YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: groningen groninger beeldhouwkunst kunst muziek design cultuur architectuur miro museums museum musea fotografie literair onno boekhoudt mode geschiedenis beeldhouwkunst beeldhouwkunst moderne beeldhouwkunst zuidbroekster veen zuidbroeksterveen de venen groninger veenkolonien groninger venen oude veenkolonien de veenkolonien groningse architectuur groninger synagoge architectuur in groningen groninger begijnen groninger architectuur taal aardrijkskundige namen bijvoeglijk naamwoord groninger altaren groninger-orkest-vereniging groninger molens groninger molen ambachtslied groninger volksliederen arbeidslied : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 489 voor - groninger beeldhouwkunst - in 0.0334489345550537 seconden.

Groninger beeldhouwkunst

Kunstbus Groningen - Tot de belangrijke activiteiten ten aanzien van beelden in de open lucht behoren het door het Centrum Beeldende Kunst verstrekken van kunstopdrachten voor de openbare ruimte, de beeldenroutes van Beeld en Land en de percentageregeling van Beelden in de Herinrichting. ... groninger

                                                                                                                                           
museum
Kunstbus - Het museum (meervoud: musea of museums) is een gebouw waarin voorwerpen van culturele waarde bijeengebracht zijn en uitgestald worden. ... opnieuw musea bezet: rijksmuseum, stedelijk museum amsterdam, groninger

                                                                                                                                           
Onno Boekhoudt
Kunstbus - Nederlandse sieraadontwerper, kunstenaar en kunstdocent, geboren 1944 Hellendoorn - overleden 28 oktober 2002 Den Hoeve. ... had hij een belangrijke overzichtstentoonstelling in het groninger

                                                                                                                                           

geschiedenis beeldhouwkunst

Kunstbus - Beeldhouwkunst komt voor in alle culturen; de oudst bekende beelden stammen uit het Aurignacien. Oudste en meest creatieve vorm is het beeldhouwen in steen in taille directe. Naast traditionele materialen (hout, steen, brons) worden tegenwoordig ook ijzer, staal, kunststoffen en zelfs schroot gebruikt. ... groninger

                                                                                                                                           

De Rimpe<#>De Groninger Veenkoloniën

Kunstbus Groningen - Na 1637 werd in het groot begonnen met het afgraven van het veen ten zuiden van Zuidbroek. Aan de oostzijde kon de turf worden afgevoerd door het Munterdammerdiep, aan de westzijde door het Tripscompagniediep. ... aan het vermengen met veen en aan de afwatering. de groninger

                                                                                                                                           

Moderne Beeldhouwkunst

Kunstbus - Tijdens het neoclassicisme en de romantiek stagneert de ontwikkeling op het gebied van vormgeving en uitdrukkingskracht in de beeldhouwkunst. De uitvinding van de fotografie neemt gedeeltelijk de behoefte weg de wereld naturalistisch af te beelden. Schilders gaan op zoek naar nieuwe uitdrukkingsvormen zoals binnen het impressionisme. De beeldhouwkunst blijft lang achter bij de ontwikkeling in de schilderkunst. Monumenten worden vooral in de classicistische stijl vervaardigd. Hierbij zijn technische perfectie, herkenbaarheid en heroïek de belangrijkste kenmerken. ... groninger

                                                                                                                                           

Groninger begijnen

Kunstbus Groningen - Begijnen en begarden zijn resp. vrouwen en mannen die sinds het begin van de 13de eeuw voor komen in Noordwest-Europa als een uiting van de armoedebeweging. Zij kenden privé-eigendom, maar leefden volgens het evangelie in armoede en kuisheid van aalmoezen en het werk van hun handen. Zij volgden geen regel en waren niet in een orde georganiseerd, maar kozen een middenweg tussen een geestelijk en een wereldlijk leven. Regelmatig werden zij verdacht van ketterij. ... groninger

                                                                                                                                           

Groninger synagoge

Kunstbus Groningen - Mozes staat geschreven, de eerste vijf boeken van het Oude Testament. De rollen zijn omkleed met mantels en dragen schilden en kronen als versieringen. ... groninger

                                                                                                                                           

Groninger architectuur

Kunstbus Groningen - Groningen heeft weinig wereldse architectuur uit de Middeleeuwen. Wel zijn er veel kerken bewaard gebleven in de stijl van de romano-gotiek. ... groninger

                                                                                                                                           

Wat is juist: de Groninger hoofdofficier of de Groningse hoofdofficier?

