YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: groningen broek broke dalgrond dalgronden gebied broek oostbroek bataafs-franse tijd franse tijd exercitiegenootschap exercitiegenootschappen schutterijen midden-groningen plattegrond groningen oost-groningen schutterij cbk burgerkorps centrum beeldende kunst casino groningen stad groningen beroepsonderwijs groningen stad bevrijding groningen hoofdstad groningen bisdom groningen commercieele club groningen communisme in groningen groninger boerderij consigne berlage in groningen diakonessenhuis groningen commerciele club groningen cultureel maandblad groningen reductie van groningen diaconesssenhuis reformatie in groningen reductie cultuur umcg : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 1422 voor - groningen - in 0.0954229831695557 seconden.
dalgronden
Dalgrond is de zandige ondergrond die vrijkomt wanneer een laag (hoog) veen geheel is afgegraven, en wanneer die vervolgens wordt vermengd met bonkaarde. Vaak werd de bonkaarde, de bovenste halve meter van het veen, die niet geschikt is voor het maken van turf, voorlopig opgeslagen om later met de zandgrond te worden vermengd. ... kwaliteit vormen. de bodem in de veenkolonien bestaat thans in groningen - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           
gebied Broek
Met het gebied Broek werd bedoeld het land ten westen van de Munter Ee. Dat was bedekt met veen. Dat veen hield het water vast en was drassig. Sinds oude tijden wordt aan moerassige grond de naam gegeven van broek (zie etymologie broek), ook wel broeck, broeke, broke, brok, brocke, soms ook bruick. ... stond dus de burcht die in dat jaar werd verwoest door de stad groningen - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           

Groningen

Groningen kan verwijzen naar de provincie Groningen (ook wel heerlijkheid Groningen of Stad en Ommelanden genoemd) of naar de gelijknamige hoofdstad Groningen (ook wel kortweg Stad genoemd). ... groningen - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           
Bataafs-Franse Tijd
De Bataafs-Franse Tijd (1795-1813), onder te verdelen in: 1795-1806, Bataafse Republiek (het laatste jaar onder raadpensionaris Schimmelpenninck); 1806-1810, Koninkrijk Holland onder Lodewijk Napoleon; 1810-1813, inlijving bij Frankrijk. ... oranjegezinden waren na ca. 1806 weer politiek welkom. groningen - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           

plattegrond Groningen

De oudste bekende plattegronden voor de stad Groningen komen uit de 16de eeuw. Hier was een plattegrond van Jacob van Deventer (ca. 1567) de eerste betrouwbare afbeelding. ... groningen - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           

Casino Groningen

Casino Groningen is onderdeel van Holland Casino. Het speciaal als casino geconstrueerde gebouw aan het Gedempte Kattendiep werd op 4 november 1988 geopend. Het gebouw zorgde voor een stedelijke opwaardering van dit deel van Groningen en vergrootte het uitgaansgebied van het stadscentrum. ... groningen - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           
Centrum Beeldende Kunst
Een Centrum Beeldende Kunst, ofwel CBK, is een Nederlandse instelling die zich in haar activiteiten richt op het bevorderen van de kwantiteit en kwaliteit van het aanbod aan beeldende kunst, het professionele productieklimaat en/of de publieksparticipatie beeldende kunst, en hierin een verscheidenheid aan taken vervult. ... assen, den haag, deventer, dordrecht, emmen, enschede, groningen - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           

Midden-Groningen

Midden- Groningen is sinds 1 januari 2018 een gemeente bestaande uit de voormalige gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde in de Nederlandse provincie Groningen. ... groningen - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           

Oost-Groningen

Oost- Groningen is een geografische regio van de Nederlandse provincie Groningen grofweg bestaande uit de landstreken Oldambt, ( Groninger) Veenkoloniën en Westerwolde. ... groningen - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           
schutterij
Lokaal burgerkorps dat zorgt voor de plaatselijke veiligheid en handhaving van rust en orde. De kerntaken van de schutterij (ook wel eens exercitiegenootschappen genoemd) waren aldus te vergelijken met die van de hedendaagse orde en hulpdiensten zoals politie, brandweer en het leger. ... zoals politie, brandweer en het leger. schuttersgilde groningen - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           

