YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur emeritaat emeritus pvda eerste kamer ed van thijn taal provinciale staten rene van der linden vvd cda samenstelling jacob kohnstamm d66 meervoudsvorming aov egbert schuurman geertje lycklama a nijeholt ginjaar wiegel rudy rabbinge gerrit braks elske ter veld woldring dolle bemelmans-videc van eekelen heleen dupuis ernst hirsch ballin holdijk universiteit lemstra frits castricum tom pitstra van den broek laman trip eerste kamerverkiezingen dees erik jurgens sgp buigings-e : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 37 voor - hoogleraren - in 0.013253927230835 seconden.
emeritaat
Kunstbus - Emeritaat Emeritaat is de naam voor het pensioen van een hoogleraar of geestelijke. Emeritus betekent letterlijk van het Latijn naar het Nederlands vertaald 'rustend'. Wetenschap Veel hoogleraren blijven ook na hun pensioen wel actief in hun vakgebied; het ius promovendi vervalt echter meestal na 5 jaar. ... latijn naar het nederlands vertaald 'rustend'. wetenschap veel hoogleraren

                                                                                                                                           
Eerste Kamerverkiezingen 1999
Parlement & Politiek - Op 25 mei 1999 kozen de Provinciale Staten een nieuwe Eerste Kamer. De drie regeringspartijen behaalden een kleine meerderheid: 38 zetels. Verlies was er vooral voor VVD en D66. GroenLinks was met een verdubbeling van het zeteltal de grote winnaar. ... van eekelen en dees. tot de nieuwgekozen leden behoorden de hoogleraren

                                                                                                                                           
Wat is het meervoud van directeur-grootaandeelhouder?
Genootschap Onze Taal - Directeuren-grootaandeelhouders heeft onze voorkeur, maar er zijn nog twee andere mogelijkheden: directeurs-grootaandeelhouders en directeur-grootaandeelhouders. ... hoogleraar-directeuren, hoogleraar-directeurs, hoogleraren

                                                                                                                                           
Wat is juist: de muzikaal leider of de muzikale leider?
Genootschap Onze Taal - De muzikaal leider (in de betekenis 'leider van een orkest') is het gewoonst. Vaste combinaties die in hun geheel een bepaalde functie of bevoegdheid aanduiden, worden over het algemeen zonder buigings- e geschreven. ... om de buigings-e weg te laten. in bijvoorbeeld de buitengewone hoogleraren

                                                                                                                                           
Universiteit
Kunstbus - De universiteit (v)(universiteiten) Instelling voor wetenschappelijk onderwijs met ten minste drie faculteiten De faculteit (v)(faculteiten) 1 elk van de hoofdafdelingen van een universiteit of hogeschool 2 het college van hoogleraren, al dan niet met het personeel en de studenten van een hoofdafdeling van een universiteit of hogeschool 3 (wiskunde) product van een reeks factoren die telkens met eenzelfde aantal toenemen Een universiteit is een instelling voor hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek die academische opleidingen verzorgt en academische titels verleent. ... van een universiteit of hogeschool 2 het college van hoogleraren

                                                                                                                                           
Soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië in 1949
Parlement & Politiek - Op 27 december 1949 kwam er een einde aan het Nederlandse koloniale bewind in Nederlands-Indië. Daaraan waren ruim vier jaar voorafgegaan van militaire en politieke strijd. Nederland beschouwde de op 17 augustus 1945 uitgeroepen Indonesische onafhankelijkheid als een direct gevolg van de Japanse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog en wilde deze daarom niet erkennen. ... door democratie'. in de bezettingstijd betrokken bij het hoogleraren

                                                                                                                                           
Geertjan Lubberhuizen
Kunstbus - Uitgever en oprichter van de Bezige Bij, Geboren te Schoten 15 maart 1916, overleden 18 juli 1984 te Cornamona, Ierland. Zoon van Jan Willem Lubberhuizen, werktuigbouwkundig ingenieur, en Josina Petronella de Muijnck. ... apolitiek op. een duits bevel, in november 1940, dat joodse hoogleraren

