YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: taal aaneenschrijven wetsvoorstel ministerie engels namen cultuur regering tweede kamer staatssecretarissen europese commissie eerste kamer europees parlement minister ministerraad grondwet recht van amendement raad van ministers raad van state commissie europese unie correctief referendum kabinet regeerakkoord bert koenders moties tweede kamerleden europese grondwet (mede)wetgeving tweede kamer de weg van een wetsvoorstel kabinet-rutte ii lidstaten evenredige vertegenwoordiging verenigde vergadering parlement voorzitter begroting hans wiegel amendement reglement van orde van de tweede kamer : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 15552 voor - hoe komt een wetsvoorstel tot stand - in 3.12647485733032 seconden.
Zoektermen een en tot behoren tot de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!
We geven maximaal 8000 resultaten op deze zoektermen.
Recht van amendement
De Tweede Kamer heeft sinds de Grondwetsherziening van 1848 het recht van amendement, dat wil zeggen de mogelijkheid wijzigingen (verbeteringen) aan te brengen in een voorliggend wetsvoorstel. Ieder Kamerlid heeft het recht amendementen in te dienen. ... van onaanvaardbaar verklaarde amendementen meer over hoe - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. A.A.M. (Dries) van Agt
CDA-voorman, jurist en premier van KVP-huize. Stond als hoogleraar strafrecht bekend als vernieuwingsgezind en bracht als minister van Justitie belangrijke wetten tot stand. Vicepremier in het kabinet-Den Uyl. ... samen met arp-senator w. albeda het verzoek te onderzoeken hoe - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

M.J.A. (Maria) van der Hoeven

Maria van der Hoeven (1949) is sinds 1 september 2011 lid van de Raad van Bestuur van het Internationaal Energie Agentschap. Zij was van 22 juli 2002 tot 22 februari 2007 minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van 22 februari 2007 tot 14 oktober 2010 minister van Economische Zaken. ... (maria) van der hoe - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Prof.Dr. E.M.H. (Ernst) Hirsch Ballin
Christendemocratische rechtsgeleerde en politicus die twee perioden minister van Justitie was. Zoon van een joodse, Duitse vluchteling. Stapte in 1989 over van de Tilburgse universiteit naar het kabinet-Lubbers III en had aanvankelijk het imago van een studeerkamergeleerde en zedenmeester. ... in vele bijzondere wetten overbodig. vastgelegd wordt hoe - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Dr. N. (Neelie) Kroes
Neelie Kroes, dochter van een Rotterdamse vervoersondernemer, was tussen 1971 en 2014 als VVD-politica in vele functies actief. Zij werd in 1971 Tweede Kamerlid en was toen woordvoerster vervoer en onderwijs. ... (stb. 108) tot stand. deze stelde uniforme regels vast ten be hoe - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. H.K.J. (Henk) Beernink
CHU-voorman na het vertrek van Tilanus in 1963. Combineerde lange tijd het Tweede Kamerlidmaatschap met de functie van gemeentesecretaris van Rijswijk (Z.H.). Zag in 1967 zijn loopbaan bekroond met het ministerschap van Binnenlandse Zaken in het kabinet-De Jong. ... welke verhouding moet er zijn tussen parlement en ombudsman en hoe - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
J.R.H. (Hanja) Maij-Weggen
CDA-politica van antirevolutionairen huize, die na lid te zijn geweest van het Europees Parlement, minister van Verkeer en Waterstaat in het kabinet-Lubbers III werd. Was verantwoordelijk voor het besluit om de Nederlandse Spoorwegen te privatiseren en een goederenverbinding per spoor (Betuwelijn) van Rotterdam naar Duitsland aan te leggen. ... onderzoek naar de moord de nederlandse journalist sander t hoe - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. F. (Frits) Korthals Altes
Vooraanstaand Rotterdams advocaat met grote staat van dienst in de VVD. Was onder meer geruime tijd secretaris en voorzitter van zijn partij. Probeerde als voorzitter van de VVD tot tweemaal toe tevergeefs het kabinet-Van Agt/Wiegel ten val te brengen, omdat er van het beoogde puinruimen niets terecht kwam. ... en beroepen - advocaat advocatenkantoor "dutilh, van der hoe - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Dr. M.A.M. (Marga) Klompé
In 1956 de eerste vrouwelijke minister van ons land. Doortastend politiek zwaargewicht in de KVP. Vertrouwelinge van Romme, die als Tweede Kamerlid buitenland-woordvoerder van haar fractie was, met belangstelling voor de Europese samenwerking. ... hebben. activiteiten die antwoord geven op de specifieke be hoe - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Dr. R.F.M. (Ruud) Lubbers
Christendemocraat die twaalf jaar minister-president was en daarmee de langstzittende premier. Werd in 1973 als jonge ondernemer minister van Economische Zaken in het kabinet-Den Uyl. Na zijn ministerschap en een jaar 'gewoon' Kamerlid voorzitter van de CDA-fractie. ... van een olieboycot jegens zuid-afrika en de kernbewapening. hoe - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
A. (Annemarie) Jorritsma-Lebbink
Annemarie Jorritsma (1950) is sinds 9 juni 2015 Eerste Kamerlid voor de VVD en sinds 24 november 2015 fractievoorzitter. In 1982 begon haar Haagse politieke loopbaan als Tweede Kamerlid, nadat zij eerder raadslid in Bolsward was. ... in netwerksectoren' uit. de notitie behandelt de vraag hoe - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Aanpak belastingontduiking en -ontwijking
Een gestolen cd-rom met een enorme hoeveelheid belastende informatie over met name Duitse rekeninghouders in Liechtenstein bracht de strijd tegen belastingontduiking in 2008 in een hogere versnelling. Het feit dat hierbij ook namen van invloedrijke (Europese) maatschappelijke figuren opdoken, maakte dat de zaak des te meer aandacht kreeg. ... weg te zetten in andere landen, geen of nauwelijks belasting hoe - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