beroepsonderwijs Groningen

... groningen - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           

stad Groningen

Hoofdstad van de gelijknamige provincie. De nederzetting is in de vroege middeleeuwen ontstaan op een noordelijke uitloper van de Hondsrug, nabij de plaats waar de riviertjes de Drentse A en de Hunze samenkwamen in het Reitdiep. ... groningen - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           

bevrijding Groningen

Verdrijving van de Duitse bezetter door Canadese en Poolse troepen in de periode 11 april-2 mei 1945. Een Poolse tankdivisie overschreed op 12 april 1945 de grens bij Ter Wisch. ... groningen - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           
Groninger boerderij
De geschiedenis van de meeste Groninger boerderijen gaat terug tot de 6de eeuw v.Chr. Dit was de periode dat zich in het kustgebied op de oeverwallen de eerste bewoners vestigden. ... friese schuur gebruikte men ter onderscheiding van de toen in groningen - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           

Diakonessenhuis Groningen

Een diaconessenhuis is een ziekenhuis dat wordt of werd beheerd door een organisatie van diaconessen. De naam wordt en werd gebruikt door ziekenhuizen en voormalige ziekenhuizen van protestants- christelijke oorsprong. ... groningen - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           

Cultureel Maandblad Groningen

In principe tweemaandelijks tijdschrift voor de cultuur in Groningen dat verscheen van 1958/1959 tot 1978/1979. Door het woord Cultuur te onderscheiden van het eerdere Maandblad Groningen (1918- 1949) dat ook wel het 'oude' maandblad genoemd wordt. ... maandblad groningen - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           

Commercieele Club Groningen

De Commercieele Club Groningen (CCG) werd officieel opgericht op 18 maart 1946. De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de economische bedrijvigheid en de ontwikkeling in Noord- Nederland. ... club groningen - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           

Berlage in Groningen

Hendrik Petrus ( Amsterdam 1856 - 's-Gravenhage 1934) Befaamd architect en bouwkunstvernieuwer, is van belang geweest voor de stedenbouwkundige ontwikkeling van Groningen en bouwde bovendien in de stad en de provincie. ... in groningen - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           

communisme in Groningen

In 1909 leidde de meer gematigde opstelling van de Sociaal-Democratische Arbeiders Partij (SDAP) tot een afsplitsing van de orthodoxe marxisten, die de Sociaal-Democratische Partij (SDP) stichtten. ... in groningen - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           

bisdom Groningen

Op 12 mei 1559 werd bij de bul Super universas van paus Paulus IV (1559-1565) een nieuwe kerkelijke hiërarchie ingevoerd: de aartsbisschop van Mechelen werd de primaat van de Nederlanden; het aartsbisdom Utrecht werd opgericht met een aantal nieuwe bisdommen. ... groningen - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           

Reformatie in Groningen

In het begin van de 16de eeuw was men in Groningen niet sterk beïnvloed door de ideeën van Luther. Waarschijnlijk voerde een traditioneel katholicisme er de boventoon. Onder de wereldlijke geestelijkheid van de parochiekerken heerste vooral een Erasmiaans bijbels humanisme: de leer moest gezuiverd worden van de laatmiddeleeuwse smetten. Er bestond dus een relatief grote vrijheid van geest. ... in groningen - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           

Reductie van Groningen

Herovering van de stad Groningen op de Spaanse landsheer in 1594 door Maurits en Willem Lodewijk van Nassau. Beide graven legden Groningen hun wil op in een Traktaat van Reductie, een verdrag van 'terugvoering'. Daarmee werd bedoeld dat de stad teruggebracht werd naar de kant van de staatsgezinden, de gewesten die zich verzetten tegen hun landsheer Filips II, deze hadden afgezworen en die zich verenigd hadden op grond van de Unie van Utrecht. ... van groningen - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           

Academie van Bouwkunst Groningen

Architectenopleiding in de stad Groningen, voortgekomen uit de in 1798 opgerichte Academie van Teeken:,Bouw-en Zeevaartkunde. ... van bouwkunst groningen - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           

heerlijkheid Groningen

De heerlijkheid Groningen, ook genaamd heerlijkheid Stad en Lande, was de benaming van Groningen en omgeving in de 16e eeuw. Bij de vrede van Grave (1536) wordt de stad Groningen, eigenlijk het Gorecht, samen met de Ommelanden voor het eerst gezamenlijk als heerlijkheid Groningen onder het gezag van keizer Karel V geplaatst, overigens met behoud van rechten en vrijheden. ... groningen - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 26