YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: literair gysbert japicx obe postma josse de haan douwe tamminga literatuurprijs : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 5 van 5 voor - gysbert japicx - in 0.00321507453918457 seconden.

Gysbert Japicx

Kunstbus - Gysbert Japicx (1603 Bolsward -1666) Friese dichter, schrijver en taalgeleerde, onderwijzer en voorzanger, geboren in Bolsward 1603, overleden in september 1666. Japix werd bekend als Fries schrijver. Hij ontwikkelde na het verval van de Oudfriese taaltraditie een nieuwe Friese cultuurtaal. ... gysbert

                                                                                                                                           
Obe Postma
Kunstbus - Obe (Piters) Postma Friese dichter, historicus en wis- en natuurkundige, geboren 29-03-1868 te Cornwerd, Overleden 26-06-1963 te Leeuwarden Postma's werk is nauw verbonden met het Friese landschap en zijn geschiedenis en is tegelijk universeel. ... oorlog opgenomen in de bundel it sil bistean (1946). (eerste) gysbert

                                                                                                                                           
Josse de Haan
Kunstbus - Nederlandse Fries- en Nederlandstalige auteur, geboren 1941. Sinds 1999 leeft de schrijver in Frans Baskenland. Samen met zijn partner, de schrijfster Maite Gonzalez Esnal, woont hij in het grensplaatsje Hendaye. ... bij verschillende friese tijdschriften. 2007 bolsward - de gysbert

                                                                                                                                           
Douwe Tamminga
Kunstbus - Nederlands- Fries dichter, prozaschrijver en vertaler. Hij schreef in het Fries. geboren: 22 november 1909 te Winsum overleden: 5 april 2002 te Leeuwarden Douwe Annes Tamminga was aanvankelijk landarbeider en daarna bouwvakker; in 1933 slaagde hij voor de onderwijsakte en van 1935-1942 was werkzaam in de werklozenzorg. ... uit in 4 bedrijven over de hogerhuiszaak (van 1895). 1957 - gysbert

                                                                                                                                           
Literatuurprijs
Kunstbus - Nederlandse literatuurprijzen - Algemeen AKO Literatuurprijs tussen 1997 en 1999 de Generale Bank Literatuurprijs Anna Blaman Prijs; in 1990 Anjerfonds-Blaman-prijs voor literatuur en tussen 1992-2001 Anjerfonds- Anna Blaman Prijs Anna Bijnsprijs Anna Paulowna-prijs (Gemeente Anna Paulowna) Anne Frank-prijs Anton Wachterprijs ANV-Visser Neerlandia-prijs Aristeionprijs Bontekoeprijs Brandende Pen Busken Huetprijs Charlotte Köhler-prijs voor Literatuur Constantijn Huygensprijs D. ... joast halbertsmapriis dr. obe postmapriis fedde schurerpriis gysbert

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 11