De weg van een wetsvoorstel

Een wet kan ingrijpende gevolgen hebben voor burgers. Er kan bijvoorbeeld gedrag strafbaar worden gesteld, belastingen kunnen worden verhoogd of de verkiezingsprocedure kan worden veranderd. Omdat dit gevoelige zaken zijn, is er een uitgebreid stappenplan dat moet worden doorlopen voordat een voorstel wet wordt. ... hoe - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Behandeling wetsvoorstel Tweede Kamer

De behandeling van een wetsvoorstel door de Tweede Kamer houdt meer in dan alleen een debat en een stemming. Aan het debat gaat veel voorbereiding vooraf, waarbij Tweede Kamerleden commentaar kunnen geven op het voorstel en vragen kunnen stellen. ... wetsvoorstel; - nader rapport, waarin de minister motiveert hoe - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Van Europees wetsvoorstel tot nationale uitvoering

Alvorens een politiek gevoelig voorstel te doen of wetgeving voor te stellen op een terrein waar nog geen EU wetten gelden, zal de Commissie eerst willen vaststellen of het voorstel op politieke steun kan rekenen, door betrokkenen te consulteren na de publicatie van een groenboek of witboek. ... uit den haag om te weten welk standpunt ze moeten innemen. hoe - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Verhouding tussen Eerste en Tweede Kamer
Het bestaan van twee Kamers kan tot conflicten tussen beide Kamers leiden. Dat gebeurt echter niet vaak, en dat komt doordat de Eerste Kamer - hoewel er formeel geen rangorde bestaat tussen beide Kamers - zich als regel terughoudend opstelt. ... echter niet vaak, en dat komt doordat de eerste kamer - hoe - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Hoe ziet de verkleinvorm van het Engelse leenwoord website eruit? Is dat websiteje of websitetje?

De juiste vorm is websiteje. Daarmee sluiten we het dichtst aan bij de uitspraak. In de uitspraak eindigt website op een t: [wepsait]. Daarachter plaatsen we de uitgang -je (vergelijk geit - geitje ). Als we niet de uitspraak maar de spelling als uitgangspunt zouden nemen, zou websitetje logischer zijn. ... hoe - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Als je duidelijk, aansprekend, bondig en 'fris' wilt schrijven, welke woorden en woordcombinaties kun je dan beter vermijden?
Wie eenvoudig en duidelijk wil schrijven, let op zijn woordkeuze. Door te kiezen voor woorden en formuleringen die in het 'gewone' dagelijkse taalgebruik vaak voorkomen, en door omslachtige formuleringen als ondanks het feit dat te vermijden, maak je een tekst duidelijker en aansprekender, en toegankelijk voor een breed publiek. ... nogal, aanzienlijk behelzen gaan over, bevatten, inhouden be hoe - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Mr. J.M.L.Th. (Jo) Cals
Onderwijsminister en KVP-politicus, die korte tijd minister-president was. Begon zijn loopbaan als advocaat. Na twee jaar Kamerlidmaatschap staatssecretaris van jeugd en cultuur (en omroep). Tijdens zijn langdurige ministerschap van onderwijs (1952-1963) bracht hij vele wetten tot stand, onder andere over het kleuteronderwijs en het wetenschappelijk onderwijs. ... hoe - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Dr. L. (Leendert) Ginjaar

Wat streng ogende, bedachtzame, maar tevens voorkomende en bescheiden scheikundige, die na een loopbaan bij TNO VVD-minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne in het kabinet-Van Agt I werd. Bracht als minister diverse milieuwetten tot stand, zoals de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne en de Wet geluidhinder. ... rol bij de wisseling van het leiderschap van de vvd tussen voor hoe - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Wat is juist: lange afstandsloper of langeafstandsloper?

Het hangt ervan af wat er bedoeld wordt: een lange afstandsloper is een afstandsloper die lang is, een langeafstandsloper is een loper van lange afstanden. Meestal is dat laatste bedoeld; alleen langeafstandsloper is dan juist. ... worden. andere voorbeelden: collectievelastendruk, dode hoe - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Drs. H. (Halbe) Zijlstra
Halbe Zijlstra (1969) is sinds 1 november 2012 fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer. Hij was van 14 oktober 2010 tot 5 november 2012 staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kabinet-Rutte I. ... hoe - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. F. (Fred) Teeven MPM
Fred Teeven (1958) was van 26 maart 2015 tot 23 maart 2017 lid van de Tweede Kamerfractie van de VVD. Hij was van 14 oktober 2010 tot en met 9 maart 2015 staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Eerder was hij van november 2006 tot oktober 2010 en in september-november 2012 Tweede Kamerlid voor de VVD en daarvoor, van 23 mei 2002 tot 30 januari 2003 voor Leefbaar Nederland. ... hoe - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
S.A.M. (Sharon) Dijksma
Sharon Dijksma (1971) is sinds 3 november 2015 staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu in het kabinet-Rutte II. Sinds 23 maart 2017 is zij lid van PvdA-fractie in de Tweede Kamer. Eerder, van 18 december 2012 tot 3 november 2015, was zij staatssecretaris van Economische Zaken (met name voor landbouw). ... hoe - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 19