YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: kunst harm van ee design literair taal uitspraak en klemtoon cultuur getallen herman tjeenk willink harm van riel accenten tweede kamer eerste kamer kabinet pvda cda d66 sgp groenlinks sp documentatiecentrum nederlandse politieke partijen eerste kamerleden kabinet-kok ii pvdd interpellatie keuchenius van amelsvoort mr. h. (harm) van riel vvd ppr mark rutte christenunie wetsvoorstel pvv thom de graaf rita verdonk hans van baalen kabinet-rutte ii kabinet-balkenende iv provinciale staten : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 5138 voor - harm van ee - in 0.320458173751831 seconden.
Zoekterm van is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!

Harm van Ee

Kunstbus - Harm van Ee (1960) Frans landschap, 2005, acryl op paneel, 30x40cm. Harm van Ee schildert landschappen. Op klein formaat weet hij weidse panorama's te suggereren in kleurige vlakken en strepen. Blauwgroene of overwegend gele composities met paarsrode toetsen. ... harm

                                                                                                                                           

Mr. H. (Harm) van Riel

Parlement & Politiek - Markant Eerste Kamerlid met onafscheidelijke sigaar en bolhoed, die sprak met Drentse tongval hoewel hij nauwelijks in die provincie had gewoond. Kleinzoon van de liberale staatsman Harm Smeenge; zijn moeder was een voorvechtster van vrouwenkiesrecht. ... h. ( harm

                                                                                                                                           

Harm Lagaay

Kunstbus - Nederlandse auto- ontwerper, geboren 28 december 1946. Lagaay stond bij Porsche aan de wieg van o.a. de Porsche 924, de nieuwe 911, de Boxter en de Cayenne. Carriere Harm Lagaay studeerde autotechniek in Driebergen, waarna hij werk kreeg bij de firma's Olyslager en Simca Nederland. ... harm

                                                                                                                                           

H.J. (Harm) Beertema

Parlement & Politiek - Harm Beertema (1952) is sinds 17 juni 2010 lid van de Tweede Kamerfractie van de PVV bij de Tweede Kamerverkiezingen. Hij was 34 jaar werkzaam in het middelbaar beroepsonderwijs en vier jaar bestuurslid van Beter Onderwijs Nederland. ... ( harm

                                                                                                                                           

Profiel kandidaten Tweede Kamerverkiezingen 2017

Parlement & Politiek - Een profiel van de kandidatenlijsten van een aantal partijen die deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezingen 2017. Voor deze analyse is uitgegaan van het zetelaantal dat wordt genoemd in de Peilingwijzer. ... tabellen vermeld. lerarenopleiding / pedagogische academie harm

                                                                                                                                           

Eerste Kamerverkiezingen 1987

Parlement & Politiek - In de op 9 juni 1987 gekozen Eerste Kamer behielden regeringsfracties CDA en VVD samen slechts een meerderheid van 38 zetels. Dat kwam doordat de VVD vier zetels verloor. De partijen hadden hun lijsten verbonden. ... cda waren partijvoorzitter wim van velzen, oud-cnv-voorzitter harm

                                                                                                                                           
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)
Parlement & Politiek - De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) is een rechtse liberale partij, maar met op onder meer ethisch gebied progressievere standpunten. Politiek leider is sinds 31 mei 2006 Mark Rutte. De partij werd opgericht in 1948 als opvolger van de Partij van de Vrijheid (PvdV), die weer een voortzetting was van de vooroorlogse Liberale Staatspartij (LSP). ... haya van someren en de fractievoorzitter in de senaat, harm

                                                                                                                                           

Zijn er accenten nodig op de ee in een van beiden?

Genootschap Onze Taal - Nee, de accenten zijn niet nodig; een van beiden is dus juist. ... harm

                                                                                                                                           

Verhouding tussen Eerste Kamer en kabinet

Parlement & Politiek - Algemeen wordt aanvaard dat er wel een vertrouwensrelatie is tussen bewindslieden en de Eerste Kamer, maar dat er geen vertrouwensregel bestaat tussen kabinet en Eerste Kamer. Anders gezegd: de Eerste Kamer kan eventueel wel een bewindspersoon bewegen tot aftreden, maar niet het gehele kabinet. ... verhouding tussen de vvd-eerste kamerfractie onder leiding van harm

                                                                                                                                           

Hoe luidt de bezitsvorm van de naam George? Schrijf je Georges boek, George's boek of George' boek?

Genootschap Onze Taal - Dat hangt af van de uitspraak. ... harm

                                                                                                                                           

Wat is het meervoud van logé: logés of logees?

Genootschap Onze Taal - De woorden logés en logees bestaan allebei: logés is het meervoud van logé, en logees is het meervoud van de (uitsluitend) vrouwelijke vorm logee. Logé is de mannelijke of sekseneutrale vorm. ... harm

                                                                                                                                           
Socialistische Partij (1918-1924)
Parlement & Politiek - De Socialistische Partij (SP), opgericht in 1918, was een radicaal-socialistische en republikeinse partij die met alle middelen de toestand van de arbeiders wilde verbeteren. De partij was gelieerd aan de extreem-linkse vakbond, het Nederlands Arbeiders Secretariaat (NAS). ... de sociale zekerheid - krachtige bestrijding van drankgebruik. harm

                                                                                                                                           

Schrijf je sms'en of sms-en? En hoe schrijf je de vervoegingen van dit werkwoord?

