YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: muziek homofoon cultuur italiaanse italiaanse-opera italiaanse-muziek muziekgeschiedenis madrigaal triosonate renaissancemuziek italiaanse-volksmuziek literair frottole gebouwen architectuur assepoester contrast lauda - taal chanson contrapunt architecten jean henri d'anglebert conductus orlando lassus franse-muziek koraal homoniem koppelwerkwoord : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 22 van 22 voor - homofoon - in 0.00902009010314941 seconden.

Homofoon

Muziekbus - Homofoon, Homofonie [Grieks: gelijke klank] Compositiestijl. 1. gelijkklinkend. 2. meerstemmigheid op harmonisch gerichte basis (tegenstelling van polyfoon). Muziek waarbij één stem de melodie heeft, terwijl de anderen slechts als harmonische begeleiding fungeren. ... homofoon

                                                                                                                                           
muziekgeschiedenis
Muziekbus - ca 8000 vC Eerste muzikale uitingen van de mens (ratels, rammelaars, bromhout, eentonige fluiten uit beenderen) ca 6000 vC Zang en slaginstrumenten. ca 3000 vC Gebruik van de pentatoniek in Egypte ca 2000 vC Gebruik van de pentatoniek in China ca 1900 vC Overgang van pentatoniek op modaal systeem ca 1200 vC Gebruik van bronzen lieren Noord Europa ca 1000 vC Overgang pentatoniek op modaal systeem Midden- Oosten ca 800 vC Uitvinding van het muziek-spijkerschrift in Babylon ca 700 vC Barden en Keltische dichters en zangers in Gallië, Wales, Schotland en Ierland ca 500 vC Toonsysteem met vierde tonen in Indië ca 400 vC Muziek geschreven voor Griekse toneelstukken Van de Oudgriekse muziek zijn geen partituren bewaard gebleven, wel kunnen er reconstructies gemaakt worden op basis van overgeleverde beschrijvingen. ... werden meestal nieuw gecomponeerd en waren aanvankelijk veelal homofoon

                                                                                                                                           
Italiaanse-muziek
Muziekbus - Italiaanse muziek Zie het artikel Italiaanse Volksmuziek voor de ontwikkeling van de muziek in Italië van voor 900 nC 9de eeuw In de 9de eeuw begon een geheel nieuwe wijze van musiceren. Het gelijktijdig hanteren van verschillende stemmen en het experimenteren met het gelijktijdig klinken van verschillende tonen deed zijn intrede, de klankfantasie en het voorstellings- en combinatievermogen werd steeds gecompliceerder. ... werden meestal nieuw gecomponeerd en waren aanvankelijk veelal homofoon

                                                                                                                                           
Italiaanse-Opera
Muziekbus - Italiaanse Opera Zie voor de voorgeschiedenis Italiaanse Opera het artikel Italiaanse muziek. renaissance Spaanse en vooral Italiaanse wereldlijke composities (de lauden en frottolen) nemen de ontwikkeling van de homofone stijl over en in Frankrijk ontstaat ca 1530 een type chanson dat mogelijk door de frottole beïnvloed is en eveneens homofoon is. ... chanson dat mogelijk door de frottole beinvloed is en eveneens homofoon

                                                                                                                                           
Italiaanse-volksmuziek
Muziekbus - De muziek, die zich van Mesopotamië uit naar Z.O.- Europa verspreidde, tussen 2000 en 1000 vC, was homofoon en heptatonisch. De melodie was meestal gebouwd volgens tetrachorden die in modi gegroepeerd waren. ... uit naar z.o.- europa verspreidde, tussen 2000 en 1000 vc, was homofoon

                                                                                                                                           
Renaissancemuziek
Muziekbus - In de muziek van de zestiende eeuw, het streven naar een sterker individualisme, onder meer doorgevoerd in expressieve, chromatisch getinte madrigalen, vooral in de vierde en vijfde generatie van de Nederlandse Scholen; voorts in de opkomst van de instrumentale muziek (onder meer het orgel). ... chanson dat mogelijk door de frottole beinvloed is en eveneens homofoon