Genootschap Onze Taal - Zowel Groninger als Groningse is juist. Van sommige plaatsnamen kan op twee (of meer) manieren het bijvoeglijk naamwoord gevormd worden. Naast Groninger/Groningse komen bijvoorbeeld voor: Gelders/Gelderlands, Geleens/Geleender/Gelener, Doesburger/Doesburgs, Edammer/Edams, Duinkerker/Duinkerk(en)s, Schiedammer/Schiedams. ... is juist: de groninger

                                                                                                                                           

Groninger altaren

Kunstbus Groningen - In Groningen zijn uit de eeuwen voor de Reductie (1594) slechts altaarstenen of gedeelten daarvan bewaard gebleven, bijv. in Lettelbert, Middelbert, Obergum en Ter Apel. In Leegkerk is een altaarsteen in 1616 tot predikantszerk bestemd; in Wehe gebeurde het omgekeerde en diende een omgekeerde stenen deksel van een priestersgraf als altaarsteen. ... groninger

                                                                                                                                           

Groninger-Orkest-Vereniging

Muziekbus - Groninger Orkestvereniging (GOV)(later NFO) Peter van Anrooy (1905-17), Kor Kuiler (1917-45). Sinds 1945 staat het orkest o.l.v. Jan van Epenhuysen. Ook toen de Groninger Orkest Vereniging was opgegaan in het Noordelijk Filharmonisch Orkest waren de koordirigenten als regel vaste dirigenten van het orkest. ... groninger

                                                                                                                                           
Standerdmolen (of onderkruier)<#>Krukas<#>Paltrokmolen<#>Bovenkruier<#>De Sarrie<#>Poldermolens<#>Noordermolen<#>Tjasker<#>Zelfzwichting<#>Windturbines<#>Molenorganisaties
Kunstbus Groningen - In de loop van de 12de eeuw verschenen de eerste windmolens in de Lage Landen. Het oudst bekende type is de standerdmolen, een zogenoemde onderkruier. Bij de standerdmolen wordt het gehele rechthoekige molenhuis (kast) bij het kruien van de molen mee op de wind gezet. ... groninger

                                                                                                                                           

Koninklijk Provinciaal Groninger Rederijkers Verbond

Kunstbus Groningen - Ontstaan uit reciteerverenigingen, waar veelal bemiddelde boeren zich oefenden in de welsprekendheid om het ABN welluidend ten gehore te brengen. Deze verenigingen (later 'kamers' genoemd, vonden hun oorsprong in Vlaanderen en doken in het midden van de 19de eeuw in Groningen op. In 1867 vond de oprichting plaats van het Provinciaal Rederijkers Verbond, waarbij een veertiental kamers zich aansloten. ... provinciaal groninger

                                                                                                                                           
Boerderijen Stichting Groningen<#>Boerderijnamen
Kunstbus Groningen - De Boerderijen Stichting Groningen heeft het bevorderen van de landelijke bouw- en heemkunst in Groningen, in het bijzonder die van “boerderijen ten doel. Zij geeft voorlichting aan eigenaren van (monumentale) boerderijen met betrekking tot zaken als onderhoud, restauratie, verbouw en subsidiemogelijkheden. ... groninger

                                                                                                                                           
ambachtslied
Kunstbus Groningen - Ambachtslied en -rijm Ambachtsliedjes zijn liederen waarin een aantal beroepen tegen elkaar wordt afgewogen, meestal om uit te maken welke ambachtsman voor een meisje de meest geschikte huwelijkskandidaat zal opleveren. Ze hoorden tot de populairdere Groninger volksliederen. ... zal opleveren. ze hoorden tot de populairdere groninger

                                                                                                                                           
De Ploeg
Kunstbus - Groninger kunstenaarsvereniging De Ploeg 1918 ... ploeg groninger

