YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: literair hoeveelheid taal uitdrukkingen en spreekwoorden woordgebruik voorzetsels woordkeuze getal cultuur kunst design klimaatverandering zonneactiviteit zonnewind dr. atkins licht aerosolen sulfaat methaan aerosol methaanhydraat japanse kunst koolhydraat benzine ch4 slaapdeprivatie zonnevlekken slapen fijnstof kosmische straling dampkring atmosfeer koolstofdioxide klimaatopwarming atkins staal co2 atkins-dieet kakemono moerasgas : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 222 voor - hoeveelheid - in 0.028007984161377 seconden.

hoeveelheid

Kunstbus - 1. aantal 2. de kwantiteit waarin iets aanwezig is. Synoniemen en/of verwante woorden: aantal, dosis, kwantiteit, kwantum, partij, portie Het aantal o 1 onbepaalde hoeveelheid: een aantal vluchtelingen kwam (of: kwamen) over de grens 2 bep. ... hoeveelheid

                                                                                                                                           
Waarom spreken we van een smak geld als we 'veel geld' bedoelen?
Genootschap Onze Taal - Smak betekent in een smak geld 'een grote hoeveelheid'. Het is afgeleid van het werkwoord smakken, dat 'met geweld werpen, smijten (over een korte afstand)' betekent. Wie iets op tafel smakt, smijt dus iets op tafel, bijvoorbeeld omdat hij kwaad is. ... geld' bedoelen? smak betekent in een smak geld 'een grote hoeveelheid

                                                                                                                                           
Waarom kun je niet zeggen per iemand maar alleen per persoon?
Genootschap Onze Taal - Het voorzetsel per heeft hier de betekenis 'voor de hoeveelheid van' en is in die betekenis alleen te combineren met woorden die een getal, hoeveelheid, maat, enz. aanduiden. Hieronder vallen ook zelfstandige naamwoorden: 'drie gulden per persoon' (eigenlijk 'per één persoon'), zelfstandig gebruikte telwoorden: 'een tientje per drie' (boeken), of vergelijkbare zinsdelen: 'per strekkende meter', 'per tien kilo'. ... persoon? het voorzetsel per heeft hier de betekenis 'voor de hoeveelheid

                                                                                                                                           
Is het een scala aan mogelijkheden of een scala van mogelijkheden?
Genootschap Onze Taal - Het is allebei mogelijk. Veel woorden die een grote hoeveelheid uitdrukken, kunnen met aan en met van worden gecombineerd. Vaak is een van de twee mogelijkheden wel (iets) gebruikelijker; in het overzicht hieronder is die variant vet gemarkeerd. ... het is allebei mogelijk. veel woorden die een grote hoeveelheid

                                                                                                                                           
Waar komt het gezegde bij de vleet vandaan?
Genootschap Onze Taal - Bij de vleet betekent 'in overvloed'. Een zin als 'Zij heeft vriendjes bij de vleet' betekent dat er sprake is van een grote hoeveelheid (niet al te serieus te nemen) vriendjes. ... bij de vleet' betekent dat er sprake is van een grote hoeveelheid

                                                                                                                                           
Waar komt geen zier vandaan?
Genootschap Onze Taal - Geen zier betekent 'helemaal niet', 'helemaal niets'. Zier heeft de betekenis 'kleine hoeveelheid, een beetje'. Als je bijvoorbeeld zegt dat iets je geen zier interesseert, bedoel je dus dat het je helemaal niet (nog niet een klein beetje) interesseert. ... niet', 'helemaal niets'. zier heeft de betekenis 'kleine hoeveelheid

                                                                                                                                           
Getal
Kunstbus - Het getal [-len -letje] o 1 hoeveelheid; aantal: in groten getale 2 voorstelling van een hoeveelheid door cijfers. Getal (wiskunde): een grondbegrip uit de wiskunde, waarmee een hoeveelheid wordt aangegeven; Oorspronkelijk was het begrip getal synoniem voor aantal, dus voor de getallen een, twee, drie, enz. ... het getal [-len -letje] o 1 hoeveelheid

