YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze betrouwbare websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: groningen broek oostbroek broke gebied broek franse tijd bataafs-franse tijd burgerkorps schutterijen exercitiegenootschap cbk havenschap delfzijl groningen seaports centrum beeldende kunst oost-groningen exercitiegenootschappen plattegrond groningen casino groningen schutterij midden-groningen republiek karel v opstand stad groningen hoofdstad groningen stad bevrijding groningen beroepsonderwijs groningen bisdom groningen communisme in groningen geografische naam diakonessenhuis groningen groninger boerderij grote markt groningen consigne reformatie in groningen commercieele club groningen reductie van groningen berlage in groningen cultureel maandblad groningen : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 2000 voor - groningen - in 0.167734146118164 seconden.
Zoekterm groningen is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!
gebied Broek
Met het gebied Broek werd bedoeld het land ten westen van de Munter Ee. Dat was bedekt met veen. Dat veen hield het water vast en was drassig. Sinds oude tijden wordt aan moerassige grond de naam gegeven van broek (zie etymologie broek), ook wel broeck, broeke, broke, brok, brocke, soms ook bruick. - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           
Bataafs-Franse Tijd
De Bataafs-Franse Tijd (1795-1813), onder te verdelen in: 1795-1806, Bataafse Republiek (het laatste jaar onder raadpensionaris Schimmelpenninck); 1806-1810, Koninkrijk Holland onder Lodewijk Napoleon; 1810-1813, inlijving bij Frankrijk. - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           

Groningen

Groningen kan verwijzen naar de provincie Groningen (ook wel heerlijkheid Groningen of Stad en Ommelanden genoemd) of naar de gelijknamige hoofdstad Groningen (ook wel kortweg Stad genoemd). - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           
schutterij
Lokaal burgerkorps dat zorgt voor de plaatselijke veiligheid en handhaving van rust en orde. De kerntaken van de schutterij (ook wel eens exercitiegenootschappen genoemd) waren aldus te vergelijken met die van de hedendaagse orde en hulpdiensten zoals politie, brandweer en het leger. - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           

Midden-Groningen

Midden- Groningen is sinds 1 januari 2018 een gemeente bestaande uit de voormalige gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde in de Nederlandse provincie Groningen. - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           

Groningen Seaports

Het havenschap Groningen Seaports (GSP), vanaf de oprichting in 1958 tot 1997 Havenschap Delfzijl genoemd, is de openbaar lichaam dat het beheer voert over twee zeehavens in de Nederlandse provincie Groningen: de haven van Delfzijl en de Eemshaven, met de aangrenzende industriegebieden. - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           

Oost-Groningen

Oost- Groningen is een geografische regio van de Nederlandse provincie Groningen grofweg bestaande uit de landstreken Oldambt, ( Groninger) Veenkoloniƫn en Westerwolde. - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           

plattegrond Groningen

De oudste bekende plattegronden voor de stad Groningen komen uit de 16de eeuw. Hier was een plattegrond van Jacob van Deventer (ca. 1567) de eerste betrouwbare afbeelding. - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           

Casino Groningen

Casino Groningen is onderdeel van Holland Casino. Het speciaal als casino geconstrueerde gebouw aan het Gedempte Kattendiep werd op 4 november 1988 geopend. Het gebouw zorgde voor een stedelijke opwaardering van dit deel van Groningen en vergrootte het uitgaansgebied van het stadscentrum. - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           
Centrum Beeldende Kunst
Een Centrum Beeldende Kunst, ofwel CBK, is een Nederlandse instelling die zich in haar activiteiten richt op het bevorderen van de kwantiteit en kwaliteit van het aanbod aan beeldende kunst, het professionele productieklimaat en/of de publieksparticipatie beeldende kunst, en hierin een verscheidenheid aan taken vervult. - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           

beroepsonderwijs Groningen

- (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           

Groningen

In 1536 onder Karel V, tijdens de Opstand sterk verdeeld, pas eind zestiende eeuw als Stad en Lande deel van de Republiek. - (bron: Cultureel Woordenboek)

                                                                                                                                           

stad Groningen

Hoofdstad van de gelijknamige provincie. De nederzetting is in de vroege middeleeuwen ontstaan op een noordelijke uitloper van de Hondsrug, nabij de plaats waar de riviertjes de Drentse A en de Hunze samenkwamen in het Reitdiep. - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           

bevrijding Groningen

Verdrijving van de Duitse bezetter door Canadese en Poolse troepen in de periode 11 april-2 mei 1945. Een Poolse tankdivisie overschreed op 12 april 1945 de grens bij Ter Wisch. - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           

De Ratelwacht van Groningen

De Ratelwacht van Groningen. - (bron: NazatenDeVries)
                                                                                                                                           

Landbouwbedrijf Stad Groningen

Landbouwbedrijf Stad Groningen, 1825-1986 Plaats in de gemeentelijke organisatie Het bezit van de stad Groningen van landerijen bij de Dollard is, eveneens als die van de stad bij Ter Apel, het gevolg van de heerlijke rechten die zij heeft gehad over het landschap Westerwolde. - (bron: NazatenDeVries)
                                                                                                                                           

communisme in Groningen

In 1909 leidde de meer gematigde opstelling van de Sociaal-Democratische Arbeiders Partij (SDAP) tot een afsplitsing van de orthodoxe marxisten, die de Sociaal-Democratische Partij (SDP) stichtten. - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           

Reductie van Groningen

Herovering van de stad Groningen op de Spaanse landsheer in 1594 door Maurits en Willem Lodewijk van Nassau. Beide graven legden Groningen hun wil op in een Traktaat van Reductie, een verdrag van 'terugvoering'. Daarmee werd bedoeld dat de stad teruggebracht werd naar de kant van de staatsgezinden, de gewesten die zich verzetten tegen hun landsheer Filips II, deze hadden afgezworen en die zich verenigd hadden op grond van de Unie van Utrecht. - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           

Groningen - (geografische naam)

Groningen (Groningen, Gr) Uitspraak: grunnen, stad. 10e-11e eeuw Groningi 1, 1027-1054 munt: GRONIGGEA 1, 1040 kopie 11e eeuw Groninga 1, ca. 1074-1085 kopie ca. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

Diakonessenhuis Groningen

Een diaconessenhuis is een ziekenhuis dat wordt of werd beheerd door een organisatie van diaconessen. De naam wordt en werd gebruikt door ziekenhuizen en voormalige ziekenhuizen van protestants- christelijke oorsprong. - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           

Berlage in Groningen

Hendrik Petrus ( Amsterdam 1856 - 's-Gravenhage 1934) Befaamd architect en bouwkunstvernieuwer, is van belang geweest voor de stedenbouwkundige ontwikkeling van Groningen en bouwde bovendien in de stad en de provincie. - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           

De Herepoort te Groningen

De Herepoort van de stand Groningen - (bron: NazatenDeVries)
                                                                                                                                           

bisdom Groningen

Op 12 mei 1559 werd bij de bul Super universas van paus Paulus IV (1559-1565) een nieuwe kerkelijke hiƫrarchie ingevoerd: de aartsbisschop van Mechelen werd de primaat van de Nederlanden; het aartsbisdom Utrecht werd opgericht met een aantal nieuwe bisdommen. - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           

Commercieele Club Groningen

De Commercieele Club Groningen (CCG) werd officieel opgericht op 18 maart 1946. De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de economische bedrijvigheid en de ontwikkeling in Noord- Nederland. - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 138