YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: taal raad van state kabinet hoofdletter of kleine letter namen kunst regering koning eerste kamer samenstelling cultuur betekenis aaneenschrijven eerste kamerleden brief- en e-mailconventies tweede kamer woordgebruik algemene rekenkamer politieke partij evenredige vertegenwoordiging griffier recht van amendement piet hein donner recht van initiatief moties rijksoverheid enqueterecht interpellatie woordkeuze ministerraad hoge colleges van staat muziek groningen hoog college van staat motie van wantrouwen literair design europees parlement provinciale staten koninklijk besluit : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 13678 voor - hoog college van staat - in 1.98262310028076 seconden.
Zoekterm van is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!
We geven maximaal 8000 resultaten op deze zoektermen.
Tweede Kamer (Tweede Kamer)
De Tweede Kamer is de rechtstreeks gekozen volksvertegenwoordiging en is een Hoog College van Staat. Zij speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming van wetten, controleert de regering en beslist over de vraag of een kabinet (of bewindspersoon) genoeg vertrouwen heeft. ... is de rechtstreeks gekozen volksvertegenwoordiging en is een hoog - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Nationale ombudsman
De ombudsman moet als onafhankelijk instituut de burger helpen beschermen tegen wangedrag van de overheid. Wanneer er sprake is van onrechtmatig gedrag dienen burgers naar de rechter te stappen. ... - hoofdinhoud de nationale ombudsman is een onafhankelijk hoog - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Hoge Colleges van Staat

Van een aantal overheidsorganen is (grond)wettelijk vastgelegd dat ze zelfstandig en onafhankelijk zijn. Dit zijn de Hoge Colleges van Staat, een verzamelnaam voor enkele colleges binnen de overheid met een bijzondere positie. ... is de rechtstreeks gekozen volksvertegenwoordiging en is een hoog - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Toezicht en controle
De Algemene Rekenkamer is een onafhankelijk Hoog College van Staat dat de rechtmatigheid en doelmatigheid van de ontvangsten en uitgaven van de Rijksoverheid controleert. Daarnaast kijkt de Algemene Rekenkamer of de overheid beleid uitvoert zoals dat was bedoeld. ... rekenkamer de algemene rekenkamer is een onafhankelijk hoog - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Raad van State

De Raad van State is een van de Hoge Colleges van Staat en heeft als voornaamste taak de regering en het parlement te adviseren over wetgeving en bestuur. Daarnaast is deze instantie de hoogste algemene bestuursrechter. ... over wetgeving en bestuur. daarnaast is deze instantie de hoog - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Algemene Rekenkamer
De Algemene Rekenkamer is een onafhankelijk Hoog College van Staat dat de rechtmatigheid en doelmatigheid van de ontvangsten en uitgaven van de Rijksoverheid controleert. Daarnaast kijkt de Algemene Rekenkamer of de overheid beleid uitvoert zoals dat was bedoeld. ... - hoofdinhoud de algemene rekenkamer is een onafhankelijk hoog - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Samenleving
De Nationale ombudsman is een onafhankelijk Hoog College van Staat dat klachten van burgers over onbehoorlijk gedrag van organen en ambtenaren van de centrale overheid en politie onderzoekt. Niemand kan de ombudsman voorschrijven hoe hij zijn taak moet uitvoeren. ... ombudsman de nationale ombudsman is een onafhankelijk hoog - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Financiën
De Algemene Rekenkamer is een onafhankelijk Hoog College van Staat dat de rechtmatigheid en doelmatigheid van de ontvangsten en uitgaven van de Rijksoverheid controleert. Daarnaast kijkt de Algemene Rekenkamer of de overheid beleid uitvoert zoals dat was bedoeld. ... rekenkamer de algemene rekenkamer is een onafhankelijk hoog - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Als je duidelijk, aansprekend, bondig en 'fris' wilt schrijven, welke woorden en woordcombinaties kun je dan beter vermijden?
Wie eenvoudig en duidelijk wil schrijven, let op zijn woordkeuze. Door te kiezen voor woorden en formuleringen die in het 'gewone' dagelijkse taalgebruik vaak voorkomen, en door omslachtige formuleringen als ondanks het feit dat te vermijden, maak je een tekst duidelijker en aansprekender, en toegankelijk voor een breed publiek. ... een samenvatting maken excessief overdreven, veel te veel/ hoog - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Mr. J.K. baron van Goltstein

Onafhankelijk politicus uit een Guliks adellijk geslacht. Was aanvankelijk werkzaam bij het Hoog Militair Gerechtshof en werd in 1840 Tweede Kamerlid. Was toen voorstander van staatkundige hervormingen. ... guliks adellijk geslacht. was aanvankelijk werkzaam bij het hoog - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Reductie<#>Afsplitsing Kerspel<#>Het landbezit<#>De bezittingen in de Bataafse tijd<#>Ontwikkeling van de organisatie in de 19e eeuw<#>De charitas<#>De diakonie in de 19e eeuw<#>Het armengesticht-werkhuis<#>Censura morum<#>De kerkeraad als ordebewaarder<#>Noordbroek in de gouden eeuw

