YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: hulpwerkwoord literair taal werkwoord ontleden koppelwerkwoord woordkeuze woordgebruik basisregels persoonsvorm betekenis woordvolgorde bijvoeglijk naamwoord enkelvoud/meervoud meewerkend voorwerp stijlfouten uitdrukkingen en spreekwoorden sterk/zwak werkwoord lijdende-vorm infinitief genus-verbi vervoeging muziek zullen worden voltooid-deelwoord moeten modaliteit aanvoegende wijs inversie sterke-en-onregelmatige werkwoorden doen aspect modaal-werkwoord hoofdwerkwoord : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 49 voor - hulpwerkwoord - in 0.00959992408752441 seconden.

Hulpwerkwoord

Kunstbus - Het hulpwerkwoord [-en] o Werkwoord dat bij de vervoeging van een ander helpt. Een hulpwerkwoord is een werkwoord dat een betekenis toevoegt aan een ander werkwoord en niet zelfstandig, maar slechts in combinatie met een ander werkwoord kan voorkomen: het is een nadere werkwoordelijke bepaling bij een hoofdwerkwoord. ... hulpwerkwoord

                                                                                                                                           
Wat voor werkwoord is hebben in de zin 'Wat hebben jullie allemaal gedaan?'
Genootschap Onze Taal - Hebben is hier een hulpwerkwoord van tijd. ... de zin 'wat hebben jullie allemaal gedaan?' hebben is hier een hulpwerkwoord

                                                                                                                                           
Waarom kun je wél zeggen 'Hij loopt te zingen' maar niet 'Hij fietst te zingen'? Fietsen en zingen gaan toch even goed samen als lopen en zingen?
Genootschap Onze Taal - Zeker, maar fietsen kan – in tegenstelling tot lopen – niet gebruikt worden als hulpwerkwoord. Het Nederlands kent maar een paar zelfstandige werkwoorden die wél die functie kunnen hebben. Voor de zinsconstructie waarop u doelt, zijn dat: zitten, liggen, lopen, staan en – in enkele gevallen – hangen. ... kan - in tegenstelling tot lopen - niet gebruikt worden als hulpwerkwoord

                                                                                                                                           
Is 'Er gaat veel gebouwd' een goede zin?
Genootschap Onze Taal - Nee, deze zin is niet volledig: hij moet worden aangevuld met worden. In zulke zinnen is gebouwd een zogenoemd passief deelwoord – een deelwoord dat in een passieve zin staat en met het hulpwerkwoord worden of zijn gecombineerd wordt. ... - een deelwoord dat in een passieve zin staat en met het hulpwerkwoord

                                                                                                                                           
'Ik stond in de file, anders had ik wel eerder thuis geweest.' Kun je dat zo zeggen?
Genootschap Onze Taal - Je kunt het wel zeggen, maar had geweest is geen standaardtaal. In het Standaardnederlands wordt geweest met (een vorm van) het hulpwerkwoord zijn gecombineerd: 'Ik stond in de file, anders was ik wel eerder thuis geweest. ... het standaardnederlands wordt geweest met (een vorm van) het hulpwerkwoord

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Ik heb zijn naam vergeten' of 'Ik ben zijn naam vergeten?
Genootschap Onze Taal - 'Ik ben zijn naam vergeten' heeft de voorkeur. ... voltooid tegenwoordige tijd bij voorkeur gecombineerd met het hulpwerkwoord

                                                                                                                                           
Wat is het best: 'Ik vind dat Marga verwend is ' of 'Ik vind dat Marga is verwend '?
Genootschap Onze Taal - Beide volgordes zijn mogelijk. ... gezegde, net als in de zinnen 1 tot en met 4. is is het hulpwerkwoord

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'De politie heeft een onderzoek gestart' of 'De politie is een onderzoek gestart'?
Genootschap Onze Taal - Het is allebei mogelijk. ... in zinnen met een lijdend voorwerp alleen hebben mogelijk als hulpwerkwoord

