YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: kunst toon muziek halve-toon chromatische halve toon diatonische-halve-toon toon es hele-toon toon a cultuur taal uitdrukkingen en spreekwoorden literair bes chromatiek diatoniek dubbelkruis mol architectuur - gebouwen architecten cis eis fis aaneenschrijven samenstelling arp sgp interval ton de leeuw christenunie ventielen toonladder vaste-voortekens leidtoon bis trompet 50plus gis : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 698 voor - halve toon - in 0.0375511646270752 seconden.

Halve-Toon

Muziekbus - Halve Toon 1/12 deel van een octaaf; de kleinste toonschrede in het algemeen geldende Europese toonsysteem. Benaming voor de toonafstand van de kleine seconde. In tegenstelling tot de hele toon, die de toonafstand van de grote seconde beschrijft, bedraagt de afstand bij de halve toon maar een kleine seconde. ... halve

                                                                                                                                           

chromatische halve toon

Muziekbus - Chromatische halve toon Een halve toon die niet voorkomt in de toonladder, maar die voortkomt uit een incidentele verhoging of verlaging van de stamtoon; bijvoorbeeld f - fis. ... halve

                                                                                                                                           

Diatonische-Halve-Toon

Muziekbus - Diatonische Halve Toon Een halve toonsafstand die voorkomt in de eigen toonladder, bijvoorbeeld b - c in de toonladder van G. ... halve

                                                                                                                                           

Toon Es

Muziekbus - 1. de met een halve toon verlaagde 3de toon van de toonladder van c. 2. aanduiding voor de toonsoort van es kleine terts. ... es 1. de met een halve

                                                                                                                                           

Hele-Toon

Muziekbus - Interval Ter Grootte Van Twee Opeenvolgende Halve Toonschreden. ... interval ter grootte van twee opeenvolgende halve

                                                                                                                                           

Toon A

Muziekbus - A is de naam van de 6de toon van de grote tertstoonladder van C. Stemmen De a is een belangrijke toon omdat het de zogenaamde "stemtoon", "kamertoon" of "koortoon" is, dat wil zeggen: de toon van waaruit men alle instrumenten op gelijke toonhoogte brengt. ... instrument.) in enkele gevallen wordt niet de 'a' maar de een halve

                                                                                                                                           
bes
Muziekbus - (notennaam) De met een halve toon verlaagde zevende toon van de toonladder van c, ofwel een halve toon onder de b. Dezelfde toon als de Aïs (A♯), een met een halve toon verhoogde A. Bes wordt ook geschreven als B♭. ... (notennaam) de met een halve

                                                                                                                                           
Diatoniek
Muziekbus - Diatonisch Toonstelsel A. een opeenvolging van hele en halve tonen, die, in tegenstelling tot de chromatiek, een verschillende stamtoon hebben; er wordt van de ene toon naar de volgende toon overgegaan ongeacht of deze verhoogd of verlaagd is, bijv. ... diatonisch toonstelsel a. een opeenvolging van hele en halve

                                                                                                                                           
chromatiek
Muziekbus - [van Griekse: chroma, Nederlands: kleur] 1. het kleuren van tonen door toepassing van verlagingen en verhogingen van een halve toon. 2. Het gebruik van niet- toonladder gebonden alteraties. 3. verhogingen of verlagingen van de tonen. ... tonen door toepassing van verlagingen en verhogingen van een halve

                                                                                                                                           
Mol
Muziekbus - mol (de ~, ~len, ~en) 1 [muz.] muziekteken dat aanduidt dat een noot een halve toon verlaagd moet worden. Het teken b (mol) betekent dat de noot een halve toon is verlaagd. Het molteken of alteratie-teken in de muziek wordt op de lijn van de notenbalk geplaatst van de noot die men een halve toon wil verlagen. ... ~len, ~en) 1 [muz.] muziekteken dat aanduidt dat een noot een halve

                                                                                                                                           
Dubbelkruis
Muziekbus - Een teken dat een toon tweemaal een halve toon verhoogd. De naam van de noot krijgt dan twee maal de uitgang "-is"; bijvoorbeeld: f wordt fisis. Zie verder Accident. Teken dat de verhoging van een toon met twee halve tonen aangeeft. ... een teken dat een toon tweemaal een halve

