YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: grondwet cultuur raad van state van hogendorp ministerraad ministeriele verantwoordelijkheid algemene rekenkamer verenigde vergadering nederlandse grondwet tweekamerstelsel constitutionele toetsing nationale vergadering eerste grondwet statuut van het koninkrijk 1815 troonopvolging constitutionerende vergadering de grondwet integrale tekst (alle hoofdstukken) voorstellen aanhangig 1814 mislukte grondwetsprojecten grondwet van 1814 tweede kamer eerste kamer staten-generaal recht van initiatief provinciale staten gijsbert karel van hogendorp willem i grondwetscommissie staatscommissie-van schaik dr. a.a.l. rutgers grondwetsherziening 1815 regering biografisch archief tweede kamerleden recht van amendement p.j. oud willem : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 12685 voor - grondwet van 1814 - in 1.32295203208923 seconden.
Zoekterm van is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!
We geven maximaal 8000 resultaten op deze zoektermen.

Grondwet van Nederland

De Grondwet is het belangrijkste staatsdocument en hoogste nationale wet van Nederland. Zij bevat de regels voor onze staatsinrichting en de grondrechten van de burgers. De Grondwet telt acht hoofdstukken. ... grondwet - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

De Grondwet van 1815

Op 1 augustus 1814 aanvaardde Willem I, die sinds 2 december 1813 soeverein vorst van de (Noordelijke) Nederlanden was, ook de soevereiniteit over de voormalige Oostenrijkse Nederlanden. Daardoor ontstond een personele unie van Noord- en Zuid-Nederland. ... grondwet - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Belangrijkste bepalingen Grondwet van 1814

Erfprins Willem verklaarde op 1 december 1813 de soevereiniteit over Nederland te aanvaarden onder waarborging 'eener wijze constitutie'. De nieuwe soevereine vorst benoemde op 21 december daarom een commissie die onder leiding van Gijsbert Karel van Hogendorp een ontwerp-Grondwet moest opstellen. ... bepalingen grondwet - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

De Grondwet van 1814

Op 29 maart 1814 keurde een 'Grote Vergadering representerende de Verenigde Nederlanden' het door een commissie ontworpen Grondwet goed. Dat ontwerp was gemaakt door een commissie onder leiding van Gijsbert Karel van Hogendorp. ... grondwet - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

grondwet

Wet waarin de grondrechten van de burgers en het staatsbestel zijn vastgelegd. De eerste Grondwet kwam in 1798 tot stand. De huidige Grondwet gaat terug op die van 1814, met belangrijke wijzigingen in 1815, 1848, 1917 1948 en 1983. ... grondwet - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Grondwetscommissies

Vrijwel alle Grondwetsherzieningen tot 1983 - de belangrijkste uitzondering was de herziening van 1840 - werden voorafgegaan door een Staatscommissie. Ook de eerste Grondwet na de Bataafs-Franse Tijd (1795-1813) werd door een commissie voorbereid. ... grondwet - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Recht van initiatief

Tweede Kamerleden hebben het recht om zelf een voorstel voor een wet aan de Tweede Kamer aan te bieden: het recht van initiatief. Een dergelijk voorstel wordt op vrijwel dezelfde wijze behandeld als wetsvoorstellen die door de regering worden ingediend. ... (2015). wettelijke basis de huidige (in 1983 geheel herziene) grondwet - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Procedure Grondwetsherziening

Bij wijziging van de Grondwet geldt een andere wetgevingsprocedure dan bij wijziging van 'gewone' wetten. Herziening vindt plaats in twee lezingen en bij de tweede lezing is in beide Kamers een versterkte meerderheid nodig (namelijk tweederde van de stemmen). ... grondwet - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Grondwets­herzieningen 1815 - heden

De eerste Grondwet na herstel van de onafhankelijkheid kwam op 29 maart 1814 tot stand, op basis van een door een commissie onder leiding van Van Hogendorp op 2 maart 1814 aangeboden ontwerp. Sindsdien is de Grondwet regelmatig en soms zeer ingrijpend veranderd. ... grondwet - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

W.R. baron van Tuyll van Serooskerken van Zuylen

Utrechts lid van de Ridderschap en tijdens de Republiek leider van de Utrechtse delegatie naar de Staten-Generaal. Maakte in 1814 deel uit van de Grondwetscommissie die onder leiding van Van Hogendorp de eerste Grondwet opstelde en werd daarna lid van de uit één Kamer bestaande Staten-Generaal. ... naar de staten-generaal. maakte in 1814 deel uit van de grondwet - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Raad van State

De Raad van State is een van de Hoge Colleges van Staat en heeft als voornaamste taak de regering en het parlement te adviseren over wetgeving en bestuur. Daarnaast is deze instantie de hoogste algemene bestuursrechter. ... de meeste zaken omtrent de raad vastgelegd in de nederlandse grondwet - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Jhr.Mr. J.E.N. van Lynden van Hoevelaken

