YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur ivriet hebreeuws hebreeuwse taal etymologie betekenis tenach literair jiddisch jiddische bijbel muziek uitdrukkingen en spreekwoorden kunst joden schimmenrijk joods jerusalem design jood satan jeruzalem israelisch rebbe israelische meme joodse volk kabbalah memetica israelier hel tommy wieringa nicodemus kabbala duivel shul amos+oz nikodemus cornelis kiliaan : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 58 voor - hebreeuws - in 0.00824689865112305 seconden.

Hebreeuws

Kunstbus - Het Hebreeuws, in de moderne vorm ook wel Ivriet genoemd, is een van de twee officiële talen en de belangrijkste spreektaal in Israël. Hebreeuws behoort tot de Semitische talen. In diezelfde taalgroep bevinden zich talen als Arabisch, Aramees, Akkadisch en (gedeeltelijk) Egyptisch. ... hebreeuws

                                                                                                                                           
Wat betekent lewaja? En waar komt het vandaan?
Genootschap Onze Taal - Een lewaja, of lewaje, is een (joodse) begrafenis. Het boek Koosjer Nederlands (2006) vermeldt dat lewaja via het Jiddisch uit het Hebreeuws geleend is. Het Hebreeuwse woord lewaja betekent oorspronkelijk 'begeleiding, uitgeleide'. ... nederlands (2006) vermeldt dat lewaja via het jiddisch uit het hebreeuws

                                                                                                                                           
Tenach
Kunstbus - De Tenach ( Hebreeuws: Tanach) is het voornaamste boek in het jodendom. Tenach is een Hebreeuws acroniem dat is gevormd uit de eerste letters van de drie onderdelen waaruit het is opgebouwd:. T van Thora ( Wet). ... de tenach ( hebreeuws

                                                                                                                                           
Jiddisch
Kunstbus - Het Jiddisch is een Germaanse taal, die door ongeveer vier miljoen joden over de hele wereld gesproken wordt. De naam is afgeleid van Middelhoogduits Jüd, Jiddisch (Jodenduits) yid ( Jood). Er bestaan verschillende dialecten van het Jiddisch. ... woorden uit de primaire landstaal - respectievelijk engels en hebreeuws

                                                                                                                                           
Bijbel
Kunstbus - De Bijbel is het boek wat vertelt over God, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. De Bijbel is echter niet uit de hemel komen vallen. Nee, het heeft wel meer dan 1200 jaar geduurd voor de Bijbel zoals we die nu hebben er was. ... was er pas in 1526! de eigenlijke taal van de bijbel was de hebreeuws

                                                                                                                                           
Cornelis Kiliaan
Kunstbus - Op zondag 15 april 2007 zal het vierhonderd jaar geleden zijn dat Cornelis Kiliaan overleed. Hoewel deze taalkundige een grote rol heeft gespeeld in de geschiedenis van de Nederlandse woordenschat, doet zijn naam misschien niet meteen een belletje rinkelen. ... kiliaan naar de leuvense universiteit om er latijn, grieks, hebreeuws

                                                                                                                                           
Jeruzalem
Jeruzalem
Kunstbus - Jeruzalem ( Engels: Jerusalem)( Hebreeuws: Jeroesjalajim; Arabisch: al-Qoeds - betekent letterlijk 'Het Heiligdom'), een stad met een gemengde Joodse en Arabische bevolking, is sinds 1949 de hoofdstad van Israël en wordt eveneens geclaimd door de Palestijnse Autoriteit als haar hoofdstad. ... jeruzalem ( engels: jerusalem)( hebreeuws

                                                                                                                                           
alleluia
Muziekbus - Liturgisch lofgezang. Een van de wisselende gezangen van de rooms-katholieke mis, gezongen na de tweede lezing, voor het evangelie. " Alleluia" is Hebreeuws voor "looft God", het is door de kerk onvertaald overgenomen. ... na de tweede lezing, voor het evangelie. " alleluia" is hebreeuws

                                                                                                                                           
duivel
Kunstbus - 1 het kwaad, in de persoon van Satan => de engel der duisternis, de vorst /der/van de/ duisternis, Heintje Pik, hellevorst, Lucifer, Mefisto 2 gevallen engel, boze geest => droes Satan, de duivel of Lucifer, wordt door christenen gezien als een gevallen aartsengel, die door God uit de hemel werd geworpen toen deze tegen God in opstand kwam. ... aanvoering god verlaten hebben. de benaming satan komt van het hebreeuws

                                                                                                                                           
Joden
Kunstbus - Dit artikel behandelt de Joden als volk of etniciteit, ook bekend als Israëlieten, het Joodse volk of volk Israël. Voor een bespreking van de joodse religie, zie jodendom. Het Joodse volk leefde gedurende ten minste drieduizend jaar in het Land van Israël, waar het een monotheïstische religie ontwikkelde en meerdere malen zelfbeschikking genoot. ... en ongeveer evenveel in afrika. etymologie de term jood ( hebreeuws

                                                                                                                                           
Ida Gerhardt
Kunstbus - Nederlands dichteres, vertaalster en classica, geboren Gorinchem 11.5.1905, overleden Warnsveld 15.8.1997. In haar poëzie spelen het dichterschap en de teloorgang van het Nederlands landschap een grote rol - vooral de rivierenlandschappen van Merwede, Waal, IJssel en Lek heeft zij gestalte gegeven - maar vaak zijn het gebeurtenissen uit haar eigen leven die de aanzet tot een gedicht vormen. ... van ida gerhardt definitief door. 1964 behaalt doctoraal hebreeuws