                                                                                                                                           
Fis
Muziekbus - (notennaam), halve toon boven de f. 1. de met een halve toon verhoogde 4de toon van de toonladder van c. 2. aanduiding voor de toonsoort van fis kleine terts. ... (notennaam), halve

                                                                                                                                           
eïs
Muziekbus - Eïs Eïs de met een halve toon verhoogde 3de toon van de toonladder van c ( enharmonisch gelijk aan f). Eis ( Italiaans: mi diesis; Frans: mi dièse; Engels: E sharp; Vlaams: mi kruis), naam van een in ieder octaafgebied eenmaal voorkomende noot, de met een halve toon verhoogde e. ... eis eis de met een halve

                                                                                                                                           
cis
Muziekbus - 1. ( Italiaans: ‘do diesis’; Frans: ‘do of ut dièse’; Engels: ‘C sharp’; Vlaams: ‘do kruis’), naam van een in ieder octaafgebied eenmaal voorkomende noot, de met een halve toon verhoogde C. 2. de afkorting voor de drieklank met Cis als grondtoon, Cis voor de grote drieklank: cis-eis-gis; cis, voor de kleine drieklank cis-e-gis; 3. ... een in ieder octaafgebied eenmaal voorkomende noot, de met een halve

                                                                                                                                           
bis
Muziekbus - 1. de met een halve toon verhoogde zevende toon van de toonladder van c. 2. ... 1. de met een halve

                                                                                                                                           

Toonladder

Muziekbus - Een gestandaardiseerde opeenvolging van tonen van een toonsysteem, het eindresultaat van een systematische ordening, waarvan het aantal en de afstand in verschillende tijdperken en culturen verschillend zijn. ... hele toonsafstand ten opzichte van elkaar hebben, maar ook een halve

                                                                                                                                           
Dis
Muziekbus - de met een halve toon verhoogde tweede toon van de toonladder van c.. ... de met een halve

                                                                                                                                           

Leidtoon

Muziekbus - een toon die de drang in zich heeft naar een andere toon, meestal een halve toon hoger gelegen, verder geleid te worden en daarin op te lossen. ... die de drang in zich heeft naar een andere toon, meestal een halve

                                                                                                                                           
aïs
Muziekbus - Aïs De met een halve toon verhoogde zesde toon van de toonladder van c ... ais de met een halve

                                                                                                                                           
Ton de Leeuw
Ton de Leeuw
Muziekbus - Ton ( Antonius) Wilhelmus Adrianus de Leeuw ( Rotterdam, 16 november 1926 - Parijs, 31 mei 1996), Nederlandse componist. In 1949 ging hij, na enkele jaren compositiestudie bij Henk Badings, naar Parijs om te studeren bij Olivier Messiaen ( analyse) en Thomas de Hartmann (orkestratie). ... violin (1967) heeft ton de leeuw intervallen gebruikt als een halve

                                                                                                                                           
Gis
Muziekbus - 1. de met een halve toon verhoogde vijfde toon van de toonladder van c. 2. ... 1. de met een halve

                                                                                                                                           
Vaste-Voortekens
Muziekbus - Vaste Voortekens (kruisen, mollen, herstellingstekens) Vaste voortekens zijn kruizen en mollen die aan het begin van de (eerste en iedere volgende) notenbalk staan, tussen vioolsleutel en maatteken, en dan in principe het hele stuk en alle octaven geldig zijn of tot een eventuele toonsoortwisseling of herstellingsteken. ... de geldigheidsduur van toevallige chromatische tekens wordt be halve

                                                                                                                                           
Trompet
Muziekbus - De tot de familie van de aerofonen behorende trompet was reeds in de Oudheid bij de Egyptenaren, Romeinen en Hebreeërs bekend. Dit instrument werd oorspronkelijk vervaardigd uit schelpen, botten, geweien, leem, hout of brons; tegenwoordig bestaat hij voornamelijk uit messing of ook wel uit zilver. ... het sinds de 19de eeuw uiteindelijk mogelijk alle chromatische halve

                                                                                                                                           
Ventielen
Muziekbus - Door het indrukken of loslaten van ventielen, kun je op een blaasinstrument verschillende tonen maken. Deze ventielen zorgen ervoor dat de buis van het instrument verkort (hogere tonen) of verlengd (lagere tonen) kan worden. ... een hele toon. het tweede ventiel verlaagt op deze wijze een halve

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 12