YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze betrouwbare websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: taal latijn frans namen hoofdletter of kleine letter samenstelling afkortingen aardrijkskundige namen enkelvoud of meervoud los, aan elkaar of streepje leestekens feest- en gedenkdagen: hemelvaart of hemelvaart, moederdag of moederdag, enz ministerie of ministerie van buitenlandse zaken kerst of kerst alternatieve spelling brief- en e-mailconventies rooms-katholiek of rooms-katholiek gemeente of gemeente gouda, stadhuis of stadhuis hoofdletters in aanhef brief of mail college van burgemeester en wethouders briefaanhef aan een gezin of stel pol of pollen, gluut of gluten mediums of media de data is of zijn onderzocht de notulen is of zijn klaar werkwoord casanova of casanova nieuwsgierig aagje of aagje franse kaas of franse kaas roquefort of roquefort een echte vermeer of vermeer sinterklaas of sinterklaas koning of koning willem-alexander c of k euri of euro's akkoord en accorderen woordkeuze afleiding hoofdletters in namen: nynke van der sluis of nynke van der sluis lidwoord : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 4342 voor - hoofdletter of kleine letter - in 0.437365055084229 seconden.
Zoektermen of en kleine behoren tot de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!
Internet / internet
We schrijven internet met een kleine letter. ... internet / internet home taalloket internet / internet schrijf je internet met een kleine letter of met een hoofdletter? we schrijven internet met een kleine letter. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Talib, Taliban / talib, taliban
Taliban is een meervoud. Het enkelvoud is talib (uitspraak: [taliep]). In de meeste woordenboeken en spellinglijsten staan talib en taliban met kleine letter vermeld, maar Taliban (met een hoofdletter) is ook te verdedigen. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Bijbel / bijbel
Bijbel wordt met een hoofdletter geschreven als de naam van het heilige boek is bedoeld dat de basis vormt van het christelijk geloof. Het is met een kleine letter als er een tastbaar exemplaar wordt bedoeld. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Burgemeester: hoofdletter of niet?

Aanduidingen van beroepen, functies en ambten krijgen in het Nederlands kleine letters: burgemeester is dus met een kleine letter. Aan het begin van de zin krijgt het woord uiteraard wél een hoofdletter: ‘Burgemeester De Vries juichte. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Jood / jood
De woorden Jood, Jodin, Joods en Jodendom krijgen een hoofdletter als het om het volk, de etnische of de culturele groep gaat. Een Jood behoort tot het Joodse volk, het Jodendom (in etnisch-culturele zin), de Joodse gemeenschap, enz. ... jood / jood home taalloket jood / jood wat is juist: jood met een kleine letter of jood met een hoofdletter? de woorden jood, jodin, joods en jodendom krijgen een hoofdletter als het om het volk, de e - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Euro… / euro… (in afleidingen en samenstellingen)
Veel woorden die beginnen met euro krijgen een kleine letter. Sommige combinaties gelden in hun geheel als eigennaam en worden daarom met een hoofdletter geschreven. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Oktober / oktober / October / october
De juiste spelling van de tiende maand is oktober, met een k en een kleine letter. ... er / october / october schrijf je de maand oktober/october met een c of met een k? en is de kleine letter juist of moet het een hoofdletter zijn? de juiste spelling van de tiende maand is oktober, met een k en een kleine letter. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
God / god
In een verwijzing naar (de enige) God is een hoofdletter juist. De kleine letter is juist in een algemene of versterkende betekenis en in vloeken. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Ramadan / ramadan
De ramadan wordt met een kleine letter geschreven. Het is een gewoon woord, omdat het eigenlijk de naam van een maand op de islamitische kalender is. Maandnamen uit andere tijdsrekeningen krijgen net als westerse maandnamen ( januari, september ) een kleine letter. ... ramadan / ramadan home taalloket ramadan / ramadan is ramadan een naam met een hoofdletter, of een gewoon woord met een kleine letter? de ramadan wordt met een kleine letter geschreven. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Oranje / oranje
Oranje krijgt in twee gevallen een hoofdletter: als het om het Nederlandse koningshuis gaat en als het om een Nederlandse nationale sportploeg gaat. In andere gevallen is oranje gewoon met een kleine letter, net als blauw, roze, lila, enzovoort. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Alzheimer / alzheimer
Alzheimer wordt met een hoofdletter geschreven in de combinatie de ziekte van Alzheimer, maar met een kleine letter als het woord zélf de ziekte aanduidt: alzheimer hebben. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Olympisch / olympisch
Nee, olympische medaille is met een kleine letter. ... olympisch / olympisch home taalloket olympisch / olympisch schrijf je olympische met een hoofdletter in een olympische medaille? nee, olympische medaille is met een kleine letter. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Hoofdletter na aanhef

