YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: muziek hele-toons-toonladder toonladder cultuur kunst diatoniek tritonus architectuur anhemitonisch heletoons-toonladder toon taal bijvoeglijk naamwoord basisregels aaneenschrijven chromatiek terts design architecten gebouwen - eses fisis muziekgeschiedenis simeon ten holt oktaaf deses ases disis ventielen pijporgel film samenstelling taoisme saxofoon trompet anthon van de horst pentatonische-toonladder gamma chromatische toonladder : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 1589 voor - hele toons toonladder - in 0.0832791328430176 seconden.

Hele-Toons-Toonladder

Muziekbus - Toonladder gebaseerd op de verdeling van het octaaf in 6 gelijke hele tonen of grote secunden. Het is dus een anhemitonische toonladder, aanvankelijk in gebruik bij de Russische componisten van de 19e eeuw (Glinka, Moessorgsky), later ook door Cl. ... hele

                                                                                                                                           

Toonladder

Muziekbus - Een gestandaardiseerde opeenvolging van tonen van een toonsysteem, het eindresultaat van een systematische ordening, waarvan het aantal en de afstand in verschillende tijdperken en culturen verschillend zijn. ... allemaal dezelfde afstand tot elkaar. er zijn tonen die een hele

                                                                                                                                           
Diatoniek
Muziekbus - Diatonisch Toonstelsel A. een opeenvolging van hele en halve tonen, die, in tegenstelling tot de chromatiek, een verschillende stamtoon hebben; er wordt van de ene toon naar de volgende toon overgegaan ongeacht of deze verhoogd of verlaagd is, bijv. ... diatonisch toonstelsel a. een opeenvolging van hele

                                                                                                                                           
Tritonus
Muziekbus - Een interval van drie hele tonen of grote secunden, exact de helft van een octaaf, bijvoorbeeld c - fis of f - b. Dit interval is bepalend voor de Hele toons- toonladder, die vooral in het begin van de 20e eeuw populair werd. ... een interval van drie hele

                                                                                                                                           
anhemitonisch
Muziekbus - Anhemitonisch (gr. hémi = half). Zonder halve tonen, toonsafstanden. ... zonder halve tonen, toonsafstanden. zie ook: pentatonisch, hele

                                                                                                                                           

Heletoons-Toonladder

Muziekbus - uit hele afstanden bestaande toonladder ... hele

                                                                                                                                           
Terts
Muziekbus - In de rij van de intervallen, de derde vanuit een bepaalde toon van de diatonische reeks. De terts beschrijft het derde interval in de diatonische toonladder. De terts kan groot, klein, vergroot of verkleind zijn. ... als in melodisch opzicht welluidend. de kleine terts bevat 1 hele

                                                                                                                                           
chromatiek
Muziekbus - [van Griekse: chroma, Nederlands: kleur] 1. het kleuren van tonen door toepassing van verlagingen en verhogingen van een halve toon. 2. Het gebruik van niet- toonladder gebonden alteraties. 3. verhogingen of verlagingen van de tonen. ... heeft 12 tonen en bestaat enkel uit halve toonafstanden (de 5 hele

                                                                                                                                           
Eses
Muziekbus - De met een hele toon verlaagde 3de toon van de toonladder van c ( enharmonisch gelijk aan d). ). ... de met een hele

                                                                                                                                           
ases
Muziekbus - De met een hele toon verlaagde zesde toon van de toonladder van c. ( Enharmonisch gelijk aan g). ). ... de met een hele

                                                                                                                                           
Ventielen
Muziekbus - Door het indrukken of loslaten van ventielen, kun je op een blaasinstrument verschillende tonen maken. Deze ventielen zorgen ervoor dat de buis van het instrument verkort (hogere tonen) of verlengd (lagere tonen) kan worden. ... van ventielen te gebruiken is het mogelijk tot drie hele

                                                                                                                                           
Oktaaf
Muziekbus - 1. de achtste stap in de diatonische toonladder, welke trap dezelfde naam draagt als de grondtoon 2. interval dat de afstand heeft van acht elkaar trapsgewijze opvolgende noten, met een inhoud van zes hele tonen. ... elkaar trapsgewijze opvolgende noten, met een inhoud van zes hele

                                                                                                                                           
Deses
Muziekbus - de met een hele toon verlaagde tweede toon van de toonladder van c ( enharmonisch gelijk aan c). ). ... de met een hele

                                                                                                                                           
Disis
Muziekbus - de met een hele toon verhoogde tweede toon van de toonladder van c.. ... de met een hele