                                                                                                                                           
Wat is goed: 'Wij zijn de werkzaamheden aangevangen' of 'Wij hebben de werkzaamheden aangevangen'?
Genootschap Onze Taal - 'Wij hebben de werkzaamheden aangevangen' is juist. ... gebruikt worden, en afhankelijk daarvan is (een vorm van) het hulpwerkwoord

                                                                                                                                           
Wat wordt bedoeld met het 'gezegde' van een zin? En wat is het verschil tussen het werkwoordelijk gezegde en het naamwoordelijk gezegde?
Genootschap Onze Taal - Het gezegde is het zinsdeel dat aangeeft welke handeling centraal staat in een zin; het geeft aan wie of wat het onderwerp is of doet. Het gezegde bestaat uit minstens één werkwoord, dat soms aangevuld wordt met een naamwoord of met andere werkwoorden. ... fout. ook koppelwerkwoorden kunnen vergezeld worden door een hulpwerkwoord

                                                                                                                                           
'We moeten goed bekijken welke kleren we nodig zijn/hebben.' Welk werkwoord is juist?
Genootschap Onze Taal - Juist is: 'We moeten goed bekijken welke kleren we nodig hebben .' Ook mogelijk is: 'We moeten goed bekijken welke kleren er nodig zijn. ... / vergeten hebben verloren hebben / verloren zijn trefwoorden hulpwerkwoord

                                                                                                                                           
'De plannen worden door de gemeente gestalte gegeven.' Is deze zin juist?
Genootschap Onze Taal - Daarover verschillen de meningen enigszins. Wie gestalte als onderwerp van deze zin ziet, zal kiezen voor het enkelvoud: '(Aan) de plannen wordt door de gemeente gestalte gegeven.' Wie 'De plannen worden door de gemeente gestalte gegeven' schrijft, ziet de plannen als onderwerp en gestalte geven als een vast geheel. ... / wordt uw ogen rust gegund trefwoorden enkelvoud/meervoud hulpwerkwoord

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Ik heb mijn sleutels verloren' of 'Ik ben mijn sleutels verloren'?
Genootschap Onze Taal - 'Ik heb mijn sleutels verloren' en 'Ik ben mijn sleutels verloren' zijn beide mogelijk. Er bestaat voor sommige mensen een subtiel betekenisverschil tussen deze zinnen. Verloren hebben benadrukt de gebeurtenis van het verliezen, verloren zijn het resultaat ervan ( verloren betekent dan 'kwijt'). ... / zijn vergeten zijn / vergeten hebben trefwoorden betekenis hulpwerkwoord

                                                                                                                                           
Wat is juist: u hebt of u heeft?
Genootschap Onze Taal - Het is allebei goed. U heeft komt iets vaker voor, maar in ons tijdschrift Onze Taal, en op deze website, gebruiken wij de vorm u hebt. ... wil / wilt kwaliteit zoudt u / zou u trefwoorden basisregels hulpwerkwoord

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Wij wouden per se winnen', 'Wij wouen per se winnen' of 'Wij wilden per se winnen'?
Genootschap Onze Taal - Alleen 'Wij wilden per se winnen' voldoet helemaal aan de taalnorm. Wie een van de andere varianten gebruikt, kan bijna rekenen op commentaar vanwege slordig taalgebruik. Toch nemen de Spellingwijzer Onze Taal, het officiële Groene Boekje en Van Dale naast wilden ook wouden op; Van Dale noemt bovendien nog de informele vormen wouen en wouwen. ... een ijsje? willen: de klant wil / wilt kwaliteit trefwoorden hulpwerkwoord

                                                                                                                                           
Welke persoonsvorm is correct in zinnen als de volgende? Onder 'documenten' wordt/worden alle brieven uit januari verstaan. Met 'documenten' wordt/worden alle brieven uit januari bedoeld.
Genootschap Onze Taal - Zowel het enkelvoud als het meervoud is hier mogelijk. De persoonsvorm past zich over het algemeen in getal aan het onderwerp aan: bij een meervoudig onderwerp hoort een meervoudige persoonsvorm, bij een enkelvoudig onderwerp een enkelvoudige persoonsvorm. ... extra is / zijn voldoende trefwoorden enkelvoud/meervoud hulpwerkwoord