                                                                                                                                           
Staal
Kunstbus - Staal is een legering bestaand uit ijzer en koolstof. De term staal wordt met name gebruikt voor ijzerlegeringen met een zodanig beperkt koolstofgehalte (typisch minder dan 1,9%) of gehalte aan toevoegingen als chroom, dat ze warm vervormd kunnen worden. ... het staal verder bewerkt kan worden. er zal altijd een kleine hoeveelheid

                                                                                                                                           
benzine
Kunstbus - De fossiele brandstof aardolie wordt voor het grootste gedeelte gebruikt als brandstof voor het gemotoriseerd verkeer. Eerst wordt de olie omgezet in benzine. Benzine als motorbrandstof bestaat uit een mengsel van koolwaterstoffen (organisch chemische verbindingen van waterstof (H) en koolstof (C)) met doorgaans 4 tot circa 12 koolstofatomen. ... 5355 km. dit is echter maar een gedeelte van de totale hoeveelheid

                                                                                                                                           
Dr. Atkins
Kunstbus - BBC Story about Low Carb Dieting - Part 1 Amerikaanse arts en voedingsexpert, geboren 17 oktober 1930 Columbus (Ohio) - overleden 17 april 2003 New York. Robert Coleman Atkins was een cardioloog, een voorvechter van de alternatieve geneeswijzen en een van de beroemdste en succesvolste voedingsexperts van de afgelopen veertig jaar. ... van wat het precies doet. het lijkt erop dat de relatief grote hoeveelheid

                                                                                                                                           
slaap
Kunstbus - De slaap 1 toestand van algehele rust, waarbij de zintuigen niet werken en het bewustzijn ophoudt: in ~ vallen 2 behoefte aan deze toestand: ~ krijgen 3 slaap (m slapen), een deel van de schedel; elk vd vlakke delen vh hoofd naast het voorhoofd De slaap is de zijkant van het hoofd, achter de ogen. ... van het eeg, zoals de slaapspoelen samenhangen met de hoeveelheid

                                                                                                                                           
zonneactiviteit
Kunstbus - Niet alle wetenschappers schrijven de mondiale temperatuurstijging van de laatste tientallen jaren toe aan de door mensen veroorzaakte stijging van de CO 2 -concentratie van de atmosfeer. Zij wijzen op natuurlijke oorzaken, met name op de variatie in zonneactiviteit. ... op het volgende neer: de activiteit van de zon beinvloedt de hoeveelheid

                                                                                                                                           
Benno Premsela
Benno Premsela
Kunstbus - Benno Premsela (1920-1997) 3 korte youtube bijdragen vormen samen een indruk van de opening van de Benno Premsela tentoonstelling in de Bazel het nieuwe huis van Amsterdam Stadsarchief (deel 1 Nederlands vormgever en binnenhuisarchitect, geboren 4 mei 1920 Amsterdam - overleden 23 maart 1997 Amsterdam. ... opgeslagen in hangmappen. het archief bevat een omvangrijke hoeveelheid

                                                                                                                                           
Japanse kunst
Kunstbus - Japanse kunst wordt vaak geroemd om de prachtige inkt schilderingen van landschappen, dieren en personen. Deze schilderingen, de sumi-e, werden gemaakt van inkt. De intensiteit van de kleur werd bepaald door de hoeveelheid water die werd toegevoegd bij het fijnwrijven van het inktblokje. ... van inkt. de intensiteit van de kleur werd bepaald door de hoeveelheid

                                                                                                                                           
sulfaat
Kunstbus - Een sulfaat(ion) (SO 4 2– ), zwavel in combinatie met zuurstof, is de zuurrest van zwavelzuur (H 2 SO 4 ) en de zouten ervan. Een atoom of molecuul dat een lading draagt dat verschillend is van nul, wordt een ion genoemd. ... van de tijd heeft zich een evenwicht ingesteld. de jaarlijkse hoeveelheid

