YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: taal cultuur literair kunst architectuur muziek design sint-pietersbasiliek pofeten profeet sint-pieter giovanni boccati michelangelo boccati michel-angelo michelangelo buonarroti buonarroti etymologie namen engels uitdrukkingen en spreekwoorden cosmas en damianus literatuur polen jeremia jesaja islamitisch islam moslims moslim islamitische koran santa-maria-novella s.-maria-novella andrea d'agnolo johann balthasar neumann balthasar neumann andrea del sarto calvijn javier mariscal : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 5638 voor - heiligen en profeten - in 0.308620929718018 seconden.
Zoekterm en is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!
icoon
Kunstbus - Icoon (of ioon) Een icoon is een portret van Christus, Maria, van Heiligen en Profeten of van taferelen uit het Oud- en Nieuw- Testament. Iconen behoren tot de religieuze schilderkunst. Het woord ' ikoon' is afgeleid van het Griekse woord eikon of eikoon, dat afbeelding betekent. ... (of ioon) een icoon is een portret van christus, maria, van heiligen

                                                                                                                                           
Fra Angelico
Fra Angelico
Kunstbus - c.1442 zelfportret in aanbidding van Christus door Heilige Dominicus 15de-eeuwse schilder- frater, omstreeks 1395 geboren als Guido di Pietro in Vicchio (Rupecanina) di Mugello ( Toscane)(nabij Fiesole dat weer 8 km ten noordoosten van Florence ligt) - overleden 18 februari 1455 in Rome. ... werk van fra angelico is ‘christus in glorie omringd door heiligen

                                                                                                                                           
iconostase
iconostase
Kunstbus - Iconostase In een orthodoxe kerk is de wand, samengesteld uit iconen de iconostase. De altaarruimte wordt door deze iconostase afgeschermd voor de blikken van de gewone gelovigen. De altaarruimte, het "allerheiligste", mag enkel door de priesters worden betreden. ... zien we vaak marmeren "templa" opduiken met de afbeelding van heiligen

                                                                                                                                           
Reliekschrijn
Kunstbus - Het/de reliekschrijn (m) Versierd kistje waarin een of meer relikwieën/ relieken bewaard worden. De relikwie (v)( relikwieën) Het/de reliek (v)( relieken) == relikwie 1. door gelovigen vereerd overblijfsel van een heilige of van een voorwerp dat met Christus of met een heilige in aanraking is geweest 2. ... met relikwieen de overblijfselen bedoeld van het lichaam van heiligen

                                                                                                                                           
Sint-Pieter
Kunstbus - Sint-Pietersbasiliek De Sint-Pietersbasiliek ( Italiaans: Basilica di San Pietro) is een katholieke kerk en Basilica Major in Barokke architectuur in Vaticaanstad. De kerk werd tussen 1506 en 1626 gebouwd op de plek van het vroegere Circus van Nero in Rome, waar ooit de Apostel en eerste Paus, Petrus, gekruisigd en begraven zou zijn. ... steunpijlers versierd met nissen met grote beelden van de vier heiligen

                                                                                                                                           
Profeet
Kunstbus - Een profeet ( Grieks: prophètès) is in religieus verband een persoon die boodschappen van een godheid doorgeeft. De tweede betekenis van profeet is toekomstvoorspeller, zoals Nostradamus. Betekenis en oorsprong Het Griekse woord prophèteuo betekent voorspellen, orakelspreuken verkondigen of profeteren. ... was daarmee de oprichter van de kerk van jezus christus van de heiligen

                                                                                                                                           
Alessio Baldovinetti
Kunstbus - Italiaanse schilder uit de Florentijnse vroeg-renaissance, geboren vermoedelijk 14 oktober 1425 in Florence - overleden 28augustus 1499 aldaar. Alessio Baldovinetti, (ook Alesso), is een leerling van Domenico Veneziano. ... gevoerde ricordi. zijn hoofdwerk is de 'drieeenheid met twee heiligen