                                                                                                                                           
Chris Lebeau
Chris Lebeau
Kunstbus - Nederlandse ontwerper, keramist, kunstenaar en docent, geboren 26 mei 1878 - overleden 2 april 1945 in concentratiekamp Dachau. Chris Lebeau was een belangrijk vertegenwoordiger van de Nederlandse Art Deco & Art Nouveau. ... (onder meer voor de anarchist b. de ligt en voor de hoogleraren

                                                                                                                                           
Holland-Festival-Oude-Muziek
Muziekbus - Holland Festival Oude Muziek Het Festival Oude Muziek is een tiendaags muziekfestival te Utrecht, jaarlijks georganiseerd rond het begin van september door Stichting Organisatie Oude Muziek. Het eerste festival werd in 1982 georganiseerd. ... waarmee hij palestrina, sweelinck en bach uitvoerde. onder de hoogleraren

                                                                                                                                           
Wetenswaardigheden ministers
Parlement & Politiek - Wie waren de jongste en oudste ministers, hoeveel vrouwelijke ministers waren er en wat waren hun maatschappelijke en bestuurlijke achtergronden? En nog meer wetenswaardigheden over ministers. ... slechts een vrouw in het kabinet. na 1980 nam het aantal toe. hoogleraren

                                                                                                                                           
Benoemingsprocedure bewindslieden
Parlement & Politiek - Aan de benoeming van een minister gaat een hele procedure vooraf: tijdens de kabinetsformatie wordt er gezocht naar kandidaten, vervolgens moeten zij gescreend worden en tot slot voeren zij een gesprek met de formateur, waarin wordt bekeken of er 'enig beletsel is in het heden of verleden van de kandidaat om de functie te aanvaarden'. ... 'ministeriabel' geacht worden. gedacht kan daarbij worden aan hoogleraren

                                                                                                                                           
hoogleraar
Kunstbus - Hoogleraar / Professor Hoogleraar is het hoogste wetenschappelijke ambt aan een universiteit. Een hoogleraar is in principe gepromoveerd, heeft wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan en heeft het nodige gepresteerd op het gebied van onderzoek. ... hoogleraren

                                                                                                                                           
Frederic Bastet
Kunstbus - Nederlands archeoloog, classicus, letterkundige, dichter en prozaïst. F.L. Bastet is op 20 september 1926 te Haarlem geboren. de kennismaking met het oeuvre van Couperus vond plaats in de hongerwinter. ... prijs is toegekend op voordracht van een jury bestaande uit de hoogleraren

                                                                                                                                           
Tijdelijke vervanging volksvertegenwoordigers
Parlement & Politiek - De tijdelijke vervanging van volksvertegenwoordigers wegens ziekte, zwangerschap en bevalling is bij wet geregeld. Het gaat hierbij om leden van de Tweede Kamer, Eerste Kamer, leden van het Europees Parlement, als mede leden van de gemeenteraad en provinciale staten. ... kabinet aan op een regeling. dat vroeg daarop advies aan drie hoogleraren

                                                                                                                                           
geschiedenis van Vlaanderen
Kunstbus - Geschiedenis van Vlaanderen Van Vlaanderengouw naar Graafschap Vlaanderen De naam Vlaanderen dook voor het eerst op in 358, toen de Franken heel de streek rond Brugge van de Romeinen overnamen en beheerden als pagus Flandrensis of Vlaanderengouw. ... noord en zuid. in 1968 verlieten franstalige studenten en hoogleraren

                                                                                                                                           
Titulatuur
Kunstbus - Zie ook aanspreekvormen Academische graad Een academische graad is een titel die men op grond van behalen van een universitaire bul mag voeren. Met het invoeren van het Bachelor-Masterstelsel is het aantal mogelijke graden in Nederland flink gestegen. ... ook de reden dat de meestertitel aan andere titels voorafgaat. hoogleraren

