YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: kunst toon muziek hele-toon taal uitdrukkingen en spreekwoorden halve-toon toon a cultuur literair bijvoeglijk naamwoord persoonsvorm persoonlijk voornaamwoord d/t hoofdletter of kleine letter aaneenschrijven tonus basisregels hen/hun diatoniek architectuur vicky maeijer (pvv) sp - gebouwen architecten cda pvda arp vvd chu groenlinks kvp d66 christenunie sgp vaste-voortekens pvdd joop den uyl pijporgel : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 1906 voor - hele toon - in 0.102592945098877 seconden.

Hele-Toon

Muziekbus - Interval Ter Grootte Van Twee Opeenvolgende Halve Toonschreden. ... hele

                                                                                                                                           

Halve-Toon

Muziekbus - Halve Toon 1/12 deel van een octaaf; de kleinste toonschrede in het algemeen geldende Europese toonsysteem. Benaming voor de toonafstand van de kleine seconde. In tegenstelling tot de hele toon, die de toonafstand van de grote seconde beschrijft, bedraagt de afstand bij de halve toon maar een kleine seconde. ... de toonafstand van de kleine seconde. in tegenstelling tot de hele

                                                                                                                                           

Toon A

Muziekbus - A is de naam van de 6de toon van de grote tertstoonladder van C. Stemmen De a is een belangrijke toon omdat het de zogenaamde "stemtoon", "kamertoon" of "koortoon" is, dat wil zeggen: de toon van waaruit men alle instrumenten op gelijke toonhoogte brengt. ... - is in 1939 internationaal op 440 hz vastgesteld (dat is: 440 hele

                                                                                                                                           
Tonus
Muziekbus - [Lat.], hele toon. ... [lat.], hele

                                                                                                                                           
Diatoniek
Muziekbus - Diatonisch Toonstelsel A. een opeenvolging van hele en halve tonen, die, in tegenstelling tot de chromatiek, een verschillende stamtoon hebben; er wordt van de ene toon naar de volgende toon overgegaan ongeacht of deze verhoogd of verlaagd is, bijv. ... diatonisch toonstelsel a. een opeenvolging van hele

                                                                                                                                           
Pijporgel
Muziekbus - Het pijporgel Het pijporgel (ook wel kerkorgel, of kortweg orgel) is in essentie een aerofoon dat met een klavier bespeeld wordt. De bespeler noemt men organist. Inleiding Het pijporgel heeft een lange geschiedenis en evolutie achter de rug. ... een organist die het beste van zichzelf geeft, bezig te zien. hele

                                                                                                                                           
Mol
Muziekbus - mol (de ~, ~len, ~en) 1 [muz.] muziekteken dat aanduidt dat een noot een halve toon verlaagd moet worden. Het teken b (mol) betekent dat de noot een halve toon is verlaagd. Het molteken of alteratie-teken in de muziek wordt op de lijn van de notenbalk geplaatst van de noot die men een halve toon wil verlagen. ... toevallige verlaging vlak voor een noot: de verlaging geldt de hele

                                                                                                                                           
Ventielen
Muziekbus - Door het indrukken of loslaten van ventielen, kun je op een blaasinstrument verschillende tonen maken. Deze ventielen zorgen ervoor dat de buis van het instrument verkort (hogere tonen) of verlengd (lagere tonen) kan worden. ... van ventielen te gebruiken is het mogelijk tot drie hele

                                                                                                                                           
Terts
Muziekbus - In de rij van de intervallen, de derde vanuit een bepaalde toon van de diatonische reeks. De terts beschrijft het derde interval in de diatonische toonladder. De terts kan groot, klein, vergroot of verkleind zijn. ... als in melodisch opzicht welluidend. de kleine terts bevat 1 hele

                                                                                                                                           
Disis
Muziekbus - de met een hele toon verhoogde tweede toon van de toonladder van c.. ... de met een hele

                                                                                                                                           

Toonladder

Muziekbus - Een gestandaardiseerde opeenvolging van tonen van een toonsysteem, het eindresultaat van een systematische ordening, waarvan het aantal en de afstand in verschillende tijdperken en culturen verschillend zijn. ... allemaal dezelfde afstand tot elkaar. er zijn tonen die een hele

                                                                                                                                           
Hugo Claus
Hugo Claus
Kunstbus - Vlaams dichter, prozaschrijver, toneelschrijver, regisseur en beeldend kunstenaar, geboren 5 April 1929 in Brugge als Hugo Maurice Julien Claus - overleden 19 maart Middelheim ziekenhuis te Antwerpen. ... weer topzwaar en hermetisch (schaamte). claus’ proza omvat het hele