                                                                                                                                           
Duccio di Buoninsegna
Duccio di Buoninsegna
Kunstbus - Italiaanse kunstschilder uit Siena, die schilderde in de Byzantijnse stijl, geboren ca. 1255 verm. Siena, - overleden in 1318 in Siena. Duccio da Buoninsegna, 'vader van alle schilders van Siena', leefde rond 1300 en bracht het grootste deel van zijn leven door in Siena. ... ( maria samen met het christuskind tussen engelen en heiligen

                                                                                                                                           
Koen Theys

Koen Theys

Kunstbus - Koen Theys (1963) Belgisch kunstenaar, fotograaf en videokunstenaar, geboren 1963 in Ukkel, België, exposeert sinds 1989. Website: Koen Theys exposeert sinds 1989. Hij is een kunstenaar die zowel sculptureel werk, fotomontages, boeken, video's als installaties maakt en ontwikkelde een taal die emotionele, intuïtieve of intellectuele connotaties aan elementaire beelden toevoegt. ... religieuze iconografie. net zoals de profeten, evangelisten of heiligen

                                                                                                                                           

karmelieten

Kunstbus - Karmelieten De orde van de karmelieten (Ordo Carmelitarum, O.Carm.; vrouwelijke vorm: karmelietessen) is een rooms-katholieke bedelorde. De karmelieten onderscheiden zich net zoals de franciscanen, dominicanen en augustijnen van andere monastieke orden door niet de individuele armoede maar de collectieve armoede te belijden en zijn voor hun bestaan afhankelijk van eigen arbeid en aalmoezen. ... bekende karmelieten en karmelietessen theresia van avila en de heiligen

                                                                                                                                           
apocalyps
Kunstbus - De apocalyps (v.) 1. Reeks chaotische, dramatische gebeurtenissen, die doen denken aan het einde van de wereld. 2. het laatste boek van de Bijbel: de Openbaring van Johannes. De term apocalyps werd geïntroduceerd door Gottfried Lücke in 1832 als beschrijving van het boek Openbaringen uit het Nieuwe Testament. ... kennis liggen. god geeft aan uitgezochte profeten of heiligen

                                                                                                                                           

Domenico Beccafumi

Kunstbus - Domenico di Pace Beccafumi Italaans schilder, beeldhouwer en graveur, geboren ca. 1484/1486 in Valdibiena, nabij Montaperti, in de buurt van Siena - overleden 18 mei 1551 in Siena. Domenico Beccafumi, ook Mecuccio of Mecarino genoemd, geldt als laatste exponent van de grote tijd van de schilderkunst van Siena en als de voornaamste meester van het Sienese maniërisme. ... maakte beccafumi ook werken waarin de stad siena en haar heiligen

                                                                                                                                           
Michelangelo Buonarroti
Michelangelo Buonarroti
Kunstbus - beeldhouwer, schilder, architect en dichter, geboren 06 maart 1475 Caprese ( Toscane) - 18 februari 1564 Rome. Michelangelo belichaamt hét kunstenaarsideaal van de Renaissance, de 'universele mens' 'uomo universale': hij was beeldhouwer, schilder, architect en dichter. ... tussen de door leerlingen gemaakte beelden van de heiligen

                                                                                                                                           
Giovanni Boccati
Kunstbus - Giovanni di Piermatteo Boccati Italiaans schilder van de renaissance, geboren ca. 1420 in Camerino - overleden na 1480. Boccati Creëerde uit Toscaanse en Umbrische invloeden een eigen stijl met een heldere compositie en bevallige figuren. ... te urbino.. veelluik met ' maria, zingende engelen, heiligen

                                                                                                                                           

Waar komt de naam van de feestdag Halloween vandaan?

