YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: taal hoofdletter of kleine letter namen afkortingen aardrijkskundige namen brief- en e-mailconventies leestekens aaneenschrijven samenstelling alternatieve spelling c/k lidwoord enkelvoud/meervoud getallen titulatuur persoonlijk voornaamwoord uitdrukkingen en spreekwoorden betekenis apostrof bijvoeglijk naamwoord meervoudsvorming bezitsvorm afleiding werkwoord lastige woorden woordgeslacht accenten symbolen oude naamvallen engels trema muziek uitspraak en klemtoon woordkeuze literair cultuur etymologie kunst basisregels design : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 8615 voor - hoofdletter of kleine letter - in 0.632869958877563 seconden.
Zoekterm of is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!
We geven maximaal 8000 resultaten op deze zoektermen.

Schrijf je internet met een kleine letter of met een hoofdletter?

Genootschap Onze Taal - We schrijven internet met een kleine letter. ... je internet met een kleine letter of met een hoofdletter

                                                                                                                                           

Wat is juist: Burgemeester met een hoofdletter of burgemeester met een kleine letter?

Genootschap Onze Taal - Aanduidingen van beroepen, functies en ambten krijgen in het Nederlands kleine letters: burgemeester is dus met een kleine letter. Aan het begin van de zin krijgt het woord uiteraard wél een hoofdletter: 'Burgemeester De Vries juichte. ... is juist: burgemeester met een hoofdletter

                                                                                                                                           

Is het Bijbel met een hoofdletter of bijbel met een kleine letter?

Genootschap Onze Taal - Bijbel wordt met een hoofdletter geschreven als de naam van het heilige boek is bedoeld dat de basis vormt van het christelijk geloof. Het is met een kleine letter als er een tastbaar exemplaar wordt bedoeld. ... het bijbel met een hoofdletter

                                                                                                                                           

Wanneer krijgt het woord god een hoofdletter?

Genootschap Onze Taal - In een verwijzing naar (de enige) God is een hoofdletter juist. De kleine letter is juist in een algemene of versterkende betekenis en in vloeken. ... krijgt het woord god een hoofdletter

                                                                                                                                           

Is Ramadan een naam met een hoofdletter, of een gewoon woord met een kleine letter?

Genootschap Onze Taal - De ramadan wordt met een kleine letter geschreven. Het is een gewoon woord, omdat het eigenlijk de naam van een maand op de islamitische kalender is. Maandnamen uit andere tijdsrekeningen krijgen net als westerse maandnamen ( januari, september ) een kleine letter. ... ramadan een naam met een hoofdletter

                                                                                                                                           

Welke combinaties met euro krijgen een hoofdletter, en welke een kleine letter?

Genootschap Onze Taal - Veel woorden die beginnen met euro krijgen een kleine letter. Sommige combinaties gelden in hun geheel als eigennaam en worden daarom met een hoofdletter geschreven. ... combinaties met euro krijgen een hoofdletter

                                                                                                                                           

Wat is juist: jood met een kleine letter of Jood met een hoofdletter?

Genootschap Onze Taal - De woorden Jood, Jodin, Joods en Jodendom krijgen een hoofdletter als het om het volk, de etnische of de culturele groep gaat. Een Jood behoort tot het Joodse volk, het Jodendom (in etnisch-culturele zin), de Joodse gemeenschap, enz. ... is juist: jood met een kleine letter of jood met een hoofdletter

                                                                                                                                           

Schrijf je de maand oktober/october met een c of met een k? En is de kleine letter juist of moet het een hoofdletter zijn?

Genootschap Onze Taal - De juiste spelling van de tiende maand is oktober, met een k en een kleine letter. ... c of met een k? en is de kleine letter juist of moet het een hoofdletter

                                                                                                                                           

Wat is juist: Sinterklaasavond of sinterklaasavond?

Genootschap Onze Taal - Het is heel gebruikelijk om Sinterklaasavond als benaming voor de feestavond met een hoofdletter te schrijven; zo staat het woord dan ook in de Spellingwijzer Onze Taal. Volgens de officiële spelling is sinterklaasavond echter met een kleine letter. ... om sinterklaasavond als benaming voor de feestavond met een hoofdletter

                                                                                                                                           

Wat is de juiste spelling: waddeneilanden of Waddeneilanden, wadden of Wadden, waddenzee of Waddenzee, et cetera?

Genootschap Onze Taal - Waddenzee wordt in elk geval altijd met een hoofdletter geschreven: het is een aardrijkskundige naam. Het woord wad ('doorwaadbare plaats, grond die bij eb droogvalt') zelf wordt in principe met een kleine letter geschreven. ... et cetera? waddenzee wordt in elk geval altijd met een hoofdletter

                                                                                                                                           

Schrijf je olympische met een hoofdletter in een Olympische medaille?

Genootschap Onze Taal - Nee, olympische medaille is met een kleine letter. ... je olympische met een hoofdletter

                                                                                                                                           

Zinnen beginnen altijd met een hoofdletter. Maar waar komt de hoofdletter als de zin met een cijfer begint, zoals in '80% verzuimde naar het werk te gaan'?

Genootschap Onze Taal - Nergens. '80% verzuimde naar het werk te gaan' is dus goed; verzuimde is met een kleine letter. Als het eerste complete woord van een zin een cijfer of symbool is, krijgt het tweede woord geen hoofdletter. ... beginnen altijd met een hoofdletter

                                                                                                                                           

De aanhef van een brief of e-mail eindigt met een komma. Toch begint de eerste zin van de eigenlijke boodschap niet met een kleine letter. Waarom niet?