Vroeger was het gebruikelijk om de eerste zin van een brief met een kleine letter te beginnen. De redenering hiervoor was: de zin is eigenlijk begonnen bij de aanhef (bijvoorbeeld 'Geachte heer Bussink,') en het vervolg van die zin (ná de komma) begint daarom met een kleine letter; de zin wordt dus voortgezet. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Mulischachtig / mulischiaans
Beide woorden zijn correct en betekenen ‘zoals van Mulisch’ of ‘lijkend op / herinnerend aan Mulisch’. Mulischachtig is met een hoofdletter, mulischiaans met een kleine letter. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Eskimo / eskimo
Volgens de officiële spelling is Eskimo met een hoofdletter, als naam van een volk. Toch is eskimo met een kleine letter ook goed te verdedigen, omdat het niet om de naam van één volk gaat, maar om een algemene aanduiding voor meerdere volken en bevolkingsgroepen. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wadden / wadden
Waddenzee wordt in elk geval altijd met een hoofdletter geschreven: het is een aardrijkskundige naam. Het woord wad ('doorwaadbare plaats, grond die bij eb droogvalt') zelf wordt in principe met een kleine letter geschreven. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Middeleeuwen / middeleeuwen
Volgens de officiële spelling zijn historische perioden en tijdperken met kleine letter: middeleeuwen. In vakteksten is ook een hoofdletter toegestaan: Middeleeuwen. Er is dus enige ruimte voor een keuze tussen middeleeuwen en Middeleeuwen. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Romantiek / romantiek
De kunststroming romantiek is in principe met een kleine letter, maar Romantiek met hoofdletter is niet ‘fout’. Als aanduiding voor een historische periode (1790-1850) krijgt Romantiek vaak een hoofdletter. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Sinterklaasavond / sinterklaasavond
Het is heel gebruikelijk om Sinterklaasavond als benaming voor de feestavond met een hoofdletter te schrijven; zo staat het woord dan ook in de Spellingwijzer Onze Taal. Volgens de officiële spelling is sinterklaasavond echter met een kleine letter. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Gemeente / gemeente Gouda, Stadhuis / stadhuis
Ja, g emeente, provincie en stadhuis krijgen een kleine letter. ... alleen als 'rechtspersoon' in wetteksten is gemeente of provincie met een hoofdletter goed te verdedigen. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

ABC / abc (losse letters klein?)

Het is het abc. Losse letters zijn alleen hoofdletters als daar een speciale reden voor is. ... t abc of het abc? en worden losse letters in een zin ( van a tot z/van a tot z ) of een samenstelling ( a-status/a-status ) als kleine letter of als hoofdletter geschreven? het is het abc. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Koning / koning Willem-Alexander
Het woord koning wordt met een kleine letter geschreven – behalve als het toevallig aan het begin van een zin staat. Dat geldt ook voor koningin: koningin Máxima. Koning en koningin zijn functieaanduidingen, en zulke woorden krijgen in principe een kleine letter – of het nu om een putjesschepper, een directeur of een staatshoofd gaat. ... zijne majesteit krijgt wel een hoofdletter: 'zijne majesteit viert vandaag zijn verjaardag.' als koning na zijne majesteit komt te staan, zoals in zijne majesteit koning - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Hoofdletter na dubbele punt

Nee, na een dubbele punt komt in principe geen hoofdletter. De reden is: de zin gaat nog verder. Er komt wél een hoofdletter na de dubbele punt als er bijvoorbeeld een naam of een citaat tussen aanhalingstekens volgt. ... in principe krijgt het woord na de dubbele punt een kleine letter, omdat de zin nog niet afgelopen is. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Aarde / aarde / de Aarde / de aarde
De aanduidingen van de hemellichamen aarde, zon en maan krijgen meestal een kleine letter. Ze worden dus niet als eigennamen behandeld, maar als soortnamen (‘gewone’ woorden). ... de / de aarde home taalloket aarde / aarde / de aarde / de aarde heet de planeet waarop wij leven de aarde of de aarde (met een hoofdletter)? en wanneer komt er de voor te staan? de aanduidingen van de hemellichamen aarde, zon en maan krijgen meestal een kleine lette - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 147