Na de reduktie (1594) werd Noordbroek ingedeeld bij de klassis Oldambt en Westerwolde, sinds 1816 klassis Winschoten genaamd. De predikantenlijst voorin het kerkeboek over de jaren 1624-1703 begint met de namen van Dorpius, Jurlink en Dickmannus die volgens de overlevering-"soo veel ins daer van bekent sijn"-in Noordbroek werkzaam waren geweest "ten tijde des pausdooms", vóór de reduktie dus. ... beeld. de opbrengsten waren de laatste jaren uitzonderlijk hoog - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           
Historische ontwikkeling bestuurlijke vernieuwing
Ondanks diverse pogingen daartoe en het instellen van een aantal staatscommissies is het voor de voorstanders daarvan moeilijk gebleken om staatkundige of bestuurlijke vernieuwingen door te voeren. Zo liepen plannen voor een correctief referendum en een gekozen burgemeester vast in de Eerste Kamer. ... kwam bestuurlijke vernieuwing aan het begin van de 21e eeuw hoog - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Frans I van Frankrijk

... de ontwikkeling van de renaissance mee. ze hadden het niet hoog - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Damien Hirst
Damien Hirst
Engelse beeldhouwer en installatiekunstenaar, geboren in 1965 te Bristol. Woont en werkt in Devon (GB). Dood, vergankelijkheid en het uitzichtloze bestaan vormen de centrale thematiek van zijn werk dat zeer shockerend kan zijn. ... kruispunt een pingpongballetje in de lucht zweeft en door om hoog - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Rembrandts-oeuvre
Rembrandts oeuvre Noord-Nederlands kunstenaar, geboren 15 juli 1606 Leiden - overleden 4 oktober 1669 Amsterdam, 8 oktober 1669 begraven. Leerling van Pieter Lastman, Jacob Isaacsz. ... wetenschap, handel, wereldmacht en politieke invloed op hun hoog - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer)
De Tweede Kamer is de rechtstreeks gekozen volksvertegenwoordiging en is een Hoog College van Staat. Zij speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming van wetten, controleert de regering en beslist over de vraag of een kabinet (of bewindspersoon) genoeg vertrouwen heeft. ... is de rechtstreeks gekozen volksvertegenwoordiging en is een hoog - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Donna Tartt
Donna Tarttwerd in 1963 geboren in het dorpje Greenwood, Mississippi, als oudste van de twee dochters van een plaatselijke politicus. Ze groeide op in een groot huis in Grenada, een stadje dat ze achteraf 'Sleepytown' noemde en ligt aan de oost-zijde van de Delta, en was bijna voortdurend omringd door oudere mensen, vooral tantes die zich steeds met haar opvoeding bemoeiden. ... van 450 duizend dollar van uitgever knopf, een bijzonder hoog - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Dr. E. (Els) Borst-Eilers
Minister van Volksgezondheid in de kabinetten-Kok en bij de verkiezingen 1998 lijsttrekker van D66. Werd na een loopbaan als arts, ziekenhuisdirecteur, hoogleraar en vicevoorzitter van de Gezondheidsraad minister in het kabinet-Kok I. ... van d66. werd na een loopbaan als arts, ziekenhuisdirecteur, hoog - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Leeuwarden
Leeuwarden is een gemeente in en de hoofdstad van de Nederlandse provincie Friesland met Anno 2016 rond de 108.000 inwoners. In Stadsfries en Stellingwerfs wordt Leeuwarden Liwwadden of Leewadden genoemd, in het Fries Ljouwert en in het Bildts Luwt. ... van marte roling. • averotoren het gebouw is 77 meter hoog - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Hugo Claus
... nederlandse prijs der nederlandse letteren (1986), de hoog - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
John Körmeling
Nederlands monumentaal kunstenaar, beeldhouwer en architect, geboren in 1951 te Amsterdam. Woont en werkt in Eindhoven. John Körmeling realiseerde vele opdrachten in de openbare ruimte en nam deel aan tentoonstellingen in binnen- en buitenland. ... de japanse plaats matsunoyama met een plattegrond van 25 meter hoog - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Alice Aycock
Amerikaanse beeldhouwster, geboren 20 november 1946 in Harrisburg, Pennsylvania. Ze woont en werkt in New York City. Aycock bouwt enorme architecturale werken met mechanische en machinale constructies. ... deel uitmaakt van haar tree of life series. het beeld (4,5 m. hoog - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Giorgio Agamben
Giorgio Agamben (Rome, 22 april 1942) is een hedendaagse Italiaans filosoof, die in Nederland vooral bekend is door zijn boek Homo sacer. Agambens filosofie is diep geïnspireerd door enerzijds Martin Heidegger, bij wie hij seminars volgde en anderzijds Walter Benjamin, wiens werk hij in het Italiaans vertaalde. Agambens ontmoeting met Heidegger was beslissend voor zijn filosofische roeping. Zelf beschouwt hij Benjamin als zijn antigif tegen de risico's van Heideggers filosofie. ... duiken in al zijn boeken op, maar hun ontwikkeling vindt zijn hoog - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Anneke Grönloh
Anneke Grönloh Indisch- Nederlandse zangeres, geboren 7 juni 1942 Tondano, Noord-Celebes, Nederlands-Indië. Indisch tieneridool uit Eindhoven dat begin jaren '60 vier nummer 1-hits scoort maar net zo snel weer uit de hitparade verdwijnt als ze binnenkwam. ... het kamp waar haar moeder een belangrijke rol vervult in het hoog - (bron: Muziekbus)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 204