                                                                                                                                           
CO2
CO2
Kunstbus - Koolstofdioxide (CO 2 ) speelt een cruciale rol in onze leefomgeving, met name vanwege de invloed ervan op het broeikaseffect. Het CO 2 -gehalte van de lucht is niet altijd constant geweest. In de loop van honderdduizenden jaren zijn er flinke wisselingen geweest. ... in pascal (pa) • v = volume in kubieke meter (m3) • n = de hoeveelheid

                                                                                                                                           
methaan
Kunstbus - Methaan (CH 4 ) is de eenvoudigste koolwaterstof en behoort tot de groep der alkanen. Het bezit een tetraëdrische moleculaire geometrie. Het centrale sp 3 -gehybridiseerde koolstofatoom is volledig verzadigd. ... verhitting van organische stof. sinds de achttiende eeuw is de hoeveelheid

                                                                                                                                           
broeikaseffect
Kunstbus - Het gewone broeikaseffect Wat wij het ‘gewone broeikaseffect’ noemen, is het gevolg van de aanwezigheid van bepaalde gassen in de atmosfeer. Deze gassen zorgen ervoor dat de temperatuur van het aardoppervlak hoger ligt dan op grond van de combinatie van de warmte-instraling van de zon en de interne aardwarmte verwacht kan worden. ... zijn afhankelijk van o.a.: • ijs en sneeuw: verminderen de hoeveelheid

                                                                                                                                           
Apollo maanlandingscomplottheorie
Kunstbus - Apollo-maanlandingscomplottheorie De Apollo-maanlandingscomplottheorie is een complottheorie die stelt dat de Verenigde Staten niet echt astronauten naar de maan hebben gestuurd. De meeste wetenschappers, technici en ruimtevaartkenners schuiven de theorie als ongegrond terzijde. ... is er ook twijfel ontstaan aan de apollo-maanlandingen door de hoeveelheid

                                                                                                                                           
Licht
Kunstbus - Licht is dat deel van het spectrum van elektromagnetische straling dat waarneembaar is met het oog. Licht kan natuurkundig beschreven worden als een deeltje en als een golf. De drie variabelen die licht beschrijven, zijn de lichtsterkte (ofwel amplitude), de kleur (ofwel frequentie of golflengte) en de polarisatie (ofwel de trillingsrichting). ... lading energie, maar vrijwel zonder massa), uitgezonden. de hoeveelheid

                                                                                                                                           
Suiker
Kunstbus - De suiker (m -s) Zoete stof, gemaakt uit suikerriet of suikerbieten. Suiker is in het dagelijks gebruik de naam van een zoetsmakende chemische verbinding die veel in de keuken wordt gebruikt. Deze verbinding wordt beschreven onder sacharose. ... de eenheden gebeurt nog wel zo snel, dat na consumptie van een hoeveelheid

                                                                                                                                           
klimaatverandering
Kunstbus - Klimaatverandering is de verandering van het gemiddelde weer of klimaat over een lange periode. Deze manifesteert zich in een stijging of daling van de gemiddelde temperatuur, veranderingen van luchtstromingen en van de waterkringloop en daarmee van de bewolking en de neerslag. ... grote natuurrampen, vulkaanuitbarstingen, een wisselende hoeveelheid

                                                                                                                                           
aerosolen
aerosolen
Kunstbus - Een aerosol is een ( colloïdaal) mengsel/suspensie van vaste ( fijnstof) of vloeibare (waterdamp) deeltjes in een gas (de lucht). Een colloïde is (veel) groter dan een molecuul. Het heeft een diameter tussen 1 en 1000 nm of nanometer (een miljardste deel van een meter). ... veel hoger zijn dan rond onbewoond gebied. na een brand kan de hoeveelheid

                                                                                                                                           
CO2-opslag
CO2-opslag
Kunstbus - Nederland streeft naar een reductie van 40 megaton (Mton) CO 2 -equivalenten per jaar in 2010. (Equivalenten betekent: elk land kan kiezen welke broeikasgassen het reduceert. Via een equivalententabel kan men deze stoffen omrekenen in CO 2 . ... in pascal (pa) • v = volume in kubieke meter (m3) • n = de hoeveelheid

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 9