YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: literair homoniem taal uitdrukkingen en spreekwoorden lastige woorden woordkeuze ambiguiteit : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 6 van 6 voor - homoniem - in 0.00320196151733398 seconden.

Homoniem

Kunstbus - Twee woorden zijn homoniem als ze een gelijke vorm hebben, dezelfde uitspraak, spelling hebben en woordsoort, maar een voor de hedendaagse taalgebruiker duidelijk verschillende betekenis. De vormgelijkheid van de woorden kan alleen de uitspraak betreffen (hart versus hard), of alleen de spelling (voork omen versus v oorkomen), of beide (deken 'stuk textiel' versus deken 'decaan, geestelijke'). ... homoniem

                                                                                                                                           
Waar komt de uitdrukking zo gek als een deur vandaan en wat wordt ermee bedoeld?
Genootschap Onze Taal - Als van iemand wordt gezegd dat hij zo gek als een deur is, betekent dit dat hij knettergek is. ... met het gotische dauro. het middelnederlandse dore was al een homoniem

                                                                                                                                           

Wat zijn homoniemen?

Genootschap Onze Taal - Homoniemen zijn woorden die er hetzelfde uitzien, maar een verschillende betekenis hebben. Bijvoorbeeld bank (om op te zitten) en bank (als geldinstelling). ... zijn homoniem

                                                                                                                                           
Taal
Kunstbus - taal A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z aanvoegende wijs (conjunctief) abecedarium accismus acconsonantie accumulatio achtervoegsel acroniem acrostichon Het woord 'naamdicht' is synoniem met 'acrostichon'. ... vergelijking homofonen homofoon homograaf homografen homoniem

                                                                                                                                           
Voorkómen betekent 'beletten', en vóórkomen 'zich voordoen', 'bestaan' of 'voor het gerecht verschijnen'. Alleen in de uitspraak kun je het verschil horen. Is er een naam voor een woord als voorkomen?
Genootschap Onze Taal - Ja, zulke woorden worden homografen of homogrammen genoemd. Er zijn maar weinig homografen die zo ongekunsteld zijn als voorkomen; de meeste zijn wat vergezocht. ... graaf bestaan die homo is, een homograaf. verwante adviezen homoniem

                                                                                                                                           
ambiguïteit
Kunstbus - Ambiguïteit is dubbelzinnigheid bij vormgelijkheid van woorden, woordgroepen of zinnen. Voorbeelden van zinnen die voor tweeërlei uitleg vatbaar zijn: 1. Je kan je daartegen niet verzetten. ('jij (aangesproken persoon) kunt je daartegen niet verzetten' en 'men kan zich daartegen niet verzetten') 2. ... dat meerdere betekenissen kan hebben, bijvoorbeeld met een homoniem

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 37