Genootschap Onze Taal - De juiste spelling van het hele werkwoord is sms'en, met een apostrof. Van de afkorting sms wordt met het achtervoegsel -en een werkwoord gevormd. Omdat sms een afkorting is, kan dat achtervoegsel niet zomaar eraan vast worden geschreven. ... harm

                                                                                                                                           

Zijn er algemene regels te geven voor het gebruik van de lange ij en de korte ei?

Genootschap Onze Taal - Er zijn wel enkele vuistregels te geven voor het gebruik van de ij en de ei, maar de ervaring leert dat ze juist bij de twijfelgevallen weinig houvast bieden. Desalniettemin: hieronder staan er een paar. ... harm

                                                                                                                                           

Koen van Velsen

Kunstbus - Koen van Velsen Nederlandse architect, geboren 17 februari 1952. Van Velsen studeerde op 28-jarige leeftijd af aan de Academie van de Bouwkunst Van 1971 tot 1977 werkte van Velsen bij Van der Pol, Blom, Assendelft en Koning (1971-77). ... luut rienks, jan benthem, hubert-jan henket, christian rapp, harm

                                                                                                                                           

H.V. (Haya) van Someren-Downer

Parlement & Politiek - Bekende, populaire en spraakmakende VVD-politica, die samen met Hans Wiegel en Harm van Riel in de jaren zeventig het gezicht van de VVD bepaalde. Kwam, na journaliste te zijn geweest, in 1959, als jonge vrouw in de Tweede Kamer en toonde zich als onderwijswoordvoerster een geducht tegenspeelster van Cals. ... en spraakmakende vvd-politica, die samen met hans wiegel en harm

                                                                                                                                           
Hoe is onze lange ij ontstaan?
Genootschap Onze Taal - De ij is van oorsprong een verlengde i. Woorden als prijs en schijnen werden in de Middeleeuwen geschreven als prise en schinen. Om in de schrijftaal duidelijker aan te geven dat deze i lang moest worden uitgesproken, verdubbelde men hem: priise, sc(h)iint ('schijnt'). ... harm

                                                                                                                                           

Wat is juist: iets op de keper beschouwen of iets op de keeper beschouwen?

Genootschap Onze Taal - Juist is iets op de keper beschouwen ('iets nauwkeurig onderzoeken/nagaan'). Keper is een weefterm; volgens Koenen (2006) betekent het 'de door een bepaalde wijze van weven ontstane strepen en ribben in een weefsel'. ... harm

                                                                                                                                           

Spreek je sweater uit als [swetter] of als [swieter]?

Genootschap Onze Taal - De Engelse uitspraak van sweater is in elk geval [swetter], rijmend op letter. Maar in de meeste Nederlandse naslagwerken is ook de 'vernederlandste' uitspraak [swieter] opgenomen, bijvoorbeeld in het Uitspraakwoordenboek (2000), het woordenboek van Verschueren (1996) en de grote Van Dale (2005). ... harm

                                                                                                                                           
Waar staat de afkorting fte voor?
Genootschap Onze Taal - Fte staat voor fulltime-equivalent. Het is een rekeneenheid waarmee de omvang van een functie of de personeelssterkte kan worden uitgedrukt. Eén fte is een volledige werkweek. Een functie van 0,6 fte bijvoorbeeld is – uitgaande van een werkweek van 38 uur – een functie van 0,6 x 38 = 22,8 uur. ... harm

                                                                                                                                           
Wat is klinkerbotsing?
Genootschap Onze Taal - Klinkerbotsing betekent dat er twee klinkers naast elkaar staan die als één klank gelezen kunnen worden, terwijl ze bij verschillende lettergrepen horen. Een voorbeeld van een woord met klinkerbotsing is na-apen. ... harm

                                                                                                                                           
Wat is klinkerbotsing?
Genootschap Onze Taal - Klinkerbotsing betekent dat er twee klinkers naast elkaar staan die als één klank gelezen kunnen worden, terwijl ze bij verschillende lettergrepen horen. Een voorbeeld van een woord met klinkerbotsing is beïnvloeden. ... harm

                                                                                                                                           

Carel Begeer

Kunstbus - Nederlands edelsmid, ontwerper van zilveren sier- en gebruiksvoorwerpen en directeur van Koninklijke Van Kempen en Begeer, geboren 15 oktober 1883 in Utrecht - overleden 12 november 1956 in Voorschoten. ... de fabriek, waaronder chris van der hoef, jan eisenloeffel, harm

                                                                                                                                           
Partijvoorzitters VVD
Parlement & Politiek - Sinds 14 juni 2014 is (momenteel vacant) voorzitter van de VVD. (momenteel vacant) volgde Benk Korthals op, die sinds 2011 voorzitter was. Bekende VVD-voorzitters uit het verleden zijn Ivo Opstelten, Leendert Ginjaar, Frits Korthals Altes, Pieter Oud en Haya van Someren-Downer. ... en spraakmakende vvd-politica, die samen met hans wiegel en harm

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 11