                                                                                                                                           
Amerikaanse schilderkunst
Kunstbus - Amerikaanse schilder- en beeldhouwkunst in de XXe eeuw ... groninger

                                                                                                                                           
GSO-Mira
Muziekbus - Groninger Studentenorkest Mira Het Groninger Studentenorkest Mira (GSO Mira of meestal kortweg "Mira" genoemd) is een Nederlands amateur-symfonieorkest en een van de twee studentenorkesten uit Groningen. ... groninger

                                                                                                                                           
Johan Polet
Kunstbus - Amsterdammer (geboren 1894), die bij zijn vader steenhouwen leerde en aan de Quellinus- en de Kunstnijverheidschool beeldhouwkunst. Aanvankelijk werkte hij veel voor gebouwen, bij­voorbeeld de zes gevelbeelden aan het gerestaureerde gotische raadhuis van Kampen en de reliëfs in de voormalige Nieuw-Amsterdam. Zijn losse beelden, onder andere de Bezinning op de binnenplaats van de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam, tonen al aan dat hij allengs was gaan verglijden van een gematigd Expressionisme naar een bijna even gema­tigd academisme. Het fraaiste zijn dan ook zijn vrije kleinplastieken uit de eerste periode van zijn kunstenaarsloopbaan: boerenarbeiders en naakten met krachtige, hoeklge gezichten, maar vaak verstilde, fijne han­den, zoals de Justitia en de Charitas aan het Kampense Raadhuis (ca. 1935) en een naaktfiguur in de hal van het Museum Boymans te Rotterdam (1953). ... groninger

                                                                                                                                           
bankwezen
Kunstbus Groningen - Banken kent de provincie Groningen al enkele eeuwen. Het Groninger stadsbestuur richtte in 1627 een Bank van Lening op, waarvan het beheer sinds 1766 gepacht werd door het Roode Weeshuis. De Maatschappij tot Nut van 't Algemeen stichtte in haar nutsdepartement Groningen in 1820 een Nutsspaarbank. De spaarbanken hadden een sterk sociaal karakter. De in 1866 opgerichte Groninger Nuts Hulpbank past daar ook bij. ... banken kent de provincie groningen al enkele eeuwen. het groninger

                                                                                                                                           
Graanteelt<#>Aardappelteelt<#>Suikerbietenteelt<#>Akkerbouwwerktuigen
Kunstbus Groningen - Niettemin neemt de Nederlandse graanproductie nog geen 1% van het Europese volume voor haar rekening. In volume en zeker ook in waarde zijn de andere gewassen belangrijker in het Groninger bouwplan. ... ook in waarde zijn de andere gewassen belangrijker in het groninger

                                                                                                                                           
duivelbanners
Kunstbus Groningen - Naam voor onttoveringsdeskundigen. Zij verschaffen advies en middelen tegen betoveringen of toverij. Oorspronkelijk katholieke exorcisten. De duivel speelt een belangrijke rol in de Groninger volksoverlevering, in het geloof en het volksgeloof. Hem noemen was hem oproepen, vandaar de vele voorzichtige omschrijvende (Groninger) namen voor Satan, Gods wederzaker, de grote vijand: Ol Jong, Olle Vent, Olle Boas, Olle Zwaarde, (Olle) Bijvoet, Olle Smoel, Olle Smiechel, Olle Deugniet, Olle Pait, Olle Perepoot, Smakhak, Meester Jan, Duker, Heintjepik, enz. ... exorcisten. de duivel speelt een belangrijke rol in de groninger

                                                                                                                                           
Lianne Abeln
Kunstbus Groningen - Lianne Abeln (Groningen 1939) is een zangeres, tekstschrijfster en componiste. Verwierf bekendheid met chansonachtige liedjes in het Nederlands, Frans, Engels, Drents, Oost-Fries en het Gronings, ze wordt wel De Grand Old Lady van de Groninger streektaalmuziek genoemd. In 1985 kreeg ze, samen met David Hartsema, dan ook de eerste K. ter Laanprijs van de Stichting 't Grunneger Bouk voor hun hele oeuvre in de Groninger streektaal. ... fries en het gronings, ze wordt wel de grand old lady van de groninger

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 14