YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: europese commissie europese unie europees parlement raad niet met het onderwerp zou moeten bezighouden gewone wetgevingsprocedure aangepaste judith sargentini (gl) raad buitenlandse zaken wereldhandelsorganisatie handelsbeleid handelsverdragen eu eurocommissaris voor handel relatie eu-vs 28 lidstaten europees hof van justitie eenparigheid van stemmen interne markt gekwalificeerde meerderheid van stemmen eerste kamercommissie voor economische zaken (ez) derde landen europese economische ruimte anne-marie mineur (sp) hans van baalen (vvd) marietje schaake (d66) wim van de camp (cda) europese vrijhandelsassociatie marcel de graaff (pvv) exclusieve bevoegdheid lilianne ploumen (pvda, minister voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking) handel acs-landen agnes jongerius (pvda) diensten personen kapitaal regels wto cecilia malmstrom (zweden) parlementaire commissie internationale handel meer informatie over de handelsovereenkomsten van de eu : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 539 voor - handelsbeleid eu - in 0.0587081909179688 seconden.

Handelsbeleid

De Europese Unie is de grootste exporteur en de grootste importeur ter wereld. De EU is verantwoordelijk voor bijna éénvijfde van de wereldhandel. ... handelsbeleid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

CETA: Handelsverdrag EU-Canada

In oktober 2013 bereikten de EU en Canada een akkoord over de hoofdlijnen voor een handelsverdrag. De onderhandelingen over het handelsakkoord tussen de Europese Unie en Canada begonnen in 2009 onder leiding van Karel de Gucht, de toenmalige eurocommissaris voor handel. ... en geratificeerd. meer informatie handelsakkoorden eu handelsbeleid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Relatie EU-Rusland

Vanaf 2014 botsten de EU en Rusland meermaals over de annexatie van Oost-Oekraïne en de Russische steun aan de separatisten. Ook de mensenrechtensituatie in Rusland zorgt voor veel kritiek. Het neerstorten van de MH17 in Oost-Oekraïne in 2014 en het moeizame onderzoek naar de toedracht droegen bij aan een killere relatie. ... relatie eu-oekraine veiligstellen europese energievoorziening handelsbeleid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
TTIP: Trans-Atlantisch Vrijhandels- en Investeringsverdrag
De TTIP-onderhandelingen tussen de EU en de Verenigde Staten begonnen in juli 2013. In 2013 en begin 2014 werd er vooral gewerkt aan een agenda voor de onderhandelingen. Hierin werd bepaald welke zaken er besproken moesten worden tijdens de onderhandelingen van het vrijhandelsverdrag. ... overheden (europa decentraal, pdf) handelsverdragen eu handelsbeleid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Relatie EU met andere landen

De Europese Unie onderhoudt contacten met vrijwel alle andere landen buiten de EU. Met sommige landen (of werelddelen) bestaan intensievere contacten, bijvoorbeeld omdat het gaat om belangrijke landen in de internationale politiek of omdat er een intensieve handelsrelatie is. ... eu-turkije relatie eu-vs meer informatie buitenlands beleid eu handelsbeleid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Wereldspelers
De Europese Unie (EU) is, na jaren van uitbreiding en groei, met haar ruim 500 miljoen inwoners en gezamenlijk inkomen van 16 biljoen euro een grote speler op het wereldtoneel geworden. Parallel hieraan is de EU een steeds belangrijker gesprekspartner voor de andere wereldspelers geworden. ... verschillende gebieden zijn: conflictpreventie, mensenrechten, handelsbeleid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Relatie EU-VS

Met de beëdiging van Donald Trump als de nieuwe president van de Verenigde Staten op 20 januari 2017 lijkt de relatie tussen de EU en de Verenigde Staten van Amerika in een onzekere fase te zijn aanbeland. ... oceaan kwam in 2015 uit op bijna 4000 miljard euro. het handelsbeleid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Wereldhandelsorganisatie (WTO)
De Wereldhandelsorganisatie staat ook bekend als de WTO, de World Trade Organisation. De WTO is erop gericht handel te stimuleren. Dat doet ze door landen te laten onderhandelen over het verlagen van invoertarieven, het afschaffen van regels die de hoeveelheid handel beperken, en het laten gelden van gelijke regels voor alle landen. ... een grotere rol bij de onderhandelingen. meer informatie handelsbeleid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Voor- en nadelen van de Europese Unie

De Nederlandse politiek heeft de laatste jaren veel over Europa en haar kosten en baten gedebatteerd. De politieke partijen kijken daarin verschillend naar de voor- en nadelen die het lidmaatschap van de EU Nederland oplevert of kost. ... in 2020, ofwel 9 miljard euro. publicatie cpb "de bijdrage van handelsbeleid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Bevoegdheden Europese Unie