                                                                                                                                           
Vaste-Voortekens
Muziekbus - Vaste Voortekens (kruisen, mollen, herstellingstekens) Vaste voortekens zijn kruizen en mollen die aan het begin van de (eerste en iedere volgende) notenbalk staan, tussen vioolsleutel en maatteken, en dan in principe het hele stuk en alle octaven geldig zijn of tot een eventuele toonsoortwisseling of herstellingsteken. ... tussen vioolsleutel en maatteken, en dan in principe het hele

                                                                                                                                           
grafiek
Kunstbus - Grafiek [van het Grieks 'graphein' = 'schrijven, tekenen, ritsen'] Aan de ene kant wordt met het begrip grafiek alle soorten tekeningen, van de met de hand gemaakte tekening tot de moderne industrieel vervaardigde tekening (de zogenaamde gebruiksgrafiek), aangeduid. ... degel, een vlakke plaat, op de drukvorm wordt gedrukt zodat de hele

                                                                                                                                           
Popmuziek
Muziekbus - [Eng. afkorting van popular music], Nederlands Woordenboek: Hedendaagse populaire muziek => pop Populaire muziek is van alle tijden. In de middeleeuwen en de renaissance zijn er al deuntjes die algemeen bekend zijn. ... de compositie is harmonisch gezien erg simpel en qua zang hele

                                                                                                                                           
chromatiek
Muziekbus - [van Griekse: chroma, Nederlands: kleur] 1. het kleuren van tonen door toepassing van verlagingen en verhogingen van een halve toon. 2. Het gebruik van niet- toonladder gebonden alteraties. 3. verhogingen of verlagingen van de tonen. ... heeft 12 tonen en bestaat enkel uit halve toonafstanden (de 5 hele

                                                                                                                                           
Fisis
Muziekbus - de met een hele toon verhoogde 4de toon van de toonladder van c ( enharmonisch gelijk aan g). ). ... de met een hele

                                                                                                                                           
ases
Muziekbus - De met een hele toon verlaagde zesde toon van de toonladder van c. ( Enharmonisch gelijk aan g). ). ... de met een hele

                                                                                                                                           
Mode
Mode
Kunstbus - VanDale: de mode (v.) 1 vrij algemeen maar voorbijgaand gebruik, met name de manier van kleden 2 de opeenvolging van dergelijke gebruiken Kunst & Mode Kleding heeft in de eerste plaats een praktische functie, maar is tegelijkertijd ook een soort taal. ... werd eerst nog vervangen door een kussentje en al gauw hele

                                                                                                                                           
Deses
Muziekbus - de met een hele toon verlaagde tweede toon van de toonladder van c ( enharmonisch gelijk aan c). ). ... de met een hele

                                                                                                                                           
Interval
Muziekbus - [Lat. tussenruimte], vakterm in de muziek. De afstand tussen twee verschillende tonen (= toonhoogteverschil), gerekend als schrede of tweeklank. Bij gelijktijdig klinken van deze twee tonen spreken we van een harmonisch interval en worden deze boven elkaar genoteerd. ... met dezelfde toon.. seconde, interval met een afstand van een hele

                                                                                                                                           
Eses
Muziekbus - De met een hele toon verlaagde 3de toon van de toonladder van c ( enharmonisch gelijk aan d). ). ... de met een hele

                                                                                                                                           
Jan Montyn
Kunstbus - Jan Montijn Graficus, schilder en tekenaar van landschappen en non-figuratief werk, geboren 13 november 1924 in Oudewater. “ Op vuil en mest groeit de mooiste bloem van de wereld: de lotus.” Als beeldend kunstenaar is Jan Montyn bekend in binnen- en buitenland. ... ontstaan de eerste monoprenten. deze kleine etsen zijn met hele

                                                                                                                                           
Italiaanse-muziek
Muziekbus - Italiaanse muziek Zie het artikel Italiaanse Volksmuziek voor de ontwikkeling van de muziek in Italië van voor 900 nC 9de eeuw In de 9de eeuw begon een geheel nieuwe wijze van musiceren. Het gelijktijdig hanteren van verschillende stemmen en het experimenteren met het gelijktijdig klinken van verschillende tonen deed zijn intrede, de klankfantasie en het voorstellings- en combinatievermogen werd steeds gecompliceerder. ... getreden. in italie heeft, evenals elders, gedurende de hele

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 2