YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: enneus heerma drs. e. (enneus) heerma pieter heerma drs. p.e. (pieter) heerma tweede kamer kabinet minister henk kamp heerma den uyl vermeend ministeriele verantwoordelijkheid anna de waal ministers bakker bukman mr. j.c. van oven veldkamp marga klompe staatssecretaris brautigam recht van interpellatie stemerdink minister - wetenswaardigheden jan pronk guus heerma van voss van den tempel nagel van gijzel de vries van agt ii (1981-1982) van baalen prof.mr. g.j.j. (guus) heerma van voss wijnkoop lubbers iii (1989-1994) moties de jong (1967-1971) domela nieuwenhuis niessen van bommel : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 35 voor - heerma - in 0.0126430988311768 seconden.

Drs. E. (Enneüs) Heerma

Friese antirevolutionair, die als wethouder van havenzaken een belangrijke rol speelde in de Amsterdamse politiek. Werd daarna staatssecretaris, eerst kort van buitenlandse handel, vervolgens van volkshuisvesting. ... e. (enneus) heerma - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Drs. P.E. (Pieter) Heerma

Pieter Heerma (1977) is sinds 20 september 2012 lid van de Tweede Kamer voor het CDA. Hij was persvoorlichter van de CDA-fractie en manager bij een zorgverzekeraar. In de Tweede Kamer is de heer Heerma woordvoerder sociale zaken en WAO. ... p.e. (pieter) heerma - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Prof.Mr. G.J.J. (Guus) Heerma van Voss