                                                                                                                                           
Madrigaal
Muziekbus - Letterlijk herderszang, genreaanduiding voor vocale muziek. De geschiedenis van het madrigaal gaat terug tot in de 14de eeuw. Het komt uit Italië en werd in de 16de eeuw een van de meest geliefde genres van meerstemmige vocale muziek. ... werden meestal nieuw gecomponeerd en waren aanvankelijk veelal homofoon

                                                                                                                                           
Triosonate
Muziekbus - Speelstuk voor twee (gelijkwaardige) melodie-instrumenten in sopraanregister (bijv. viool, fluit, hobo, kornet) die in dialoog tegenover elkaar staan. Een derde instrument (meestal clavecimbel, cembalo of orgel) neemt daarbij met akkoorden de harmonische ondersteuning op zich en wordt soms versterkt door nog een basinstrument (fagot of viola da gamba), de zgn. ... 1680 ging de sonata da chiesa bestaan uit vier delen: grave ( homofoon

                                                                                                                                           
Homoniem
Kunstbus - Twee woorden zijn homoniem als ze een gelijke vorm hebben, dezelfde uitspraak, spelling hebben en woordsoort, maar een voor de hedendaagse taalgebruiker duidelijk verschillende betekenis. De vormgelijkheid van de woorden kan alleen de uitspraak betreffen (hart versus hard), of alleen de spelling (voork omen versus v oorkomen), of beide (deken 'stuk textiel' versus deken 'decaan, geestelijke'). ... uitspraak zelfde spelling zelfde betekenis homoniem? + - homofoon

                                                                                                                                           
Frottole
Muziekbus - Frottole (frottola) Aan een danslied verwante, Italiaanse compositie, vocaal en/of met medewerking van instrumenten, ca 1480-1540. De eerste muziek die in 1501 bij Petrucci in Venetië werd gedrukt bestond uit chansons, missen en motetten. ... ritmen, simpele diatonische harmonieen en een duidelijk homofoon

                                                                                                                                           
Koppelwerkwoord
Kunstbus - Werkwoord dat deel is van een naamwoordelijk gezegde. Een koppelwerkwoord vormt in combinatie met een naamwoordelijk deel een naamwoordelijk gezegde. Nederlandse koppelwerkwoorden:. zijn (ook hulpwerkwoord en zelfstandig werkwoord): Hij is een vriendelijke jongen. ... niet! soms is er zelfs sprake van een geheel ander woord, een homofoon

                                                                                                                                           
chanson
Muziekbus - Chanson (Fr. " Lied"), zangstuk. In de ruime betekenis: een wereldlijk lied in de volkstaal. Het chanson is ontstaan in de tijd van de trouvères (middeleeuwen). Chanson duidde oorspronkelijk het oud- Franse minnelied van de troubadours aan. ... chanson in frankrijk. deze nieuwe chansons zijn kort en strikt homofoon

                                                                                                                                           
contrast
Muziekbus - Contrast Contrast is, naast herhaling en variatie, een van de belangrijke bouwstenen van de muziek (en waarschijnlijk van alle kunst). Zonder contrast zou een compositie behoorlijk saai worden. Belangrijke contrastmiddelen die de componist ter beschikking staan zijn: hoog-laag, snel-langzaam, hard-zacht, kort-lang. ... en afwisseling in componeertechnieken (polyfoon- homofoon

                                                                                                                                           
contrapunt
Muziekbus - Contrapunt (van Lat. punctus contra punctum = noot tegen noot), tegenstem. Meerstemmigheid waarbij elk der optredende stemmen melodisch onafhankelijkheid en betekenis bezit. Deze vervlechting van horizontale melodische lijnen is het tegendeel van de harmonische schrijfwijze met haar naast elkaar geplaatste verticale samenklanken; in huidige opvatting vrijwel synoniem met polyfonie en steeds het tegengestelde van harmonie (homofonie). ... men noemt deze twee technieken ook wel resp. polyfoon en homofoon