Genootschap Onze Taal - Vroeger was het gebruikelijk om de eerste zin van een brief met een kleine letter te beginnen. De redenering hiervoor was: de zin is eigenlijk begonnen bij de aanhef (bijvoorbeeld 'Geachte heer Bussink,') en het vervolg van die zin (ná de komma) begint daarom met een kleine letter; de zin wordt dus voortgezet. ... briefconventies beginnen we de eerste zin dan ook met een hoofdletter

                                                                                                                                           

Wat is juist: Alzheimer of alzheimer?

Genootschap Onze Taal - Alzheimer wordt met een hoofdletter geschreven in de combinatie de ziekte van Alzheimer, maar met een kleine letter als het woord zélf de ziekte aanduidt: alzheimer hebben. ... is juist: alzheimer of alzheimer? alzheimer wordt met een hoofdletter

                                                                                                                                           

Wat is juist: eskimo of Eskimo?

Genootschap Onze Taal - Volgens de officiële spelling is Eskimo met een hoofdletter. Wat ons betreft is eskimo met een kleine letter ook goed te verdedigen; die spelling staat daarom ook in de Spellingwijzer Onze Taal en op onze spellingsite. ... of eskimo? volgens de officiele spelling is eskimo met een hoofdletter

                                                                                                                                           

Wat is juist: koning Willem-Alexander of Koning Willem-Alexander?

Genootschap Onze Taal - Het woord koning wordt met een kleine letter geschreven – behalve als het toevallig aan het begin van een zin staat. Dat geldt ook voor koningin: koningin Máxima. Koning en koningin zijn functieaanduidingen, en zulke woorden krijgen in principe een kleine letter – of het nu om een putjesschepper, een directeur of een staatshoofd gaat. ... of een staatshoofd gaat. zijne majesteit krijgt wel een hoofdletter

                                                                                                                                           

Wanneer schrijf je oranje met een hoofdletter?

Genootschap Onze Taal - Oranje krijgt een hoofdletter als het om het Nederlandse koningshuis gaat, en als het een Nederlandse nationale sportploeg (zoals bij voetbal of hockey) aanduidt. In een samenstelling blijft die hoofdletter staan. ... schrijf je oranje met een hoofdletter

                                                                                                                                           

Wat is juist: een casanova of een Casanova?

Genootschap Onze Taal - Juist is een casanova. De kleine letter is hier correct omdat het woord niet langer de persoon Casanova aanduidt, maar een algemene aanduiding voor een vrouwenverleider geworden is. ... maar om een 'gewoon' woord. sommige eigennamen verliezen hun hoofdletter

                                                                                                                                           

Wat is juist: Romantiek of romantiek?

Genootschap Onze Taal - De kunststroming romantiek is met een kleine letter. Het is een aanduiding voor de romantische richting in de Europese kunst (schilderkunst, muziek, bouwkunst) in de achttiende en negentiende eeuw. Kunststromingen worden met een kleine letter geschreven: 'Het Rijksmuseum heeft werken uit de middeleeuwen, maar ook uit de romantiek en uit later tijden', 'Het ideaal van de romantiek was een directe expressie van gevoelens. ... periode onze taal heeft een voorkeur voor romantiek met een hoofdletter

                                                                                                                                           

Schrijf je een medicijn als paracetamol of ritalin nu met een hoofdletter of niet?

Genootschap Onze Taal - Namen van gangbare medicijnen en de benamingen van werkzame stoffen (vaak op -ine ) krijgen gewoonlijk geen hoofdletter. ... je een medicijn als paracetamol of ritalin nu met een hoofdletter

                                                                                                                                           

Noem je het alfabet het ABC of het abc? En worden losse letters in een zin ( van a tot z/van A tot Z ) of een samenstelling ( a-status/A-status ) als kleine letter of als hoofdletter geschreven?

Genootschap Onze Taal - Het is het abc. Losse letters zijn alleen hoofdletters als daar een speciale reden voor is. ... samenstelling ( a-status/a-status ) als kleine letter of als hoofdletter

                                                                                                                                           

Wat is juist: 'Ik zag Sinterklaas lopen' of 'Ik zag sinterklaas lopen'?

Genootschap Onze Taal - 'Ik zag Sinterklaas lopen' ligt het meest voor de hand. Sinterklaas met een hoofdletter is een eigennaam, net als in 'Heb je de intocht van Sinterklaas gezien?' Met een kleine letter is sinterklaas een soortnaam; een benaming voor een willekeurige persoon die zich als Sinterklaas heeft verkleed (zoals in 'Ik zag zaterdag tussen de voetbalsupporters ook een sinterklaas staan'). ... lopen' ligt het meest voor de hand. sinterklaas met een hoofdletter

                                                                                                                                           

Krijgt het woord aarde altijd een kleine letter, of wordt onze planeet ook weleens met een hoofdletter geschreven? En moet er altijd de bij?

Genootschap Onze Taal - Onze planeet heet de aarde. Het woord aarde is geen eigennaam, maar een soortnaam - een gewoon woord dus, en dat geldt ook voor zon en maan. Dat we aarde, zon en maan als gewone woorden gebruiken, blijkt ook uit het feit dat daar meestal het lidwoord de voor staat: de aarde, de zon, de maan. ... een kleine letter, of wordt onze planeet ook weleens met een hoofdletter

                                                                                                                                           

Is het elstar of Elstar?

Genootschap Onze Taal - Namen van appels, aardappels, druiven en andere vruchtenrassen worden in algemene teksten met een kleine letter geschreven: elstar, golden delicious, jonagold, jonathan, conference, doyenné du comice, gieser wildeman, bintje, bildtstar, opperdoes, chardonnay, corvina, gamay, merlot, sauvignon blanc. ... latijnse namen gebruikt: de geslachtsnaam krijgt een hoofdletter

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 5