De Europese Unie houdt zich bezig met vele onderwerpen. Dat hebben de lidstaten van de Europese Unie vastgelegd in de Europese verdragen. Per beleidsterrein is aangegeven wat de EU mag en wat de lidstaten mogen. ... markt te laten functioneren - bescherming van visbestanden - handelsbeleid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Totstandkoming Verdrag van Lissabon
Op 1 december 2009 is het Verdrag van Lissabon in werking getreden. Hiermee kwam een einde aan een lang hervormingsproces. Het verdrag is er op gericht de Europese Unie beter bestuurbaar en democratischer te maken. ... meer te zeggen. op het gebied van landbouw, structuurfondsen, handelsbeleid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Douanebeleid
Achtergrond en doelstellingen van het beleid ... worden mede bewaakt in het kader van het europese buitenlandse handelsbeleid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Europa in de wereld

De Europese Unie is sinds zijn ontstaan in 1951 op steeds meer terreinen actief geworden op het wereldtoneel: ... tot de europese markt met al hun producten, behalve wapens. handelsbeleid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Pijlerstrusctuur van de Europese Unie

Tot de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon in december 2009 kende de Europese Unie drie 'pijlers'. Die pijlers omvatten clusters van beleidsterreinen die een eigen besluitvormingsprocedure hadden. ... defensiebeleid van de eu ten opzichte van de buitenwereld. het handelsbeleid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
J.R.H. (Hanja) Maij-Weggen
CDA-politica van antirevolutionairen huize, die na lid te zijn geweest van het Europees Parlement, minister van Verkeer en Waterstaat in het kabinet-Lubbers III werd. Was verantwoordelijk voor het besluit om de Nederlandse Spoorwegen te privatiseren en een goederenverbinding per spoor (Betuwelijn) van Rotterdam naar Duitsland aan te leggen. ... in over het algemene systeem van tariefpreferenties in het handelsbeleid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Europees Parlement (EP)

De leden van het Europees Parlement worden om de vijf jaar rechtstreeks gekozen door de burgers van de Europese Unie. Het Europees Parlement wordt dan ook geacht een stem te geven aan de volkeren van de 28 landen die aan de Unie deelnemen, en vooral te letten op het belang van de Unie in zijn geheel. ... bijvoorbeeld op het gebied van landbouw, structuurfondsen, handelsbeleid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Antiterrorismebeleid EU

In de 21e eeuw is het aantal terroristische aanslagen toegenomen. Met name na de aanslagen van 11 september 2001 in New York, 11 maart 2004 in Madrid en 7 juli 2005 in Londen staat terrorismebestrijding hoog op de Europese agenda. ... handelsbeleid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Europese Unie (EU)

De Europese Unie (EU) is het belangrijkste samenwerkingsverband in Europa. De deelnemende landen hebben voor deze Unie een aantal organisaties opgericht waaraan zij een deel van hun eigen bevoegdheden hebben overgedragen. ... handelsbeleid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Relatie EU-Turkije

De relatie tussen de Europese Unie en Turkije is al lange tijd gecompliceerd. Als lid van de NAVO en de G20 is Turkije voor de EU een cruciale partner. Vanaf 1999 is het land al kandidaat-lid van de Europese Unie. ... handelsbeleid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Associatie-overeenkomst EU-Oekraïne

Tussen de Europese Unie en Oekraïne is in juni 2014 een associatie-overeenkomst (ook wel 'associatieverdrag') gesloten. Het associatieverdrag zorgt voor verregaande politieke en economische samenwerking tussen de EU en Oekraïne. ... handelsbeleid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Relatie EU-China

China is voor de Europese Unie een belangrijke partner. Niet alleen op het gebied van handel maar ook bij politieke aangelegenheden. Sinds China's openstelling richting de rest van de wereld in 1978 is het ook een politieke grootmacht waar rekening mee gehouden moet worden. ... handelsbeleid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Nederlandse afdrachten aan de EU, subsidies en naheffingen

Het geld dat de Europese Unie tot haar beschikking heeft bestaat uit middelen die de EU ieder jaar van de 28 lidstaten ontvangt. De lidstaten ontvangen op hun beurt weer geld van de EU in de vorm van bijvoorbeeld landbouwsubsidies of bijdragen uit de structuurfondsen. ... handelsbeleid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Relatie EU-Oekraïne

De verstandhouding tussen de Europese Unie en Oekraïne is sinds 2013 flink verbeterd. De pro-Europese opvolgers van de afgezette president Janoekovitsj haalden de banden met de Europese Unie weer aan. ... handelsbeleid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Vaste voorzitter van de Europese Raad (EU-president)

De vaste voorzitter leidt de werkzaamheden van de Europese Raad: het overleg van de Europese regeringsleiders. Samen met de voorzitter van de Europese Commissie zorgt de vaste voorzitter voor de continuïteit van de werkzaamheden van de Europese Raad. ... handelsbeleid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 41