Guus Heerma van Voss (1957) is sinds 2012 staatsraad bij de Afdeling advisering van de Raad van State. Hij was daarvoor wetenschapper in Tilburg en Maastricht en is vanaf 1997 hoogleraar sociaal recht in Leiden. ... g.j.j. (guus) heerma - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Wetenswaardigheden ministers
Wie waren de jongste en oudste ministers, hoeveel vrouwelijke ministers waren er en wat waren hun maatschappelijke en bestuurlijke achtergronden? En nog meer wetenswaardigheden over ministers. ... van economische zaken minister van landbouw 1986 heerma - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Recht van Interpellatie
Het recht van interpellatie geeft Tweede en Eerste Kamerleden de mogelijkheid om met een bewindspersoon over een onderwerp buiten de orde van de dag te debatteren. Oftewel: een onderwerp dat niet reeds op de vergaderagenda van de Kamer staat. ... van de p.c. hooftprijs aan hugo brandt cortius 1995 - door heerma - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinetsformatie 2017
De formatie 2017 stond tot nu toe in het teken van vorming van een kabinet van VVD, D66, CDA en GroenLinks. Daartoe werden twee pogingen ondernomen, maar op 12 juni concludeerde informateur Tjeenk Willink dat een geschil over het migratiebeleid een onoverkomelijk probleem opleverde. ... buma had woordvoerder sociale zaken en ex-spindokter pieter heerma - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Leiderschapswisselingen
Het politieke leven van een partijleider is uiteraard beperkt houdbaar. Een teleurstellend resultaat, het gevoel dat het wel 'mooi' is geweest, maar ook leeftijd of gezondheid kunnen redenen zijn voor vertrek. ... moest na de formatie van 1994 plaats maken voor enneus heerma - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Lijsttrekkers Christen-Democratisch Appèl (CDA)
Sinds 18 mei 2012 is Sybrand van Haersma Buma lijsttrekker van het CDA. Zijn voorganger, Jan Peter Balkenende, stopte 9 juni 2010 vanwege tegenvallende verkiezingsresultaten. Hij was toen sinds 2001 partijleider. ... boog, werd in 1994 de nieuwe partijleider enneus heerma - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Christen-Democratisch Appèl (CDA)
Het Christen-Democratisch Appèl (CDA) is een christelijk geïnspireerde partij in het centrum van het politieke spectrum. Sinds zijn verkiezingen tot lijsttrekker in 2012 is Sybrand van Haersma Buma politiek leider. ... partijleiderschap enkele malen. na elco brinkman kwamen enneus heerma - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Profiel kandidaten Tweede Kamerverkiezingen 2017
Een profiel van de kandidatenlijsten van een aantal partijen die deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezingen 2017. Voor deze analyse is uitgegaan van het zetelaantal dat wordt genoemd in de Peilingwijzer. ... (sp) dennis wiersma (vvd) don ceder (christenunie) pieter heerma - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Parlementaire enquête bouwsubsidies (1986-1988)
De parlementaire enquête bouwsubsidies vond in 1986-1988 plaats. In 1986 verscheen in de Volkskrant een bericht dat het Rijk te veel subsidie had betaald voor woningbouwprojecten van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. ... kwalijk nam. de enquete vormde voor brokx' opvolger enneus heerma - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Wetenswaardigheden staatssecretarissen
Wie waren de jongste en oudste staatssecretarissen, hoeveel vrouwelijke staatssecretarissen waren er en wat waren hun maatschappelijke en bestuurlijke achtergronden? Rondom welke staatssecretarissen speelde er een crisis? ... volkshuisvesting henk koning binnenlandse zaken enneus heerma - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Lubbers II (1986-1989)
Voor de verkiezingen had de coalitie bestaande uit CDA en VVD al aangegeven het 'karwei te willen afmaken'. De Koning (CDA) krijgt dan ook de opdracht te onderzoeken welke problemen een voortzetting van de coalitie van CDA en VVD in de weg zouden kunnen staan, en langs welke weg deze opgelost kunnen worden. ... (14 juli 1986 - 24 oktober 1986) staatssecretaris: drs. e. heerma - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
J.G.M. (Hans) Alders
Energiek en invloedrijk PvdA-Kamerlid, minister en bestuurder. Ontwikkelde zichzelf via zelfstudie en was in de Tweede Kamer spoedig een vooraanstaand lid van de PvdA-fractie. Woordvoerder voor onder meer ambtenarenzaken en later secretaris van de PvdA-fractie en vertrouweling van Wim Kok. ... (beleidsmatig) - bracht in 1990 samen met staatssecretaris heerma - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamerfractie Christen Democratisch Appel (CDA)
De fractie van het CDA heeft sinds de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 19 zetels. Na de verkiezingen van 12 september 2012 waren dat er 13. ... 8 geurts, j.l. 2012-09-20 9 mulder, drs. a.h. 2012-09-20 10 heerma - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
De huidige Tweede Kamer
Ondanks acht zetels verlies is de VVD met 33 zetels bij de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 toch de grootste partij geworden. Het historische verlies van de PvdA (-29) leverde hen uiteindelijk negen zetels op. ... slot ch.j.l. van dam j.l. geurts s. van haersma buma p.e. heerma - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (ocw)
Deze Tweede Kamercommissie voert overleg met de bewindslieden van OCW over onderwijsaangelegenheden, het wetenschapsbeleid en het cultuur- en mediabeleid. Daarnaast bereidt de commissie de plenaire behandeling voor van wetsvoorstellen op deze beleidsterreinen. ... gl 7 engelshoven, mr.drs. i.k. van d66 8 gerbrands, k. pvv 9 heerma - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Justine Kurland
Justine Kurland fotografeert tienermeisjes en soms jongens. Voor de meisjes is het leuk, voor de jongens niet. Kurland werd geboren in Warsaw, New York, en samen met haar twee zussen opgevoed door een ' ontzettende hippiemoeder'. ... op het paradijs.'' bron: artikel nrc-handelsblad door sandra heerma - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Dr. R.F.M. (Ruud) Lubbers
Christendemocraat die twaalf jaar minister-president was en daarmee de langstzittende premier. Werd in 1973 als jonge ondernemer minister van Economische Zaken in het kabinet-Den Uyl. Na zijn ministerschap en een jaar 'gewoon' Kamerlid voorzitter van de CDA-fractie. ... invulling van de posten. bij het cda werd uiteindelijk niet heerma - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Ir. B.J. (Bas) van der Vlies
Politiek voorman van de SGP, die als nestor van de Tweede Kamer gezag verwierf. Studeerde weg- en waterbouw en was werkzaam in het onderwijs. Kwam in 1981, na ruim tien jaar Statenlid in Utrecht te zijn geweest, in de Kamer. ... dan ambitie", nederlands dagblad, 10 juni 2006 - sandra heerma - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Prof.Drs. J. (Jacques) Wallage
PvdA-bestuurder en politicus die van jongs af aan politiek actief was. Socioloog uit een joods middenstandsgezin. Werd al op jonge leeftijd wethouder van Groningen. In de Tweede Kamer aanvankelijk onderwijsspecialist en woordvoerder Zuid-Afrikabeleid. ... ( 23.427) - bracht in 1993 samen met de staatssecretarissen heerma - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamercommissie voor Financiën (fin)
Deze Tweede Kamercommissie houdt zich onder andere bezig met de hoofdlijnen van het financieel-economisch beleid ( Miljoenennota, Voorjaarsnota, Najaarsnota, nationale schuld) en met belastingen. Daarnaast wordt overleg gevoerd over het beleid inzake de financiële sector. ... cu 9 dijk, drs. g.j. van pvda 10 groothuizen, mr. m. d66 11 heerma - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Drs. H. (Hedy) d' Ancona
Belangrijk feministe en vooraanstaand PvdA-politica. Werkte bij de VARA en was universitair onderzoeker. Leidde vanaf 1975 een bureau op het gebied van beleidsonderzoek. Politiek actief als Eerste Kamerlid. ... dales en ritzen en de staatssecretarissen ter veld en heerma - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken (ez)
Deze Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met beleidsonderwerpen en wetgeving op het terrein van Economische Zaken. Dit betreft onder meer: Industriebeleid, structuurbeleid en regionaal economisch beleid; beleid ten aanzien van marktwerking en deregulering, mededingingsbeleid, het midden- en kleinbedrijf, energiebeleid en consumentenbeleid. ... i.k. van d66 8 futselaar, drs. f.w. sp 9 gerbrands, k. pvv 10 heerma - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 44