                                                                                                                                           
Assepoester
Kunstbus - Assepoester is een sprookje uit de bundel Sprookjes van moeder de gans van de Franse schrijver Charles Perrault. Verhaal Het verhaal gaat over een meisje dat verplicht wordt al het werk te doen voor haar gemene stiefmoeder en haar twee gemene dochters. ... zijn de woorden voor eekhoornbont ('vair') en glas ('verre') homofoon

                                                                                                                                           
conductus
Muziekbus - Conductus Reeds de eerste eeuwen der meerstemmige muziekbeoefening kenden al een kunstvorm, de Conductus, waarin de samenklank het won van de zelfstandigheid der melodische stemmen. De Conductus is een één- of meerstemmig geestelijk, feestelijk, niet liturgisch Latijns gezang uit de Middeleeuwen (Ars Antiqua). ... gezang uit de middeleeuwen (ars antiqua). de zetting was homofoon

                                                                                                                                           
Koraal
Muziekbus - Protestants kerklied, ingevoerd door Luther in de 16de eeuw. De melodieën voor het koraal werden ontleend aan het Gregoriaans, het volkslied en het kunstlied, het vóór-protestantse, geestelijke, Duitse lied ofwel nieuw gecomponeerd. ... begrip koraal gebruikt voor een diatone, ritmisch eenvoudige, homofoon

                                                                                                                                           
Taal
Kunstbus - taal A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z aanvoegende wijs (conjunctief) abecedarium accismus acconsonantie accumulatio achtervoegsel acroniem acrostichon Het woord 'naamdicht' is synoniem met 'acrostichon'. ... hoeveelheidsaanduidend woord homerische vergelijking homofonen homofoon

                                                                                                                                           
Lauda
Muziekbus - Lauda (laude) Lofzang, Italiaans niet-liturgisch volkslied, religieuze tegenvoeter van de frottola. De teksten van de lauda zijn in het Italiaans of Latijn, de melodieën stammen meestal uit de volksmuziek en de zetting is vierstemmig. ... drie partijen. evenals de frottola's zijn lauda's meestal homofoon

                                                                                                                                           
Franse-muziek
Muziekbus - Franse Volksmuziek De oudste inheemse bevolking van Frankrijk werd achtereenvolgens door Kelten, Galliërs, Romeinen, Hunnen, Westgoten, Bourgondiërs, Germanen en Franken overrompeld. Deze stammen en volkeren brachten elk hun eigen cultuur, zangen en riten mee. ... chanson in frankrijk. deze nieuwe chansons zijn kort en strikt homofoon

                                                                                                                                           
Jean Henri d'Anglebert
Muziekbus - Jean Henri d'Anglebert geb. Parijs 1-4-1629, gest. Parijs 23-4-1691 Frans componist van orgel- en klavecimbelmuziek D'Anglebert was een van de beste klavecinisten van zijn tijd. Hij was leerling van Chambonnières en vanaf 1662 hofklavecinist van Lodewijk XIV. ... klavecimbel zowel als orgel, is beinvloed door lully en is homofoon

                                                                                                                                           
Orlando Lassus
Orlando Lassus
Muziekbus - Orlando Lassus, Orlando di Lasso geboren Bergen ca 1532, gestorven München 14 juni 1594 Zuid- Nederlands componist, Naamsvarianten: Orlandus Lassus, Orlande de Lassus, Orlando di Lasso (Ital.), Roland de Lassus of Roland de Lattre, Orlandus Lassus begon zijn muzikale loopbaan als koorknaap in zijn geboortestad. ... van de tekst. bon jour, mon coeur is een voorbeeld van zo'n homofoon

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 10