                                                                                                                                           
Dr.Mr. J.R. Thorbecke
Parlement & Politiek - Liberale staatsman. Als voorzitter van de Grondwetscommissie in 1848 grondlegger van onze parlementaire democratie. Kwam al in 1844 met acht medeleden met een voorstel tot herziening van de Grondwet in democratische zin. ... cicero en asinus pollio - volgde te amsterdam colleges bij de hoogleraren

                                                                                                                                           
Plagiaat
Kunstbus - (het ~) plagiaat Het overnemen van andermans werk en dat laten doorgaan voor eigen werk. Plagiaat is intellectuele diefstal en wordt met name in academische kringen beschouwd als wangedrag. De Examencommissies van sommige opleidingen treden streng op tegen plagiaat (zie bijvoorbeeld de Onderwijs- en Examenregeling faculteit der Letteren, artikel 13b). ... het te beseffen) plagiaat had gepleegd. ook de carriere van hoogleraren

                                                                                                                                           
Albert Alberts
Kunstbus - A. alberts De Nedelandse schrijver A. ( Albert) Alberts werd geboren op zaterdag 23 augustus 1911 in Haarlem. Zijn ouders waren van Friese afkomst. In 1920 ging de moeder van A. alberts met haar kinderen in apeldoorn wonen. ... op het koloniaal bestuur. de promotoren waren de hoogleraren

                                                                                                                                           
J.C.J. Bierens de Haan
Kunstbus - Johan Catharinus Justus Bierens de Haan Nederlandse chirurg en kunstverzamelaar, geboren 17 november 1867 - overleden 18 december 1951. Zoon van David Bierens de Haan, hoogleraar wis- en natuurkunde, en Johanna Catharina Justina IJssel de Schepper. ... in 1901 vervulde bierens de haan nog assistentschappen bij de hoogleraren

                                                                                                                                           
Mr. H.J. (Henk) Zeevalking
Parlement & Politiek - Onafhankelijke zakelijke bestuurder, op vele terreinen inzetbaar. Afkomstig uit VVD en medeoprichter van D'66. Wethouder van Utrecht en staatssecretaris van Justitie in het kabinet-Den Uyl. Daarna Tweede Kamerlid en burgemeester van Rijswijk. ... 1992 - voorzitter onderzoekscommissie naar nevenfuncties van hoogleraren

                                                                                                                                           
Nevenfuncties bij Kamerlidmaatschap
Parlement & Politiek - Voor zowel leden van Eerste als Tweede Kamer is het mogelijk om nevenfuncties te hebben naast het Kamerlidmaatschap. Er is echter een groot verschil in hoe dit ingevuld kan worden. Eerste Kamerleden besteden als regels wekelijks slechts één dag aan de werkzaamheden in de Eerste Kamer. ... (op dinsdag) bijeen. zo zitten er in de senaat burgemeesters, hoogleraren

                                                                                                                                           
Benthem Crouwel
Kunstbus - Benthem Crouwel Architects (1979) Jan Benthem (1952), Mels Crouwel (1953), André Staalenhoef, Architectuurstroming: High Tech ( 1970-1990) Het idee van High Tech is dat er onderdelen van de gebouwen zoveel mogelijk in de fabriek gemaakt worden. ... en crouwel zaten in delft in de tijd dat de invloed van de hoogleraren

                                                                                                                                           
kabinetscrisis 1972: uittreden DS'70
Parlement & Politiek - Op 20 juli 1972 viel nogal onverwacht - althans voor de buitenwereld - het een jaar eerder gevormde kabinet-Biesheuvel. De ministers van DS'70 (Drees jr. en De Brauw ) konden zich niet verenigen met het voorgestelde financieel-economische beleid. ... collegegeld te verhogen van f 200 naar f 1000. studenten en hoogleraren

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 60