Genootschap Onze Taal - Halloween is een feest dat vooral in Amerika populair is: een feest van pompoenen waarin enge gezichten worden uitgesneden en waarbij kinderen de deuren langsgaan om om snoep te vragen. Het vindt plaats op 31 oktober en is sterk verbonden aan de dag erna: Allerheiligen, een feestdag ter ere van alle heiligen. ... op 31 oktober en is sterk verbonden aan de dag erna: aller heiligen

                                                                                                                                           
Cosmas en Damianus

Cosmas en Damianus

Kunstbus - Cosmas en Damianus waren volgens de christelijke overlevering tweelingbroers, geboren in de tweede helft van de 2e eeuw in Syrië. Van hun leven is niets met zekerheid bekend. Zij zouden allebei geneesheren zijn geweest, die kosteloos hun geneeskundige diensten aanboden (daarom staan zij in de oosterse kerk bekend als de Agioi Anárgyroi, d. ... kerk. het christendom ziet cosmas en damianus als de patroon heiligen

                                                                                                                                           

Waar komt ergens geen jota van snappen vandaan en wat betekent het?

Genootschap Onze Taal - Wie ergens geen jota van snapt, begrijpt er helemaal niets van. ... heiligen

                                                                                                                                           
Waar komt de zegswijze het is er de dood in de pot vandaan?
Genootschap Onze Taal - Van Dale (2005) vermeldt bij het is er de dood in de pot de betekenis: 'alle leven, handel, opgewektheid is er verdwenen'. Deze zegswijze wordt dus gebruikt om aan te geven dat het ergens een saaie boel is. ... heiligen

                                                                                                                                           
Jeremia
Kunstbus - Jeremia (Yirməyāhū, Jirmejahoe "Jahweh sticht"), de zoon van Hilkia, wordt gerekend tot de 'grote profeten' van het Oude Testament van de Bijbel. Hij leefde van ca. 645 tot ca. 587 v.C. en werd geboren in Anatot, even ten noorden van Jeruzalem. ... heiligen

                                                                                                                                           
Jesaja
Kunstbus - Jesaja ( Grieks: Esaias) was de zoon van Amos, de auteur van het Bijbelboek Jesaja en tevens één van de profeten uit het Oude Testament. Jesaja was getrouwd en had had twee zonen die allebei een ' symbolische naam droegen' Sear-Jasub (een rest keert weer) en Maher-Salal Chas-Baz (haastige roof, spoedige buit). ... heiligen

                                                                                                                                           
Catharina van Alexandrië
Kunstbus - Catharina van Alexandrië († 307) behoort tot de meest populaire heiligen van de Middeleeuwen. Mede daardoor is haar levensgeschiedenis dermate overladen met legendevorming dat over de werkelijke gang van zaken zo goed als niets meer met zekerheid valt te zeggen. ... van alexandrie († 307) behoort tot de meest populaire heiligen

                                                                                                                                           
heilige
Kunstbus - De heilige ( heiligen) 1 persoon die door de rooms-katholieke kerk openlijk vereerd mag worden, heilig verklaard is. 2 iem. die een bij uitstek vroom, godgewijd leven leidt. In algemene zin is een heilige een bijzonder goed en rechtvaardig persoon, wiens invulling van het leven puur en boven alle partijdigheid verheven is. ... de heilige ( heiligen

                                                                                                                                           
Hagiografie
Kunstbus - De hagiografie (v)(hagiografieën) Levensbeschrijving van de heiligen. Hagiografie is de beschrijving van het leven van een ( christelijke) heilige. Het woord is ontstaan uit een samentrekking van de Griekse woorden hagios, heilig, en grafein, schrijven. ... de hagiografie (v)(hagiografieen) levensbeschrijving van de heiligen

                                                                                                                                           
Johann Balthasar Neumann
Kunstbus - Vierzehnheiligen Duits bouwmeester en ingenieur, ( gedoopt 30.01.)1687 Eger - 19.08.1753 Würzburg Oorspronkelijk was hij klokkengieter. Hij kreeg een militaire opleiding (1712) en nam als geschutgieter en artillerieofficier deel aan verschillende veldtochten. ... balthasar neumann vierzehn heiligen

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 269