                                                                                                                                           
Synagoge
Kunstbus - Een synagoge of sjoel ( Grieks voor huis van samenkomst; Hebreeuws: Beit Knesset of Beis Knesses; Jiddish shul (' sjoel')) is in het jodendom een gebeds- en gemeenschapshuis, waar religieuze bijeenkomsten plaatsvinden. ... een synagoge of sjoel ( grieks voor huis van samenkomst; hebreeuws

                                                                                                                                           
Waar komt de zegswijze kachel zijn vandaan?
Genootschap Onze Taal - Kachel zijn betekent '(stom)dronken zijn'. Je kunt ook half kachel zijn; dan ben je aangeschoten. ... overgenomen uit het jiddisch, en het jiddisch heeft weer veel hebreeuws

                                                                                                                                           
hel
Kunstbus - Hel 1. hel ( bijvoeglijk naamwoord; heller, helst; helheid), doordringend en helder van toon; sterk stralend of weerkaatsend. Verdoemen (overgankelijk werkwoord; verdoemde, heeft verdoemd; verdoeming) == voor eeuwig veroordelen (ook doemen, verdommen, veroordelen, vervloeken, verwensen, naar de hel verwijzen) 2. ... die zijn afgeleid van de gehennavallei nabij jeruzalem. in het hebreeuws

                                                                                                                                           
Saffier
Kunstbus - De saffier ( Hebreeuws: Sapir, Latijns: sapphirus) is een kostbare edelsteen. Het is een doorzichtig blauw korund en wordt over het algemeen geclassificeerd als een van de meest waardevolle edelstenen. ... de saffier ( hebreeuws

                                                                                                                                           
Rabbijn
Kunstbus - Rabbi of Rabbijn Een rabbijn is een joodse geleerde die een expert is op het gebied van de halacha, de joodse wet. Letterlijk betekent rabbijn leraar. De term rabbijn wordt tegenwoordig algemeen gebruikt om de spirituele leider van een synagoge aan te duiden. ... wetgeving niet tot de taakomschrijving behoren. rabbijn is een hebreeuws

                                                                                                                                           
Tommy Wieringa
Kunstbus - Nederlandse schrijver, geboren in Goor in 1967. Wieringa schreef vier romans en was medeoprichter en redacteur van het literaire tijdschrift Vrijstaat Austerlitz. Het werk van Tommy Wieringa wordt wereldwijd vertaald, onder meer in het Hebreeuws, het Koreaans en het Frans, Duits en Engels. ... tommy wieringa wordt wereldwijd vertaald, onder meer in het hebreeuws

                                                                                                                                           
Kabbalah
Kunstbus - De Kabbala of Kabbalah is een religieus filosofisch systeem dat beweert inzicht te geven in de goddelijke natuur. Kabbalah is een Hebreeuws woord dat ontvangst of openbaring betekent. Oorsprong " Kabbalah" refereert aan een esoterische dogmatiek over God en het universum, die als openbaring aan uitverkoren heiligen uit een ver verleden zou zijn overgedragen, en die enkel door enkele bevoorrechte mensen zou worden overgeleverd. ... inzicht te geven in de goddelijke natuur. kabbalah is een hebreeuws

                                                                                                                                           
Memetica
Kunstbus - Memetica is de studie naar de evolutie van cultuur en ideeën, naar analogie van de genetica. Richard Dawkins introduceerde in zijn boek The Selfish Gene de theorie dat er buiten een genetische evolutie ook een memetische evolutie zou bestaan: een Evolutie van cultuur. ... zijn. een andere meme die schijnbaar uitgestorven was, is het hebreeuws

                                                                                                                                           
Israël
Israël
Kunstbus - Israël, officieel de Staat Israël, ( Hebreeuws: Medinat Jisraël; Arabisch: Dawlat Israïl) is een land in Azië, het Midden- Oosten en de Levant. Israël grenst aan Libanon, Syrië, Jordanië, Egypte en de Palestijnse Gebieden. ... israel, officieel de staat israel, ( hebreeuws

                                                                                                                                           
Amos+Oz
Amos+Oz
Kunstbus - Hebreeuws Israëlisch schrijver, leraar en publicist, geboren 4 mei 1939, Jeruzalem. Amos Oz wordt wereldwijd gezien als de belangrijkste Israëlische schrijver van dit moment en als kanshebber op twee Nobelprijzen: die voor literatuur en voor de vrede. ... hebreeuws

                                                                                                                                           
Nicodemus
Kunstbus - Nikodemus Nikodemus (ook Nicodemus) Hebreeuws Nakdimon was een Farizeeër en een lid van de Sanhedrin die zijn steun betoog aan Jezus Christus. Nikodemus wordt drie keer genoemd in de Evangelie naar Johannes. ... nikodemus nikodemus (ook nicodemus) hebreeuws

                                                                                                                                           
Hiëronymus
Kunstbus - Hieronymus is een Grieks-Latijnse eigennaam, oorspronkelijk in het Grieks, wat met een heilige naam betekent. De naam van kan betrekking hebben op een van volgende personen:. Hieronymus van Cardia. Jeroen Bosch ( schilder). ... van antiochia, waar een monnik van joodse afkomst hem in het hebreeuws

                                                                                                                                           
Esperanto
Kunstbus - Esperanto is een internationale kunsttaal ontworpen door Lejzer Zamenhof, die in 1887 onder het pseudoniem Dr. Esperanto - "iemand die hoopt" - het eerste boekje over de taal publiceerde. Van dit pseudoniem is ook de naam van de taal afkomstig. ... ook vloeiend duits. later leerde hij frans, latijn, grieks, hebreeuws

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 79