Gelderse orangistische edelman, die tijdens de Republiek onder meer gedeputeerde van Gelderland en burgemeester van Harderwijk was. Werd in 1814 voorzitter van de nieuwe Staten-Generaal en zat in 1815 in de commissie die de Grondwet moest wijzigen na de vereniging van Noord- en Zuid-Nederland. ... nieuwe staten-generaal en zat in 1815 in de commissie die de grondwet - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

E.W. van Dam van Isselt

Markant en actief Gelders Tweede en Eerste Kamerlid. Landjonker, militair en lokale bestuurder in de West-Betuwe. Zoon van een Utrechtse patriot. Zelfstandig, onconventioneel en antipapist. Eén van de voornaamste opposanten van de politiek van Willem II. ... van thorbecke tegen de door de koning voorgestelde beperkte grondwet - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Periode 1813-1815: Soeverein Vorst Willem
De periode november 1813-juni 1815 is als een overgangsperiode te beschouwen na de tijd waarin Nederland was ingelijfd bij Frankrijk (1810-1813). Erfprins Willem, de zoon van de vroegere stadhouder Willem V, treedt op als staatshoofd (soeverein vorst) en laat een Grondwet ontwerpen. ... v, treedt op als staatshoofd (soeverein vorst) en laat een grondwet - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Mr. G.K. graaf van Hogendorp

Gematigde Rotterdamse orangist en liberaal. Grondlegger van het Nederlandse staatsbestel. Ontwierp in de Bataafs-Franse Tijd een Grondwet. Die 'Schetsen' vormden de basis voor de Grondwet van 1814. Was zelf voorzitter van de Grondwetscommissies in 1813/1814 en 1815. ... staatsbestel. ontwierp in de bataafs-franse tijd een grondwet - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

geschiedenis van Vlaanderen

Geschiedenis van Vlaanderen ... de universite libre de bruxelles. er kwam een wijziging van de grondwet - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Mr. A.F.J.A. (Frans-Adam) graaf van der Duyn van Maasdam

Voorname officier en kamerheer van de erfprins, die na het vertrek van de Fransen eind 1813 met Van Hogendorp het Voorlopig Bewind vormde. In 1814 en 1815 maakte hij deel uit van de commissies die de Grondwet opstelden. ... in 1814 en 1815 maakte hij deel uit van de commissies die de grondwet - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweekamerstelsel
Veel landen hebben een parlement dat uit twee Kamers bestaat. Zo heeft het Verenigd Koninkrijk een Hoger- en Lagerhuis en beschikt Duitsland over een Bondsdag en een Bondsraad. Ook Nederland heeft sinds 1815 twee Kamers en daarmee een tweekamerstelsel ('bicameralisme'). ... wel goed genoeg is, of er geen strijdigheid is met de grondwet - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Fundamenten vóór 1813-1815
De periode november 2013 tot september 2015 staat in het teken van de herdenking van 200 jaar koninkrijk. Hoogtepunten daarin zijn onder meer de herdenking van de terugkeer van de Erfprins uit ballingschap in 1813, van de totstandkoming van de Grondwet in 1814, en van de instelling van het koningschap en het tweekamerstelsel in 1815. ... uit ballingschap in 1813, van de totstandkoming van de grondwet - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Mr. A. van Gennep

Ultraconservatieve staatsman en jurist uit de periode vóór 1848. Rotterdamse regent, die in de Bataafse Tijd belangrijke bestuurlijke functies vervulde en onder de Franse Republiek president van het Keizerlijk Gerechtshof was. ... voorstellen van de negenmannen (voorstellen voor een liberale grondwet - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Inhuldiging Koning
De Grondwet bepaalt dat een nieuwe Koning zo spoedig mogelijk na aanvang van zijn koninklijk gezag in Amsterdam in een openbare Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal moet worden ingehuldigd. De Koning legt ten overstaan van de Staten-Generaal en delegaties van de Staten uit het Caribische deel van het Koninkrijk de eed of belofte af. ... koning - hoofdinhoud de grondwet - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Historische ontwikkeling kiesstelsels en kiesrecht
De Tweede Kamer wordt al sinds de verkiezingen van 1918 samengesteld op basis van evenredige vertegenwoordiging. Voor die tijd (vanaf de Grondwetsherziening van 1848) werd er gebruik gemaakt van een meerderheidsstelsel (districtenstelsel), waarbij degene die in een district de absolute meerderheid had, was gekozen. ... van evenredige vertegenwoordiging. voor die tijd (vanaf de grondwet - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Jhr.Mr. D.Th. Gevers van Endegeest

Conservatieve negentiende-eeuwse politicus uit een Rotterdams regentengeslacht. Advocaat en ambtenaar in Den Haag. In de jaren tot 1848 gematigd voorstander van hervormingen. Keerde zich in 1848 echter tegen de Grondwetsherziening, maar paste zich daarna weer snel aan de nieuwe omstandigheden aan. ... van hervormingen. keerde zich in 1848 echter tegen de grondwet - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Het referendum in Nederland
Een wetsvoorstel voor een raadgevend, correctief, bindend referendum haalde in 1999 niet de vereiste tweederde meerderheid in de Eerste Kamer. Daarna is wel enkele jaren een Tijdelijke referendumwet van kracht geweest. ... referendum en de wet correctief referendum (eerste lezing grondwet - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 25