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Daarmee wordt uw ogen ook in fel zonlicht rust gegund' of 'Daarmee worden uw ogen ook in fel zonlicht rust gegund'?
Genootschap Onze Taal - 'Daarmee wordt uw ogen ook in fel zonlicht rust gegund' is juist. ... werd / werden erop gewezen trefwoorden enkelvoud/meervoud hulpwerkwoord

                                                                                                                                           
Kun je zeggen 'Ik heb een luchtje ruiken stinken' net zoals je kunt zeggen 'Ik heb de aarde voelen trillen'?
Genootschap Onze Taal - Op zichzelf is de constructie 'Ik heb een luchtje ruiken stinken' mogelijk, maar deze zin klinkt toch vreemd. 'Ik heb een vreemd/raar/vies luchtje geroken' klinkt een stuk gewoner. ... adviezen hij fietst te zingen ruiken / rieken trefwoorden hulpwerkwoord

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Vera is uit de school geklapt' of 'Vera heeft uit de school geklapt'?
Genootschap Onze Taal - 'Vera heeft uit de school geklapt' is juist. K lappen is in deze uitdrukking een verouderd werkwoord dat 'praten' betekent (het zit ook in bijvoorbeeld verklappen ), en dat werkwoord krijgt in de voltooide tijd hebben bij zich. ... aangevangen hebben / zijn opgetreden hebben / zijn trefwoorden hulpwerkwoord

                                                                                                                                           
Wat is het verschil tussen onze twee belangrijkste verledentijdsvormen, de onvoltooid verleden tijd ('Ik fietste') en de voltooid tegenwoordige tijd ('Ik heb gefietst')?
Genootschap Onze Taal - In de Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS) worden de verschillen tussen het imperfectum (onvoltooid verleden tijd) en het perfectum (voltooid tegenwoordige tijd) op een rijtje gezet. ... gegeten.' verwante adviezen werkwoordstijden trefwoorden hulpwerkwoord

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Het beleid wordt gehandhaafd ' of 'Het beleid blijft gehandhaafd '?
Genootschap Onze Taal - Er bestaat een voorkeur voor 'Het beleid wordt gehandhaafd .' Blijft gehandhaafd is namelijk op te vatten als een vermenging van wordt gehandhaafd en blijft van kracht / blijft in stand. In handhaven zit al het element 'iemand (of iets) in de staat of toestand houden waarin hij/zij (het) zich bevindt'. ... worden dat hij een grove stijlfout maakt. trefwoorden hulpwerkwoord

                                                                                                                                           
Koppelwerkwoord
Kunstbus - Werkwoord dat deel is van een naamwoordelijk gezegde. Een koppelwerkwoord vormt in combinatie met een naamwoordelijk deel een naamwoordelijk gezegde. Nederlandse koppelwerkwoorden:. zijn (ook hulpwerkwoord en zelfstandig werkwoord): Hij is een vriendelijke jongen. ... gezegde. nederlandse koppelwerkwoorden:. zijn (ook hulpwerkwoord

                                                                                                                                           
lijdende-vorm
Kunstbus - Het gezegde van een zin in de lijdende vorm (ook wel passieve vorm genoemd) wordt gevormd met het hulpwerkwoord worden en een zogenaamd passief deelwoord. In een passieve zin duidt het grammaticale onderwerp niet de handelende persoon aan, maar de zelfstandigheid die in de corresponderende actieve zin de functie van lijdend voorwerp vervult (het logische lijdend voorwerp). ... vorm (ook wel passieve vorm genoemd) wordt gevormd met het hulpwerkwoord

                                                                                                                                           
vervoeging
Kunstbus - Vormverandering van een werkwoord. Vervoeging of conjugatie is het veranderen van de vorm van een werkwoord om de tijd, persoon, genus, modus of aspect aan te geven. Het veranderen van naamwoorden is hier enigszins mee vergelijkbaar en heet verbuiging. ... gecombineerd met de tegenwoordige tijd van een van de hulpwerkwoord

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 7