                                                                                                                                           
Simeon ten Holt
Simeon ten Holt
Muziekbus - Simeon ten Holt februari 2006 Nederlands componist en pianist, (Bergen (Noord- Holland), 24 januari 1923), Simeon ten Holt is vooral bekend geworden door een aantal grote werken voor vier vleugels, geschreven in diatonisch systeem, met een repetitief karakter, waaronder Canto ostinato (1977/1979), Lemniscaat (1983), Horizon (1985) en Incantatie IV (1990). ... iv (1990). (een diatonische toonladder is een toonladder met hele

                                                                                                                                           
muziekgeschiedenis
Muziekbus - ca 8000 vC Eerste muzikale uitingen van de mens (ratels, rammelaars, bromhout, eentonige fluiten uit beenderen) ca 6000 vC Zang en slaginstrumenten. ca 3000 vC Gebruik van de pentatoniek in Egypte ca 2000 vC Gebruik van de pentatoniek in China ca 1900 vC Overgang van pentatoniek op modaal systeem ca 1200 vC Gebruik van bronzen lieren Noord Europa ca 1000 vC Overgang pentatoniek op modaal systeem Midden- Oosten ca 800 vC Uitvinding van het muziek-spijkerschrift in Babylon ca 700 vC Barden en Keltische dichters en zangers in Gallië, Wales, Schotland en Ierland ca 500 vC Toonsysteem met vierde tonen in Indië ca 400 vC Muziek geschreven voor Griekse toneelstukken Van de Oudgriekse muziek zijn geen partituren bewaard gebleven, wel kunnen er reconstructies gemaakt worden op basis van overgeleverde beschrijvingen. ... de gemoedsbewegingen in de tekst te verklanken. gedurende de ge hele

                                                                                                                                           
Fisis
Muziekbus - de met een hele toon verhoogde 4de toon van de toonladder van c ( enharmonisch gelijk aan g). ). ... de met een hele

                                                                                                                                           
Pijporgel
Muziekbus - Het pijporgel Het pijporgel (ook wel kerkorgel, of kortweg orgel) is in essentie een aerofoon dat met een klavier bespeeld wordt. De bespeler noemt men organist. Inleiding Het pijporgel heeft een lange geschiedenis en evolutie achter de rug. ... een organist die het beste van zichzelf geeft, bezig te zien. hele

                                                                                                                                           
Saxofoon
Saxofoon
Muziekbus - De Saxofoon Altsaxofoon Een door de Belgische klarinettist, fluitist en instrumentmaker Adolphe Sax (1814-1894) in de jaren achttienveertig ontworpen metalen met een enkel riet aangeblazen blaasinstrument die er op 28 juni 1846 in Frankrijk een patent op verwierf. ... is de grootste saxofoon. er bestaan er anno 2006 13 van op de hele

                                                                                                                                           
Taoisme
Taoisme
Kunstbus - Taoïsme Het taoïsme (ook gespeld: daoïsme) is een filosofische stroming, die haar wortels heeft in de vroegste Chinese cultuur en waarvan de oudste opgetekende bronnen uit de late Zhou-dynastie stammen (481-221 v. ... het is de eenheid van yin en yang (☯) en daarmee het hele

                                                                                                                                           
Anthon van de Horst
Muziekbus - Anthon van de(r) Horst Anthonie van der Horst geboren Amsterdam 20-6-1899, gestorven Hilversum 7-3-1965 Nederlands organist, dirigent, pedagoog en componist Anthon van der Horst kreeg eerst orgelles van zijn vader Hendrik van der Horst. ... conjunctus genoemde achttonige toonladder, met afwisselend hele

                                                                                                                                           
Trompet
Muziekbus - De tot de familie van de aerofonen behorende trompet was reeds in de Oudheid bij de Egyptenaren, Romeinen en Hebreeërs bekend. Dit instrument werd oorspronkelijk vervaardigd uit schelpen, botten, geweien, leem, hout of brons; tegenwoordig bestaat hij voornamelijk uit messing of ook wel uit zilver. ... ventiel ter verlaging van de aangeblazen natuurtoon met een hele

                                                                                                                                           
Gamma
Muziekbus - toonladder ... hele

                                                                                                                                           

chromatische toonladder

Muziekbus - Chromatische toonladder Toonladder die gebruik maakt van alle 12 tonen binnen een octaaf. Verdeling van het octaaf in twaalf halve toonschreden. Toonladder waarin de tonen elkaar met halve afstanden opvolgen. ... hele

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 3