedden

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 81